Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Hüseyin Sebilci (Hafız) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Tanır isen Allahı bırakırsın günahı
Besteleri
1- Abidan-ı Mustafayız biz Hüseynilerdeniz
2- Alem-i dilde aceb kaşanemiz var bizim
3- Alemi ihata kıldı ateşiyle ahımız
4- Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakkı
5- Amenna söyledik hem ikrar ettik
6- Arzum senin cemalinde aşkın bendedir Allahım
7- Bağ-ı aşkın andelibi hazret-i Üftadedir
8- Ben bu aşkın Mecnunuyum Hay benim baba sultanım
9- Bülbüller sazda güller niyazda
10- Cemalin hüsnüne canlar fedadır ya Resulallah
11- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni (I)
12- Derdinle doldum bilmezem noldum
13- Dost bahçesinin gülleri Cerrahiler derler bize
14- Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan agah olur
15- Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
16- Ey dünyaya gelen kişi ölenleri görmez misin
17- Ey güzellerden güzel ruhum Resul-i Kibriya
18- Ey Halik u ey La-yezal
19- Gaflet uykusunda yatar uyanmaz
20- Gece gündüz döne döne istediğim Hakdır benim
21- Gel sürelim dem Hu diyelim Hu
22- Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah
23- Güller sünbüller öten bülbüller
24- Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
25- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
26- Hakka çevir özünü kıbleye tut yüzünü
27- Matla-i nur-i ilahidir yüzün ya Mustafa
28- Meded Allah sana sundum elimi
29- Meded ya Gavsül Azam
30- Mevlam bana ver aşkını hayranın olayım senin
31- Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı neylerim
32- Miraca çıkınca Ahmed-i Muhtar
33- Muhammed bağının gülüdür Ali
34- Semadan sırr-ı tevhidi duyan gelsin bu meydane
35- Semadan sırr-ı tevhidi duyan gelsin bu meydane
36- Seyr eyleyip yandım meh cemaline
37- Seyr eyleyüp yandım meh cemaline
38- Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
39- Şu benim divane gönlüm kimi derviş kimi sultan
40- Tanır isen Allahı bırakırsın günahı
41- Taş atanlara da yok intikamın
42- Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler
43- Vasıl-ı feyz-i Hüdayız Halveti-uşşakiyız
44- Zalimler el vurup hep şimşir-i can-rübaya
45- Alem-i dilde aceb kaşanemiz var bizim
46- Bülbüller sazda güller niyazda
47- Vasıl-ı feyz-i Hüdayız Halveti-uşşakiyız
48- Vasıl-ı feyz-i Hüdayız Halveti-uşşakiyız
49- Ey Halik u ey La-yezal
50- Bülbüller sazda güller niyazda
51- Şu benim divane gönlüm kimi derviş kimi sultan
52- Vasıl-ı feyz-i Hüdayız Halveti-uşşakiyız
53- Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
54- Gaflet uykusunda yatar uyanmaz
55- Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah
56- Ey Halik u ey La-yezal
57- Gece gündüz döne döne istediğim Hakdır benim
58- Bülbüller sazda güller niyazda
59- Şu benim divane gönlüm kimi derviş kimi sultan
60- Ben bu aşkın Mecnunuyum Hay benim baba sultanım
61- Vasıl-ı feyz-i Hüdayız Halveti-uşşakiyız
62- Seyr eyleyip yandım meh cemaline
63- Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
64- Gaflet uykusunda yatar uyanmaz
65- Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah
66- Güller sünbüller öten bülbüller
67- Meded ya Gavsül Azam
68- Dost bahçesinin gülleri Cerrahiler derler bize
69- Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
70- Bülbüller sazda güller niyazda
71- Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan agah olur
72- Şu benim divane gönlüm kimi derviş kimi sultan
73- Matla-i nur-i ilahidir yüzün ya Mustafa
74- Derdinle doldum bilmezem noldum
75- Ey Halik u ey La-yezal
76- Gece gündüz döne döne istediğim Hakdır benim
77- Gel sürelim dem Hu diyelim Hu
78- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
79- Zalimler el vurup hep şimşir-i can-rübaya
80- Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakkı
81- Cemalin hüsnüne canlar fedadır ya Resulallah
82- Tanır isen Allahı bırakırsın günahı


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR