Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

52 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 >
Eser Adı Bestekar Söz Yazarı Makam Form Usul Ay Tasnifi Arşiv No
Acaiptir gözüm nuru zamane Rıza Efendi (Kemani) Sermet Efendi Arazbar Şarkı Aksak 6
Ah göreydim meh-cemalin olur bana dünya malin Manok Ağa Mahfi Arazbar Şarkı Aksak 5329
Aldın dil-i naşadımı Ali Efendi (Hafız-Mutaf) Belirsiz Arazbar Şarkı Düyek 339
Azm-i gülzar eyle bülbül devridir Rıza Efendi (Kemani) Fehmi Arazbar Şarkı Ağır Aksak 941
Baktığım her yerde varsın dilde mihmanım mısın Osman Nuri Özpekel - Udi Osman Nuri Özpekel - Udi Arazbar Şarkı Ağır Aksak
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Dede Efendi Yunus Emre Arazbar İlahi Düyek Genel 16083
Bezm-i ağyare ne dem ol şuh-i simin-ten gider Sadullah Efendi Enderuni Vasıf Arazbar Beste Muhammes 1583
Bu sararmış çehremi gör gör de bir şey söyleme Danyal Mantı - Udi Mevlana Celaleddin-i Rumi Arazbar Beste Devr-i Revan 21214
Can ü dili mesrur edip ol şah-ı cihanım Sadullah Efendi Belirsiz Arazbar Y.S. Yürük Semai 2785
Derdim bana kar eyledi dermana el ermez Dede Efendi Belirsiz Arazbar Y.S. Yürük Semai 3259
Dil verip oldum mübtela Ali Rıza Şengel (Eyyubi) Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak
Dönmem ahdımdan efendim söylerim Faik Bey (Hacı) Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak 3549
El çekeli zülf-i yardan Mustafa Çavuş (Tanburi) Mustafa Çavuş - Tanburi Arazbar Şarkı Sofyan 3796
Ey nazenin şuh-i dildar Manok Ağa Belirsiz Arazbar Şarkı Düyek 4205
Ey şeh-i iklim-i dana-yı fünun Mustafa Ağa (Kemani) Belirsiz Arazbar Methiye Ağır Aksak 4269
Ezelidir bu aşk bende Mustafa Çavuş (Tanburi) Mustafa Çavuş - Tanburi Arazbar Şarkı Düyek 4371
Fahr-i alem mahrem-i raz olduğu şebdir bu şeb Ahmet Efendi (Şikarizade) Yahya Nazim Efendi Arazbar İlahi Evsat Receb
Gider şekk ü inkarı tevhide gel tevhide Ahmet Irsoy (Hafız) Aziz Mahmud Hüdai Hz. Arazbar İlahi Düyek CE-CA 16109
Gönül tab-aver oldu şimdi manend-i meh-i taban Sadullah Efendi Belirsiz Arazbar A.S. Aksak Semai 5262
Güller ağlar bülbül ağlar gönlüm ağlar gül yüzlü yar Özcan Korkut - Tanburi Özcan Korkut - Tanburi Arazbar Beste Hafif
Gülşene teşrifini ey gül-izar sakladın Nikoğos Ağa Belirsiz Arazbar Şarkı Ağır Aksak 5709
Hele bir gel Marika (Tirifon) İsmail Hakkı Nebiloğlu İsmail Hakkı Nebiloğlu Arazbar Şarkı Aksak
Her ne dem huban ile bezme o verd-i ter gelir Sadullah Efendi Belirsiz Arazbar Beste Çenber (Ağır) 6304
İnayet kıl ey sim-ten Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Arazbar Şarkı Sofyan 6682
Karamandan çıkan dere düz gider İsmail Hakkı Nebiloğlu İsmail Hakkı Nebiloğlu Arazbar Türkü Sofyan
Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel Durbinoğlu Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak Semai(Ağır) 7766
Nar-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma Mustafa Ağa (Kemani) Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak Semai(Ağır) 7878
Nev-bahar oldu bu alem dem-be-dem Mandoli Artin Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak 8240
Nur-i didem gelmez oldun yanıma İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Arazbar Şarkı Devr-i Hindi 8361
Ol peri-veş kim melahat milkinin sar-banıdır Dede Efendi Fuzuli Arazbar Beste Muhammes 8492
Oldu gönül sana mail vaslına kıl bari nail Sultan III.Selim (İlhami) Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak Semai(Ağır) 8450
Senin aşkınla çak oldum Ahmet Avni Konuk Ahmet Avni Konuk Arazbar Şarkı Düyek
Taleb eden bulur Hakkı Kazım Bey Belirsiz Arazbar İlahi Düyek CE-CA 16052
Tanam-ı cemal-i yar burdim Abdülkadir-i Meragi Belirsiz Arazbar Y.S. Yürük Semai 10588
Yine gül gülistan oldu İsmet Ağa (MIskali) Belirsiz Arazbar Şarkı Aksak 11469
Peşrev İsmet Ağa (MIskali) Belirsiz Arazbar S.Eser Düyek E0163
Peşrev Raşit Efendi (Neyzen) Belirsiz Arazbar S.Eser Çenber E0164
Peşrev Sultan III.Selim Belirsiz Arazbar S.Eser Ağır Düyek E0167
Peşrev Osman Dede (Neyzen-Şeyh) Belirsiz Arazbar S.Eser Çifte Düyek E0165
Peşrev Gazi Giray Han (Tatar) Belirsiz Arazbar S.Eser Muhammes E0162
Peşrev Behram Ağa (Nefiri) Belirsiz Arazbar S.Eser Berefşan
Peşrev Sadık Ağa - Kemani, Tanburi, Hafız Musahip Belirsiz Arazbar S.Eser Sakil (Ağır) E0166
Peşrev Mehmet Çelebi (Eyyubi) Belirsiz Arazbar S.Eser Devr-i Revan
Peşrev Corci Belirsiz Arazbar S.Eser Muhammes E0160
Peşrev Said Efendi (Çengi) Belirsiz Arazbar S.Eser Berefşan E0161
Saz Eseri Yalçın Tura Dalgalar Arazbar S.Eser Yürük Semai E0168
Saz Semaisi Emin Ağa - Sermüezzin, Tanburi, Denizoğlu Belirsiz Arazbar S.Eser Aksak Semai E0170
Saz Semaisi Sultan III.Selim Belirsiz Arazbar S.Eser Aksak Semai E0173
Saz Semaisi Muzaffer (Saatçı Mustafa) Belirsiz Arazbar S.Eser Aksak Semai E0172
Saz Semaisi Corci Belirsiz Arazbar S.Eser Aksak Semai E0169
52 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 >


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR