Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

183 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 4 >
Eser Adı Bestekar Söz Yazarı Makam Form Usul Ay Tasnifi Arşiv No
Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi Aziz Mahmud Hüdai Hz. Aziz Mahmud Hüdai Hz. Neva İlahi Sofyan Şevval
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Rüştü Eriç - Udi Bekir Sıtkı Erdoğan Neva Şarkı Ağır Aksak
Aks-i ruy-i yar ile pürdür derun-i sinemiz Kadri Efendi (Ama) Belirsiz Neva Şarkı Evfer (Ağır)
Allah birdir müjdesi söyler dili nefesi Doğan Güllüoğlu Adil Oymak Neva İlahi Sofyan Genel
Allah diyelim daim Mevla görelim neyler Murat Özkan (Hafız) Yunus Emre Neva İlahi Aksak Genel 14027
Arz-ı didar eyledikçe şahid-i gülzar-ı Hu Hüseyin Sadettin Arel Belirsiz Neva Durak Durak Evferi Genel 550
Aşina-yı bezm olan anlar hitab-ı Hayderi Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet Hüseyin Avni Bey - Udi Neva Beste Devr-i Kebir 620
Aşk yoluna girelim ya Hu ya Hak diyerek Erdinç Çelikkol Muzaffer Ozak (Aşki) Neva İlahi Sofyan CE-CA 14607
Aşkı niyaz eyleyerek huzurda Hakan Alvan - Neyzen, Mustafa Muzaffer Ozak (Aşki) Neva İlahi Devr-i Revan Genel
Ateş-i aşkınla yandır kalbimi subh ü mesa Zeki Altun (Hafız) Tevfik Çapacıoğlu Neva İlahi Düyek Genel 12413
Ayineyim ben o cana Lütfi Filiz (Fani) Lütfi Filiz (Fani) Neva İlahi Sofyan Genel
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir Hafız Murat Yunus Emre Neva İlahi Aksak Genel
Ben dost ile dost olmuşam Cüneyt Kosal Yunus Emre Neva İlahi Sofyan Genel 14043
Ben senin aşkınla cana bilmiyorsun neyledim Mehmet Nazmi Özalp Mehmet Nazmi Özalp Neva Şarkı Devr-i Hindi 1534
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Selahattin Pınar Yunus Emre Neva Şarkı Düyek 1554
Bildim kelamın a canım Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari İzzet Neva Şarkı Düyek 1640
Bilmek istersen seni sen seni bil sen seni Şahin Uçar - Tanburi, Neyzen, Prof. Dr. Hacı Bayram Veli Neva İlahi Sofyan Genel 16085
Bir deli gönlün var bir kırık sazın Selahattin Pınar Munis Faik Ozansoy Neva Şarkı Aksak 1854
Bir gonca-gülün uğruna bülbül heder oldu Fehmi Tokay Belirsiz Neva Şarkı Sengin Semai 1926
Bir gönül yaresi aşılar gibi Şükrü Tunar - Klarnet Belirsiz Neva Şarkı Aksak
Bir nazlı eda bir nev-civan taze fidan (*) Necdet Varol - Kanuni Necdet Varol - Kanuni Neva Y.S. Yürük Semai 2174
Bir sevgi yarat ki ufkuma doğsun Mümin Salman Cevdet Aktunç Neva Şarkı Düyek
Bir tahta yaratmışsın Hadi Bey (Yeniköylü) Yunus Emre Neva İlahi Sofyan Genel 14044
Bir zaman idi hem-aguş-i hayal olduğumuz (*) Osman Efendi (Hatipzade) Belirsiz Neva Y.S. Yürük Semai 2377
Birlikte bu akşam çıkalım seyre civanım Şerif İçli - Udi Mesut Kaçaralp Neva Y.S. Yürük Semai 2144
Bu sevdanın sonu gelmez Zeki Duygulu Belirsiz Neva Şarkı Sofyan
Buseden mest olduğum demler yeter Selahattin Pınar Faruk Şükrü Bey Neva Şarkı Ağır Aksak
Canda misafir Tanrıyı hoş tut Akın Özkan - Tanburi Mehmet Turan Yarar Neva İlahi Yürük Semai Genel 16279
Çaldığın nayın nevası perdesi tizi pesi Fehmi Tokay Yusuf Efendi - Hafız, Enderuni, Kadıköylü Neva Şarkı Müsemmen 2871
Çektiğim bu ıztırab-ı aşk nedir bilmem neden İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Neva Şarkı Devr-i Hindi 2938
Derviş olan kişiler deli olağan olur Hüseyin Efendi (Şeyh) Yunus Emre Neva İlahi Aksak Semai Genel
Dil verdim ol periye nihan gördüğüm gün (*) Hafız Post - Hanende, Tanburi Mehmet Çelebi Belirsiz Neva Beste Sakil (Ağır) 3460
Doğdu ol Sadr-ı Risalet bastı arş üzre kadem Ali Şirügani Dede Niyazi-i Mısri Neva Tevşih Sofyan Genel
Dolap niçin inilersin Selahattin Gürer Yunus Emre Neva İlahi Sofyan Genel 14478
Dost cemali şeminin pervanesidir canımız Ahmet Irsoy (Hafız) Sinan Ümmi (Elmalılı) Neva İlahi Evsat Genel
Düşüp ruhsar-ı ale tar-ı geysu Rıza Efendi (Kemani) Belirsiz Neva Şarkı Aksak 3732
Edemem hal-i dili şerh ü beyan Muhittin Ağa Belirsiz Neva Şarkı Aksak 3745
Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdi Erol Başara Belirsiz Neva Şarkı Aksak 14737
Endişemi gülzar-ı sürur eyledi handen Ziya Bey - Üsküdarlı Hoca, Bestenigar Belirsiz Neva Şarkı Türk Aksağı
Ey bülbül-i rebii bais nedir nevaya Rauf Yekta Bey Belirsiz Neva Beste Lenk Fahte 4028
Ey canıma cananım (MEDET ALLAHIM) Abidin Gerçeker - Doktor Yunus Emre Neva İlahi Raks Aksağı Genel
Ey gonce-dehen ah-ı seherden hazer eyle Dede Efendi Belirsiz Neva Y.S. Yürük Semai 4096
Ey gonce-i bağ-ı cihan vey ziynet-i destar-i can Dede Efendi Belirsiz Neva A.S. Aksak Semai(Ağır) 4098
Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Nevayı Selahattin İçli Mustafa Tahralı Neva Karçe Yürük Semai 19232
Ey peri-i nağme erdir evce dek avazımı Ziya Paşa - Vezir Mehmet Yusuf Belirsiz Neva Şarkı Aksak Semai 4228
Ey şeh-i hubanım eyle ol kadd-i mevzuna sen Hüseyin Sadettin Arel Nedim Neva Şarkı Aksak 4268
Ey tecelligah-ı canem ruy-i tü Dede Efendi Mevlana Celaleddin-i Rumi Neva Ayin Devr-i Revan Ayin
Ey turre bağ-ı hüsnünde sünbül müsün nesin Hüseyin Sadettin Arel Nedim Neva Gazel Serbest
Ez can ü dil peygambere aşık isen sallu aleyh Mustafa Efendi (Şeyh-Çalakzade) Fahri(Sünbüli) Neva İlahi Düyek Genel 14149
Geçer her gün bir şirin kız buradan Yesari Asım Arsoy Yesari Asım Arsoy Neva Şarkı Düyek
183 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 4 >


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR