Eser Adı Bestekar Söz Yazarı Makam Form Usul Ay Tasnifi Arşiv No
Ey serv-i naz gülşene gel handenle handan olayım ben (*) Neveser Kökdeş Güngör Güner Segah Şarkı Müsemmen 4245
Ey serv-i revan söyle neden a… le baktın Ahmet Uzel Ahmet Uzel Hicaz Şarkı Aksak
Ey server-i alem ne güzel fahr-i cihansın İsmail Nısfet (Hafız) Hüseyin Vassaf Bey Acem Kürdi İlahi Sofyan 14143
Ey servi-kaddim bağ-ı letafette fidanım Hasan Belirsiz Hüzzam Şarkı Aksak
Ey servi-kamet nazik edasın Dellalzade Belirsiz Büzürg Şarkı Aksak 4244
Ey sevgili akşam oluyor ormana gelsen Cavide Hayre Hanım - Karaosmanzade Emin Recep Kürdili Hicazkar Şarkı Sengin Semai 4248
Ey sevgili Atatürk eşsiz büyük kahraman (Atatürk Marşı) Hikmet Şimşek Hasan Fehmi Süerdem Nihavend Marş Nim Sofyan
Ey sevgili ey gül-beden söyler misin cevrin neden Amir Ateş Amir Ateş Rast Şarkı Semai 15501
Ey sevgili hasretim sana Arif Sami Toker Arif Sami Toker Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 4249
Ey sevgili kız hüsnünle gözler kamaşırdı Sahak Hocasar (Kemani) Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Türk Aksağı 4250
Ey sevgili ne olur bir an olsun bana gel İsmet Nedim Saatçi Belirsiz Hüzzam Şarkı Düyek
Ey sevgili nerdesin söyle şimdi nerdesin Süleyman Mertkanlı Şahin Çangal Nihavend Şarkı Düyek
Ey sevgili sahil bile gönlüm gibi hali Nurettin Ulueren Lütfi Turanoğlu Suzidil Şarkı Düyek
Ey sevgili sen rüzgarlı hayatımda esen bir kasırga gibiydin Orhan Kızılsavaş Orhan Kızılsavaş Nihavend Fantezi Serbest 13252
Ey sevgilim devran olur sevgim hazan isyan olur Erdinç Çelikkol Turgut Çelik Buselik Şarkı Raks Aksağı 12480
Ey sevgilim devran olur sevgim hazan isyan olur Erdinç Çelikkol Turgut Çelik Hicaz (Zirgüle) Şarkı Raks Aksağı 12492
Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin Hüseyin Sadettin Arel Belirsiz Ferahnüma Şarkı Curcuna 4251
Ey sevgilim sana hep bu içli yalvarışlar İsmet Nedim Saatçi Mehmet Erbulan - Şair Uşşak Şarkı Düyek
Ey sevgilim sevgilim içindeki can benim Lütfi Filiz (Fani) Lütfi Filiz (Fani) Hicaz İlahi Düyek
Ey sevgisi ay neşesi mihrab-ı hayatım İsmail Hakkı Bey (Muallim) Arif Efendi Rast Şarkı Sengin Semai 4253
Ey seyrine hiç doymadığım gün gibi gözler Ertuğrul Ottekin Faik Segah Şarkı Aksak 15645
Ey sıra sıra dizilen serviler Ahmet Mükerrem Akıncı - Udi, Hafız Vasfi Rıza Zobu Karcığar Şarkı Curcuna 4254
Ey sine-i can tir-i nigaha hedef oldun Ali Rıza Efendi (Şeyh-Neyzen) Belirsiz Canfeza Beste Hafif
Ey sine-saf-ı lal-i mül Sultan II.Mahmud (Adli) Belirsiz Acem Buselik Şarkı Evfer 4256
Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Ferahfeza Y.S. Yürük Semai 4255
Ey sofi-i ehl-i safa ez can bigu Allah Hu Belirsiz Mevlana Celaleddin-i Rumi Saba Zemzeme İlahi Ağır Düyek
Ey sofi-i ehl-i safa ez can bigu Allah Hu Belirsiz Mevlana Celaleddin-i Rumi Segah İlahi Düyek
Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu nedir telaşın neden yol gözlersin Rıdvan Tandoğan Rıdvan Tandoğan Hüzzam Fantezi Düyek 16608
Ey subh-i emel şems-i ziyadarını göster (Teali-i Vatan M.) İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Şehnaz Marş Sofyan
Ey sünbüli siyeh ber semen.(Sünbüli sünbüli ... siyeh..) Hamparsum Limoncuyan Sultan Hüseyin Baykara Hisar Buselik Kar Muhammes 4257
Ey şah-ı (şahan/cihan) vey nur-i Yezdan Dellalzade Belirsiz Eviç Buselik Şarkı Aksak Semai 4264
Ey şah-ı cihan bende-i fermanberin alem Edhem Efendi (Santuri) Belirsiz Sultani Segah(Seg.Araban) Beste Darbeyn
Ey şah-ı cihan eyleye Hak ömrünü efzun Sultan II.Mahmud (Adli) Leyla Hanım Bayati Şarkı Aksak Semai(Ağır) 4258
Ey şah-ı felek kevkebe-i devran senindir Şakir Ağa - Tanburi, Kemani, Hacı İzzet Belirsiz Eviç Şarkı Aksak Semai(Ağır) 4259
Ey şah-ı iklim-i vefa (Medhiye) Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Muhayyer Sünbüle Şarkı Sengin Semai 4260
Ey şah-ı melek sen gibi irfan bulunur mu (*) Salih Efendi (Suyolcuzade) Ragıp Paşa Mahur (Zavil) Şarkı Aksak Semai(Ağır) 4261
Ey şah-ı melek sen gibi irfan bulunur mu (*) Salih Efendi (Suyolcuzade) Ragıp Paşa Zavil (Mahur) Şarkı Aksak Semai(Ağır) 4261
Ey şah-ı vefa güster-i lutf-i himem-ara Ali Ağa (Kemani) Belirsiz Tarz-ı Nevin Methiye Aksak Semai(Ağır) 4262
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfunla mesrur (Medhiye) Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Tarz-ı Nevin Beste Firengifer 4263
Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI) Sadettin Kaynak Hasan Lami Güray Hicaz (Zirgüle) Şarkı Düyek 4265
Ey şanlı ordu ey şanlı asker İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Rast Mehter Sofyan
Ey şanlı Yozgat etsem de feryat Faruk Şahin Azmi Aytaç Nihavend Şarkı Raks Aksağı 21351
Ey şeh-i devran-ı gerdun-astan Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Rıza Tarz-ı Nevin Şarkı Şarkı Devr-i Revanı 4266
Ey şeh-i evreng-i vala-yı hilafet pür-seha Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Hisar Buselik Şarkı Ağır Aksak 4267
Ey şeh-i huban nolur lutfet deva-yı vuslatın Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Hüzzam Beste Çenber
Ey şeh-i hubanım eyle ol kadd-i mevzuna sen Hüseyin Sadettin Arel Nedim Neva Şarkı Aksak 4268
Ey şeh-i iklim-i dana-yı fünun Mustafa Ağa (Kemani) Belirsiz Arazbar Methiye Ağır Aksak 4269
Ey şeh-i iklim-i devran-aşkar Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Namık Kemal Tarz-ı Nevin Şarkı Ağır Aksak 4270
Ey şeh-i kişver-i naz ü nahvet Esad Efendi (Şeyhülislam) Belirsiz Hüseyni Y.S. Yürük Semai 4271
Ey şeh-i mah-ı münir-i burc-i şevket pür-seha Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Uşşak Duaname Semai
Ey şeh-i milk-i hüsn ü ey(melek-hüsn vey)meh-i evc-i an Rıza Efendi (Kemani) Belirsiz Nihavend Şarkı Sengin Semai 4278
Ey şeh-i mümtaz-ı milk-i hüsn ü an Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Hüseyni Aşiran Şarkı Aksak 4272
Ey şeh-i nazım sana dil bendedir Belirsiz Belirsiz Nühüft Şarkı Aksak 4273
Ey şeh-i nevres-nihal ü gonce-fem Tahir Ağa - Kemençevi, Enderuni Belirsiz Arazbar Buselik Şarkı Ağır Düyek 4274
Ey şeh-i pür-lema-i mihr-i cihan Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Nühüft Şarkı Ağır Aksak 4275
Ey şeh-i şahan-ı memduhul-hısal ey şehr-yar Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Nihavend Methiye Düyek 4276
Ey şeh-i şehenşah-ı cihan daver-i devran Ahmet Irsoy (Hafız) Belirsiz Acem Aşiran Dua. Yürük Semai 4277
Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul Sadullah Ağa (Hacı) Belirsiz Hicazkar Beste Devr-i Kebir 4281
Ey şehenşah-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Suzinak Duaname Nim Sofyan 4280
Ey şehenşah-ı cihan amade-i ihsanınım Faik Bey (Hacı) Belirsiz Şerefnüma(Ş.Hamidi) Beste Muhammes 4290
Ey şehenşah-ı cihan dad eyledin Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Leyla Hanım Suzidil Şarkı Ağır Aksak 4279
Ey şehenşah-ı cihan Sultan Hamid-i kamran İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Mahur Duaname Yürük Semai 4282
Ey şehenşah-ı Felatun-i cihan Yusuf Paşa - Neyzen Belirsiz Bayati Araban Şarkı Devr-i Hindi 4283
Ey şehenşah-ı ferid-i ruzigar Bağdasar Ağa (Ekmekçi) Belirsiz Hicazkar Şarkı Ağır Aksak 4284
Ey şehenşah-ı Horasan...(KAR-I ŞEŞ-AVAZ) Abdülkadir-i Meragi Belirsiz Segah Kar Hafif 4285
Ey şehenşah-ı mekarım itiyad(184-23de Yusuf Paşa) Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Evcara Şarkı Devr-i Hindi 4286
Ey şehenşah-ı melek-haslet ruhun pür-tab-ı nur(Eski yazı) Dellalzade Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Ağır Aksak 4287
Ey şehenşah-ı serir-ara-yı makbul-i cihan Faik Bey (Hacı) Faik Bey - Hacı Zavil Kar Devr-i Hindi 4288
Ey şehenşah-ı zamansın Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Acem Aşiran Methiye Sofyan 4289
Ey şehid-i kerbelaya ağlayan Abidin Gerçeker - Doktor Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Hüseyni Nefes Nim Sofyan
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan Aslan Hepgür Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Hüseyni İlahi Nim Sofyan
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan Salihzade (Edirneli) Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Nişabur İlahi Sofyan 14173
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan Salihzade (Edirneli) Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Mahur İlahi Düyek
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan Abdullah Uysal Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Hicaz İlahi Devr-i Hindi
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan Kemal Gürses Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Uşşak İlahi Düyek 16197
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan Belirsiz Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Rast İlahi Sofyan
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan (Giydirme-Hayıf benim...) Belirsiz Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Hüseyni İlahi Sofyan
Ey şehid-i Kerbelaya ağlayan(*a düzeltilecek) Belirsiz Hasan Sezai Efendi(Gülşeni) Rast Aşiran İlahi Düyek 14173
Ey şehinşah-ı adalet İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Kürdili Hicazkar Duaname Semai
Ey şehinşah-ı cihan ey padişahım kamran Hamparsum Limoncuyan Belirsiz Mahur Methiye Aksak
Ey şehinşah-ı cihan kılsın Hak ömrün füzun Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Mahur Duaname Nim Sofyan
Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Acem Aşiran İlahi Devr-i Hindi
Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya Zeki Arif Ataergin Belirsiz Dügah İlahi Devr-i Hindi
Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya Belirsiz Belirsiz Suzinak İlahi Devr-i Hindi
Ey şehinşah-ı serir-i enbiya vü evliya Yusuf Çelebi (Tiznam) Enveri - Hocazade, Karakız Mehmet Uşşak Tevşih Sofyan 14180
Ey şehinşah-ı süvar-ı meydan-ı fesahat Edhem Efendi (Santuri) Belirsiz Sultani Segah(Seg.Araban) A.S. Aksak Semai
Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure Nuri Bey (Bolahenk) Abdülehad Nuri (Şeyh) Acem Aşiran İlahi Düyek 14174
Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure İsmail Hakkı Bey (Muallim) Abdülehad Nuri (Şeyh) Eviç İlahi Düyek
Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure (Giydirme-Bi-hamdillah..) Belirsiz Abdülehad Nuri (Şeyh) Saba İlahi Raks Aksağı
Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure (Giydirme) Belirsiz Abdülehad Nuri (Şeyh) Uşşak İlahi Sofyan
Ey şehr-i nüzul-i sure bais oldun çok sürure (Giydirme..) Belirsiz Abdülehad Nuri (Şeyh) Hüseyni İlahi Sofyan
Ey şehr-yar-ı kudsi-nişan vey tac-dar-ı bani cihan Ömer Lütfi Dede Ömer Lütfi Dede Nihavend Dua. Sofyan 4292
Ey şehr-yar-ı kudsi-nişan vey tac-dar-ı bani cihan Ömer Lütfi Dede Ömer Lütfi Dede Mahur Dua. Nim Sofyan
Ey şehr-yar-i pür-kerem Necip Paşa Belirsiz Revnaknüma Şarkı Düyek 4291
Ey şehsuvar-ı meydan-ı işve Mustafa İzzet Efendi (Kazasker) Belirsiz Araban Buselik Şarkı Türk Aksağı 4293
Ey şen kadın güzel kadın Sahak Hocasar (Kemani) Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Semai 4294
Ey şerefli şanlı yuva Kuleli Selahattin İçli Kemal Yalçınalp Nihavend Marş Nim Sofyan
Ey şimdi ela gözleri süzgün sesi şakrak Sadun Aksüt - Tanburi Yahya Kemal Beyatlı Karcığar Şarkı Türk Aksağı
Ey şimdi ela gözleri süzgün sesi şakrak Akın Özkan - Tanburi Yahya Kemal Beyatlı Suzidil Şarkı Aksak 4295
Ey şuh-i afet Rıza Efendi (Kemani) Belirsiz Mahur Şarkı Semai 4299
Ey şuh-i afet darıldım gayet Nikoğos Ağa Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Semai 4298
Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı Arif Bey (Hacı) Mehmet Sadi Bey Uşşak Şarkı Sengin Semai 4301
Ey şuh-i cefa-pişe yeter firkat ü hicran İsmail Fenni Ertuğrul İsmail Fenni Ertuğrul Dilkeşhaveran Şarkı Devr-i Hindi
Ey şuh-i cefa ettin beni aşkın ile nalan Kirkor Ciğercioğlu Belirsiz Hicazkar Y.S. Yürük Semai 4300
Ey şuh-i cihan afet-i can ruh-i revanım İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Hicaz Şarkı Sengin Semai 4302
Ey şuh-i cihan dide-i giryanıma rahmet İsmail Fenni Ertuğrul İsmail Fenni Ertuğrul Hicaz Şarkı Yürük Semai
Ey şuh-i cihan gonca-dehan dil sana hayran Ahmet Uzel Ahmet Uzel Hicaz Şarkı Yürük Semai
Ey şuh-i cihan nur-i zaman taze fidansın Zeki Arif Ataergin Belirsiz Mahur Buselik A.S. Aksak Semai
Ey şuh-i cihan nur-i zaman taze fidansın (Eski yazı) Şemsettin Ziya Bey Belirsiz Hicaz Şarkı Sengin Semai
Ey şuh-i cihan sevdi seni can Ali Rifat Çağatay - Udi Mihri Hüseyni Düet Türk Aksağı
Ey şuh-i cihan sevdi seni can (6. iki nüsha) Salih Efendi (Suyolcuzade) Belirsiz Eviç Şarkı Aksak 4303
Ey şuh-i gülşen sevdim seni ben Ziya Bey (Bestenigar-Hoca) Belirsiz Mahur Şarkı Semai 4305
Ey şuh-i gülten sevdim seni ben Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Hüzzam Şarkı Yürük Semai 4304
Ey şuh-i kerem-pişe dil-i zar senindir Sultan IV.Mehmet (Vahideddin) Nedim Uşşak Şarkı Düyek
Ey şuh-i kerem-pişe dil-i zar senindir Bekir Sıdkı Sezgin Nedim Suzidil Y.S. Yürük Semai 4307
Ey şuh-i rana ey mah-ı taban Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Rast Şarkı Aksak 4308
Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab Lemi Atlı Mahmut Celaleddin Paşa Kürdili Hicazkar Şarkı Semai 4309
Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab Lemi Atlı Asaf Hicaz Şarkı Aksak
Ey şuh aceb ki derd-i nihanı bilir misin Bekir Sıdkı Sezgin Rasih Bey Evcara Beste Zincir 4296
Ey şuh seninle gizlice mehtaba çıksak bir gece Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Müstear Şarkı Düyek 4297
Ey tabi-i nefs ü heva Nezih Bekir Efendi (Hekimoğluzade) Sadık Vicdani Acem Murassa İlahi Düyek
Ey tabi-i nefs ü heva Rauf Yekta Bey Sadık Vicdani Yegah İlahi Evsat
Ey taht-ı hezar-ı ra aman illa meya sahib Belirsiz Belirsiz Bestenigar Beste Çifte Düyek 4310
Ey talib-i didar olan gel Hakka pervaz edelim Belirsiz Aziz Mahmud Hüdai Hz. Acem Aşiran İlahi Düyek
Ey talib-i didar olan gel Hakka pervaz edelim Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade) Aziz Mahmud Hüdai Hz. Ferahfeza İlahi Düyek 14162
Ey talib-i vasl-ı Hüda Belirsiz Nuri Irak İlahi Düyek
Ey talib özünü uydur katara Zeki Onaran Turgut Koca Hicaz Nefes Düyek
Ey tarikat erenleri (Giydirme) Belirsiz Üftade (Mehmet Muhyittin) Hüseyni İlahi Sofyan
Ey tarikat erleri ey hakikat pirleri Ali Şirügani Dede Niyazi-i Mısri Eviç İlahi Evsat
Ey tecelligah-ı canem ruy-i tü Dede Efendi Mevlana Celaleddin-i Rumi Neva Ayin Devr-i Revan
Ey tıfl-ı naz-ı bi-bedel Rıza Bey (Neyzen) Belirsiz Nihavend-i Kebir Şarkı Sofyan 4311
Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim Cahit Öney - Doktor Nedim Eviç Şarkı Semai
Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim Servet Ali Nedim Ferahnak Şarkı Aksak 16502
Ey tir-i cefa dide-i mestanıma değme Arif Bey (Hacı) Belirsiz Isfahan Şarkı Evsat 4312
Ey Trakya bu şenlikler bu düğün (Trakya Marşı) Hasan Fehmi Mutel - Kemençevi Belirsiz Rast (Si Bemolde) Marş Sofyan
Ey turre bağ-ı hüsnünde sünbül müsün nesin Hüseyin Sadettin Arel Nedim Neva Gazel Serbest
Ey tuti-i mirat-ı tekellüm Şakir Ağa - Tanburi, Kemani, Hacı İzzet Belirsiz Müstear Şarkı Türk Aksağı 4313
Ey tü can-ı sad-gülistan ez semen pinhan tuyi Zeki Atkoşar Mevlana Celaleddin-i Rumi Şedd-i Saba Ayin Devr-i Revan
Ey türbe-i mesude eya cay-ı mukaddes Ali Efendi (Tanburi) Belirsiz Hüseyni İlahi Düyek
Ey Türk ey güneş oğlu yurdun güzellik dolu Akın Özkan - Tanburi Faik Ali Ozansoy Hüseyni Ç.Ş. Sofyan
Ey Türk kızı hazin hazin gözyaşları dökerdin Belirsiz Belirsiz Nihavend Şarkı Sofyan
Ey Türk oğlu aslın neslin.. (Türk Marşı) İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Acem Aşiran Marş Nim Sofyan
Ey Türk yurdu...(Türk Marşı) Belirsiz Belirsiz Rast Marş Nim Sofyan
Ey Vahid ü ferd ü Samed Cinuçen Tanrıkorur Aziz Mahmud Hüdai Hz. Hüseyni İlahi Sofyan 14181
Ey Vahid ü ferd ü Samed Cinuçen Tanrıkorur Aziz Mahmud Hüdai Hz. Uşşak İlahi-Münaccat Sofyan
Ey Vahid ü Ferdüs-Samed Ali Rıza Efendi (Şeyh-Neyzen) Aziz Mahmud Hüdai Hz. Eviç İlahi Düyek
Ey varlığı var ey var eden var Yaşar Efendi (Zakir) Belirsiz Suzinak İlahi Düyek
Ey vatan evladı sadık kahraman ünvanlılar Zekai Dede Belirsiz Suzinak Şarkı Sengin Semai 4314
Ey vatan ey ümm-i müşfik (Vatan Şarkısı) Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Nihavend Marş Semai
Ey vatan sen bize bir mader-i alişansın (VATAN MARŞI) İsmail Fenni Ertuğrul İsmail Fenni Ertuğrul Rast Marş Nim Sofyan
Ey vatan uğruna canlar veren evlad-ı vatan (Eski yazı Ziya Paşa - Vezir Mehmet Yusuf Belirsiz Rast Marş Nim Sofyan
Ey vatanın dirayetli evlatları uyanın İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Kürdi Marş Sofyan
Ey vatanperver yine gel gayrete Arif Bey (Hacı) Belirsiz Rast Şarkı Sofyan 4315
Ey vefakar sevgilim sen gönlümün sultanısın Esin Seçkin İlhan Seçkin Suzidil Şarkı Devr-i Hindi
Ey vefasız böyle zalim bilmiyordum ben seni Emin Akan Emin Akan Muhayyer Şarkı Müsemmen 17829
Ey vekil-i fahr-i alem İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Hüseyni Duaname Semai
Ey vekil-i fahr-i alem İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Rast Duaname Semai
Ey vekil-i fahr-i alem ey emirül Müslimin Mustafa Sunar - Kemani, Rebabi, Eyyubi Belirsiz Rast Marş Sofyan
Ey vekil-i Fahr-i alem Padişah-ı kam-ran İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Ferahfeza Dua. 12/8-Sofyan 4316
Ey velinimet-i ali-nijad Raşit Efendi (Neyzen) Belirsiz Suzinak Methiye Düyek 4317
Ey veliy-yi ahd-i alicah-ı pür-vekar Rahmi Bey Belirsiz Acem Aşiran Methiye Yürük Semai
Ey veliy-yi nimet-i alem şehinşah-ı cihan Necip Paşa Belirsiz Acem Aşiran Marş Sofyan
Ey veliy-yi nimet-i biminnet-i alem sana (Tebrik) İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Ferahfeza Şarkı Düyek 4318
Ey veliyyün-nimet-i alem keremkan-ı cihan Baha Bey (Sermüezzin) Belirsiz Şerefnüma(Ş.Hamidi) Beste Çenber 4320
Ey veliyyün-nimet-i alem şehinşah-ı cihan İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Rast Marş Sofyan
Ey veliyyün-nimet-i bi-minnetim Raşit Efendi (Neyzen) Belirsiz Suzinak Methiye Türk Aksağı 4321
Ey veliyyün-nimet ey şah-ı cihan Ali Efendi - Hafız, Yenicami Müezzini Belirsiz Ferahnak Methiye Ağır Aksak 4319
Ey verd-i rana şuh-i melek-veş Dede Efendi Belirsiz Şehnaz Şarkı Aksak Semai 4322
Ey verd-i ruy-i al sana Tahir Ağa - Kemençevi, Enderuni Faik Bey - Hacı Hicazkar Şarkı Devr-i Hindi 4323
Ey vuslat-ı dildarı taleb eyleyen aşık İzzettin Hümayi Elçioğlu Kenan Rifai Şevkefza İlahi Yürük Semai
Ey vücudu devlete ruh-i revan Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Ferahfeza Şarkı Düyek
Ey yadı bana enis-i gam-har Sultan IV.Mehmet (Vahideddin) Belirsiz Mahur Şarkı Aksak
Ey yanan nar-ı sivadan menba-i envara gel Ahmet Irsoy (Hafız) Baki Efendi (Yenikapı Mevl.hanesi Şeyhi) Bayati İlahi Devr-i Revan
Ey yar-i bi-vefa hep nedir bu cevrin bize Ahmet Uzel Ahmet Uzel Hicaz Şarkı Düyek
Ey yar-i canan sana imdad edecek yok Nuri Halil Poyraz Belirsiz Uşşak Şarkı Aksak 4324
Ey yar-i vefa çektirme cefa (CK-1-2) Abdi Efendi (Tellal) Belirsiz Rast Şarkı Aksak Semai 4325
Ey yar güzelliğin bir efsunlu masal Rüştü Eriç - Udi Cahit Öney - Doktor Nihavend (Buselik) Şarkı Düyek
Ey yar güzelliğin bir efsunlu masal Rüştü Eriç - Udi Cahit Öney - Doktor Buselik (Nihavend) Şarkı Semai
Ey yaradan Allah dil sana bendedir Alaeddin Yavaşça - Doktor İbrahim Hakkı (Erzurumi) Hicaz İlahi Sofyan 14425
Ey yarenler bu dünyada bir gün atlı da yaya da.(*)..(UNUTULUR) Münir Nurettin Selçuk Niyaz Hicaz Şarkı Aksak 4326
Ey yes-i envar-ı cihan tab-ı muhabbet İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Suzinak Şarkı Sofyan 4327
Ey yeşil gözleriyle içime dolan güzel Ali Ulvi Baradan Can Çetindoğan Nihavend Şarkı Nim Sofyan 4328
Ey yeşil gözlü dilber Erdinç Çelikkol Hasan Lami Güray Kürdili Hicazkar Şarkı Düyek
Ey yosma şuh-i pür-eda (Eski Yazı) Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Ağır Düyek 4329
Ey Yunüs sakina tuğni aniddem Belirsiz Belirsiz Hüseyni Şuğul Sofyan
Ey yüzü mah gamzelerin aldı kararım Sabahattin Volkan Sabahattin Volkan Mahur Şarkı Yürük Semai 4330
Ey yüzü mahım ben sana hayran olurum Ahmet Uzel Ahmet Uzel Hüseyni Şarkı Curcuna
Ey zalim beni dinle Safiye Ayla - Targan Belirsiz Hicaz Şarkı Semai
Ey Zeliha-ru yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Bayati Şarkı Devr-i Hindi 4331
Ey zi hicranet zemin u asman Hasan Esen - Kemençevi Mevlana Celaleddin-i Rumi Şehnaz Ayin Devr-i Revan
Ey zülfüne dil bağladığım işveli canan İsmail Baha Sürelsan - Kanuni M.Rüştü (Vehbizade) Nihavend Şarkı Aksak 4332
Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl Mehmet kemeroğlu Merkez Efendi (Musa Muslahiddin) Bayati İlahi Aksak Semai
Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl Hüseyin Sadettin Arel Merkez Efendi (Musa Muslahiddin) Ferahfeza Durak Durak Evferi 4335
Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl Dede Efendi Merkez Efendi (Musa Muslahiddin) Hüzzam İlahi Muhammes
Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl Belirsiz Merkez Efendi (Musa Muslahiddin) Saba İlahi Çifte Düyek
Eya alemlerin şahı tecelli kıl teselli kıl Dede Efendi Merkez Efendi (Musa Muslahiddin) Hicaz İlahi Sofyan
Eya dilber cemalin şemine pervaneler lazım Bekir Sıdkı Sezgin Ahmet Behçet Akgüneş Evcara A.S. Aksak Semai 4336
Eya gafil aç gözünü bir bak bu dünya haline Şakir Efendi (Hopcuzade Eşrefoğlu Rumi Hicaz İlahi Düyek 16316
Eya gönül noldu sana Belirsiz Abdürrahim Tırsi Efendi Acem İlahi Evsat
Eya gönül noldu sana Abdürrahim Tırsi Efendi Abdürrahim Tırsi Efendi Hüseyni İlahi Evsat
Eya hummar bi-hubbillah Belirsiz Belirsiz Mahur Şuğul Nim Sofyan
Eya mah-ı münir-i burc-ı ısmet Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Rifat Bey - Şehlevendimzade Neveser Şarkı Devr-i Hindi 4337
Eya nahvel hadi eyyuhel ihvani Belirsiz Belirsiz Uşşak Şuğul Sofyan 16198
Eya nesimes saba Belirsiz Belirsiz Neva Şuğul Düyek 16234
Eya sen sanma ki senden bu güftar-ı dehan söyler Belirsiz Nakşi "Akkirmani" Mahur İlahi Nim Evsat 14683
Eya sen sanma ki senden bu güftar-ı dehan söyler Osman Efendi (Musullu-Hafız) Nakşi "Akkirmani" Bayati Araban İlahi Düyek 14144
Eya sultan-ı zişanım bizi mahzun edip gittin İzzettin Hümayi Elçioğlu Belirsiz Hüseyni İlahi Nim Sofyan
Eya şah-ı rusul mahbub-i yezdan Dursun Çakmak İsmail Asım Saba İlahi Düyek
Eya şah-ı serir-i ıstıfa ol rütbe ekremsin Abdülkadir Töre - Kemani Belirsiz Hüzzam İlahi Evsat
Eya şahenşeh-i alem-mürüvvet merhametkarım Baha Bey (Sermüezzin) Belirsiz Şerefnüma(Ş.Hamidi) A.S. Aksak Semai 4338
Eya şahenşeh-i taht-ı hümayun zib-i Osmani Dellalzade Belirsiz Acem Aşiran A.S. Aksak Semai(Ağır) 4339
Eyle ey bi-çare gönlüm bi-vefalardan hazer Mehmet Yürü (Nasibin) Hüseyin Rifat Işıl Hüseyni Şarkı Ağır Aksak
Eyle kerem uşşakına ağlatma aman Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Hisar Buselik Şarkı Aksak 4340
Eyle şevk-engiz-i hasret sine-i suzanımı (Eski yazı) Yusuf Paşa - Neyzen Belirsiz Karcığar Şarkı Aksak 4341
Eyle vaslınla efendim behredar Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Hicazkar Şarkı Düyek 4342
Eyle ya Rab sen tecelli Şevket Efendi - Şehzade Mahmut Belirsiz Uşşak İlahi Düyek
Eyle ya Rab sen tecelli nur-i Kuran sönmesin Zeki Altun (Hafız) Mehmet Akif Ersoy - Neyzen Hüseyni Buselik İlahi Düyek
Eyle Yarab sen tecelli nur-i Kuran sönmesin Rıfat Şanlıel Belirsiz Hüseyni İlahi Sofyan
Eyle Yarab sen tecelli nur-u Kuran sönmesin Metin Alkanlı Belirsiz Çargah İlahi Düyek
Eyledi aşkın eser ey sim-ten Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Şevkefza Şarkı Devr-i Hindi 4343
Eyledi fikrimi berbad merak oldu bana Hüsnü Bey Belirsiz Rast Şarkı Curcuna 4344
Eyledi inam-ı vuslat nazlı yar Nurettin Cemil Sangan Cemil Suzinak Şarkı Sengin Semai 20230
Eyledi meysiz bu şeb uşşak-ı zarı neşveyab Ali Efendi (Tanburi) Belirsiz Nihavend Şarkı Semai 4345
Eyledikce mihr-i vechin nuri her an iltima (Nota EKSİK) Zeki Arif Ataergin Belirsiz Irak Şarkı Ağır Aksak
Eyledin ağyarı mahrem gonce-fem Yusuf Paşa - Neyzen Belirsiz Şevkefza Şarkı Ağır Düyek 4346
Eyledin bunca zaman ah gönül Nikoğos Ağa Belirsiz Hicazkar Şarkı Düyek
Eyledin her an bana cevr ü cefa Mithat bey Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Aksak
Eyledin şeyda beni ey gül-beden Ali Bey (Enderuni-Hanende) Belirsiz Hicaz Şarkı Ağır Düyek 4347
Eyledin tatlı sesinle beni ihya o gece Mehmet Yürü (Nasibin) Belirsiz Hicaz Şarkı Ağır Aksak 4348
Eyleme ağyardan hiç ihtiraz Mahmut Celaleddin Paşa Belirsiz Yegah Şarkı Devr-i Hindi 4349
Eyleme bezminde yar ağyarını Mehmet Bey (Kanuni) Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Curcuna 4350
Eyleme hiddet bakarsam sine-i semen-bere Sedat Öztoprak Belirsiz Hüzzam Şarkı Devr-i Hindi 4351
Eylemek layık mıdır bunca cefa Sadettin Heper Belirsiz Arazbar Buselik Şarkı Ağır Aksak
Eylemem artık felekten iştika Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Şevkefza Şarkı Ağır Aksak 4352
Eylemem şimden geru senden dilek ah felek Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Kürdi Şarkı Düyek
Eylemem şimden geru senden dilek ah felek Agopos Alyanak (Kemani) Belirsiz Hüseyni Şarkı Devr-i Hindi 4353
Eylemiş zalim felek alamına memen beni İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Uşşak Şarkı Müsemmen 4354
Eylemişken münhezim zümre-i ada bizi (CUMHURİYET MARŞI) İsmail Fenni Ertuğrul İsmail Fenni Ertuğrul Ferahfeza Marş Nim Sofyan
Eylenmek se maksadın işte bunda yanıldın Tuncay Sağlam Fatma Onur Kürdi Şarkı Sofyan
Eyler tahammül azare gönlüm Mahmut Celaleddin Paşa Mahmut Celaleddin Paşa Bestenigar Şarkı Aksak 4355
Eylerim (Beklerim) ben intizarın Ali Ağa (Kemani) Belirsiz Hüseyni Aşiran Şarkı Düyek
Eylesen de cevri yok ey meh hata Osep Ağa (Ebeyan) Hayri Şevkutarab Şarkı Aksak Semai(Ağır) 4356
Eylesin tesir derdin cana Allah aşkına Gönül Paçacı Fitnat&Leyla Hanımlar Şevkefza Şarkı Aksak-Curcuna
Eyleyen ihya beni hep iltifatındır şeha İbrahim Efendi (Asariye Hatibi) Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Aksak 4357
Eyleyen uşşakı şeyda daima talatindir ya Resulallah senin Ahi Efendi (Hasan Efendizade) Mehmet Nasuhi Efendi (Şeyh) Mahur Durak Durak Evferi 4358
Eyleyen uşşakı şeyda daima talatindir ya Resulallah senin Belirsiz Mehmet Nasuhi Efendi (Şeyh) Rast İlahi Devr-i Revan
Eyliyor daim beni ezvak-ı hüznüm neşeyab Nuri Bey (Bolahenk) Belirsiz Nihavend Şarkı Devr-i Hindi 4359
Eyliyor daim beni ezvak-ı hüznüm neşeyab Mustafa Bey Belirsiz Neveser Şarkı Devr-i Hindi
Eylül bir yolun sonu Eylül bir yolun başı Orhan Kızılsavaş Orhan Kızılsavaş Kürdi Şarkı Düyek 12518
Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle İsmail Hakkı Bey (Muallim) Cüneyt Bey Tebriz Şarkı Aksak 4360
45178 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >