Eser Adı Bestekar Söz Yazarı Makam Form Usul Ay Tasnifi Arşiv No
Dil uyur mest olarak yar-ı dilara söyler Akın Özkan - Tanburi Yahya Kemal Beyatlı Uşşak Şarkı Aksak
Dil uyur mest olarak yarı dil-ara söyler Münir Nurettin Selçuk Yahya Kemal Beyatlı Hüzzam Şarkı Aksak 3457
Dil ü can hiç karar etmez Belirsiz Yakup Isfahan İlahi Evsat
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Zekai Dede Enderuni Vasıf Hüzzam Y.S. Yürük Semai 3458
Dil verdim ol gül-gonce izare Nikoğos Ağa Cevdet Bey Ferahnak Şarkı Türk Aksağı 3459
Dil verdim ol periye nihan gördüğüm gün (*) Hafız Post - Hanende, Tanburi Mehmet Çelebi Belirsiz Neva Beste Sakil (Ağır) 3460
Dil verelden ey yüzü mahım sana Asım Bey (Giriftzen) Belirsiz Hüseyni Şarkı Aksak 3461
Dil verip oldum mübtela Ali Rıza Şengel (Eyyubi) Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak
Dil verip oldum müptela(Eski yazı) Hafız Efendi Belirsiz Gerdaniye Kürdi Şarkı Ağır Aksak 3462
Dil verme gönül aşka ki aşk afet-i candır Faik Bey (Hacı) Fuzuli Hüseyni Şarkı Aksak Semai(Ağır) 3463
Dil yaresini andıracak yare bulunmaz Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet Mehmet Hafid Bey Hicaz (Uzzal) Şarkı Aksak 3464
Dil yaşlı doğar genc olur aşk ü heyecanla (*) Şefik Gürmeriç Belirsiz Isfahan Şarkı Devr-i Hindi
Dil yine seni sevdi gönlünü sana verdi Ahmet Uzel Ahmet Uzel Segah Şarkı Semai
Dil zülfüne bend oldu ey gonce-dehanım gel Ahmet Avni Konuk Ahmet Avni Konuk Dilkeşide Beste Lenk Fahte 3465
Dila çunem dila çunem Mahmut Çelebi (Diyarbakırlı) Belirsiz Uşşak Y.S. Yürük Semai 3340
Dila nihal-i emel sanma raygan açılır Hamparsum Limoncuyan Belirsiz Bayati Araban Beste Zincir 3341
Dilber gerdanından gülizarından Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Bayati Araban Şarkı Düyek 3348
Dilber içre bi-mesel dil-cu musun Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Neveser Şarkı Aksak 3349
Dilber kalk gidelim bağ arasına Haydar Telhüner (Kemani) Belirsiz Gerdaniye (Gülizar) Türkü Sofyan
Dilber nigehin ruhumu gaşyeyledi gitti Hacı Bey Belirsiz Nikriz Şarkı Sengin Semai 3352
Dilber olucak aşıkına eyleye çare Sadullah Ağa (Hacı) Belirsiz Hüseyni Aşiran Y.S. Yürük Semai 3353
Dilber sana ben gözleri mestan demedim mi Erol Başara Gevheri - Aşık Mustafa Uşşak Şarkı Muaşşer * 15102
Dilber seni bir kazayla sevmişim Belirsiz Belirsiz Gerdaniye R.T. Sofyan
Dilber yarin cilvesi Ali Rıza Şengel (Eyyubi) Ali Rıza Şengel Uşşak Şarkı Nim Sofyan
Dilbera sazın nevası aşıkın artar hevası İsak Efendi (Tanburi) Belirsiz Bayati Şarkı Düyek 3347
Dilbera ver bize bir cam-ı safa Asdik Ağa - Asadur Hamamcıyan Belirsiz Suzinak Şarkı Aksak
Dilberan ahd-ı vefayı unuturlar unuturlar Arif Bey (Hacı) Aşık Saba Şarkı Düyek 3345
Dilberan içre menendim yok ben ancak bahtiyar Aziz Efendi (Medeni) Belirsiz Hicaz Şarkı Düyek 3346
Dilberi vü bidili asrarı mast Sultan III.Selim (İlhami) Mevlana Celaleddin-i Rumi Suzidilara Ayin Devr-i Revan
Dilberim terk-i sebata her zaman amadedir Leyla Saz Leyla Saz Sultani Yegah Şarkı Ağır Aksak 3350
Dilberlerin en şuhu yine zevk u safada Cevdet Çağla - Kemani Mustafa Nafiz Irmak Şivenüma Şarkı Aksak 3351
Dilbersiniz ey periler yandım gel Dürri Turan - Tanburi Sühayla Muhterem Hanım Uşşak Şarkı Sofyan 13465
Dilbeste-i gülzar-ı safasın kederin yok Mustafa Sunar - Kemani, Rebabi, Eyyubi Belirsiz Tarz-ı Nevin Şarkı Aksak 3354
Dildade oldum bir dilsitane Emin Bey Belirsiz Hüseyni Şarkı Düyek
Dildade olurdun güzelim kendine kendin Sultan IV.Mehmet (Vahideddin) Belirsiz Saba Şarkı Sengin Semai
Dildar işitip velvele-i efganım Zekai Dede Belirsiz Acem Kürdi Beste Remel 3367
Dildarı görüp nağme-i şehnaz edelim gel Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Saba A.S. Aksak Semai 3365
Dildarına gamzenle ne taşlar atışın var Emin Ongan - Kemani Belirsiz Bayati Araban Şarkı Türk Aksağı 3366
Dilde artık kalmadı tab ü tüvan Rahmi Bey Rahmi Bey Yegah Şarkı Curcuna 3368
Dilde aşkı unuttum hep ağladım gülmedim Bahri Altıntaş Nizamettin Ağan Muhayyer Kürdi Şarkı Curcuna
Dilde binbir emel vardır Lemi Atlı Belirsiz Mahur Şarkı Curcuna 13315
Dilde bir bi-çare aşkın hükmüdür ülfet değil Fahri Gürsoydan Fahri Gürsoydan Hicaz Şarkı Müsemmen 3369
Dilde canım aşkın olsun beni giryan eyleyen M.Fatih Salgar Ahmet Uzel Hicaz Şarkı Curcuna 20577
Dilde daim bir akış var dilbere ah dilbere İsmail Özses (Hafız) Belirsiz Isfahan Şarkı Ağır Aksak 3370
Dilde derd-i iştiyakı çekmeğe takat mı var(4-5 iki nüsha) Nuri Halil Poyraz Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Curcuna 3371
Dilde dillerde gezer şuh-i dilarasın sen Zeki Arif Ataergin Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Curcuna
Dilde eşkim çağlıyor didelerim ağlıyor Ahmet Uzel Ahmet Uzel Bestenigar Şarkı Müsemmen 16840
Dilde feryad iştiyak derd ü ah ü zar eksilmiyor Doğan Ergin - Neyzen, Ali Fethi Karamahmudoğlu Ferahnak Aşiran Beste Lenk Fahte 3372
Dilde hayal-i canan tükenmez Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Muhayyer Şarkı Düyek
Dilde hayal-i canan tükenmez Belirsiz Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Sofyan
Dilde nedir söyle derdini güle Ahmet Uzel Ahmet Uzel Uşşak Şarkı Müsemmen 17309
Dilde neşat var efendim çekerim cevrine hasret Rüştü Şardağ Rüştü Şardağ Bestenigar Şarkı Devr-i Hindi 3374
Dilde neşat var efendim çekerim cevrine hasret Serhat Başar Rüştü Şardağ Hüzzam Şarkı Aksak
Dilde olsun zikrullah Necdet Tanlak Necdet Tanlak Hüseyni İlahi Düyek
Dilde rast geldi de dildare gönül Şerif İçli - Udi Belirsiz Muhayyer Şarkı Aksak 3376
Dilde sevda sinede dağ-ı firak Bimen Şen - Dergazaryan Belirsiz Segah Şarkı Aksak 3378
Dilde şimdi var hezaran müşkilim Ali Efendi (Tanburi) Belirsiz Evcara Şarkı Devr-i Hindi 3379
Dilde tabım ol kadar nuş eylesem deryaları Zeki Arif Ataergin Belirsiz Sipihr Y.S. Yürük Semai
Dilde takat kalmamıştır çekmez oldum cevrini İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Vech-i Arazbar Şarkı Aksak 3380
Dilde tevhid kalbde iman bekliyorum senden aman Dursun Çakmak Tevfik Çapacıoğlu Nihavend İlahi Düyek
Dildeki hicranımı tadad eyleyemem Belirsiz Belirsiz Şedaraban Şarkı Devr-i Hindi
Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize İsmail Hakkı Bey (Muallim) Şemsi Rast (Zirkeşide) İlahi Nim Evsat
Dildeki nar-ı muhabbet cevher-i candır bize İsmail Hakkı Bey (Muallim) Şemsi Zirkeşide (Rast) İlahi Nim Evsat
Dilden Arşa yükselen bir duadır şarkılar Hasan Esen - Kemençevi Fatma Onur Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 20201
Dilden hayalin bir zaman gitmezdi ey kaşı keman Arif Bey (Hacı) Belirsiz Şehnaz Şarkı Evfer 3375
Dildeşinden ayrı düşse dilde neşe güç olur Ertuğrul Ottekin Mevlana Celaleddin-i Rumi Acem Aşiran Şarkı Semai 21255
Dile benden ne dilersen Yeşim Çağlayan Hasan Dede Hüzzam İlahi Düyek
Dile benden ne dilersen ayrılıktan söz eyleme Suphi İdrisoğlu - Udi Sadık Atay Nihavend Şarkı Aksak 12684
Dile benden ne dilersen sana canım vereyim İsmet Çetinsel İsmet Çetinsel Kürdili Hicazkar Şarkı Aksak 3382
Dile benden ne dilersen sevdiğim Emin Ongan - Kemani Belirsiz Hüseyni Şarkı Düyek
Dile benden ne dilersen vereyim Emin Akan Emin Akan Hüseyni Şarkı Aksak 15801
Dile düştüm ben dile Suat Sayın Suat Sayın Hüzzam Şarkı Nim Sofyan
Dile düştüm har elinden bade içtim yar elinden İlgün Soysev Mustafa Sevilen Uşşak Şarkı Düyek 19677
Dile düştüm senin yüzünden yine Selahattin Pınar Fuat Edip Baksı Karcığar Şarkı Aksak-Curcuna 3383
Dile geldi kalbimde hatıralar susmuyor İbrahim Halil Taşkent Halit Çelikoğlu Uşşak Şarkı Düyek
Dile geldi kalbimde yıllardır süren acım Cafer Ekmen İrfan Yamar Nihavend Şarkı Aksak
Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek Mücehher Gülçığ Mücehher Gülçığ Hüzzam İlahi Düyek 15693
Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur Alaeddin Yavaşça - Doktor Abdullah Celkan Bayati Şarkı Devr-i Hindi 11981
Dile kolay seni unuttum demek Alaaddin Pakyüz Metin Vural Acem Kürdi Şarkı Semai 20170
Dile maye-i safadır hatt-ı ruy-i yar derler (CK-4) Hafız Post - Hanende, Tanburi Mehmet Çelebi Sırri (Şeyh) Rehavi A.S. Aksak Semai 3384
Dile revnak getirir şimdi beyim seyr-i çemen Abdullah Ağa (Hafız-Şeyda) Belirsiz Hüzzam Y.S. Yürük Semai 3386
Dile yadın gelir bakınca aya Semahat Özdenses Belirsiz Hüzzam Şarkı Curcuna 3395
Dilediğin nedir adını söyle İbrahim Koç İbrahim Koç Uşşak Şarkı Nim Sofyan
Dileğince beyaz köpüklere saklan güzel Necip Gülses - Tanburi Zeki Celal Köseoğlu Nihavend Fantezi Sofyan 15445
Dilem rubude-i an çeşm-i şuh-i fettanest Ebu-Bekir Ağa Belirsiz Saba Y.S. Yürük Semai 3385
Diler isen gönül yari ki daim eyle gel zarı Hayati Günyeli Üftade (Mehmet Muhyittin) Hicaz İlahi Curcuna
Diler isen gönül yari ki daim eyle gel zarı Halil Çay Üftade (Mehmet Muhyittin) Zavil İlahi Düyek
Dilerim Allah seni bir sevdaya düşürsün Suat Sayın Suat Sayın Uşşak Şarkı Düyek
Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün karesine Cinuçen Tanrıkorur Belirsiz Dügah Münacat Aksak (Ağırca)
Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında Rüştü Eriç - Udi Fazıl Ahmet Aykaç Nihavend Şarkı Aksak
Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında Hüseyin Sadettin Arel Fazıl Ahmet Aykaç Çargah Şarkı Türk Aksağı 3387
Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında Suphi Ziya Özbekkan Fazıl Ahmet Aykaç Hicaz Şarkı Curcuna 3389
Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında Salih Suphi Soner Fazıl Ahmet Aykaç Uşşak Şarkı Aksak
Dilerim buse olup kalmağı her an dudağında Hüseyin Sadettin Arel Fazıl Ahmet Aykaç Yegah Şarkı Aksak 3388
Dilerim buse olup kalmayı her an dudağında Bekir Sıdkı Sezgin Fazıl Ahmet Aykaç Hüzzam Şarkı Aksak
Dilerim düş ben gibi sen de bir gizli derde Suat Sayın Hikmet Münir Ebcioğlu Kürdi Şarkı Düyek
Dilerim ki bu sevgi bitmesin tükenmesin İrfan Özbakır Sermet Sami Uysal Acem Aşiran Şarkı Sofyan
Dilerim sen dahi bir zalime meftun olasın(*a) Sarkis Sucuyan (Kemani) Belirsiz Rast Kanto Düyek
Dilerim Tanrıdan gülmesin yüzün Coşkun Sabah - Udi İlkan San - Güftekar Kürdi Şarkı Sofyan
Dilerim yüce Tanrım dinmesin bu iç ağrımla dolu bağrım Selahattin Pınar Vecdi Bingöl Hicaz Şarkı Curcuna
Dilerim zülfüne ber-dar olayım Arif Bey (Hacı) Belirsiz Hicazkar Şarkı Aksak 3390
Dilerse gözümü giryan eden dost Hayati Günyeli Belirsiz Muhayyer İlahi Düyek
Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun Ahmet Efendi (Selanikli) Maide Hanım Kürdili Hicazkar Şarkı Aksak 3391
Dilersen hiç açma bu mektubumu Sadun Aksüt - Tanburi Cengizhan Mutlu Hicaz Şarkı Sofyan 12886
Dilhanemizin neşesi hal olsun erenler Mehmet İhsan Özer Ali Ulvi Kurucu Hüzzam İlahi Sofyan
Dili eyledi müşteri Kemençeci Usta Yani Belirsiz Bayati Araban Şarkı Şarkı Devr-i Revanı 3420
Dili viran olanın derdi günü gam Ertuğrul Ottekin Azmi Aytaç Hicaz Şarkı Semai 17428
Dilim sad-çak-i mihnettir Abdurrahim Dede (Hafız-Şeyda) Belirsiz Eviç Buselik Şarkı Aksak Semai(Ağır) 3423
Dilim sitem naz etmez Ömür Gençel Sami Derintuna Rast Fantezi Düyek
Dilim sitem naz etmez S.Sabri Berk Sami Derintuna Segah Şarkı Nim Sofyan 20274
Dilimde aşkın sesi hazin hazin inliyor Ali Hasırcı Ali Hasırcı Hicaz Şarkı Curcuna 14911
Dilimde bir sevda şarkısı oldun İlgün Soysev Halit Çelikoğlu Hicaz Şarkı Düyek
Dilimde bir şarkı var hep seni hatırlatır Nevzat Demir Füsun Erol Rast Şarkı Düyek
Dilimde dua gibi okudum seni Hayriye Edinsel Hayriye Edinsel Hicaz Şarkı Düyek 19264
Dilimde söz bitti neler söyledim ya anlatamadım ya da sevmedin Kemal Caner Kemal Caner Kürdi Fantezi Sofyan 18209
Dilimde şarkı sazımda telsin İsmail Demirkıran - Udi Mustafa Malkoç Tahir Buselik Şarkı Düyek 15097
Dilimde yad iken vird-i cemalin Karnik Garmiryan Belirsiz Rast Şarkı Aksak (Yürük)
Dilimden düşmeyen sevgi ve ahı Hayati Kandaz Sami Derintuna Kürdi Şarkı Semai
Dilimden düşmeyen sevgi ve ahı Sami Derintuna Sami Derintuna Hicaz Şarkı Aksak
Dilimden düşürmem o güzel adını Süleyman Mertkanlı Şahin Çangal Suzinak Şarkı Düyek 15878
Dilimden düşürmem o güzel adını Sibel Taşbaş Şahin Çangal Karcığar Şarkı Sofyan 13604
Dilimden geçmesin yanılıp adın Aydın Tekindor Meryem Sevin - Güftekar Hüzzam Şarkı Düyek
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Selahattin Altınbaş Arslan Tunçata Hüzzam Şarkı Düyek 13975
Dilin inkar etse de kalbini bir dinlesen Mustafa Yücel Ercan Akbay Hicazkar Şarkı Düyek
Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar Ayşegül Kostak Ömer Aslan Acem Kürdi Şarkı Düyek
Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar Alaeddin Yavaşça - Doktor Ömer Aslan Hüzzam Şarkı Sofyan 17925
Dilinde bir yeni sevda şarkısı Bilge Özgen Ayten Baykal Nihavend Şarkı Aksak 3426
Dilinde zakirin her dem senin zikrin değil mi Hu Hayati Günyeli Sinan Ümmi (Elmalılı) Acem Aşiran İlahi Düyek
Diliyrem ki yar bağına giresen Sinan Sipahi - Udi Özgen Bilgesel Hisar Buselik Şarkı Yürük Semai
Diller döküp peşimden dolaşma beyhude sen Yusuf Nalkesen Yusuf Nalkesen Nihavend Şarkı Düyek 3433
Diller esir-i bade vü mahbub değil mi Belirsiz Belirsiz Muhayyer Beste Hafif 3434
Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün Sadullah Ağa (Hacı) Belirsiz Bayati Araban Y.S. Yürük Semai 3435
Dillerde coşan bestede güftenle yaşarsın Yılmaz Karakoyunlu Yılmaz Karakoyunlu Nihavend Şarkı Aksak 19642
Dillerde gezer adın ben seni tanımadım Rıdvan Keskingör Halit Çelikoğlu Hicaz Şarkı Düyek
Dillerde gönüllerde şarkılarda sen varsın İsmail Ötenkaya Ahmet Asma Kürdili Hicazkar Şarkı Curcuna 21082
Dillerde hep hecesin Rabbim içten içesin Dursun Çakmak M.Asım Köksal Uşşak İlahi Sofyan
Dillerde söylenir şarkımız bizim Suat Yıldırım Mustafa Demiray Karcığar Şarkı Düyek 12646
Dillerde şarkı adın Hüseyin Gökmen Hüseyin Gökmen Nihavend Şarkı Nim Sofyan
Dillerde şarkı olan dünyama ışık tutan İbrahim Koç İbrahim Koç Acem Kürdi Şarkı Düyek
Dillerde şarkılar hep seni söyler Süleyman Mertkanlı Salih Korkmaz Nihavend Şarkı Nim Sofyan
Dillerden düşmeyen o büyük aşkı Alaeddin Şensoy Mustafa Dilki Hicazkar Şarkı Düyek
Dillerdir kapı açan Hüsnü Özkartal Erdoğan Ünver Hicaz Şarkı Aksak
Dillerim yanardı adın anarken Mustafa Malay Nihat Özgüven Karcığar Şarkı Düyek
Dilniyaz Faslı Tolga Bektaş Muhtelif Dilniyaz Fasıl Muhtelif
Dilşikarım sen esir ettin dil-i naşadımı Cinuçen Tanrıkorur Tevfik Kolaylı - Neyzen Şedd-i Saba Beste Lenk Fahte
Din-i Muhammedin iki kurbanı Zeki Onaran Turgut Koca Hüzzam Nefes Türk Aksağı
Dindi cana tiğ-i ebru yaresi Belirsiz Belirsiz Hüzzam Şarkı Ağır Aksak
Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Muzaffer İlkar Mehmet Erbulan - Şair Kürdili Hicazkar Şarkı Sofyan 3466
Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Salih Suphi Soner Ahmet Kaçar Hüzzam Şarkı Düyek
Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Selahattin İnal Ahmet Kaçar Hüzzam Şarkı Düyek 3467
Dinimdir din din-i mübin-i islam (Settar Allah...) Metin Alkanlı Safer Dal (Muhibbi) Segah İlahi Sofyan
Dinin imanın var ise hor görme gel dervişleri Belirsiz Yunus Emre Bestenigar İlahi Düyek
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini Arif Bey (Hacı) Belirsiz Karcığar Şarkı Ağır Aksak 3468
Dinle akşamdaki hüznü yine sen Alaeddin Yavaşça - Doktor Vahit Özaydın Kürdili Hicazkar Şarkı Sengin Semai 20516
Dinle Allah için olsun dilimin aşk sesini Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Uşşak Şarkı Ağır Aksak
Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur Alaeddin Yavaşça - Doktor Fuat Edip Baksı Hüseyni Şarkı Sofyan 15316
Dinle bak bu şarkıdan seslenen Niyazi Şengül Nadide Gülpınar Kürdili Hicazkar Şarkı Düyek 17487
Dinle cana sesimde aşk dile gelip çağlıyor Fehmi Tokay Melahat Akan Bayati Şarkı Düyek 3469
Dinle canan dinle mahzun gönlümün efganını Ali Dirikman Ali Dirikman Hicaz Şarkı Curcuna
Dinle canım beni baştan Ertuğrul Ottekin Hasan Karakuş Nihavend Şarkı Düyek 3470
Dinle canım beni baştan Zeynettin Maraş Hasan Karakuş Rast Şarkı Düyek 3471
Dinle dilber evvela baştan ne söyler perçemin Erol Sayan - Tanburi Dertli Neveser Şarkı Müsemmen 18372
Dinle ela gözlüm bu şarkıyı sana yazdım Seyfi Güldağı - Tanburi Seyfi Güldağı - Tanburi Buselik Şarkı Curcuna
Dinle ey sevgili sana ait olan bu mısraları Halim Onat Halim Onat Nihavend Şarkı Düyek 3473
Dinle Hak sözü istiğfar eyle Dursun Çakmak Belirsiz Uşşak İlahi Sofyan
Dinle kalbimdeki feryadı kulak ver sesine Alaeddin Yavaşça - Doktor Vahit Özaydın Hicazkar Şarkı Düyek 3474
Dinle nasıl inliyor dalgalar uzaklarda (*) Yusuf Nalkesen Namık Gedik Hicaz Şarkı Yürük Semai
Dinle neyden kim hikayet etmede Alaeddin Yavaşça - Doktor Mevlana Celaleddin-i Rumi Acem Ayin Devr-i Revan
Dinle ruhum karanlık kayalardan yükselen..(Keman Sesi) Kazım Uz (Muallim) Belirsiz Neveser Şarkı Yürük Semai
Dinle ruhum ruhumun nale-i bi-imdadını Belirsiz Belirsiz Suzidil Şarkı Aksak
Dinle sana bir nasihat edeyim Radife Erten Radife Erten Rast Kanto Müsemmen
Dinle sen bir lahza gönlümün feryadını Nurettin Cemil Sangan Şadi - Üstad Golam Rast Şarkı Curcuna 20231
Dinle sevgilim dinle rüzgarın tatlı fısıltısını Göksel Baktagir - Kanuni Emel Sönmez Pençgah Şarkı Sofyan 14795
Dinle sözüm ey bi-bedel Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Mahur Şarkı Sofyan 3479
Dinle sözüm ey dil-rüba Sultan III.Selim (İlhami) Belirsiz Acem Aşiran Şarkı Aksak 3480
Dinle sözümü sana direm özge edadır Belirsiz Belirsiz Segah İlahi Yürük Semai 14373
Dinle tanburda ruhumun sesini Abidin Gerçeker - Doktor Mustafa Nafiz Irmak Uşşak Şarkı Müsemmen
Dinlediğim şarkılar hep hatırlatır seni bana Süleyman Mertkanlı Sedat Süngü Nihavend Şarkı Düyek
Dinlediğin bu şarkı ikimizindir Ümit Gürelman - Neyzen Ümit Gürelman - Neyzen Segah Şarkı Curcuna 3472
Dinledim ilahi sesini kalbimin dinledim Remzi Akansel Semuhi Vicdani Yazır Kürdili Hicazkar Şarkı Semai
Dinledim yıllarca ninni sesini. (ANNELER GÜNÜ) İrfan Doğrusöz - Doktor İ.Hakkı Talas Hicaz Şarkı Semai
Dinleme hasreti hüznü de boşver Salih Suphi Soner Tümay Başer Üçok Uşşak Şarkı Düyek 20372
Dinleme her gün kalbinin sesini Mümin Salman Turgut Tonuç Muhayyer Şarkı Düyek
Dinlemek ne güzel ihtiyar çınarın hikayesini Hasan Soysal Hasan Soysal Buselik Ç.Ş. Curcuna 13095
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Lemi Atlı Necdet Rüştü Efe Ferahfeza Şarkı Yürük Semai 3475
Dinlendi başım dün gece mehtabda dizinde Mustafa Sunar - Kemani, Rebabi, Eyyubi Mustafa Sunar - Kemani, Rebabi, Eyyubi Kürdili Hicazkar Şarkı Sengin Semai
Dinlenir kalb-i zar ü mecruhum Lemi Atlı Belirsiz Hüseyni Şarkı Aksak 3476
Dinlenmede akşamdaki sevda kuğularda Ertuğrul Ottekin Cenap Ş.Gedik Acem Kürdi Şarkı Aksak 3477
Dinlense dizinde efkarlı başım Nurettin Demirtaş Hasan Kaya Manioğlu Hüseyni Şarkı Sofyan 3478
Dinler misin söyleyim alamımı inleyim Yesari Asım Arsoy İhsan Bey - Hafız Mustafa Segah Şarkı Düyek
Dinlerdim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi Rüştü Şardağ Atilla İlhan Hicaz Şarkı Düyek
Dinlesen bir lahza gönlümün feryadını Rüştü Eriç - Udi Mustafa Nafiz Irmak Şedaraban Şarkı Düyek 20801
Dinlesen bir lahzacık gönlümün feryadını Rüştü Eriç - Udi Mustafa Nafiz Irmak Şedaraban Şarkı Semai 16641
Dinleyen her zerreye binbir zerreye binbir hitabım var Cinuçen Tanrıkorur Tevfik Kolaylı - Neyzen Kürdili Hicazkar Şarkı Aksak
Dinleyin beni ey dağlar Kasım İnaltekin Kasım İnaltekin Kürdili Hicazkar Şarkı Düyek 3481
Dinleyin meydana geleni (Kabak Kantosu) Belirsiz Belirsiz Rast Kanto Yürük Semai
Dinleyin sevda-fezadır ah-ı mahzunanemi İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Ferahfeza Şarkı Devr-i Hindi 3482
Dinliyorduk başbaşa dalgaların sesini Suphi Ezgi Belirsiz Muhayyer Kürdi Şarkı Curcuna 3483
Dinmede gönlümün hüznü hicranı Nihal Erkutun Melahat Baydar Acem Kürdi Şarkı Semai
Dinmedi bu deli gönlüm dinmedi Cafer Ekmen Turhan Uşşak Şarkı Düyek
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar Ahmet Görür Fuat Azgur Karcığar Şarkı Aksak 19442
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar Şentürk Deveci Fuat Azgur Hicaz Şarkı Düyek 20111
Dinmeyen bir sızısın artık içimde sen İsmail Hakkı Özkan - Muallim Nesrin Boyatlı Rast Şarkı Düyek
Dinmez anılardan bana her mevsim esen yel Bilge Özgen Güngör Fahri Tüzün Hicaz Şarkı Düyek
Dinmez gönül sızısı sen alnımın yazısı Rüştü Eriç - Udi Gülten Çiçek Tural Zavil Şarkı Nim Sofyan
Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor Şükrü Tunar - Klarnet Belirsiz Uşşak Şarkı Düyek 3484
Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta Salih Suphi Soner Faruk Nafiz Çamlıbel Mahur Şarkı Aksak 20988
Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta Faruk Şahin Faruk Nafiz Çamlıbel Buselik Şarkı Yürük Semai-Semai 15606
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Süleyman Mertkanlı Sedat Erdoğdu Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 13731
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Süleyman Mertkanlı Sedat Erdoğdu Hicaz Şarkı Düyek 15253
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Süleyman Mertkanlı Sedat Erdoğdu Uşşak Şarkı Düyek 12384
Dinmiyor gözyaşlarım rahm-i maderden-beri Sahak Hocasar (Kemani) Belirsiz Hicazkar Şarkı Curcuna
Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım Ziya Taşkent Mehmet Erbulan - Şair Hüzzam Şarkı Aksak 3485
Dinmiyor hiç ıztırabım söyleyin ben neyleyim Ahmet Uzel Ahmet Uzel Hicaz Şarkı Curcuna
Dinmiyor hiç kalbimin akşamla artan ağrısı Hasan Soysal Hasan Soysal Hüzzam Şarkı Devr-i Hindi 16922
Dinmiyor içimde hasretin seli Hüseyin Erbay Mehmet Akça Karcığar Şarkı Düyek 15653
Dinmiyor içimde hasretin seli İsmail Demirkıran - Udi Mehmet Akça Eviç Şarkı Sofyan 13907
Dinsin gönlümdeki sızı Aydın Şengül Aydın Şengül Nihavend Fantezi Düyek
Dinsin gönlünün yası Yıldırım Gürses Yıldırım Gürses Rast Şarkı Düyek
Diriğ-i iltifatına nedir bais olan ey mah Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Sengin Semai 3487
Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lahza cananım Zekai Dede Belirsiz Tahir A.S. Aksak Semai 3486
Dirildi kalemim dostlar gece rüyasını gördüm Mahmut Yivli Ümit Yaşar Oğuzcan Tahir Şarkı Sofyan 18013
Dişlerimdir benim derdim Sami Bey (Udi) Belirsiz Rast Şarkı Düyek
Divan dururum ruku ederim secde eylerim Kemal Tezergil Kemal Tezergil Uşşak İlahi Sofyan
Divane gönlümüz geçmez güzelden Belirsiz Himmet Efendi(Kul) Eviç Nefes Sofyan
Divane mi kalbim yine bir hoş bu bahar Mediha Şen Sancakoğlu Mediha Şen Sancakoğlu Buselik Şarkı Aksak 16528
Diyar diyar gezeceğim Bahattin Turan Hüseyin Akyüz Nihavend Şarkı Sofyan
Diyecekler bu dünyadan biri vardı geldi geçti Erdinç Çelikkol Orhan Ete Hicaz Şarkı Semai 3488
Diyelim sen yok iken ağlıyorum Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Kürdili Hicazkar Şarkı Curcuna 3489
Diyemem ben elem-i dehr ile dilgir olsun Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Segah Şarkı Ağır Aksak 3490
Diyemem ben"Elem-i dehr ile dilgir olsun" (Eski yazı) Şemsettin Ziya Bey Belirsiz Hüseyni Şarkı Aksak 3491
Diyemem derdimi asla içimi çağlayamam Yekta Akıncı Ziya Çalıkoğlu Bayati Araban Şarkı Aksak
Diyemem derdimi bir başkasına Amir Ateş Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzam Şarkı Sofyan 3492
Diyemem sen yok iken ağlıyorum Bekir Sıdkı Sezgin Belirsiz Hüzzam Şarkı Aksak
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Salih Berkmen M. Turan Yarar Nihavend Şarkı Aksak (Yürük) 20918
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Osman Nuri Özpekel - Udi Mehmet Turan Yarar Evcara Şarkı Aksak 18717
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Suat Yıldırım Mehmet Turan Yarar Hicaz Şarkı Aksak 15700
Diyemem sine-i berrakı semenden gibidir Dede Efendi Enderuni Vasıf Neveser Y.S. Yürük Semai 3493
Diyemez hali bulup halini canane gönül Belirsiz Enderuni Vasıf Hicaz A.S. Sengin Semai
Diyemez hali bulup halini canane gönül İsmail Fenni Ertuğrul Enderuni Vasıf Hicazkar Beste Çenber
Diyemez hali bulup halini canane gönül Dede Efendi Enderuni Vasıf Saba Buselik A.S. Aksak Semai
Diyor ki bu çılgın gönül çık git sen buralardan Alaeddin Yavaşça - Doktor Ayten Yavaşça Nihavend Şarkı Curcuna 20552
Diyordum ki bende sevsem Ali Şenozan Halit Çelikoğlu Segah Şarkı Nim Sofyan
Diyorlar beyazmış birinin teni Mustafa Malay Güngör Sakman Muhayyer Kürdi Şarkı Düyek 17359
Diyorlar diyorlar diyorlar her gecenin sabahı var diyorlar Sadettin Kaynak Belirsiz Uşşak Şarkı Düyek
Diyorlar gidenler geri dönmezmiş Bahattin Turan Hüseyin Aycan Kürdi Şarkı Sofyan
Diyorlar ki her sevginin zamanı varmış Mediha Şen Sancakoğlu Mediha Şen Sancakoğlu Hicaz Şarkı Düyek
Diyorsun ki çok perişan oldum Ali İhsan Çengeloğlu Eser Köse Bayati Şarkı Düyek
Diyorsun ki dur bekle sanma ki seviyorum Abidin Gerçeker - Doktor Mustafa Ulugür Rast Fantezi Yürük Semai
Diyorsun yetti hasret yolda kaldı gözlerim Osman Ergen Yalçın Benlican Rast Fantezi Nim Sofyan
45178 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >