Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Dursun Çakmak -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Şu günahkar gidişime dur diyemedim Allahım
Besteleri
1- Açılalım güller ile
2- Açılsın ellerimiz Allah diyelim Alllah
3- Adını andıkça vücudum titrer
4- Ağla gözüm ağla gülmezem gayri
5- Aldanma dünya varına gel ey gönül gel ey gönül
6- Alemde alem olan Lailaheillallah
7- Allah Allah ya Rahim merhamet eyle bana
8- Allahı çok anmış kulun hep gözleri giryan olur
9- Arşın kubbelerine adı nurla yazılan
10- Aşık olmuşam ben güle
11- Aşıkım yare düşmüşüm zare
12- Aşıkız Muhammede/İnandık o sermede
13- Aşıklar sultanına selam ver de aşkı gör
14- Aşıklara edin sala
15- Aşk yoludur Hak dost bizim yolumuz
16- Ateş-i aşkınla yandır kalbimi subh u mesa
17- Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammedin (II)
18- Başım açık yalın ayak düştüm Kabe yollarına
19- Başkaydı sende sala başkaydı sende ezan
20- Bir duysan yüreğinde mutlu olur sabahın
21- Birdir tekdir ezeldir
22- Bitti dünya yolculuğun son durak
23- Boş yere gamlanma divane gönül
24- Bu canı Rabbime eylesem teslim
25- Bu dünyayı kün emriyle yaratan
26- Bu kaçışlar niyedir gel zikre gel sohbete
27- Bulunmaz cemali yar sensiz..
28- Bülbüllerin ötüşünde/Senin aşkın var Allahım
29- Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çare var mı
30- Çünki bildim dünya fani aldanıp kanmayabilsem
31- Derdime derman bulunsa gönlüm şadolsa
32- Dertliyim ya Resulallah derde derman sendedir
33- Dil-i şeydayı söyletsen Resulullahe aşıkdır
34- Dilde tevhid kalbde iman bekliyorum senden aman
35- Dillerde hep hecesin Rabbim içten içesin
36- Dinle Hak sözü istiğfar eyle
37- Doldu taştı günahımız boynum büktüm geldim sana
38- Döndüm Allahım döndüm kapına geldim
39- Dün gece uyandım vakt-i seherde
40- Dün gece uyandım vakt-i seherde
41- Dünyanın sonuna var mıdır eren
42- Düşünme pek Allah var doğacak bir sabah var
43- Ecel şerbetin içmeden yalvar Mevlaya Mevlaya
44- Ela ey seyyidi mahmubi Mevla
45- Emir geldiğinde yüce makamdan kutlu yolun sevdasına düştün mü
46- Enbiyanın serveri sensin ya Resulallah
47- Ey benim kurtarıcım
48- Ey canların cananı ey gönüller sultanı
49- Ey güzel Rabbim bize rahmeyle aman rahmeyle
50- Ey güzel Rabbim bizi sen böyle naçar eyleme
51- Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana
52- Eya şah-ı rusul mahbub-i yezdan
53- Geçdi bir yıl yine bir mah-ı Muharrem geldi
54- Geçti bir yıl yine
55- Gel Allaha Rasule ölüm gelip çatmadan
56- Gel fırsatı fevt etme
57- Göklerde fahr-i Rüsul seyran eder bu gece
58- Gönül bezminde uşşaka safasın ya Resulallah
59- Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah
60- Gönül kuşum konmak ister
61- Gönüllerin dermanı la ilahe illallah
62- Göynükde iki veli
63- Gözün aç uykudan uyan
64- Günahlar sırtımda taşınmaz bir yük
65- Günahları çok kullarız
66- Haddim değil amma nideyim canım efendim
67- Hak tanınsın kimse gaddar kimse mağdur olmasın
68- Hak zikrini söyleyin rahmetini bekleyin
69- Hakkın emri ile kabeyi kurdu
70- Hani bizden evvel gelen veliler
71- Hayat veren yaşatansın
72- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
73- Hira dağının gülüne
74- İbret almaz mısın sen ölülerden
75- İlahi bana tevfikin itaatde medar olsun
76- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
77- İsmidir Ahmed Muhammed Mustafa
78- Kalbimi vasi eyle
79- Kuşlar ile kuşluk vakti görünerek sana geldim
80- Lutuf senden inam senden günah benden isyan benden
81- Mah-ı Muharrem erişti
82- Meded kıl ey Hak Habibi şefaat ummağa geldim
83- Medinede gittim mikat yerine
84- Mekkeyle Medine arası yollar
85- Mevlam aşkın meydanına yanmağa geldik yanmağa
86- Mevlam senden talebim her zaman koru beni
87- Muhammede bu gece Mevladan geldi burak
88- Mücteba-yı enbiyasın cümleden kadrin celil
89- Müjde müminler size ihsan-ı Rahmandır gelen
90- Mürşidim halk içinde gerçeği kimse bilmez
91- Nasıl bir mübarek geceydi ya Rab
92- Nazargah-ı ümmetde gencine-i vefasın
93- Ne aceb olur şu adem oğlanı
94- Ne devlettir ki dildarım sen oldun
95- Ne zaman ismini ansam sevinir şad olurum
96- Nurun sebeb-i hilkat-i ekvandır
97- O şehinşah-ı azamsın ki ancak ya Resulallah
98- Oldu Habib-i Kibriya Fahr-i Cihan efendimiz
99- Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
100- Peygamberim huzuruna kabul et beni
101- Rahmet güneşi doğmuş mah-ı Ramazandır bu
102- Sana eller açarak lutfuna ersem ya Rab
103- Sana hasretdi kandil sana hasret minare
104- Sana minnet san şükran sana hamdolsun İlahi
105- Saye saldı ehl-i iman
106- Sebeb-i hilkat-i alem yüceden sesleniyor
107- Seher vakti uyandım
108- Seher vaktinde bülbüller coşup Allahı zikreyler
109- Seherlerde eser bad-i tecelli
110- Selamım söyleyin ol ulu şaha
111- Sen ki lutf-i Kibriyasın şems-i sermedsin bize
112- Seni seven aşıklar senden asla usanmaz
113- Senin aşkınla yansın bu tenim nurunla dolsun bedenim
114- Senin aşkınla yansın bu tenim nurunla dolsun bedenim
115- Senin zatın içindir hep bütün hamd ü senam ya Rab
116- Sensin alemin Rabbi
117- Sensin alemlere nur varlığa can efendim
118- Sev beni sevdir beni billah severim seni
119- Soyun varından arından hele gel gir bu meydane
120- Su taşır ekmek böler annemin gül elleri
121- Sürüp dergahına ruy-i siyahım
122- Şah-ı iklim-i risalet hem muazzam padişah
123- Şahidim arz ü semadır bütün ecramıyle
124- Şefiim Muhammed ey nebi muhtar
125- Şifa-yı derd-i dildir asitanın ya Resulallah
126- Şu fani dünyaya geldin geleli gözyaşı döküpte ağladın mı hiç
127- Şu günahkar gidişime dur diyemedim Allahım
128- Şu iftar vaktinde sana el açdık
129- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi (II)
130- Temizleyip vicdanı insan eden insanı
131- Tevhid ile gir yola zikri Hak olsun dile
132- Uğruna tendeki canım fedadır ya Resulallah
133- Uyan diyen o güzel nidaya aç odanı
134- Ümitsiz değilim günahkarsam da
135- Ümm-i arz Mekkede doğdu ol habib-i Medeni
136- Vuslatın aşkıyla kalbim nur olur şadan olur
137- Ya ilahi kasırım şükründe ben
138- Ya Rab ne ola halim kabre girdiğim gece
139- Ya Rab sana yalvarırım günahımdan utanırım
140- Ya Rabbi ben değilim firdevs-i adne ehil
141- Ya Rabbi kerem eyle bu şehr-i siyam içre
142- Ya Resulallah firakın yakdı ben soldum bugün
143- Ya Resulallah inayet kıl perişanım bugün
144- Yaradana Habib olmak sana mahsus ya Muhammed
145- Yürüt bizi Allahım nuru sönmez yolundan
146- Yüzüm kara günahım çok yok yüzüm peygambere
147- Zikre dalmış bütün alem söyler daim sübhanallah
148- Zikredelim Hakkın güzel adını
149- Zulmet-i hicrinde bi-dar olmuşam ya Rab meded
150- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
151- Müjde müminler size ihsan-ı Rahmandır gelen
152- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
153- Şifa-yı derd-i dildir asitanın ya Resulallah
154- Nurun sebeb-i hilkat-i ekvandır
155- Müjde müminler size ihsan-ı Rahmandır gelen


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR