Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Mehmet Efendi (Kömürcüzade) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
2- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
3- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
4- Dil-besteye lutf u keremin ma-hazar eyle
5- Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam
6- Mecliste bu revnak bu şetaret sana mahsus
7- Nev edalı bir dilberi göreli oldum müşteri
8- O nihal-i nazın aya saran aşinası var mı
9- Olmuşum divane vü hayran-ı Rum
10- Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefa
11- Sevdi canım şimdi bir nevres-fidan
12- Mecliste bu revnak bu şetaret sana mahsus
13- O nihal-i nazın aya saran aşinası var mı
14- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
15- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
16- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
17- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
18- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
19- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
20- Sevdi canım şimdi bir nevres-fidan
21- Dil-besteye lutf u keremin ma-hazar eyle
22- Sevdi canım şimdi bir nevres-fidan
23- Dil-besteye lutf u keremin ma-hazar eyle
24- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
25- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
26- Mecliste bu revnak bu şetaret sana mahsus
27- O nihal-i nazın aya saran aşinası var mı
28- Olmuşum divane vü hayran-ı Rum
29- Sevdi canım şimdi bir nevres-fidan
30- Dil-besteye lutf u keremin ma-hazar eyle
31- Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam
32- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
33- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
34- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
35- Mecliste bu revnak bu şetaret sana mahsus
36- O nihal-i nazın aya saran aşinası var mı
37- Olmuşum divane vü hayran-ı Rum
38- Dil-besteye lutf u keremin ma-hazar eyle
39- Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam
40- Sevdi canım şimdi bir nevres-fidan
41- Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme
42- Açıldı gonce-i baharım pür oldu
43- Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
44- Olmuşum divane vü hayran-ı Rum


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR