Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Osman -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller
2- Afitab vechin hakikat nur-i zat-ı Kibriya
3- Akıl gider ar olur varı tar ü mar olur
4- Alemde alem olan Lailaheillallah
5- Allah Allah diyelim devranına girelim
6- Anadolumun dilinde türkü gönlünü açmış
7- Aşık aç susuz gerek her dem uykusuz gerek
8- Aşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim
9- Aşk-ı yare duş olaldan yarimi gördüm ıyan
10- Aşk-ı yare duş olaldan yarimi gördüm ıyan
11- Aşk-ı yare duş olaldan yarimi gördüm ıyan(*a)
12- Aşkın ile gönlüme sevgim ile sevgine
13- Baktıkça güzel çehrene hayran olurum
14- Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi
15- Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülya
16- Bir kaç gündür gönlümde yeni bir hesabın var
17- Bir nur gördüm seyrimde
18- Derdimi bir derin dereye döksem
19- Ey garip yolcu dur bak biraz şu virane olan ömrüne
20- Ey garip yolcu dur bak şu virane olan ömrüne
21- Ey kabil-i derman olan gel derd-i bi-derman gör
22- Gelin Tevhid Edelim
23- Gözü dünya mı görür aşıkı didar olanın
24- Hayalmiş bekledik mesut günleri
25- Hayru teslimatin min sabbin sadi
26- Hudanın mahremi raz-ı gönüldür
27- Hüzzam (Segah) tertib (2)
28- Kasvet yağdı senelerce dinmedi hala
29- Kırılan zincirler düşer başına
30- Mağfiretin sonsuzdur nimetlerin ne boldur
31- Men garibin ey aşinamız
32- Menem garibin ey aşinamız
33- Mücrim günahkarım şeha ya Rabbena Vağfirlena
34- Nasıl bir mübarek geceydi ya Rab
35- Ne güzel kakülü ebru
36- Sen dağların Güleseri
37- Sevgi ile yumağından iplik olsam örsem seni
38- Ziyalar verdi nuriyle dil ü cana seher zikri
Besteleri
1- Bilmem ne zaman gönlümü sen şad edeceksin
2- Bin can ile sevdim seni (*b-Dügahta)
3- Bir perde çekilmiş gibi mazile aramda
4- Dil hanesi pür-nur olur envar-ı zikrullah ile
5- Dil sevdi sen şuh-i şeni
6- Ey aşık-ı şeb-zinde seher bülbüle karşu
7- Ey çeşmi-ahu mehlika
8- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
9- Gönülde buldum esrar-ı Üveysi
10- Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni
11- Gül yüzünü seyredip can ile sevdim seni
12- Hala dil-i bi-çare sitemkarını gözler
13- İfham edemezse sana alamımı sazım
14- Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel
15- Meleklerde bu mudur adet
16- Rehber-i kafile-i isr-i Nebiyy-i Medeni
17- Tali-i na-sazımı sazımla inlettim bugün
18- Talib-i Hakkın devası derd-dürür sermayesi
19- Toz pembe gülüşünle boyansın dudakların
20- Peşrev
21- Saz Semaisi
22- Saz Semaisi
23- Saz Semaisi
24- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
25- Bin can ile sevdim seni (*b-Dügahta)
26- Gönülde buldum esrar-ı Üveysi
27- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
28- Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni
29- Bin can ile sevdim seni (*b-Dügahta)
30- Gönülde buldum esrar-ı Üveysi
31- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
32- Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel
33- Bin can ile sevdim seni (*b-Dügahta)
34- Ey aşık-ı şeb-zinde seher bülbüle karşu
35- Dil sevdi sen şuh-i şeni
36- Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni
37- Gönülde buldum esrar-ı Üveysi
38- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
39- Dil hanesi pür-nur olur envar-ı zikrullah ile
40- Gül yüzünü seyredip can ile sevdim seni
41- Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel
42- Ey aşık-ı şeb-zinde seher bülbüle karşu
43- Dil sevdi sen şuh-i şeni
44- Bin can ile sevdim seni (*b-Dügahta)
45- Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni
46- Rehber-i kafile-i isr-i Nebiyy-i Medeni
47- Dil hanesi pür-nur olur envar-ı zikrullah ile
48- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
49- Gönülde buldum esrar-ı Üveysi
50- Talib-i Hakkın devası derd-dürür sermayesi


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR