Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Dellalzade -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı" (*)
2- Gönül adlı bülbülüm var
Besteleri
1- A benim gözüm nuru cilveli yarim
2- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
3- Al yanına bir dil-nevaz
4- Andelib-i sahn-ı aşka gülşenim
5- Aşka düştüm çaresiz ben nagehan
6- Aşkınla yandır sultanım Allah
7- Aya ne edem ol şeh-i hubana hediye
8- Bana ol şuh gör neyledi
9- Ben olurum sana bülbül efendim
10- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
11- Benim afet-i cihanım
12- Bilirim bende sensin Allahım
13- Bilmiyorum noldu bu dem ey gönül
14- Bir haber gelmedi aram-ı dil ü canımdan (*)
15- Buyruk senin ferman senin
16- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
17- Cefa-yı tali-i na-sazı karı benden sor
18- Cefası (aşıka yarin-yarin aşıka) vefa değil de nedir
19- Cevher gibi rizan olayım böyle gerektir
20- Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cana
21- Çok kıldı harab dilleri mamur nigahın (*)
22- Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı" (*)
23- Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımı
24- Ey gülistan-ı letafet içre kaddin nev-nihal
25- Ey kadd-i bala aladan ala
26- Ey menba-i ihsan ü ata şah-ı melek-zad
27- Ey merdüm-i çeşm-i cihan
28- Ey servi-kamet nazik edasın
29- Ey şah-ı (şahan/cihan) vey nur-i Yezdan
30- Ey şehenşah-ı melek-haslet ruhun pür-tab-ı nur(Eski yazı)
31- Eya şahenşeh-i taht-ı hümayun zib-i Osmani
32- Geldi eyyam-ı bahar-ı gulgule
33- Gevher gibi rizan olayım böyle gerektir bu
34- Gönül adlı bülbülüm var
35- Gönül burcunda ol mahdır
36- Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur
37- Gücenmiş ol gül-i gülzar
38- Gülzara gel ey gül-izar zevk edelim
39- Güruh-i enbiyanın serverisin ya Resulallah
40- Hayalin didede medhin dilimde şahım (Medhiye)
41- Hayatın cümleye sur-u-sürur-u şevket-efzadır
42- İksir-i gına hak-i der-i uzletimizdir
43- İnile ey derdli gönül inile
44- İşte geldi nev-bahar erişti yaz
45- Kamet-i yare nazar kıl nahl-i mevzun böyledir
46- Keremkarın cemalidir cihanı eyleyen pür-nur
47- Kimlerle meyan-beste-i aguş-i meramdır
48- Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur
49- Kul olurdum halk-ı alem olmasa kulun eğer
50- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
51- Manend-i ah kimse bana hem-nefes değil
52- Meseldir söylenir dilde
53- Muntazırdır sana uşşak gel güzelim (*)
54- Ne dane vü ne dam ü ne sayyad gerektir
55- Nideyim sabredebilsem dil ü can oda yanar
56- Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
57- O dil ki ne gam ü enduh ne melal tutar
58- O güzel gözlerine hayran olayım
59- Olmadım ben dest-res manendine
60- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
61- Resm-i sur oldu müheyya şad u handan vaktidir
62- Ruy-i alemdir (Ruh-i alindir) kulub-ı nası hep mesrur eden
63- Sana dil mah-i tabanım yakıştı
64- Sanırdım ey meh-i nazım
65- Sen ettin kendine efkende gönlüm
66- Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım
67- Seninle neşeyabım ben
68- Serdar-ı Rüsul nur-i sübül hüsrev-i Batha
69- Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
70- Sünbüli sünbüli sünbüli siyeh
71- Şah azizi meh-lika (Sözsüz)
72- Şeh-i genc-i sahavetsin sen ey şah-ı kerem-karım
73- Şehenşahın cemalidir cihanı eyleyen pür-nur
74- Şema-i maksudu yak
75- Taht-gah eyleyeli gülşeni sultan-ı nesim
76- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
77- Zehi safa ki yanımda o fitnecu biledir
78- Zülfünü ruhsara dök sünbül gibi
79- Saz Semaisi
80- Ey menba-i ihsan ü ata şah-ı melek-zad
81- Geldi eyyam-ı bahar-ı gulgule
82- Hayalin didede medhin dilimde şahım (Medhiye)
83- Sana dil mah-i tabanım yakıştı
84- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
85- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
86- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
87- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
88- Bilmiyorum noldu bu dem ey gönül
89- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
90- Olmadım ben dest-res manendine
91- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
92- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
93- Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur
94- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
95- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
96- O dil ki ne gam ü enduh ne melal tutar
97- Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı" (*)
98- Buyruk senin ferman senin
99- Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımı
100- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
101- Bir haber gelmedi aram-ı dil ü canımdan (*)
102- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
103- Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur
104- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
105- Sana dil mah-i tabanım yakıştı
106- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
107- Ne dane vü ne dam ü ne sayyad gerektir
108- Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
109- Gönül adlı bülbülüm var
110- Al yanına bir dil-nevaz
111- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
112- Ne dane vü ne dam ü ne sayyad gerektir
113- Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
114- O güzel gözlerine hayran olayım
115- Cefası (aşıka yarin-yarin aşıka) vefa değil de nedir
116- Bilmiyorum noldu bu dem ey gönül
117- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
118- Olmadım ben dest-res manendine
119- Sünbüli sünbüli sünbüli siyeh
120- O dil ki ne gam ü enduh ne melal tutar
121- Çok kıldı harab dilleri mamur nigahın (*)
122- Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı" (*)
123- Buyruk senin ferman senin
124- Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımı
125- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
126- Muntazırdır sana uşşak gel güzelim (*)
127- A benim gözüm nuru cilveli yarim
128- Ben olurum sana bülbül efendim
129- Bir haber gelmedi aram-ı dil ü canımdan (*)
130- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
131- Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur
132- Sen ettin kendine efkende gönlüm
133- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
134- Sana dil mah-i tabanım yakıştı
135- İnile ey derdli gönül inile
136- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
137- Ne dane vü ne dam ü ne sayyad gerektir
138- Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
139- O güzel gözlerine hayran olayım
140- Cefası (aşıka yarin-yarin aşıka) vefa değil de nedir
141- Bilmiyorum noldu bu dem ey gönül
142- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
143- Olmadım ben dest-res manendine
144- Muntazırdır sana uşşak gel güzelim (*)
145- A benim gözüm nuru cilveli yarim
146- Ben olurum sana bülbül efendim
147- Benim afet-i cihanım
148- Bir haber gelmedi aram-ı dil ü canımdan (*)
149- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
150- Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur
151- Sen ettin kendine efkende gönlüm
152- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
153- Ey menba-i ihsan ü ata şah-ı melek-zad
154- Sana dil mah-i tabanım yakıştı
155- Gönül adlı bülbülüm var
156- Al yanına bir dil-nevaz
157- O dil ki ne gam ü enduh ne melal tutar
158- Çok kıldı harab dilleri mamur nigahın (*)
159- Keremkarın cemalidir cihanı eyleyen pür-nur
160- Şehenşahın cemalidir cihanı eyleyen pür-nur
161- Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı" (*)
162- Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
163- Buyruk senin ferman senin
164- Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımı
165- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
166- Bilirim bende sensin Allahım
167- Sünbüli sünbüli sünbüli siyeh
168- İnile ey derdli gönül inile
169- Meseldir söylenir dilde
170- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
171- Cefası (aşıka yarin-yarin aşıka) vefa değil de nedir
172- Bilmiyorum noldu bu dem ey gönül
173- Nideyim sabredebilsem dil ü can oda yanar
174- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
175- Olmadım ben dest-res manendine
176- Resm-i sur oldu müheyya şad u handan vaktidir
177- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
178- Ne dane vü ne dam ü ne sayyad gerektir
179- Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
180- O güzel gözlerine hayran olayım
181- Hayatın cümleye sur-u-sürur-u şevket-efzadır
182- Ruy-i alemdir (Ruh-i alindir) kulub-ı nası hep mesrur eden
183- A benim gözüm nuru cilveli yarim
184- Ben olurum sana bülbül efendim
185- Benim afet-i cihanım
186- Bir haber gelmedi aram-ı dil ü canımdan (*)
187- Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler
188- Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur
189- Sen ettin kendine efkende gönlüm
190- Piyale elde ne dem bezmime habib gelir
191- Ey menba-i ihsan ü ata şah-ı melek-zad
192- Sana dil mah-i tabanım yakıştı
193- Aya ne edem ol şeh-i hubana hediye
194- Gönül adlı bülbülüm var
195- Al yanına bir dil-nevaz
196- Muntazırdır sana uşşak gel güzelim (*)
197- Keremkarın cemalidir cihanı eyleyen pür-nur
198- Şehenşahın cemalidir cihanı eyleyen pür-nur
199- Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey canımın canı" (*)
200- Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
201- Buyruk senin ferman senin
202- Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımı
203- Ey kadd-i bala aladan ala
204- Güruh-i enbiyanın serverisin ya Resulallah
205- Ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım
206- Çok kıldı harab dilleri mamur nigahın (*)
207- Şema-i maksudu yak
208- Seninle neşeyabım ben
209- Sünbüli sünbüli sünbüli siyeh
210- O dil ki ne gam ü enduh ne melal tutar
211- Bilirim bende sensin Allahım
212- İnile ey derdli gönül inile
213- Meseldir söylenir dilde
214- Künc-i (Günc-i) gamda ruz u şeb dil bi-huzur
215- Olmadım ben dest-res manendine
216- Resm-i sur oldu müheyya şad u handan vaktidir
217- Zülfünü ruhsara dök sünbül gibi
218- Serdar-ı Rüsul nur-i sübül hüsrev-i Batha
219- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
220- Cefası (aşıka yarin-yarin aşıka) vefa değil de nedir
221- Ey servi-kamet nazik edasın
222- Bilmiyorum noldu bu dem ey gönül
223- Nideyim sabredebilsem dil ü can oda yanar
224- Ey şah-ı (şahan/cihan) vey nur-i Yezdan
225- Hayatın cümleye sur-u-sürur-u şevket-efzadır
226- Ruy-i alemdir (Ruh-i alindir) kulub-ı nası hep mesrur eden
227- Şeh-i genc-i sahavetsin sen ey şah-ı kerem-karım
228- Ey merdüm-i çeşm-i cihan
229- Aşka düştüm çaresiz ben nagehan
230- İksir-i gına hak-i der-i uzletimizdir
231- Ne dane vü ne dam ü ne sayyad gerektir
232- Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
233- O güzel gözlerine hayran olayım
234- Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım
235- Aşkınla yandır sultanım Allah
236- Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm
237- Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cana
238- Kamet-i yare nazar kıl nahl-i mevzun böyledir
239- Kul olurdum halk-ı alem olmasa kulun eğer
240- Aya ne edem ol şeh-i hubana hediye
241- Kimseyi dil-teng-i azar etme sultanlık budur
242- Taht-gah eyleyeli gülşeni sultan-ı nesim
243- Zehi safa ki yanımda o fitnecu biledir
244- Gönül adlı bülbülüm var
245- Al yanına bir dil-nevaz


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR