Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Suzi -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Aceb kavgaya duş oldum bu seyran-ı Hakdır Hak
2- Akl ile bigane olmuş şöyle bir divaneyiz
3- Ben la-mekandan gelmişim kevn-i mekani neylerim
4- Bu genc-i dilde efkarım sen oldun
5- Bu gönül mürg-i zar eyler
6- Cokun sular gibi köpük saçarlar
7- Çün şevkin bana aşina düşdü
8- Ehl-i zikr olanı tayib edenler
9- Ey gönül efsane gönül aşk ile şeyda gönül
10- Gel terk eyle dünyayı
11- Geldim suzane şema pervane
12- Halvetinin aşkı çoktur
13- Hayran olurum ey dost dildarımı gördükçe
14- Kuy-i Hakka varmışım ben
15- Medhuş olmışım bihuş olmışım
16- Noldu yine zare düşdün neyleyeyim gönül seni
17- Nuş edelden cam-ı aşkı ta ezelden mestaneyim
18- Pervaneyim şem-i yare
19- Sana canan gönül hayran nedendir
20- Sevda-yı hayalinle divane miyim bilmem
21- Şems şuaiyle çekinmiş nikab
22- Tahrir-i nokta-i aşk cümle zemana sığmaz
Besteleri


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR