Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Ali Efendi (Tanburi) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açıl ey gonce-leb nur eylesin bezm-i tekellümler
2- Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gun için
3- Anlatayım halimi dildare ben
4- Aşık oldum sana ey gonce-dehen
5- Aşıktan etme cana hicabı
6- Aşk oduna yandı gönül hey
7- Bağlandı gönül zülfüne divaneliğinden
8- Ben ağlar idim her gece ol yarim uyurdu
9- Ben aşık oldum bir güle
10- Ben değil meftun-ı hüsnün müptela alem sana
11- Ben ki terkeylemişim canımı cananım için
12- Beni aşka salan yare gönül ister gücüm yetmez
13- Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
14- Benim yarim güzeller serveridir
15- Bi-vefaya aldanmazdım
16- Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
17- Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyare
18- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
19- Bir şuha gönül aşık olup derbeder oldu
20- Bir taraftan aşıkı derd ü gam-ı yar ağlatır
21- Cemiyyet-i dil koymadı mestane nigahın
22- Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
23- Dağım ki suz-i sineden efgan olur çıkar
24- Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
25- Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
26- Dil-i mahzunumu şad eyle bir gün
27- Dilde şimdi var hezaran müşkilim
28- Düştüm yine sevdasına bir taze civanın
29- Evvel görüşte ey şuh-i gül-ten
30- Ey hilal-ebru kamer-talat nigar-ı dilsitan
31- Ey türbe-i mesude eya cay-ı mukaddes
32- Eyledi meysiz bu şeb uşşak-ı zarı neşveyab
33- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
34- Geldi eyyam-ı bahar oldu safalar aşikar
35- Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
36- Getir ey saki-i gül-çehre biraz nuş edelim
37- Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i alim
38- Hayli demdir sine-suz-i firkatim
39- Her bir bakışında neşe buldum
40- Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı
41- İştiyakın hadden efzun oldu gel
42- İzhar edemem elbette sana aşkımı halim
43- Kan ağlamaz mı didesi şuride bülbülün
44- Kana kana içelim mey kanalım sahbadan
45- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
46- Kemal-i hüsnü veripdir şarab-ı nab sana
47- Kuşe-i gamda nişinim seni sevdim seveli
48- Mecnun işitip derd-i dilim dağlara düştü
49- Menendin yok beyim bir meh-likasın
50- Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek
51- Meyl etti gönlüm sen dil-rübaya
52- Milk-i dil hükmeyle sultanım senin...
53- Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekan ağlar bana
54- Nakş-i lali gitmez o şuhun derun-i sineden
55- Neşesi hatıra geldi nigeh-i dilberinin
56- Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
57- Nice bir hasret-i canana tahammül edeyim
58- Oldu bu üftadenin her karı güç
59- Oldu yine bi-çare gönül müptela-yı aşk
60- Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir (*)
61- Pertev-i hüsnün salarken dehre tab
62- Renc-i hatır vermesin feryad ü efganlar sana
63- Reva mı ey peri gülmek
64- Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
65- Sabah oldu gönüller oldu mesrur
66- Samur saçlım (kaşlım) nazik-edadır
67- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
68- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
69- Sevdim yine bir şuh-i dil-ara pek ilerde
70- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
71- Suz-i firkat sinemi dağlar benim
72- Suziş-i aşk eyledi bağrım kebab
73- Şerer-i ah-ı dilim çıkmadadır ta-be-felek
74- Şimşir-i nigahınla vuruldum ciğerimden
75- Şivene yok söz güzelsin
76- Tersa güzeli gerdene zünnarını taktı
77- Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel
78- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
79- Tutuştu gam oduna şad gördüğün gönlüm
80- Ya men yuhibbu eninul abdi finnedemi
81- Yanar ol derd ile gönlüm ki yanar ah edemez
82- Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım
83- Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
84- Yine bu gece çıkardım sipihre nalemi ben
85- Yok dilde tahammül elem-i firkate artık
86- Peşrev
87- Peşrev
88- Peşrev
89- Peşrev
90- Saz Semaisi
91- Eyledi meysiz bu şeb uşşak-ı zarı neşveyab
92- Ben aşık oldum bir güle
93- Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyare
94- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
95- Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
96- Kemal-i hüsnü veripdir şarab-ı nab sana
97- Mecnun işitip derd-i dilim dağlara düştü
98- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
99- Anlatayım halimi dildare ben
100- Her bir bakışında neşe buldum
101- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
102- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
103- Nice bir hasret-i canana tahammül edeyim
104- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
105- Anlatayım halimi dildare ben
106- Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
107- Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
108- Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
109- Her bir bakışında neşe buldum
110- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
111- Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım
112- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
113- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
114- Nice bir hasret-i canana tahammül edeyim
115- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
116- Anlatayım halimi dildare ben
117- Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
118- Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek
119- Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
120- Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
121- Her bir bakışında neşe buldum
122- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
123- Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım
124- Peşrev
125- Saz Semaisi
126- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
127- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
128- Bir taraftan aşıkı derd ü gam-ı yar ağlatır
129- Bir şuha gönül aşık olup derbeder oldu
130- Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gun için
131- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
132- Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i alim
133- Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
134- Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek
135- Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
136- Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
137- Her bir bakışında neşe buldum
138- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
139- Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım
140- Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
141- Peşrev
142- Saz Semaisi
143- Aşıktan etme cana hicabı
144- Aşk oduna yandı gönül hey
145- Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel
146- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
147- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
148- Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i alim
149- İştiyakın hadden efzun oldu gel
150- Nice bir hasret-i canana tahammül edeyim
151- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
152- Sevdim yine bir şuh-i dil-ara pek ilerde
153- Kan ağlamaz mı didesi şuride bülbülün
154- Anlatayım halimi dildare ben
155- Bir taraftan aşıkı derd ü gam-ı yar ağlatır
156- Bir şuha gönül aşık olup derbeder oldu
157- Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gun için
158- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
159- Aşıktan etme cana hicabı
160- Aşk oduna yandı gönül hey
161- Benim yarim güzeller serveridir
162- Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel
163- Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
164- Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyare
165- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
166- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
167- Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
168- Suziş-i aşk eyledi bağrım kebab
169- Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek
170- Yine bu gece çıkardım sipihre nalemi ben
171- Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
172- Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
173- Her bir bakışında neşe buldum
174- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
175- Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım
176- Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
177- Peşrev
178- Saz Semaisi
179- Aşık oldum sana ey gonce-dehen
180- Sevdim yine bir şuh-i dil-ara pek ilerde
181- Ben değil meftun-ı hüsnün müptela alem sana
182- Kan ağlamaz mı didesi şuride bülbülün
183- Renc-i hatır vermesin feryad ü efganlar sana
184- Yanar ol derd ile gönlüm ki yanar ah edemez
185- Anlatayım halimi dildare ben
186- Geldi eyyam-ı bahar oldu safalar aşikar
187- Ya men yuhibbu eninul abdi finnedemi
188- Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i alim
189- Evvel görüşte ey şuh-i gül-ten
190- İştiyakın hadden efzun oldu gel
191- Nice bir hasret-i canana tahammül edeyim
192- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
193- Şimşir-i nigahınla vuruldum ciğerimden
194- Bir şuha gönül aşık olup derbeder oldu
195- Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gun için
196- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
197- Cemiyyet-i dil koymadı mestane nigahın
198- Peşrev
199- Bir taraftan aşıkı derd ü gam-ı yar ağlatır
200- Oldu bu üftadenin her karı güç
201- Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
202- Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyare
203- Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
204- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
205- Aşıktan etme cana hicabı
206- Aşk oduna yandı gönül hey
207- Benim yarim güzeller serveridir
208- Pertev-i hüsnün salarken dehre tab
209- Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel
210- Yok dilde tahammül elem-i firkate artık
211- Aşık oldum sana ey gonce-dehen
212- Dil-i mahzunumu şad eyle bir gün
213- Ey hilal-ebru kamer-talat nigar-ı dilsitan
214- Reva mı ey peri gülmek
215- Neşesi hatıra geldi nigeh-i dilberinin
216- Sabah oldu gönüller oldu mesrur
217- Tir-i nigehin açtı ciğergahıma yare
218- Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
219- Suziş-i aşk eyledi bağrım kebab
220- Açıl ey gonce-leb nur eylesin bezm-i tekellümler
221- Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
222- Düştüm yine sevdasına bir taze civanın
223- Kana kana içelim mey kanalım sahbadan
224- Kuşe-i gamda nişinim seni sevdim seveli
225- Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek
226- Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekan ağlar bana
227- Yine bu gece çıkardım sipihre nalemi ben
228- Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
229- Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
230- Her bir bakışında neşe buldum
231- Kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
232- Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım
233- Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
234- Peşrev
235- Saz Semaisi
236- Geldi eyyam-ı bahar oldu safalar aşikar
237- Milk-i dil hükmeyle sultanım senin...
238- Ya men yuhibbu eninul abdi finnedemi
239- Beni aşka salan yare gönül ister gücüm yetmez
240- Sevdim yine bir şuh-i dil-ara pek ilerde
241- Ben değil meftun-ı hüsnün müptela alem sana
242- Kan ağlamaz mı didesi şuride bülbülün
243- Renc-i hatır vermesin feryad ü efganlar sana
244- Yanar ol derd ile gönlüm ki yanar ah edemez
245- Anlatayım halimi dildare ben
246- Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
247- Evvel görüşte ey şuh-i gül-ten
248- Nakş-i lali gitmez o şuhun derun-i sineden
249- Ey türbe-i mesude eya cay-ı mukaddes
250- İştiyakın hadden efzun oldu gel
251- Nice bir hasret-i canana tahammül edeyim
252- Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
253- Şimşir-i nigahınla vuruldum ciğerimden
254- Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i alim
255- Samur saçlım (kaşlım) nazik-edadır
256- Cemiyyet-i dil koymadı mestane nigahın
257- Bir şuha gönül aşık olup derbeder oldu
258- Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gun için
259- Ben ağlar idim her gece ol yarim uyurdu
260- Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı
261- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
262- Suz-i firkat sinemi dağlar benim
263- Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
264- Peşrev
265- Bir taraftan aşıkı derd ü gam-ı yar ağlatır
266- Tersa güzeli gerdene zünnarını taktı
267- Oldu bu üftadenin her karı güç
268- Şerer-i ah-ı dilim çıkmadadır ta-be-felek
269- Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR