Eser Adı Bestekar Söz Yazarı Makam Form Usul Ay Tasnifi Arşiv No
Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen Hasan Soysal Hasan Soysal Hicaz Şarkı Düyek 2933
Çeksin gönül bu aşkı İbrahim Koç İbrahim Koç Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek
Çektiği alam-ı aşkın oldu dil biganesi Sultan IV.Mehmet (Vahideddin) Belirsiz Suzinak Şarkı Ağır Aksak 2934
Çektiğim acıları tatmadı Mecnun bile Alaeddin Şensoy Alaeddin Şensoy Segah Şarkı Semai 2935
Çektiğim alam-ı dehri gör de gel rahm et bana İsmail Hakkı Bey (Muallim) Şeref Hanım Hüzzam Şarkı Devr-i Hindi 2936
Çektiğim bilmem nedendir dehr-i gerdundan benim (*) Mustafa İzzet Efendi (Kazasker) Belirsiz Segah Şarkı Ağır Aksak 2937
Çektiğim bu çile yeter Suat Sayın Suat Sayın Rast Şarkı Düyek
Çektiğim bu ıztırab-ı aşk nedir bilmem neden İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Neva Şarkı Devr-i Hindi 2938
Çektiğim bunca hasret bir gün bitecek sandım Bilge Özgen Ali Osman Yılmaz Uşşak Şarkı Sofyan
Çektiğim cevr-ü cefalar sen çün sevdiğim Karnik Garmiryan Belirsiz Muhayyer Kürdi Şarkı Aksak Semai
Çektiğim çile yeter halime bir bak Naci Tektel - Kemani Belirsiz Hüzzam Şarkı Düyek 2939
Çektiğim çileler dolacak diye (*) Ramazan Uraş Belirsiz Hicaz Şarkı Düyek
Çektiğim derd ü meşakkat yok mudur bir çaresi İzzettin Bey (Tanburi) İhsan Bey - Hafız Mustafa Karcığar Şarkı Ağır Aksak
Çektiğim derd ü meşakkat yok mudur bir çaresi İzzettin Bey (Tanburi) İhsan Bey - Hafız Mustafa Hicaz Şarkı Curcuna
Çektiğim derd ü meşakkat yok mudur bir çaresi İzzettin Bey (Tanburi) İhsan Bey - Hafız Mustafa Şedaraban Şarkı Ağır Aksak
Çektiğim hicranı kimseler bilmez Seyfi Güldağı - Tanburi Seyfi Güldağı - Tanburi Hüzzam Şarkı Curcuna 12831
Çektiğim yeter artık gitme Allah aşkına Gültekin Aydoğdu - Kanuni Ferhunde Şehitoğlu Saba Şarkı Düyek 19136
Çektiğin dertleri unutma emi (*) Mümin Salman Ercan Akbay Acem Kürdi Şarkı Düyek
Çektik süzülen sandalı mehtaba ulaştık Şerif İçli - Udi Hüseyin Mayadağ Şehnaz Şarkı Aksak 2941
Çektikçe sineye etrafdasın sen cismi güzel Selahattin İçli Selahattin İçli Mahur Şarkı Aksak 2940
Çektim bu gönül derdini yıllarca şifasız Fahri Gürsoydan Belirsiz Acem Kürdi Şarkı Curcuna 2942
Çektim cefasın hayli zamandır Lavtacı Hristo Belirsiz Karcığar Şarkı Aksak 2943
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Belirsiz Necdet Rüştü Efe Segah Şarkı Ağır Aksak 2944
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Fahri Kopuz - Udi Necdet Rüştü Efe Şedaraban Fantezi Sofyan-Y.Semai 2945
Çektim el ümmid-i vasl-ı yardan şimden geru Hafız Post - Hanende, Tanburi Mehmet Çelebi Belirsiz Hüseyni Beste Hafif 2948
Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden Tatyos Efendi Belirsiz Hüseyni Şarkı Curcuna 2946
Çektim elimi senden ey afet beni yakma Şemsettin Ziya Bey Belirsiz Hüseyni Şarkı Sengin Semai 2947
Çektir güzelim ruhuma sen derdini çektir Akın Özkan - Tanburi Mehmet Turan Yarar Muhayyer Sünbüle Şarkı Yürük Semai 17730
Çektirdiğin acılar sanma ki unutulur Engin Çır Hanife Kahraman Muhayyer Kürdi Fantezi Nim Sofyan
Çektirme artık bana yetişir günahtır Vahriç Özsungur Vahriç Özsungur Rast Şarkı Curcuna
Çelik gibi kollu tunçtan ayaklı göğsü imanlı temiz vicdanlı Belirsiz Belirsiz Rast Marş Nim Sofyan 17102
Çemende sünbülü zülf-i nigare benzettim Faik Bey (Hacı) Belirsiz Tarz-ı Cedid Beste Zincir 2949
Çemenzare varıp nasb-ı hıyam et Asım Bey (Giriftzen) Belirsiz Rast Şarkı Curcuna
Çenberimi vurdum taşa Belirsiz Belirsiz Saba Türkü Yürük Semai
Çengiler oynar oyunu Sabri Süha Ansen Sabri Süha Ansen Karcığar Şarkı Aksak
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Münir Nurettin Selçuk Yahya Kemal Beyatlı Muhayyer Şarkı Düyek 2950
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet Yahya Kemal Beyatlı Yegah Şarkı Semai 2951
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Şerif Muhittin Targan Yahya Kemal Beyatlı Yegah Şarkı Aksak 17570
Çerağan devrini getirdi yade Mustafa Malay Rıza Tevfik Bölükbaşı Bestenigar Şarkı Düyek
Çerağan devrini getirdi yade sunduğun piyale lale mi nedir Osman Nuri Özpekel - Udi Rıza Tevfik Bölükbaşı Nihavend Şarkı Semai 18598
Çerağlar uyandı gönül şadoldu Zeki Onaran Adviye Koca Uşşak Nefes Aksak
Çerh elinden kimse yok alemde giryan olmamış Bimen Şen - Dergazaryan Belirsiz Uşşak Şarkı Ağır Aksak 2953
Çerha istiğna eder nem var benim Nikoğos Ağa Belirsiz Ferahnak Şarkı Devr-i Hindi 2952
Çeribaşının gelini horoz ısırmış elini (Horoz Kantosu) Belirsiz Belirsiz Hicaz Kanto Evfer
Çeribaşının gelini pek ince sarmış belini Belirsiz Belirsiz Nihavend Şarkı Aksak
ÇERKEZ KIZI (Yüreğimde ince sızı) Selahattin İnal Ali Orhan Arıkan Hicaz Şarkı Aksak 11583
Çeşm-i ahu bir güzel Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Hicazkar Şarkı Semai 2962
Çeşm-i ahu bir nigare Hilmi Bey (Sazende-i Hassa) Belirsiz Hicaz Şarkı Devr-i Hindi 2963
Çeşm-i ahulerinin hatırası ta ezeli Ethem Efendi (Şeyh) Belirsiz Hüzzam Şarkı Ağır Aksak 2964
Çeşm-i alem görmedik bir nev-civansın sevdiğim Niyazi Şengül Belirsiz Nihavend Şarkı Müsemmen 2966
Çeşm-i alem görmedik bir nev-civansın sevdiğim (*) Bimen Şen - Dergazaryan Belirsiz Suzinak Şarkı Curcuna 2965
Çeşm-i alem görmemişdir sen gibi meh-pareyi Ahmet Bey (Udi-Klarnet) Kemal Bey Şedaraban Şarkı Düyek
Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed Murat Ağa (Şeştari) Belirsiz Hüseyni A.S. Aksak Semai(Ağır) 2967
Çeşm-i celladın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma Tatyos Efendi Belirsiz Suzinak Şarkı Ağır Aksak 2968
Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthanede Tatyos Efendi Belirsiz Rast Şarkı Ağır Aksak 2969
Çeşm-i mahmur-ı siyahın süzme Basmacı Abdi Efendi Belirsiz Eviç Şarkı Ağır Aksak 2970
Çeşm-i mahmurun bana etti eser Edhem Efendi (Santuri) Belirsiz Sultani Segah(Seg.Araban) Şarkı Devr-i Hindi
Çeşm-i mahmurun ne aşık eyledi bilsen beni (*) Ahmet Refik Bey Abdürrezzak Bey Yegah Şarkı Ağır Aksak
Çeşm-i mahmurun sebeptir nale vü feryadıma Asdik Ağa - Asadur Hamamcıyan Belirsiz Hicaz Şarkı Ağır Aksak 2972
Çeşm-i mahmurun sebeptir nale vü feryadıma Arif Bey (Hacı) Belirsiz Rast Şarkı Devr-i Hindi 2971
Çeşm-i mestanın senin bir fitnedan Belirsiz Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Ağır Aksak
Çeşm-i mesti daima mahmur bakar Tophaneli Sabri Bey (Udi) Belirsiz Şevkefza Şarkı Aksak 2973
Çeşm-i mesti lutf edip etsin nigah Kirami Efendi (Hacı) Belirsiz Hicaz Şarkı Ağır Aksak 2974
Çeşm-i mesti lutf edip kılsın nigah Serupe Efendi (Udi) Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Ağır Aksak 2977
Çeşm-i mesti lutfedip etsin nigah Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade) Belirsiz Bayati Araban Şarkı Ağır Aksak
Çeşm-i mesti mestolur seyreyleyen efkendeler Belirsiz Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Devr-i Hindi
Çeşm-i mestin arz olunsa halet-i mestanesi Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Nihavend Şarkı Devr-i Hindi 2975
Çeşm-i mestin arzolunsa halet-i mestanesi Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Mahur Şarkı Devr-i Hindi
Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım Asdik Ağa - Asadur Hamamcıyan Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Curcuna 2976
Çeşm-i mestindir beni sermest ü hayran eyleyen İsmail Fenni Ertuğrul Sabri Kürdili Hicazkar Beste Devr-i Kebir
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür Zaharya Mehmet Ragıp Paşa Segah Beste Çenber (Ağır) 2978
Çeşm-i nazın süzülüp neşeden olsa handan Fahri Kopuz - Udi Fuat Edip Baksı Uşşak Şarkı Ağır Aksak 2979
Çeşm-i nazim gel sevindir aşık-ı avareyi Ahmet Uzel Ahmet Uzel Mahur Şarkı Düyek 13851
Çeşm-i nigehin süzdü o şehbaz-ı muhabbet Rıza Bey - Giriftzen Belirsiz Hicaz Y.S. Yürük Semai 2981
Çeşm-i ruhum görmek ister ya Muhammed ruyünü Süleyman Erguner (Torun-Neyzen) Mehmet Emin Efendi - Kazasker Saba Zemzeme İlahi Düyek 14546
Çeşm-i sehharın yüzünden dil perişan oldu gel İsmet Doğru Dürdane Altan Hicaz (Hümayun) Kar Hafif
Çeşm-i siyehin afet-i mekkareliğinden Ebu-Bekir Ağa Belirsiz Yegah Kar Sakil 2984
Çeşmanı o mehveşin eladır Sami Bey (Udi) Abdülkadir Baykara (Şeyh) Kürdili Hicazkar Şarkı Aksak
Çeşmanı o mehveşin eladır Lemi Atlı Abdülbaki Baykara (Şeyh) Karcığar Şarkı Semai 2956
Çeşmanı o mehveşin eladır Abdülkadir Baykara (Şeyh) Abdülkadir Baykara (Şeyh) Hüseyni Buselik Şarkı Curcuna
Çeşmanı süzüp sen bana baktın da ne buldun Fehmi Tokay Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Ağır Aksak 2957
Çeşmanını aç bağ-ı behişt çün ayan oldu Belirsiz Lütfi Filiz (Fani) Hicazkar İlahi Sofyan
Çeşmanını aç reng-i semavisi görünsün İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Acem Kürdi Şarkı Sengin Semai 2954
Çeşmanını göster de gözüm yaşını dindir Leyla Saz Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Aksak 2955
Çeşme başı bu mudur Belirsiz Belirsiz Hüseyni Şarkı Düyek 2958
Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet Belirsiz Hüseyni Şarkı Sofyan 2959
Çeşme senin ne belalı başın var Belirsiz Belirsiz Gerdaniye Türkü Sofyan 2960
Çeşmede var bir köylü kızı (Kesik kerem) Haydar Tatlıyay - Kemani Belirsiz Uşşak Şarkı Düyek
Çeşmesinin üstüne yatmalı Belirsiz Belirsiz Muhayyer Şarkı Sofyan
Çeşmeye giderdi sarışın bir kız Aleko Bacanos - Kemençevi Belirsiz Hüseyni Şarkı Sofyan 2961
Çeşmi-nergis ü gonca-fem Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Bayati Şarkı Ağır Aksak
Çeşmi gibi mestane kıyafet budur işte Bimen Şen - Dergazaryan Belirsiz Uşşak Şarkı Sengin Semai
Çeşmi kafir dini İslam olsa da mani değil Hüseyin Sadettin Arel Nedim Hüseyni Şarkı Curcuna
Çeşmim elem-i hicr ile giryan olur ey şuh Ekrem Bey (Udi) Belirsiz Sultani Yegah Şarkı Sengin Semai
Çeşmin ile ettin nigah Haşim Bey - Müezzinbaşı, Hacı Belirsiz Tarz-ı Nevin Şarkı Aksak 2982
Çeşmin süzülüp halet-i mestaneyi bulsun Karnik Garmiryan Belirsiz Suzinak Şarkı Aksak
Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim Ekrem Bey (Udi) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Devr-i Hindi
Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Tebriz Şarkı Ağır Aksak 2980
Çeşmine tir atdı gönül ey peri Nikolaki (Kemençeci) Belirsiz Ferahfeza Şarkı Düyek
Çeşmini süzme bakıp sen ey perişanım aman Mustafa Uyan Belirsiz Hicazkar Şarkı Devr-i Hindi 19545
Çeşmini süzme bakıp sen ey perişanım aman Hafız Belirsiz Nişaburek Şarkı Aksak 2983
Çeşminin gayetle fettan olduğun bilmez misin İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Mahurhan Şarkı Curcuna
Çeşmiyle nigahıyla ne vahşi ne füsunkar Rüştü Eriç - Udi Fethi Karamahmudoğlu Şevkefza Beste Sakil 16838
Çevir başını bir bak unuttuğun maziye Necdet Tokatlıoğlu Semine Taykurtay Hicazkar Şarkı Düyek 2985
Çevirdim bu sayfayı anmak istemem Saim Gümüş Necla Ünal Nihavend Şarkı Düyek
Çevirdin yine kışa baharımı yazımı İsmail Ötenkaya Mehmet Akça Saba Şarkı Aksak 15523
Çevirme hiç gözlerini biliyorum sevdiğini Yıldırım Gürses Yıldırım Gürses Nihavend Şarkı Düyek
Çevirsen de yüzün benden Belirsiz Belirsiz Hicaz Şarkı Aksak 2986
Çevrende daim pervanenim ben Rüştü Eriç - Udi Vahit Özaydın Mahur Şarkı Türk Aksağı 17464
Çevrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm Hasan Esen - Kemençevi Yılmaz Karakoyunlu Kürdili Hicazkar Y.S. Yürük Semai
Çevrilir başıma cihan dar olur Emin Ongan - Kemani Belirsiz Eviç Şarkı Aksak 2987
Çığlık çığlık ruhumda sitemler şikayetler Zeynettin Maraş Bekir Sıtkı Erdoğan Rast Şarkı Düyek
Çık artık hayalimden çıkta gel güzel kadın(*) Mahmut Oğul Faruk Oray Kürdi Şarkı Sofyan 2992
Çık artık içimden usandım senden Bilge Özgen Baha Koçak Hicaz Şarkı Düyek
Çık balkona sen her gece imdadıma koş gel Necdet Tokatlıoğlu Mahmut Nedim Güntel Mahur Şarkı Sengin Semai 2999
Çık balkona sen her gece imdadıma koş gel İsmail Baha Sürelsan - Kanuni Mahmut Nedim Güntel Rast Şarkı Sengin Semai 2998
Çıkabilsem şu dağların düzüne Fahri Kayahan Fahri Kayahan Hicaz Şarkı Curcuna
Çıkabilsem şu(dağların-yokuşun) başına Belirsiz Belirsiz Uşşak Türkü Aksak 2988
Çıkagelse yarim benim Sedat Öztoprak Belirsiz Şedaraban Köç. Aksak
Çıkalım dağlar başına Mustafa Çavuş (Tanburi) Belirsiz Gerdaniye Şarkı Aksak 2989
Çıkalım sayd-ı şikare (7 iki nüsha) Mustafa Çavuş (Tanburi) Belirsiz Bayati Şarkı Aksak 2990
Çıkalım seyr-i füyüzat-ı baharan edelim Hamparsum Limoncuyan Belirsiz Uşşak Şarkı Aksak 2991
Çıkam şu yol boyuna Belirsiz Belirsiz Hüseyni Türkü Curcuna
Çıkar artık içinden bu umutsuz hasreti Zeynettin Maraş Turan Gökmenoğlu Hüseyni Şarkı Düyek
Çıkar gidersen seni benden alırlar Ahmet Uzel Ahmet Uzel Hüseyni Şarkı Curcuna 16666
Çıkar yücelerden haber sorarım Sadettin Kaynak Vecdi Bingöl Muhayyer Şarkı Sofyan 2993
Çıkar yücelerden haber sorarım Sadettin Kaynak Vecdi Bingöl Hüzzam Şarkı Curcuna 2994
Çıkar yücelerden yumak yuvarlak Belirsiz Belirsiz Hüseyni Türkü Nim Sofyan 2995
Çıkardım gönlümden sevgilim seni Ali Yücel Nihal Özyüksel Mahur Şarkı Düyek
Çıkardım gönlümden sevgilim seni sen artık özlenen melek değilsin Nezih Gözonar Nihal Özyüksel Hüzzam Şarkı Düyek 15327
Çıkayım gideyim bir uçtan uca (İhtiyatlar silah...) Belirsiz Belirsiz Hicaz R.T. Aksak
Çıkayım gideyim dağlar başına Mustafa Çavuş (Tanburi) Belirsiz Hüzzam Şarkı Oynak 2996
Çıkayım gideyim Urumeline (*) Belirsiz Belirsiz Hüseyni R.T. Sofyan 2997
Çıkdım erik dalına Belirsiz Yunus Emre Hicaz İlahi Sofyan
Çıkıp arz-ı cemal eyle bahare Aziz Efendi (Medeni) Belirsiz Hicaz Şarkı Devr-i Hindi 3000
Çıkıp geliver bu akşam bana (*) Metin Alkanlı Metin Alkanlı Uşşak Fantezi Sofyan
Çıkıp hüccac ile gitmek ne güzeldir ne güzeldir Halil Çay Niyazi-i Mısri Hisar Buselik İlahi Raks Aksağı
Çıkıp ta yaylanın doruklarına Yücel Aşan - Kemani Güzide Taranoğlu Hüseyni Şarkı Evfer 3001
Çıkıver vadiye bir akşam üstü Alaeddin Yavaşça - Doktor Rüştü Şardağ Acem Aşiran Şarkı Düyek 3002
Çıkıversen yollarıma yeniden İlgün Soysev Erol Karaokur Neveser Şarkı Aksak-Sofyan 18736
Çıkma benim rüyamdan kal sen sonsuza kadar Mümin Salman Selçuk Öden Hüseyni Şarkı Nim Sofyan
Çıkmada ahım sipihre yine ol şeh naz eder Zekai Dede Belirsiz Sipihr Beste Devr-i Revan 3003
Çıkmadın bir lahza kalbimden hayatım sen misin Mehmet Yürü (Nasibin) Belirsiz Hicaz Şarkı Devr-i Hindi 3004
Çıkmadın ey meh bu şeb mehtaba sen Ethem Efendi (Şeyh) Saffet Bey Hicazkar Şarkı Müsemmen
Çıkmak bilmez içimden yalnızlığın kederi Kerem Güney Alev Akakar Muhayyer Kürdi Şarkı Semai
Çıkmaz bir sokağa düştüm seninle Volkan Sağlam Ömer Umutlu Buselik Şarkı Sofyan
Çıkmaz derun-i dilden efendim mahabbetin (2 iki nüsha) Mustafa Efendi (Tabi) Belirsiz Bayati A.S. Aksak Semai 3005
Çıkmaz oldu sesin bir haber gelmez Semih Ataergin Ercan Akyüz Hicaz Şarkı Curcuna 14910
Çıkmaz sokaklara vurgun gölgesi Enver Özçağlayan Rahim Balcıoğlu Rast Şarkı Düyek
Çıkmazları yol zannedip ordan daldım Rüştü Eriç - Udi Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Buselik Şarkı Aksak 12310
Çıkmıyor aklımdan gözlerin yüzün Mediha Şen Sancakoğlu Erol Karaokur Hicaz Şarkı Düyek
Çıkmıyor aklımdan veda sözlerin Dursun Karaca Dursun Karaca Hicaz Şarkı Düyek 20265
Çıksam dağların başına Belirsiz Belirsiz Nikriz (Çargahta) Türkü Aksak 3006
Çıksam dağların başına başımı koysam taşına Belirsiz Belirsiz Çargah Türkü Aksak (Yürük)
Çıksam şu dağların yücelerine Arif Sami Toker Orhan Şaik Gökyay Hicaz Şarkı Düyek 3008
Çıktı bir feryad-ı firkat nağme-i mahurdan Ziya Bey (Bestenigar-Hoca) Haluk Recai Mahur Şarkı Düyek 3009
Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü Alaeddin Yavaşça - Doktor Tahsin Bilengil Karcığar Ç.Ş. Sofyan 19210
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan Cemal Reşit Rey F.N.Çamlıbel-B.K.Çağlar Rast Marş Sofyan
Çıktık dam başına kum kayır kayır Belirsiz Belirsiz Hicaz Türkü Sofyan 3011
Çıktık yine bu sabah gamlı yollara erken Sadi Hoşses Ali Sarcan Karcığar Şarkı Düyek-Curcuna
Çıktıkca suz-i dilden cana fegan ü nale Arif Bey (Kanuni-Hacı) Belirsiz Hicaz Beste Lenk Fahte 3010
Çıktım ben şu yüce dağın(dağlar) başına (ANADOLU ŞARKISI) İzzettin Servet Bey Kazım Nami Erdölen Tahir Marş Nim Sofyan
Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate Abidin Gerçeker - Doktor Orhan Seyfi Orhon Nihavend Fantezi Sofyan
Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate Refik Fersan - Tanburi Orhan Seyfi Orhon Nihavend Fantezi Sofyan
Çıktım çınarın başına/El ettim dudu kuşuna Belirsiz Belirsiz Uşşak Türkü Sofyan
Çıktım dağlar başına Belirsiz Belirsiz Hicaz Köç. Düyek 3012
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü Mehmet Efendi (Zakirbaşı-Eyyubi) Yunus Emre Gülizar İlahi Sofyan
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü (Giydirme) Belirsiz Yunus Emre Hüseyni İlahi Sofyan
Çıktım erik dalına yanda yedim üzümü Belirsiz Yunus Emre Hüzzam İlahi Düyek
Çıktım erik dalına yanda yedim üzümü Şahin Uçar - Tanburi, Neyzen, Prof. Dr. Yunus Emre Hüzzam İlahi Sofyan 16090
Çıktım ferman yazdırmağa (Cenan katip) Belirsiz Belirsiz Mahur R.T. Sofyan 3013
Çıktım Kırklar yaylasına çağırdım üçler aşkına Belirsiz Belirsiz Rast İlahi Raks Aksağı
Çıktım Kozanın dağına Sedat Öztoprak Belirsiz Muhayyer Kürdi Şarkı Nim Sofyan 13542
Çıktım vareste bugün bilcümle düşüncelerden Nuri Şenneyli - Kanuni İzzet Uşşak Şarkı Düyek 20140
Çıktım yaylasına seyran eyledim Belirsiz Karaca Gerdaniye Türkü Sofyan 3014
Çıktım yola ben yaya gider bu yol nereye Ahmet Uzel Ahmet Uzel Rast Şarkı Semai
Çıktım yücesine seyran eyledim Turhan Toper Karaca Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 3016
Çıktım yücesine seyran eyledim Suphi İdrisoğlu - Udi Karaca Hüseyni Şarkı Aksak-Yürük Semai
Çıktım yücesine seyran eyledim İshak Ünal Karaca Segah Şarkı . 3015
Çıldıracak sevinçtir o benim candan eşimdir Salih Suphi Soner Belirsiz Hüzzam Şarkı Curcuna
Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük İbrahim Efendi (Mısırlı-Udi) Belirsiz Hüzzam Şarkı Semai 3021
Çılgın gecenin nalesi zannetme ki dindi Lemi Atlı Halil İbrahim Akçam Kürdili Hicazkar Şarkı Sengin Semai
Çılgın gibi koşma gönül Ali Kolaylıoğlu - Doktor Ali Akçeken Mahur Şarkı Aksak
Çılgın gibi koşma gönül İsmail Demirkıran - Udi Ali Akçeken Mahur Şarkı Aksak 11750
Çılgın gibi koşma gönül Erol Özbayram Ali Akçeken Hicaz Şarkı Semai
Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni Ferah Çetin Ali Akçeken Acem Kürdi Şarkı Düyek 17213
Çılgın gibi seni sevdim seveli Şükrü Tunar - Klarnet Halit Bekir Sabarkan Uşşak Şarkı Aksak
Çılgın gibi sevmiştim Tanrı elimden aldı Hüsnü Üstün Uğur Gür Bayati Şarkı Nim Sofyan 14871
Çılgınca aşığım yıllardır ben sana Gülnihal Kalkan Sami Derintuna Nihavend Şarkı Aksak
Çılgınca aşığım yıllardır sana Pınar Köksal Sami Derintuna Uşşak Şarkı Düyek 18635
Çılgınca bir aşk yaşarken unuturduk her bir derdi Mediha Şen Sancakoğlu Mediha Şen Sancakoğlu Nihavend Şarkı Düyek
Çılgınca geçen demlerimiz şimdi hayal oldu değil mi Sadi Işılay - Kemani Belirsiz Nihavend Şarkı Aksak 3017
Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle Fehmi Tokay Necmettin Sılan Uşşak Şarkı Aksak 3018
Çılgınca severken bir hiç yüzünden bu kadar kolayca küsecek miydik Sami Derintuna Sami Derintuna Kürdili Hicazkar Şarkı Nim Sofyan 15366
Çılgınca sevip titrediğim günleri an sen Sahak Hocasar (Kemani) Sahak Hocasar (Kemani) Kürdili Hicazkar Şarkı Türk Aksağı 3019
Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi Marko Çolakoğlu (Udi) Mustafa Nafiz Irmak Hicaz Şarkı Sengin Semai
Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi Salih Suphi Soner Mustafa Nafiz Irmak Hüzzam Şarkı Aksak 20793
Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi(*) Hayri Yenigün - Kemani Mustafa Nafiz Irmak Kürdili Hicazkar Şarkı Semai 3020
Çınlar daha dünmüş gibi gönlümde sesin Osman Nuri Özpekel - Udi Turhan Oğuzbaş - Güftekar Mahur Şarkı Türk Aksağı
Çınlatır kulağımı daima bir hoş seda Osep Erkip Rabia Şafaksöken Rast Şarkı Yürük Semai
Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel Amir Ateş Bekir Sıtkı Erdoğan Eviç Şarkı Sofyan 3022
Çırçırda Onu bekledim heyhat bugün ben Karnik Garmiryan Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Türk Aksağı
Çırpıcı Kağıthane bu mevsimde ne ala İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Hisar Şarkı Sofyan 3023
Çırpınıp dururken gönül kapında Ömer Umutlu Ömer Umutlu Nihavend Şarkı Sofyan
Çırpınır görmek için yurdumun her yanını Hasan Soysal Hasan Soysal Rast Ç.Ş. Sofyan 13665
Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türkün bayrağına Üzeyir Bey (Hacıbeyli) Ahmet Cevat Ohundzade Segah Şarkı İkiz Aksak 3024
Çıtı-pıtı çıtı-pıtı ey şiveli rakkas Belirsiz Belirsiz Uşşak Kanto Nim Sofyan
Çıtı pıtı mini mini (Yeni Yangın Kantosu) Belirsiz Belirsiz Rast Kanto Sofyan
Çıtı pıtı şu gözlerin Arif Sami Toker Abidin Yılık Rast Şarkı Aksak (Yürük)
Çiçeğe ormana bağa denize ovaya dağa Alaeddin Yavaşça - Doktor Güzide Taranoğlu Mahur Şarkı Curcuna-Y.Semai
Çiçeğe ormana bağa denize ovaya dağa Hasan Hasgüler (Dramalı) Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Düyek
Çiçeği verdin elime Sabri Süha Ansen Sabri Süha Ansen Hüzzam Şarkı Aksak
Çiçeğimsen kucak açan dalınım Mediha Şen Sancakoğlu Mediha Şen Sancakoğlu Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 12216
Çiçeğimsin balımsın tutunacak dalımsın (*) Yusuf Nalkesen Mustafa Sevilen Nihavend Şarkı Aksak
Çiçeğimsin dalımda peteğimsin balımda İsmail Ötenkaya Hülya Akarsu Hicazkar Şarkı Aksak 13950
Çiçeğin dalındadır peteğin balındadır Ertuğrul Ottekin Hasan Karakuş Rast Ç.Ş. Düyek
Çiçek açan dallar nerde Hasan Şanlıtürk İlkan San - Güftekar Rast Şarkı Düyek 19761
Çiçek açan dallar nerde Reyhan Karataş İlkan San - Güftekar Segah Şarkı Sofyan
Çiçek açan dallar nerde aşka giden yollar nerde Mustafa Malay İlkan San - Güftekar Nihavend Şarkı Düyek
Çiçek açan dallar nerde aşka giden yollar nerde Ziya Levent Topçuoğlu İlkan San - Güftekar Nihavend Şarkı Sofyan
Çiçek açan nar değilsen Mahmut Yivli Sami Derintuna Tahir Şarkı Düyek
Çiçek açar gönlümde Alaeddin Şensoy Rıza Rast Şarkı Nim Sofyan 3025
Çiçek açmaz dallardayım Arif Sami Toker Zafer Kemal Erken Hüzzam Şarkı Sofyan 11870
Çiçek açtı uçtu kuşlar bahar geldi arkadaşlar Mustafa Malay Musa Kalkınç Buselik Şarkı Düyek 20146
Çiçek çiçek açılırken yanağın Hüsnü Özkartal Vahit Özaydın Hicaz Şarkı Aksak
Çiçek çiçek açıvermiş sevgiler bastığın yerden Erdinç Çelikkol Şahin Çandır Nihavend Şarkı Düyek 12683
Çiçek çiçek açmış bahar dalısın Bilge Özgen Kani Soylu Hicazkar Şarkı Düyek 20818
Çiçek çiçek bahçemden güller dermeye geldim Namık Kemal Aktan Kemal Bilgin Mahur Şarkı Nim Sofyan
Çiçek çiçek dallarımda açılan şu fallarımda Süleyman Mertkanlı Münire Aksaray-Sedat Erdoğdu Nihavend Şarkı Nim Sofyan
Çiçek çiçek hep çiçek her yer dolu kuş kelebek İzzettin Hümayi Elçioğlu Belirsiz Hicaz Ç.Ş. Nim Sofyan
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Faruk Şahin Vahit Özaydın Rast Şarkı Düyek 3027
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Mahmut Oğul Vahit Özaydın Rast Şarkı Aksak 3026
Çiçek çiçek yaşadım seninle ilkbaharı Uzman Sağlık İsmail Hakkı Koçar Nihavend Şarkı Düyek 15750
Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeynebim Kazım Narmanlı Kazım Narmanlı Gerdaniye Şarkı Curcuna 3028
Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan Selahattin İçli Sedat Ergintuğ Kürdili Hicazkar Şarkı Nim Sofyan 3041
Çiçek ol gelirsen körpe dalıma Abdullah Kantar Serhat Kabaklı Muhayyer Kürdi Şarkı Aksak
Çiçek oldun açmadın Rafet Kıral - Udi Sami Derintuna Hüzzam Şarkı Nim Sofyan
Çiçek oldun açmadın ateş oldun yakmadın Osman Ergen Sami Derintuna Rast Şarkı Düyek
Çiçek sensin gönlümde Bilge Özgen Hüseyin Balkancı Muhayyer Kürdi Fantezi Düyek 20425
Çiçek takmış göğsüne kurban olam süsüne Namık Kemal Aktan Namık Kemal Aktan Tahir Şarkı Aksak
Çiçek yaptım yıldızlardan başına Faruk Şahin Faruk Şahin Muhayyer Kürdi Şarkı Aksak 21349
Çiçeklensin bahçemiz neşelensin çevremiz Faruk Kestiren Faruk Kestiren Mahur Şarkı Düyek 3029
Çiçekler açardı gezdiğim yerde yasemin güllerin kokusu nerde Adem Şahin Rauf Alanyalı Kürdili Hicazkar Şarkı Düyek 16876
Çiçekler açıldı bahar göründü şimdi sevmek zamanı hadi gel Gündoğdu Doğan Yalçın Benlican Mahur Şarkı Düyek-Müsemmen 17133
Çiçekler açıyor bahar göründü şimdi sevmek zamanıdır gülümse Necdet Tokatlıoğlu Ertan Yurdakul Nihavend Şarkı Düyek 18251
Çiçekler açıyor gönül bahçemde A.Gani Takmaz Güleser Bal Nihavend Şarkı Sofyan
Çiçekler açıyor gönül bahçemde Vedat Çetinkaya Gülser Bal Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 20257
Çiçekler açmadan bahar gelmeden S.Eyyubi Işıksal Gül Işıksal Nihavend Şarkı Yürük Semai-N.Sof. 14759
Çiçekler açmadı dalında kaldı Mustafa Ünal Yılmazer Mustafa Ünal Yılmazer Muhayyer Kürdi Şarkı Yürük Semai 18280
Çiçekler baharda yaprak açar sa Mustafa Güler Hikmet Yılmazer Hicaz Şarkı Sofyan
45178 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >