Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Lemi Atlı -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Mualla
2- Baktıkca gölgeme yadigar diye
3- Gönlüm sevdi şimdi bir yar
4- Nedir a sevdiğim söyle bu halin
Besteleri
1- Acırım aşık olup da yanana
2- Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
3- Akşam güneşi pembeliği vardı yüzünde
4- Akşam olsun şu perdeler insin
5- Akşam oluyor sükun içinde
6- Aldatma ki aldanmış olursun emelinde
7- Amade iken bade ile dopdolu bir cam (*)
8- Aman saki lutfuna amadeyim
9- Anadolu sen güzelsin çiçeksin
10- Andıkça geçen günleri hasretle derinden
11- Artıyor yesim bakınca halime
12- Atılsam sine-i nerminine koysam başımı
13- Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Mualla
14- Aylarca bu sevda-zedenin boynu büküldü
15- Bak şu çoban kızdaki hal-i safa-pervere
16- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
17- Ben esir-i handenim üftadenim ey gül-tenim
18- Benden ey maşukam enzarın girizan olmasın
19- Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
20- Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın (*)
21- Bir gonca gülün revnakı parlar deheninde (*)
22- Bir gölge ol beni peşinden koştur
23- Bir gün göremezsem seni Mecnuna dönerdim
24- Bir handene meftun olan aşıkları kandır
25- Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş
26- Bir melek-sima perisin ey güzeller peykeri
27- Bir şeb sana ben kalbimin alamını açsam
28- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
29- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
30- Cilve-i taliimi taliine bağlıyorum
31- Çattım yaşıma bakmadan ol taze nihale
32- Çeşmanı o mehveşin eladır
33- Çılgın gecenin nalesi zannetme ki dindi
34- Demedim hicranımı ellere yarar diye
35- Derdin bana bir hatıra gurbet gecesinden
36- Dil doymuyor letafetine dide kanmıyor
37- Dilde binbir emel vardır
38- Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
39- Dinlenir kalb-i zar ü mecruhum
40- Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
41- Dün oturdum bir zaman maziye başvurdum yine
42- Düşmüş amma aşka izhar etmiyor
43- Esirindir benim gönlüm
44- Ey Hilaliahmer ey mihrabı ruh-i şefkatin
45- Ey rahm ü vefası olmayan yar
46- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
47- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
48- Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
49- Gider mi piş-i çeşmimden hayal-i dağ-darın
50- Gonce-i nazende hali gülşen-i ikbal iken
51- Gönlüm sevdi şimdi bir yar
52- Gönlümü başka emellerle avutsaydım
53- Görmesem bir lahza ruyin sanki dünya dar olur
54- Göster güzelim hücre-i ezvak-ı visali
55- Gösterirken ruy-i zerdim derd-i mafibalimi
56- Gözlerim gözlerine hayrandır
57- Gözlerim gözlerini seyre dalsın
58- Gözlerim gözlerini seyre dalsın
59- Gül gibi dolaşırsın herkesin ellerinde
60- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
61- Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi
62- Hala güzeldir nazlı yar
63- Hala yanıyor leblerinin ateşi lebde
64- Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da
65- Her güzel nağmeyle sevgini andım
66- Her subh u mesa inlese sinemde Kemanim
67- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
68- İhtirazla arz-ı hal eyler gönül
69- İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu
70- İydini tebrik için ey gül-izar
71- Kalbimin görmek dilersen bir dem-i mesudunu
72- Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle
73- Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle
74- Kan kustu bahar öksürerek arz üzerinde
75- Karşıyaka safası kaldı artık seneye
76- Kırılmış olsa da tar-ı hayatım
77- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
78- Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun
79- Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur
80- Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin
81- Nar-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
82- Nazlandı bülbül güller sarardı
83- Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebar oldu
84- Nedir a sevdiğim söyle bu halin
85- Neler çektim neler canan elinden
86- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
87- Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyu ilk ayına
88- Nihal-i gülşen-i hüsn-i ezelsin
89- O güzel gözlerle bakmasını bil
90- Öldürse gamzen geçemem ben nigehinden
91- Penbelikle imtizac etmiş tenin
92- Ruhumda buldum vecd-i visali
93- Rüya mı gördüm kalbim mi vurdu
94- Saçlar sarı dişler beyaz rengi al
95- Sanki gönül asude geçen demlerden usandı
96- Sanma yalnız alem ü dünya için bir tanesin
97- Sazın gibi sinem dahi bir nağme-zenindir
98- Seni arzu eder bu
99- Seni her dem rakib ile görmeden ey mah
100- Sevdi gönlüm bir güzel
101- Sevdim ey afet seni kurbanınam
102- Severim her güzeli senden eserdir diyerek
103- Sine-i suzanıma ahım yeter
104- Sinende solan neşeli bir zanbak olaydım
105- Siyah ebrulerin duruben çatma
106- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
107- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
108- Söyle bir kerre daha başın için ey gonce-leb
109- Söyle ey tali ne lutfu var bana cevr etmenin
110- Suz-i hicrin yare açtı sineme ey mehlika
111- Şakrak sesinin yaktığı avare gönüller
112- Şikayet etme cananım bu hicrana sebep sensin
113- Tar-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigar
114- Uslandı gönül vade bugün kanmıyor artık
115- Ümidim söndü (öldü) artık sevmeyen bir kalp için yandım
116- Var mıdır takrire hacet derd-i mafibalimi
117- Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (*)
118- Yadigar olsun zamana halet-i mestanemiz
119- Yaşamıştım ne güzel bezminde cemalinle senin
120- Yavru gül yanağını aşkın ateşi sandım
121- Yeter hicran-ı nazın gül-dudaktan müjdeler gelsin
122- Yeter hicranlı sözler geçtim ümmid-i visalinden
123- Yine bir aşk-ı emel-suz ile giryan oldum
124- Yok mu cana aşıka hiç şefkatin
125- Zaman olur ki anın hacle-i visalinde
126- Zevkin ne ise söyle hicab eyleme benden
127- Saz Semaisi
128- Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
129- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
130- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
131- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
132- Penbelikle imtizac etmiş tenin
133- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
134- O güzel gözlerle bakmasını bil
135- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
136- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
137- Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin
138- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
139- Sine-i suzanıma ahım yeter
140- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
141- Penbelikle imtizac etmiş tenin
142- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
143- O güzel gözlerle bakmasını bil
144- Zaman olur ki anın hacle-i visalinde
145- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
146- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
147- Neler çektim neler canan elinden
148- Siyah ebrulerin duruben çatma
149- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
150- Çeşmanı o mehveşin eladır
151- O güzel gözlerle bakmasını bil
152- Zaman olur ki anın hacle-i visalinde
153- Nedir a sevdiğim söyle bu halin
154- Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (*)
155- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
156- Sazın gibi sinem dahi bir nağme-zenindir
157- Yok mu cana aşıka hiç şefkatin
158- İydini tebrik için ey gül-izar
159- Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın (*)
160- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
161- Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi
162- Neler çektim neler canan elinden
163- Seni arzu eder bu
164- Siyah ebrulerin duruben çatma
165- Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
166- Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş
167- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
168- Çeşmanı o mehveşin eladır
169- Aman saki lutfuna amadeyim
170- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
171- Bir gün göremezsem seni Mecnuna dönerdim
172- Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş
173- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
174- Çeşmanı o mehveşin eladır
175- Nar-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
176- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
177- Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun
178- Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
179- Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin
180- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
181- Severim her güzeli senden eserdir diyerek
182- Sine-i suzanıma ahım yeter
183- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
184- Penbelikle imtizac etmiş tenin
185- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
186- Sazın gibi sinem dahi bir nağme-zenindir
187- Yok mu cana aşıka hiç şefkatin
188- Andıkça geçen günleri hasretle derinden
189- Gönlüm sevdi şimdi bir yar
190- İydini tebrik için ey gül-izar
191- Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın (*)
192- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
193- Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi
194- Neler çektim neler canan elinden
195- Seni arzu eder bu
196- Siyah ebrulerin duruben çatma
197- Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
198- Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
199- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
200- Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da
201- Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin
202- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
203- Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyu ilk ayına
204- Severim her güzeli senden eserdir diyerek
205- Sine-i suzanıma ahım yeter
206- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
207- Penbelikle imtizac etmiş tenin
208- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
209- O güzel gözlerle bakmasını bil
210- Zaman olur ki anın hacle-i visalinde
211- Nedir a sevdiğim söyle bu halin
212- Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (*)
213- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
214- Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş
215- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
216- İhtirazla arz-ı hal eyler gönül
217- Bir gölge ol beni peşinden koştur
218- Çeşmanı o mehveşin eladır
219- Nar-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
220- Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebar oldu
221- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
222- Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun
223- Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
224- Atılsam sine-i nerminine koysam başımı
225- Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın (*)
226- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
227- Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi
228- Neler çektim neler canan elinden
229- Seni arzu eder bu
230- Siyah ebrulerin duruben çatma
231- Ümidim söndü (öldü) artık sevmeyen bir kalp için yandım
232- Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
233- Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
234- Aman saki lutfuna amadeyim
235- Gözlerim gözlerine hayrandır
236- Esirindir benim gönlüm
237- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
238- Bir gün göremezsem seni Mecnuna dönerdim
239- Andıkça geçen günleri hasretle derinden
240- Gönlüm sevdi şimdi bir yar
241- Tar-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigar
242- Nihal-i gülşen-i hüsn-i ezelsin
243- Amade iken bade ile dopdolu bir cam (*)
244- İydini tebrik için ey gül-izar
245- Saçlar sarı dişler beyaz rengi al
246- Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
247- Her subh u mesa inlese sinemde Kemanim
248- Nedir a sevdiğim söyle bu halin
249- Yavru gül yanağını aşkın ateşi sandım
250- Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (*)
251- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
252- Sazın gibi sinem dahi bir nağme-zenindir
253- Yok mu cana aşıka hiç şefkatin
254- Ey Hilaliahmer ey mihrabı ruh-i şefkatin
255- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
256- Gonce-i nazende hali gülşen-i ikbal iken
257- Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da
258- Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin
259- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
260- Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyu ilk ayına
261- Sanma yalnız alem ü dünya için bir tanesin
262- Severim her güzeli senden eserdir diyerek
263- Sine-i suzanıma ahım yeter
264- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
265- Penbelikle imtizac etmiş tenin
266- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
267- Yine bir aşk-ı emel-suz ile giryan oldum
268- O güzel gözlerle bakmasını bil
269- Zaman olur ki anın hacle-i visalinde
270- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
271- Ben esir-i handenim üftadenim ey gül-tenim
272- Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun
273- Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
274- Gözlerim gözlerine hayrandır
275- Esirindir benim gönlüm
276- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
277- Bir gün göremezsem seni Mecnuna dönerdim
278- Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş
279- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
280- İhtirazla arz-ı hal eyler gönül
281- Bir gonca gülün revnakı parlar deheninde (*)
282- Bir gölge ol beni peşinden koştur
283- Çeşmanı o mehveşin eladır
284- Nar-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
285- Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebar oldu
286- Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
287- Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
288- Gözlerim gözlerini seyre dalsın
289- Aman saki lutfuna amadeyim
290- Her subh u mesa inlese sinemde Kemanim
291- Atılsam sine-i nerminine koysam başımı
292- Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın (*)
293- Bir handene meftun olan aşıkları kandır
294- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
295- Gösterirken ruy-i zerdim derd-i mafibalimi
296- Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi
297- Hala yanıyor leblerinin ateşi lebde
298- Neler çektim neler canan elinden
299- Ruhumda buldum vecd-i visali
300- Seni arzu eder bu
301- Siyah ebrulerin duruben çatma
302- Ümidim söndü (öldü) artık sevmeyen bir kalp için yandım
303- Var mıdır takrire hacet derd-i mafibalimi
304- Yaşamıştım ne güzel bezminde cemalinle senin
305- Nihal-i gülşen-i hüsn-i ezelsin
306- Yeter hicranlı sözler geçtim ümmid-i visalinden
307- Amade iken bade ile dopdolu bir cam (*)
308- Bir şeb sana ben kalbimin alamını açsam
309- İydini tebrik için ey gül-izar
310- Saçlar sarı dişler beyaz rengi al
311- Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
312- Şikayet etme cananım bu hicrana sebep sensin
313- Kalbimin görmek dilersen bir dem-i mesudunu
314- Andıkça geçen günleri hasretle derinden
315- Gönlüm sevdi şimdi bir yar
316- Tar-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigar
317- Sazın gibi sinem dahi bir nağme-zenindir
318- Yok mu cana aşıka hiç şefkatin
319- Zevkin ne ise söyle hicab eyleme benden
320- Yavru gül yanağını aşkın ateşi sandım
321- Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim (*)
322- Bu zevk u safa sahn-ı çemenzare de kalmaz
323- Zaman olur ki anın hacle-i visalinde
324- Nedir a sevdiğim söyle bu halin
325- Penbelikle imtizac etmiş tenin
326- Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin
327- Yine bir aşk-ı emel-suz ile giryan oldum
328- Anadolu sen güzelsin çiçeksin
329- O güzel gözlerle bakmasını bil
330- Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da
331- Kan kustu bahar öksürerek arz üzerinde
332- Mazideki hülyamı bütün öldüreceksin
333- Neşem emelim ruh-i hazinim zedelendi
334- Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyu ilk ayına
335- Sanma yalnız alem ü dünya için bir tanesin
336- Severim her güzeli senden eserdir diyerek
337- Sine-i suzanıma ahım yeter
338- Sorulmasın bana yesim garik-i hicranım
339- Söyle ey tali ne lutfu var bana cevr etmenin
340- Aylarca bu sevda-zedenin boynu büküldü
341- Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle
342- Karşıyaka safası kaldı artık seneye
343- Çattım yaşıma bakmadan ol taze nihale
344- Ey Hilaliahmer ey mihrabı ruh-i şefkatin
345- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
346- Gonce-i nazende hali gülşen-i ikbal iken
347- Demedim hicranımı ellere yarar diye
348- Ben esir-i handenim üftadenim ey gül-tenim
349- Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun
350- Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
351- Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebar oldu
352- Rüya mı gördüm kalbim mi vurdu
353- Bekasız hüsnün güvenme anına (1 ve 4 iki nüsha)
354- Görmesem bir lahza ruyin sanki dünya dar olur
355- Seni her dem rakib ile görmeden ey mah
356- Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin
357- İhtirazla arz-ı hal eyler gönül
358- Bir gonca gülün revnakı parlar deheninde (*)
359- Bir gölge ol beni peşinden koştur
360- Çeşmanı o mehveşin eladır
361- Nar-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
362- Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur
363- Aman saki lutfuna amadeyim
364- Uslandı gönül vade bugün kanmıyor artık
365- Sinende solan neşeli bir zanbak olaydım
366- Nazlandı bülbül güller sarardı
367- Gözlerim gözlerine hayrandır
368- Çılgın gecenin nalesi zannetme ki dindi
369- Derdin bana bir hatıra gurbet gecesinden
370- Esirindir benim gönlüm
371- Ey şuh-i ser-tab ey dürr-i na-yab
372- Bir gün göremezsem seni Mecnuna dönerdim
373- Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş
374- Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
375- Yeter hicran-ı nazın gül-dudaktan müjdeler gelsin
376- Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim
377- Gözlerim gözlerini seyre dalsın


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR