Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Tatyos Efendi -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- A gözüm bakma hevai sözüne
2- Ah cana firkatinle sinemi ben dağlarım
3- Aşktan hiç bir zaman vazgeçmez uslanmaz gönül
4- Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbadıma
5- Atfetme sakın hançer-i müjganını nagah (*)
6- Ben çare ararken dil-i bi-çareye senden
7- Beni dil-sir ederken ah visali
8- Bilsen (de neler-ne bela)geçti şu bi-çare serimden
9- Bir gönlüme bir hal-i perişanıma baktım
10- Bu akşam gün batarken gel
11- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
12- Çeşm-i celladın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma
13- Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthanede
14- Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedir
15- Gam-zedeyim deva bulmam (Kesik kerem)
16- Gel ela gözlüm efendim yanıma
17- Gönül düştü yine gülzar-ı zevke
18- Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni
19- Gözüm hasretle giryandır
20- Güldün eğlendin perişan hal ü kalimle bugün
21- Gülmek yaraşır gül yüzüne ey gül-i canım
22- Gülşen-i zevk-i hayattan şimdi mehcurlerdeniz
23- Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
24- Hatıram rahatsız etmezse seni
25- Hoş geçen eyyamı cana her nefes ah özlerim
26- İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
27- İltiyam-ı zahm-ı aşka ah doktor çaresi
28- Mani oluyor halimi takrire hicabım
29- Mavi atlaslar giyersin
30- Meftun-ı gönül oldu o şahane nigahın
31- Meskenim kuşe-i zillet olalı şam ü seher
32- Mey-i lalinle dil mestane olsun
33- Nail-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez
34- Nev-bahar-ı dehr içinde harsız gül mü olur
35- Nice feryad etmeyim zalim aşk senden
36- Niye mahzun duruyorsun bana söyle meleğim
37- O mahitabı acep gösterir mi bana felek
38- Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
39- Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni
40- Rahmı yok bir yare düştüm el aman gonce-dehen
41- Ruhum musun ey ruh-i safa-bahşı cihanın
42- Saki-i bezm-i elest-i ruh iken şir-i güvar
43- Sohbetinle hoş geçen eyyamı cana özlerim
44- Söyle ey çeşmi-ela sen nur-i imanım mısın
45- Suznak-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter
46- Şöhret-i hüsnünle alem dem-güzar
47- Tagyir olunmuş güya (sanki) hevası
48- Tir-i çeşmin ta ciğergahımda hançerler urur
49- Uyandı bahtım etmem artık şekva felekten
50- Yok mudur ey mah-peyker zerre insafın bana
51- Peşrev
52- Peşrev
53- Peşrev
54- Peşrev
55- Peşrev
56- Peşrev
57- Peşrev
58- Saz Semaisi
59- Saz Semaisi
60- Saz Semaisi
61- Saz Semaisi
62- Saz Semaisi
63- Taksim
64- Ah cana firkatinle sinemi ben dağlarım
65- Tagyir olunmuş güya (sanki) hevası
66- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
67- Gözüm hasretle giryandır
68- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
69- Meskenim kuşe-i zillet olalı şam ü seher
70- Saz Semaisi
71- Gözüm hasretle giryandır
72- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
73- Meskenim kuşe-i zillet olalı şam ü seher
74- Saz Semaisi
75- Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthanede
76- Atfetme sakın hançer-i müjganını nagah (*)
77- Gel ela gözlüm efendim yanıma
78- Peşrev
79- Peşrev
80- Saz Semaisi
81- Peşrev
82- Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedir
83- Peşrev
84- Saz Semaisi
85- Gözüm hasretle giryandır
86- Mani oluyor halimi takrire hicabım
87- Mey-i lalinle dil mestane olsun
88- Peşrev
89- Atfetme sakın hançer-i müjganını nagah (*)
90- Gel ela gözlüm efendim yanıma
91- Peşrev
92- Saz Semaisi
93- Gam-zedeyim deva bulmam (Kesik kerem)
94- Peşrev
95- Mani oluyor halimi takrire hicabım
96- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
97- Gönül düştü yine gülzar-ı zevke
98- Meskenim kuşe-i zillet olalı şam ü seher
99- Saz Semaisi
100- Bir gönlüme bir hal-i perişanıma baktım
101- Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthanede
102- Peşrev
103- Saz Semaisi
104- Gözüm hasretle giryandır
105- Bu akşam gün batarken gel
106- Gam-zedeyim deva bulmam (Kesik kerem)
107- Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
108- Ruhum musun ey ruh-i safa-bahşı cihanın
109- Peşrev
110- Saz Semaisi
111- Peşrev
112- Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedir
113- Atfetme sakın hançer-i müjganını nagah (*)
114- Çeşm-i celladın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma
115- Gel ela gözlüm efendim yanıma
116- Suznak-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter
117- Peşrev
118- Saz Semaisi
119- Meftun-ı gönül oldu o şahane nigahın
120- Bir gönlüme bir hal-i perişanıma baktım
121- Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthanede
122- Mey-i lalinle dil mestane olsun
123- Peşrev
124- Saz Semaisi
125- Mani oluyor halimi takrire hicabım
126- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
127- Gönül düştü yine gülzar-ı zevke
128- Meskenim kuşe-i zillet olalı şam ü seher
129- Saz Semaisi
130- Bilsen (de neler-ne bela)geçti şu bi-çare serimden
131- Sohbetinle hoş geçen eyyamı cana özlerim
132- Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedir
133- Peşrev
134- Saz Semaisi
135- Güldün eğlendin perişan hal ü kalimle bugün
136- Gözüm hasretle giryandır
137- Ah cana firkatinle sinemi ben dağlarım
138- Uyandı bahtım etmem artık şekva felekten
139- Saz Semaisi
140- Peşrev
141- Bu akşam gün batarken gel
142- Gam-zedeyim deva bulmam (Kesik kerem)
143- Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
144- Rahmı yok bir yare düştüm el aman gonce-dehen
145- Ruhum musun ey ruh-i safa-bahşı cihanın
146- Peşrev
147- Atfetme sakın hançer-i müjganını nagah (*)
148- Çeşm-i celladın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma
149- Gel ela gözlüm efendim yanıma
150- Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
151- Suznak-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter
152- Peşrev
153- Saz Semaisi
154- Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthanede
155- Mavi atlaslar giyersin
156- Mey-i lalinle dil mestane olsun
157- Peşrev
158- Saz Semaisi
159- Bir gönlüme bir hal-i perişanıma baktım
160- Saz Semaisi
161- İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
162- Meftun-ı gönül oldu o şahane nigahın
163- Mani oluyor halimi takrire hicabım
164- Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
165- Gönül düştü yine gülzar-ı zevke
166- Meskenim kuşe-i zillet olalı şam ü seher
167- Ben çare ararken dil-i bi-çareye senden
168- Bilsen (de neler-ne bela)geçti şu bi-çare serimden
169- Peşrev
170- Nice feryad etmeyim zalim aşk senden
171- Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbadıma
172- Peşrev
173- Saz Semaisi
174- Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni
175- Güldün eğlendin perişan hal ü kalimle bugün
176- Gözüm hasretle giryandır
177- Peşrev
178- Sohbetinle hoş geçen eyyamı cana özlerim
179- Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedir
180- Uyandı bahtım etmem artık şekva felekten
181- Saz Semaisi


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR