Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Asım Bey (Giriftzen) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Acırım aşık olup da yanana
2- Açtı firkat yareler dilde peri
3- Ahımı dinlesen aya erişir
4- Aldandı gönül aşkı vefa alemi sandı
5- Aşkın oduna pervane gönlüm
6- Bak ne müşkil derde saldın başımı gonca-terim
7- Beyhude değil nale vü ahım kederim var
8- Bir levendane kesim aşub-i can
9- Bu levendane kesim aşub-i can
10- Cana rakibi handan edersin
11- Cüda düştü gözümden gül-izarın
12- Cüst-ü-cu eyler gönül mahbub-i dil-arasını
13- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
14- Çemenzare varıp nasb-ı hıyam et
15- Derd-i aşkın vasıl olmuştum nekahat devrine
16- Dil bülbülü sad zar-ı gülistan-ı cemalin
17- Dil verelden ey yüzü mahım sana
18- Gördüm beğendim ol nazlı yari
19- Göreli gül yüzünü ah a canım
20- Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
21- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
22- Hayli demdir görmedim cananımı
23- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
24- Kimse bilmez halimi canım yanar
25- Sahralara verdikça safa geşt ü güzarın
26- Saki yetiş imdada gel
27- Ser-ta-kadem ey penbe ten
28- Sevdiceğim kare kaşın kemandır
29- Şimdi oldum aleme ibret-nüma
30- Tatlıdır şir ü şekerden sohbeti
31- Zahm-ı aşkın yoktur asla çaresi
32- Peşrev
33- Peşrev
34- Peşrev
35- Peşrev
36- Saz Semaisi
37- Saz Semaisi
38- Açtı firkat yareler dilde peri
39- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
40- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
41- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
42- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
43- Cana rakibi handan edersin
44- Dil bülbülü sad zar-ı gülistan-ı cemalin
45- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
46- Cana rakibi handan edersin
47- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
48- Beyhude değil nale vü ahım kederim var
49- Ser-ta-kadem ey penbe ten
50- Peşrev
51- Cana rakibi handan edersin
52- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
53- Beyhude değil nale vü ahım kederim var
54- Kimse bilmez halimi canım yanar
55- Peşrev
56- Dil bülbülü sad zar-ı gülistan-ı cemalin
57- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
58- Cana rakibi handan edersin
59- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
60- Gördüm beğendim ol nazlı yari
61- Dil bülbülü sad zar-ı gülistan-ı cemalin
62- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
63- Ser-ta-kadem ey penbe ten
64- Peşrev
65- Saz Semaisi
66- Göreli gül yüzünü ah a canım
67- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
68- Sahralara verdikça safa geşt ü güzarın
69- Beyhude değil nale vü ahım kederim var
70- Dil verelden ey yüzü mahım sana
71- Kimse bilmez halimi canım yanar
72- Şimdi oldum aleme ibret-nüma
73- Peşrev
74- Peşrev
75- Açtı firkat yareler dilde peri
76- Acırım aşık olup da yanana
77- Bak ne müşkil derde saldın başımı gonca-terim
78- Cana rakibi handan edersin
79- Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
80- Gördüm beğendim ol nazlı yari
81- Hayli demdir görmedim cananımı
82- Peşrev
83- Hab-gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (7. İki nüsha)
84- Ser-ta-kadem ey penbe ten
85- Peşrev
86- Saz Semaisi
87- Peşrev
88- Dil bülbülü sad zar-ı gülistan-ı cemalin
89- Dil verelden ey yüzü mahım sana
90- Kimse bilmez halimi canım yanar
91- Şimdi oldum aleme ibret-nüma
92- Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
93- Her zahm-ı ciğer-suze devakar aranılmaz
94- Sahralara verdikça safa geşt ü güzarın
95- Zahm-ı aşkın yoktur asla çaresi
96- Beyhude değil nale vü ahım kederim var
97- Bir levendane kesim aşub-i can
98- Göreli gül yüzünü ah a canım
99- Bu levendane kesim aşub-i can
100- Peşrev
101- Saki yetiş imdada gel
102- Acırım aşık olup da yanana


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR