Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Mehmet Sadi Bey -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Açtım yüzünü talat-ı didarına baktım
2- Açtım yüzünü talat-ı dildarına baktım
3- Ahteri düşkün garib-i aşık-ı avareyim
4- Anlatayım halimi dildare ben
5- Anlatayım halimi dildare ben
6- Aşık oldum sana ey gonce-dehen
7- Aşk ateşi sinemde yine şule-feşandır
8- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
9- Ateş-i aşkın senin ey mehlika
10- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
11- Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı
12- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
13- Ben nev-reside bir gülüm
14- Bıktım gam-ı huban-ı zamandan yeter olsun
15- Bıktım gam-ı huban-ı zamandan yeter olsun (eski yazı)
16- Bi-rahm ü vefa sen gibi meh-pare bulunmaz
17- Bilmem ki ne yaptım sana ben
18- Bilmem nedir ey gül-izar
19- Bir dil ki esir-i gam olur neşever olmaz
20- Bir gün beni dildar acaba şad edecek mi
21- Bir zülfü perişana yine yaktım abayı
22- Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
23- Çek keman ebrulerin ey şivekar
24- Çek keman ebrulerin ey şivekar
25- Çek keman ebrulerin ey şivekar
26- Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenanın
27- Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihalim
28- Deşme dağ-ı sine-i suzanımı
29- Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
30- Düşer mi şanına ey şeh-i huban
31- Düşme ey aşık hayale yağma yok
32- Edemem kimseye halim hikayet
33- Erdin yine ey gonca-dehen fasl-ı bahare
34- Ey dil ne oldun feryad edersin
35- Ey şuh-i cefa-pişe bırak vaz-ı cefayı
36- Gah ümid-i vuslat eylersin gönül
37- Gah ümid-i vuslat eylersin gönül
38- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
39- Gam-dideleriz saki sun bir dolu kab olsun
40- Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat
41- Gönlüm yine bir ateş-i hicrana dolaştı
42- Gönül bezm-i harab-abad-ı gamdır
43- Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigahı
44- Gördüm yine bir dilber-i pakize-cemali
45- Güldü açıldı yine gül yüzlü yar
46- Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
47- Güzel görsem yanar sabr ü kararım
48- Güzel gün görmedi avare gönlüm
49- Haberin var mı saba kakül-i cananımdan
50- Hal-i dilimi şerh edemem kimseye eyvah
51- Harab-ı deşt-i gamdır şimdi bi-gam gördüğün gönlüm
52- Hazan aldı yine bağ-ı cihanı
53- Hem-demin ağyar imiş ey bi-vefa
54- Her kimde vardır aşk iptilası
55- Her kimde vardır aşk iptilası
56- Hicran oku sinem deler olmaktadır halim beter
57- Hunhare tiğe varken ne hacet ebrulerinle çeşm-i siyahın
58- Hüsn alemini tuttu senin şöhret ü şanın
59- Kar etmedi zalim sana bu ah ü eninim
60- Mahzun ise dil anda safa cilveger olmaz
61- Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i Cem mi
62- Meyhane tarab-gah-ı mey-aşam-ı cihandır
63- Mutad edeli giryeyi zevkle hevesim yok
64- Müjde yeşillendi yine gülistan
65- Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
66- Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer (Vay ne müşkilmiş..)
67- Nedendir bu dil-i zarın figanı
68- Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
69- Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
70- Nim-nigahın (bi-amandır/katle ferman) ibtisamın can alır
71- Nim-nigahın bi-amandır ibtisamın can alır
72- Ol gonca gülün seyr-i cemalinde sefa var
73- Ol gonca gülün seyr-i cemalinde sefa var
74- Ol goncenin etrafını almış yine ağyar
75- Revadır bu dil-i zarın figanı
76- Sahn-ı sinem yandı nar-ı firkat-i cananeden
77- Saki bu safa-haneyi baki mi sanırsın
78- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
79- Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı
80- Senin müştak-ı didarın benim gibi hezar olsun
81- Sevdiğim dil-haste-i hicranınım
82- Sineni sar sine-i sad-pareme
83- Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum
84- Tar oldu gam-ı firkat ile şimdi cihanım
85- Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle
86- Telif edebilsem feleği ah emelimle
87- Telif edebilsem feleği ah emelimle
88- Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm
89- Uyur daim uyanmazdı benim baht-ı siyehkarım
90- Vay ne müşkilmiş güzel sevmek meğer
91- Vay ne müşkilmiş güzel sevmek meğer(Ne müşkilmiş..)
92- Yandım o güzel gözlere ey şuh-i sitemkar
93- Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
94- Yine vaz-ı felekden mi şikayet
Besteleri


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR