Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Rahmi Bey -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Akşam erdi yine sular karardı
2- Aşka düştüm aşık-ı avareyim
3- Aşka düştüm aşık-ı avareyim
4- Aşka düştüm aşık-ı avareyim
5- Ateş-i aşkınla gönlüm dağlarım
6- Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır
7- Bakıp ruhsarına ah eylemiştim
8- Bana noldu değişti şimdi halim
9- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
10- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
11- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
12- Dilde artık kalmadı tab ü tüvan
13- Dostluğun varsa yanında kıymeti
14- Esir ettin beni ey dil pesendim
15- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
16- Ey gül-i nev-bahar-ı an
17- Ey mutrib-i zevk aşina
18- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
19- Gel ey saki şarabı tazelendir
20- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
21- Gönlümün neşesi aşkınladır ey mihr-i tarab
22- Gülünce gülşen-i hüsnünde güller açdı ey gülten
23- İltifatınla senin pür neşedir cam-ı hayat
24- Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan (*)
25- O gülün geçti güzellik çağı
26- Saçlarına bağlanalı ey peri
27- Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
28- Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
29- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
30- Şerh eyleyemem şeb-i hicrandaki hali
Besteleri
1- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
2- Ağyare nigah etmediğin naz sanırdım
3- Akşam erdi yine sular karardı
4- Allah ü Ekber kaim onunla mihrab ü minber
5- Allahü ekber Allahü ekber..
6- Aşka düştüm aşık-ı avareyim
7- Ateş-i aşkınla gönlüm dağlarım
8- Bakıp ruhsarına ah eylemiştim
9- Bana noldu değişti şimdi halim
10- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
11- Bir esir-i hasret etdin gönlümü
12- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
13- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
14- Çiçeklerden zarafet mi süzülmüş
15- Dilde artık kalmadı tab ü tüvan
16- Dostluğun varsa yanında kıymeti
17- Esir ettin beni ey dil pesendim
18- Etme beyhude figan vazgeç gönül
19- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
20- Ey gül-i nev-bahar-ı an
21- Ey mutrib-i zevk aşina
22- Ey veliy-yi ahd-i alicah-ı pür-vekar
23- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
24- Gel ey saki şarabı tazelendir
25- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
26- Gönlümün neşesi aşkınladır ey mihr-i tarab
27- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
28- Güler gül yüzlü canan ağlarım ben
29- İltifatınla senin pür neşedir cam-ı hayat
30- Kucağıma düştü bayıldı
31- Mahrum-ı (Mahvoldu)şevkim ruhum pür ahzan
32- Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan (*)
33- O gülün geçti güzellik çağı
34- Saçlarına bağlanalı ey peri
35- Sana ey canımın canı efendim
36- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
37- Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
38- Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
39- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
40- Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
41- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
42- Gel ey saki şarabı tazelendir
43- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
44- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
45- Akşam erdi yine sular karardı
46- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
47- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
48- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
49- Bana noldu değişti şimdi halim
50- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
51- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
52- Akşam erdi yine sular karardı
53- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
54- Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
55- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
56- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
57- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
58- Etme beyhude figan vazgeç gönül
59- Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
60- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
61- Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
62- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
63- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
64- Gel ey saki şarabı tazelendir
65- Esir ettin beni ey dil pesendim
66- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
67- Sana ey canımın canı efendim
68- Mahrum-ı (Mahvoldu)şevkim ruhum pür ahzan
69- Etme beyhude figan vazgeç gönül
70- Esir ettin beni ey dil pesendim
71- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
72- Sana ey canımın canı efendim
73- Mahrum-ı (Mahvoldu)şevkim ruhum pür ahzan
74- Etme beyhude figan vazgeç gönül
75- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
76- Bana noldu değişti şimdi halim
77- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
78- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
79- Akşam erdi yine sular karardı
80- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
81- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
82- Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
83- Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan (*)
84- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
85- Ey gül-i nev-bahar-ı an
86- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
87- Gel ey saki şarabı tazelendir
88- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
89- Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
90- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
91- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
92- Saçlarına bağlanalı ey peri
93- Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
94- Etme beyhude figan vazgeç gönül
95- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
96- Bakıp ruhsarına ah eylemiştim
97- Bana noldu değişti şimdi halim
98- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
99- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
100- Akşam erdi yine sular karardı
101- Dilde artık kalmadı tab ü tüvan
102- Gel ey saki şarabı tazelendir
103- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
104- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
105- Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
106- Esir ettin beni ey dil pesendim
107- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
108- Sana ey canımın canı efendim
109- Mahrum-ı (Mahvoldu)şevkim ruhum pür ahzan
110- Ey mutrib-i zevk aşina
111- İltifatınla senin pür neşedir cam-ı hayat
112- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
113- Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
114- Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan (*)
115- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
116- Ey gül-i nev-bahar-ı an
117- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
118- Ateş-i aşkınla gönlüm dağlarım
119- Saçlarına bağlanalı ey peri
120- Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
121- Aşka düştüm aşık-ı avareyim
122- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
123- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
124- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
125- Bakıp ruhsarına ah eylemiştim
126- Bana noldu değişti şimdi halim
127- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
128- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
129- Akşam erdi yine sular karardı
130- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
131- Sana ey canımın canı efendim
132- Mahrum-ı (Mahvoldu)şevkim ruhum pür ahzan
133- Ey mutrib-i zevk aşina
134- Etme beyhude figan vazgeç gönül
135- Dilde artık kalmadı tab ü tüvan
136- Gel ey saki şarabı tazelendir
137- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
138- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
139- Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
140- O gülün geçti güzellik çağı
141- Esir ettin beni ey dil pesendim
142- Geçti o gamlı eyyam-ı serma
143- Ağyare nigah etmediğin naz sanırdım
144- Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir
145- Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım
146- Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan (*)
147- Ey dilber-i işvebaz nedir bu sendeki naz (*)
148- Ey gül-i nev-bahar-ı an
149- İltifatınla senin pür neşedir cam-ı hayat
150- Saçlarına bağlanalı ey peri
151- Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
152- Aşka düştüm aşık-ı avareyim
153- Ateş-i aşkınla gönlüm dağlarım
154- Bir nev-civansın şuh-i cihansın
155- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
156- Akşam erdi yine sular karardı
157- Gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok
158- Bakıp ruhsarına ah eylemiştim
159- Bana noldu değişti şimdi halim
160- Bana seyran-ı cemalindir emel (7 iki nüsha)
161- Gönlümü hicrana yaktı ah o meh-veş neyleyim (*)
162- Etme beyhude figan vazgeç gönül
163- Söyle ey mutrib-i nazende-eda
164- Sana ey canımın canı efendim
165- Mahrum-ı (Mahvoldu)şevkim ruhum pür ahzan
166- Ey mutrib-i zevk aşina
167- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
168- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
169- Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna
170- O gülün geçti güzellik çağı
171- Esir ettin beni ey dil pesendim


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR