Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Hayati Günyeli -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Aşkın beni öldürse de hiç yılmam efendim
2- Bırak yağsın delice hüznümün yağmurları
3- Canların şahı gülmezse ah nice olur halim benim
4- Feryad eder gönlümüz seni ister Allahım
5- Hayran olup düşer derde
6- İçti gönlüm aşk meyinden çerağ oldum yandım Allah
7- Koyma garip gönlümü yıllar yılı yaralı
8- Sende hala Mecnundan daha eser mi kaldı
Besteleri
1- Arif ol ayine-i insane bak
2- Aşıkların eğlencesi ism-i zatın ya Rabbena
3- Aşkın beni öldürse de hiç yılmam efendim
4- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
5- Bak vech-i yare gelmiş kemale
6- Benim canım uyanıkdır
7- Bırak yağsın delice hüznümün yağmurları
8- Bu dünyada kalamazsın gel gidelim dosta gönül
9- Bu dünyayı kün emriyle yaratan
10- Canların şahı gülmezse ah nice olur halim benim
11- Cemalin hüsnüne canlar fedadır ya Resulallah
12- Derd ü gamdan azad et benim güzel Allahım
13- Derd ü gamdan azad et benim güzel Allahım
14- Dervişiliğin vasfını demeye irfan gerek
15- Diler isen gönül yari ki daim eyle gel zarı
16- Dilerse gözümü giryan eden dost
17- Dilinde zakirin her dem senin zikrin değil mi Hu
18- Dost bakalı yüzüme ben şehi görüp geldim
19- Envar-ı imandır salat ü selam (Sünnet İlahisi)
20- Ey canıma cananım ey derdime dermanım
21- Ey dost senin derdin ile yürüyeyim yane yane
22- Ey maden-i şah-ı şüheda Hazret-i Zehra
23- Ey rahmeti bol padişah cürmüm ile geldim sana
24- Ey rahmeti bol padişah cürmüm ile geldim sana
25- Feryad eder gönlümüz seni ister Allahım
26- Gece gündüz demeden
27- Gece gündüz zikrimiz La İlahe İllallah
28- Gözler aydın olsun bugün efendim
29- Hak-i pay-i Mustafaya yüz süren mesrur olur
30- Hayran olup düşer derde
31- İçti gönlüm aşk meyinden çerağ oldum yandım Allah
32- İsmine kurbanım sevgili yarab
33- Koyma garip gönlümü yıllar yılı yaralı
34- Kuldan sana layık nola
35- Lutf et cemalin göreyim ey meh-i taban Mustafa
36- Medine menzil-i vahy-i Hüdadır
37- Mevla bizi afvede gör ne güzel ıyd olur
38- Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona
39- Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona
40- Sen çiçeksin hiç solmayan
41- Sen gidince buralardan dünyam döndü bir zindana
42- Sende hala Mecnundan daha eser mi kaldı
43- Seni seven gönül nasıl dayansın
44- Seyr eyledim şu dünyanın halini
45- Suçumuz dileyip sen şeha geldik
46- Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mustafa
47- Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
48- Şu gönlümü biliyorsun sen de beni seviyorsun
49- Tat beni yudum yudum tüketme bir içimde
50- Tesbih elimde Hu demek ister
51- Yalnızlığa alıştım ben seni görmem mümkün değil
52- Medhal
53- Saz Semaisi
54- Saz Semaisi
55- İçti gönlüm aşk meyinden çerağ oldum yandım Allah


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR