Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Selahattin Demirtaş -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Aceb hayran oldum aşka uyaldan
2- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
3- Allah olsun sözümüz
4- Asuman-ı vahdetin mahı Muhammed Mustafa
5- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu
6- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
7- Dil beytini pak eden..
8- Durman yanalım ateş-i aşka
9- Durman yanalım ateş-i aşka
10- Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
11- Ey aşık-ı dildade gel nuş edelim bade
12- Ey Hakka talib olan tevhide gel
13- Ey padişah-ı lem-yezel cana cefa kıl ya vefa(*)
14- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
15- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
16- Gelin meydana girin devrana
17- Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihane ben
18- Hak şerleri hayr eyler
19- Hatem-i zümre-i pirana geldim*
20- İbtidadan yol sorarsan yol Muhammed Alinindir
21- İlahi neylesin nitsin gönül sensiz karar etmez
22- İlahi neylesin nitsin gönül sensiz karar etmez(2.ve 3. Kıtalar Abdülehad Nuriye ait
23- İrfan meclisine erişebilsem
24- Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
25- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
26- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
27- Müştak-ı cemalinem Muhammedül Arabi
28- Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca
29- Zahid bize tan eyleme Hak ismin okur dilimiz
30- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
31- Ey aşık-ı dildade gel nuş edelim bade
32- Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
33- İlahi neylesin nitsin gönül sensiz karar etmez
34- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
35- Durman yanalım ateş-i aşka
36- Zahid bize tan eyleme Hak ismin okur dilimiz
37- İrfan meclisine erişebilsem
38- Durman yanalım ateş-i aşka
39- Durman yanalım ateş-i aşka
40- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
41- Ey padişah-ı lem-yezel cana cefa kıl ya vefa(*)
42- Zahid bize tan eyleme Hak ismin okur dilimiz
43- Ey Hakka talib olan tevhide gel
44- Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
45- Durman yanalım ateş-i aşka
46- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
47- Gelin meydana girin devrana
48- İrfan meclisine erişebilsem
49- Durman yanalım ateş-i aşka
50- Menba-ı ilm-i Hüdasın ya Muhammed Mustafa
51- Ey aşık-ı dildade gel nuş edelim bade
52- Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
53- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
54- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
55- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
56- Zahid bize tan eyleme Hak ismin okur dilimiz
57- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
58- Dil beytini pak eden..
59- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu
60- Ey padişah-ı lem-yezel cana cefa kıl ya vefa(*)
61- Ey Hakka talib olan tevhide gel
62- Durman yanalım ateş-i aşka
63- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
64- Gelin meydana girin devrana
65- İlahi neylesin nitsin gönül sensiz karar etmez(2.ve 3. Kıtalar Abdülehad Nuriye ait
66- İrfan meclisine erişebilsem
67- Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
68- Asuman-ı vahdetin mahı Muhammed Mustafa
69- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
70- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR