Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    ABALIMIN CEPKENİ SAFİ SIRMA İLİKLİ
Rep.No : 0941 Kaynak Kişi :Nazmi İlyas/Ahmet Yamacı Derleyen : Muzaffer Sarısözen Notalayan: Muzaffer Sarısözen Usul : 9/4
NOTALAR
1-İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR