Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Muzaffer Ozak (Aşki) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Açıldı bu gece ebvab-ı rahmet
2- Açıldı bu gece ebvab-ı rahmet
3- Affet isyanım benim halim yaman Allahım
4- Affet isyanım benim halim yaman Allahım (Giydirme)
5- Allah olsun sözümüz
6- Arşda gökte her yerde derman olur her derde
7- Arşda gökte her yerde derman olur her derde
8- Aşık olmuşam ben güle
9- Aşık zikret Mevlayı
10- Aşıkım cemaline ya Muhammed Mustafa
11- Aşk yoludur Hak dost bizim yolumuz
12- Aşk yoluna girelim ya Hu ya Hak diyerek
13- Aşk yoluna girelim ya Hu ya Hak diyerek
14- Aşk yoluna girelim ya Hu ya Hak diyerek
15- Aşkı niyaz eyleyerek huzurda
16- Bab-ı Cennet açılır envar-ı zikrullahla
17- Biz Cerrahi canlarıyız
18- Bizlere nasib etdi şükür elhamdülillah
19- Bizlere nasib etdi şükür elhamdülillah
20- Bizlere nasib etdi şükür elhamdülillah
21- Bu gece yari gördüm şükür elhamdülillah
22- Bu gece yari gördüm şükür Elhamdülillah
23- Bülbül-veş figan eyler aşık vakt-i seherde
24- Bülbüller sazda güller niyazda
25- Cerrahiye gel heman
26- Cerrahiye gel heman bulam dersen ger rahi
27- Daim Hakkı zikredelim
28- Defter-i amalin Hakka sunulur(*)
29- Derd ü gamdan azad et benim güzel Allahım
30- Derd ü gamdan azad et benim güzel Allahım
31- Derd ü gamdan azad et benim güzel Allahım
32- Dertliler dermanı aşıklar burhanı
33- Dertlilerin dermanı gönüllerin sultanı
34- Dertliyim ya Resulallah derde derman sendedir
35- Dertliyim ya Resulallah derde derman sendedir
36- Devran içinde durdum nurlar içinde gördüm
37- Devran içre devranım şükür Elhamdülillah
38- Devran içre devranım şükür Elhamdülillah
39- Devran olur derde derman
40- Devran olur derde derman
41- Düştüm aşkın seline
42- Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline
43- Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline
44- Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline
45- Düştüm garip gurbete
46- Ehl-i Beyt-i Mustafanın hakine yüz sürmüşüz
47- El açanlar mahrum kalmaz
48- Enbiyanın serveri sensin ya Resulallah
49- Enbiyanın serveri sensin ya Resulallah
50- Ey dünyaya gelen kişi ölenleri görmez misin
51- Ey Hakka talib olan tevhide gel
52- Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana
53- Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana
54- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
55- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
56- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
57- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
58- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
59- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
60- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
61- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
62- Geçeriz dünyada can ü canandan
63- Gelin meydana girin devrana
64- Gelin meydana girin devrana
65- Hak emrini ettik eda
66- Hak Tevfik verip kıldı inayet
67- Hak yoluna girelim
68- Hak yoluna girelim...
69- Hakka isyan eyleyen tövbeye gel tövbeye
70- Hakka isyan eyleyen Tövbeye gel tövbeye
71- Hakkın metin kalası nur burcunun balası
72- Hakkın metin kalası nur burcunun balası
73- İbret al azizim gel bu devrandan
74- Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
75- Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
76- Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
77- Kün emriyle yaradan bir Allahdır bir Allah
78- Laleler güller fulya sünbüller
79- Lutf ü himmet niyaz eyler sailim
80- Lutfeyledin ibtida narımız nur eyledin
81- Lutfeyledin iptida narımızı nur ettin
82- Lutfuna mazhar olan cennetine girmez mi
83- Meded ya Gavsül Azam
84- Meded ya Gavsül Azam
85- Müştak-ı cemalinem Muhammedül Arabi
86- Müştak-ı cemalinem Muhammedül Arabi
87- Nazargah-ı ümmetde gencine-i vefasın
88- Ne derviş ne de pirim (a*)
89- Olam dersen sen ümmet
90- Ömrün bitirmiş virane miyem
91- Ömrün bitirmiş virane miyem
92- Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillah
93- Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillah
94- Rahmet deryana daldır gaflet perdesin kaldır (*)
95- Salik zikret Rahmanı
96- Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur
97- Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur (I) (*)
98- Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur (II)
99- Sure-i Kadrde Hak celle ala
100- Şarab-ı aşkını nuş ettir ya Rab
101- Talib-i feyz-i Hüdayız
102- Talib-i feyz-i Hüdayız
103- Tecellide dolu alem
104- Tesbih elimde Hu demek ister
105- Tevhid eyle her yerde derman olur her derde
106- Uyan artık gafletden
107- Varsam Hicaz illerine düşsem Kabe yollarına
108- Ya İlahi sana açtım elimi
109- Yandım kül oldum düşeli aşka
110- Yandım kül oldum düşeli aşka
111- Yerde(Arşta) gökte her yerde derman olur her derde
112- Zahid bize hor bakma biz Mevlayı bulmuşuz
Besteleri
1- Açıldı bu gece ebvab-ı rahmet
2- Açıldı bu gece ebvab-ı rahmet
3- Aşık zikret Mevlayı
4- Bab-ı Cennet açılır envar-ı zikrullahla
5- Bana bu ten gerekmez can gerekdir
6- Be-hey kardeş Hakkı bulam mı dersin(Ey rahmeti..ye giydirme)
7- Biz Cerrahi canlarıyız
8- Can yine bülbül oldu
9- Canım kurban olsun senin yoluna
10- Canım kurban olsun senin yoluna
11- Cerrahiye gel heman
12- Daver-i aşr-i Muharremdir Hüseyn-i Kerbela
13- Daver-i aşr-i Muharremdir Hüseyn-i Kerbela *
14- Defter-i amalin Hakka sunulur(*)
15- Derdine derman isteyen gelsin
16- Dertlilerin dermanı gönüllerin sultanı
17- Dertliyim ya Resulallah derde derman sendedir
18- Dil beytini pak eden..(*)
19- Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline
20- Düştüm garip gurbete
21- Ehl-i Beyt-i Mustafanın hakine yüz sürmüşüz
22- Enbiyanın serveri sensin ya Resulallah
23- Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana
24- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
25- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
26- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
27- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
28- Gece gündüz döne döne istediğim Hakdır benim
29- Gelin meydana girin devrana
30- Hakka isyan eyleyen Tövbeye gel tövbeye
31- İbret al azizim gel bu devrandan
32- Kadrim ola berter şeref-i nad-ı Aliden
33- Kadrim ola berter şeref-i nad-ı Aliden
34- Kullarında yok sana layık meta
35- Kurretül ayn-i habib-i Kibriyasın ya Hüseyn (II)
36- Li hazret-is seyyider Rifai
37- Lutf ü himmet niyaz eyler sailim
38- Lutfeyledin ibtida narımız nur eyledin
39- Meded ya Gavsül Azam
40- Mest ü hayranım zar ü giryanım
41- Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin
42- Muhammed bağının gülüdür Ali
43- Pervaneler şema yanar
44- Rahmet deryana daldır gaflet perdesin kaldır (*)
45- Salik zikret Rahmanı
46- Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur (I) (*)
47- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efendim
48- Talib-i feyz-i Hüdayız
49- Talib-i feyz-i Hüdayız
50- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
51- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
52- Teaşşak tü bi envar-ı cemalek
53- Uyan artık gafletden
54- Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
55- Ya Ala Beytinnebi esseyidül arabi
56- Ya Rabbi kerem eyle bu şehr-i siyam içre
57- Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
58- Canım kurban olsun senin yoluna
59- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
60- Canım kurban olsun senin yoluna
61- Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
62- Teaşşak tü bi envar-ı cemalek
63- Açıldı bu gece ebvab-ı rahmet
64- Dertliyim ya Resulallah derde derman sendedir
65- Ezelde aşk ile yandım kül oldum
66- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efendim
67- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
68- Kurretül ayn-i habib-i Kibriyasın ya Hüseyn (II)
69- Be-hey kardeş Hakkı bulam mı dersin(Ey rahmeti..ye giydirme)
70- Biz Cerrahi canlarıyız
71- Muhammed bağının gülüdür Ali
72- Canım kurban olsun senin yoluna
73- Kullarında yok sana layık meta
74- Ezelde aşk ile yandım kül oldum


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR