Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Sultan III.Selim (İlhami) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Alemdar-ı kerim-i şah-ı iklim-i risaletsin
2- Bir pür-cefa hoş dilberdir
3- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
4- Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
5- Ey serv-i gülzar-ı vefa
6- Gönül verdim bir civane
7- Kapıldım ben bir civana
8- Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
9- Nola fahr etse yazarken hame natu midhatin
Besteleri
1- A gönül cüra mıyız kar-ı penah eyleyelim
2- Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
3- Andelib olmak dilersen ol güle
4- Aşkın meyine ben kana geldim
5- Aşkınla havalandım bi-laneliğim gel gör
6- Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
7- Bir gonca-i nevres-fidan
8- Bir nev-civana dil müpteladır
9- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
10- Bu dil üftade ol kakül-i yare
11- Cenabındır şeh-i pakize-meşreb ya Resulallah
12- Çeksem o şuhu sineye hülyalarım gibi
13- Çin-i geysusuna zencir-i teselsül dediler
14- Çünki ey şuh-i fedai gönlümü etti hevai
15- Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
16- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
17- Dilberi vü bidili asrarı mast
18- Dinle sözüm ey dil-rüba
19- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
20- Ey gonca-i nazik tenim
21- Ey serv-i gülzar-ı vefa
22- Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir
23- Gel azmedelim bu gece Göksuya beraber
24- Girandır çeşm-i dilde hab-ı gaflet ya Resulallah
25- Gönlüm yine bir gonce-i nazik-tene düştü
26- Gönül verdim bir civane
27- Gülşende yine meclis-i rindane donansın
28- Güzel gel meclise tenha
29- Her ne dem saki elinde sagar-ı işret gelir
30- Kapıldım ben bir civana
31- Keman-ı aşkını çekmek o şuhun hayli müşkilmiş
32- Lal-i can bahşını sun bezmde ey şuh emelim
33- Mevc-i atlas-ı felekte ben hevadan geçtim
34- Müştak oldum dilber sana
35- Ne ararsam sende mevcut
36- Oldu gönül sana mail vaslına kıl bari nail
37- Olmuş nişan-ı tir-i muhabbet civan iken
38- Perçem-i gül-puşinin yadıyla feryad eyledim
39- Sen şeh-i hüsn-i bahasın
40- Zahida suret gözetme gir içeru cane bak (I)
41- Ziver-i sine edip ruh-i revanım diyerek
42- Dinle sözüm ey dil-rüba
43- Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
44- Ey gonca-i nazik tenim
45- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
46- Gönül verdim bir civane
47- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
48- A gönül cüra mıyız kar-ı penah eyleyelim
49- Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
50- Bir nev-civana dil müpteladır
51- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
52- Dinle sözüm ey dil-rüba
53- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
54- Gönül verdim bir civane
55- A gönül cüra mıyız kar-ı penah eyleyelim
56- Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
57- Bir nev-civana dil müpteladır
58- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
59- Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
60- Dinle sözüm ey dil-rüba
61- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
62- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
63- Gönül verdim bir civane
64- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
65- Çeksem o şuhu sineye hülyalarım gibi
66- A gönül cüra mıyız kar-ı penah eyleyelim
67- Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
68- Çin-i geysusuna zencir-i teselsül dediler
69- Bir nev-civana dil müpteladır
70- Ey serv-i gülzar-ı vefa
71- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
72- Gönlüm yine bir gonce-i nazik-tene düştü
73- Lal-i can bahşını sun bezmde ey şuh emelim
74- Perçem-i gül-puşinin yadıyla feryad eyledim
75- Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
76- Olmuş nişan-ı tir-i muhabbet civan iken
77- Dinle sözüm ey dil-rüba
78- Ey gonca-i nazik tenim
79- Her ne dem saki elinde sagar-ı işret gelir
80- Ziver-i sine edip ruh-i revanım diyerek
81- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
82- Gönül verdim bir civane
83- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
84- Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
85- Olmuş nişan-ı tir-i muhabbet civan iken
86- Dinle sözüm ey dil-rüba
87- Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
88- Ey gonca-i nazik tenim
89- Ne ararsam sende mevcut
90- Bu dil üftade ol kakül-i yare
91- A gönül cüra mıyız kar-ı penah eyleyelim
92- Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
93- Çin-i geysusuna zencir-i teselsül dediler
94- Keman-ı aşkını çekmek o şuhun hayli müşkilmiş
95- Bir nev-civana dil müpteladır
96- Ey serv-i gülzar-ı vefa
97- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
98- Gönlüm yine bir gonce-i nazik-tene düştü
99- Lal-i can bahşını sun bezmde ey şuh emelim
100- Perçem-i gül-puşinin yadıyla feryad eyledim
101- Güzel gel meclise tenha
102- Bir gonca-i nevres-fidan
103- Her ne dem saki elinde sagar-ı işret gelir
104- Ziver-i sine edip ruh-i revanım diyerek
105- Andelib olmak dilersen ol güle
106- Çeksem o şuhu sineye hülyalarım gibi
107- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
108- Mevc-i atlas-ı felekte ben hevadan geçtim
109- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
110- Gönül verdim bir civane
111- Müştak oldum dilber sana
112- Bezm-i alemde meserret bana canan iledir
113- Olmuş nişan-ı tir-i muhabbet civan iken
114- Dinle sözüm ey dil-rüba
115- Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
116- Ey gonca-i nazik tenim
117- Ne ararsam sende mevcut
118- Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir
119- Güzel gel meclise tenha
120- Çin-i geysusuna zencir-i teselsül dediler
121- Gülşende yine meclis-i rindane donansın
122- Keman-ı aşkını çekmek o şuhun hayli müşkilmiş
123- Bir nev-civana dil müpteladır
124- Ey serv-i gülzar-ı vefa
125- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
126- Girandır çeşm-i dilde hab-ı gaflet ya Resulallah
127- Gönlüm yine bir gonce-i nazik-tene düştü
128- Kapıldım ben bir civana
129- Lal-i can bahşını sun bezmde ey şuh emelim
130- Perçem-i gül-puşinin yadıyla feryad eyledim
131- A gönül cüra mıyız kar-ı penah eyleyelim
132- Ab ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
133- Çeksem o şuhu sineye hülyalarım gibi
134- Bu dil üftade ol kakül-i yare
135- Her ne dem saki elinde sagar-ı işret gelir
136- Ziver-i sine edip ruh-i revanım diyerek
137- Andelib olmak dilersen ol güle
138- Bir gonca-i nevres-fidan
139- Gel azmedelim bu gece Göksuya beraber
140- Bir pür-cefa hoş dilberdir (7 iki nüsha)
141- Aşkınla havalandım bi-laneliğim gel gör
142- Mevc-i atlas-ı felekte ben hevadan geçtim
143- Müştak oldum dilber sana
144- Oldu gönül sana mail vaslına kıl bari nail
145- Ey gaziler yol göründü yine garip serime
146- Zahida suret gözetme gir içeru cane bak (I)
147- Gönül verdim bir civane
148- Sen şeh-i hüsn-i bahasın
149- Ne ararsam sende mevcut
150- Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR