Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Abdullah Ağa (Hafız-Şeyda) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açılır naz ile ol gonce-ruha gül deseler
2- Benefşe hatt-ı dildarın serinde kakül-i anber
3- Benim serv-i ser-efrazım
4- Bir tıfla duçar oldu gönül semt-i Bebekde
5- Dile revnak getirir şimdi beyim seyr-i çemen
6- Etti eser aşk canıma var bir sözüm sultanıma
7- Ey gül-i nevres hezarı eyleme hicrinle zar
8- Hengam-ı safadır bu şeb ey mah-ı cihan tab
9- Lale-veş dağ-ı muhabbet sinede
10- Meyl edip bir gül-izare
11- Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
12- Niçin pinhan edersin ruyini ey şuh-i nazende
13- Sevdi gönlüm ey meh seni (eski yazı)
14- Sinemde yat ey ruh-ı revan canda tenim ol
15- Açılır naz ile ol gonce-ruha gül deseler
16- Benefşe hatt-ı dildarın serinde kakül-i anber
17- Ey gül-i nevres hezarı eyleme hicrinle zar
18- Sinemde yat ey ruh-ı revan canda tenim ol
19- Lale-veş dağ-ı muhabbet sinede
20- Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
21- Hengam-ı safadır bu şeb ey mah-ı cihan tab
22- Sinemde yat ey ruh-ı revan canda tenim ol
23- Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
24- Açılır naz ile ol gonce-ruha gül deseler
25- Benefşe hatt-ı dildarın serinde kakül-i anber
26- Sinemde yat ey ruh-ı revan canda tenim ol
27- Hengam-ı safadır bu şeb ey mah-ı cihan tab
28- Meyl edip bir gül-izare
29- Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
30- Açılır naz ile ol gonce-ruha gül deseler
31- Benefşe hatt-ı dildarın serinde kakül-i anber
32- Ey gül-i nevres hezarı eyleme hicrinle zar
33- Sinemde yat ey ruh-ı revan canda tenim ol
34- Meyl edip bir gül-izare
35- Hengam-ı safadır bu şeb ey mah-ı cihan tab
36- Niçin pinhan edersin ruyini ey şuh-i nazende
37- Bir tıfla duçar oldu gönül semt-i Bebekde
38- Benim serv-i ser-efrazım
39- Dile revnak getirir şimdi beyim seyr-i çemen
40- Nedir keyifsizliğin söyle bileyim


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR