Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Mehmet Yürü (Nasibin) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
2- Adanalım ben geldim seni gönülden sevdim
3- Aguşuma sen hangi emellerle sokuldun
4- Ağlasın sazlar inlesin meyler
5- Ağlasın sazlar inlesin neyler
6- Aklımı etti perişan kaşlarınla gözlerin
7- Akşamın günü sönerken
8- Al mızrabını kalbime vur inlesin dursun
9- Al udu güzel nağme-i dil-suzunu dinlet
10- Allahı seversen uyanırken beni yadet (Ş.İ.Do.4)
11- Allahı seversen yeter hicranı uzatma
12- Alsam seni aguşuma hülyalarımla sarsam
13- Alsam seni aguşuma yar-i sitemkar
14- Aman aman İzmirli yandım senin elinden (Kötü)
15- Aman yar canım yar ölüyorum bitiyorum..
16- Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı
17- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
18- Aşk gülleri ruhumda şetaretle açardı
19- Aşkım bana bir gizli elem oldu
20- Aşkınla yaptın kalbime aşı
21- Ateş-i aşkınla yaktın alemi
22- Ateş saçıyor gözlerinin şulesi dilber
23- Aylar yıllar geçse de seni asla unutmam (Ferit Alpar?)
24- Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden
25- Bağlandı gönül o sırma saçının tellerine
26- Bahar geldi çiçek açtı
27- Ben bir garip çobanım dağlar başı meskenim
28- Ben eza-yı firkatinle dem-be-dem naliş-gerim
29- Beni mecnun eden yeşil gözlerin
30- Bezmimizde her gece rebabı dilletirsin
31- Bi-çareyim biçare gönül verdim ne çare
32- Bil ki her dem arar gönlüm senin tatlı sesini
33- Billahi güzel gözlerinin mest-nigahı
34- Bir dilbere bağlandı gönül
35- Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi
36- Bir kuş olsam uçsam yarimi görsem
37- Bir tatlı bakış fırlatarak gönlüme aktı
38- Bir vakt idi gülşende gönül tazelenirdi
39- Çekemem hasretini zahmını ahir meleğim
40- Çıkmadın bir lahza kalbimden hayatım sen misin
41- Çiseli dağlardan geçilmez oldu
42- Derdin ile zulmetlere hicranlara daldım
43- Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
44- Dün gece yokdun hayalimde hayalin besledim
45- Erciyes dağına vardım kar aldım
46- Erzurumun dağlarında çiçek açmış bağlarında
47- Etmiyor kalbim tahammül ateş-i hicranına
48- Evlerine inemedim yokuştur (yokuşdan)
49- Eyle ey bi-çare gönlüm bi-vefalardan hazer
50- Eyledin tatlı sesinle beni ihya o gece
51- Fadimemin al basması
52- Firkat denilen afeti bir yad edebilsem
53- Gece karanlık oldu içim kasvet doldu
54- Geç oldu nerde kaldın
55- Gel bu akşam dinle gönlümden kopan efganımı
56- Gönül verdim bir güzele
57- Gönül yalnız kalınca ağlar çırpınır durur
58- Gördüğüm günden beri gülmedin yar candan bana
59- Gördüğün reng-i baharı sanma sen sabit durur
60- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
61- Gösterip çeşm-i siyahın ateşe yaktın beni
62- Gözlerin siyah üzüm
63- Gözleriyle her dakika beni görmek istiyor
64- Gözünün rengine vuruldu gönlüm
65- Gözyaşları kalbindeki mehtabı eritti
66- Gün kavuştu gelmedin
67- Günlerce onun rahına ihsanına düştüm
68- Hasretin işte yine kalbimi deldi Ayşe
69- Hasretle hayalin yaşıyor şimdi benimle
70- Hasta kalbim bak seninçün durmayıp yanıyor
71- Hayalimden çıkmıyor bir dakika gül yüzün
72- Her günüm mazide kalmış günlerimden gün arar
73- Hicranlarımın zehri erirken dudağında
74- Hicrinle yanar parçalanır kalb-i mükedder
75- Hisar-ı aşkta ben bir çoban buldum
76- Kalbim ona merbut onu ister onu söyler
77- Kalbimde hayalimde ümidimde emeldin
78- Kalbimi bir güzele ne ettim verdim ele
79- Kayalardan inemem nazlı yari göremem
80- Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsarın
81- Kına olsam eline sürülsem gelin
82- Kınalı parmakların sedeftir tırnakların
83- Kır atıma bineyim yar yoluna gideyim
84- Kiminle hasb-ı hal eyler nigahın bilmek isterdim
85- Kimsesizdim ağladım yoktu derdim dinleyen
86- Kirpiklerini sürmeler altında kararttın
87- Konacak yer bulamaz dolaşır divane gönül
88- Konyalımın kaşı gözü sürmeli
89- Leblerin ateş doludur gözlerin sevda güzel
90- Leylaklar açarken bu sene Dilde eşim yok
91- Mehtabı karanlık bırakan hüsn-i mücessem
92- Merhamet ey çeşm-i ahu yaktı beni gözlerin
93- Mestane nigahın görerek açtı çiçekler
94- Muğber misin hala bana sen nazlı civanım
95- Mücrim gibi hor görme ümitsiz yaşıyorsam
96- Mümkünse yaşatmak beni bir saniye sensiz
97- Naz edip üzme beni
98- Nazlı yarin aşkından ben yandım
99- Ne olur lutfunla şad etsen gönlümü
100- Neden kalbim seni sevdi
101- Neler çektim şu gönlümün elinden
102- Nerde kaldı nazlı yar
103- Oğlan oğlan boynuma dolan (Yalabuk Çoban)
104- Ömrün ezvakında aşkın görmeyen esrarını
105- Öyle bir aşkın esiri oldu ki gönlüm benim
106- Parlak yüzüne gıpta eder fecri bu dehrin
107- Saçlar dağınık sine-küşa geldi sabahtan
108- Saffet-i kalple katıldım aşkının alasına
109- Samanlık dolu saman
110- Sar kollarını boynuma canım senin olsun (Kötü)
111- Seni candan severim aşkına kurban olurum
112- Sensiz gecenin var mı sabahı bilemezdim
113- Sevdasına ben doymadım gözümden nihan oldu
114- Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum
115- Seyr-i mehtab edelim gel bu şeb ey mehlika
116- Subhu bulsam sine-i safında bir şeb ey peri
117- Şanlıdır efem şanlıdır
118- Şeb-i vuslat hayal oldu
119- Şen bakışların yaktı beni gözleri kare
120- Şu beste gelir hatırıma şimdi bu demde
121- Terennüm et biraz tizden Nasibim dinleyen kansın
122- Tuluğa bastın yoğurdu
123- Unuttum seni ben yüzüme gülme
124- Vardır emelim aşkın o kudsi güzerinde
125- Vuslat ne imiş aşk ne imiş bilmez iken ben
126- Yalovanın gelini yerde sürür telini
127- Yanarım sevgine canan sana pek çok yanarım
128- Yazdım ki bu şiirim sana bir hatıra olsun
129- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
130- Zavallı masum kalpteki sevda
131- Zeynebim çifte bomba taşıyor
132- Peşrev
133- Saz Semaisi
134- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
135- Seni candan severim aşkına kurban olurum
136- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
137- Neden kalbim seni sevdi
138- Seyr-i mehtab edelim gel bu şeb ey mehlika
139- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
140- Seni candan severim aşkına kurban olurum
141- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
142- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
143- Neden kalbim seni sevdi
144- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
145- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
146- Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
147- Merhamet ey çeşm-i ahu yaktı beni gözlerin
148- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
149- Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
150- Neden kalbim seni sevdi
151- Kır atıma bineyim yar yoluna gideyim
152- Seyr-i mehtab edelim gel bu şeb ey mehlika
153- Çıkmadın bir lahza kalbimden hayatım sen misin
154- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
155- Seni candan severim aşkına kurban olurum
156- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
157- Şeb-i vuslat hayal oldu
158- Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsarın
159- Leblerin ateş doludur gözlerin sevda güzel
160- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
161- Seni candan severim aşkına kurban olurum
162- Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
163- Neden kalbim seni sevdi
164- Kalbim ona merbut onu ister onu söyler
165- Kır atıma bineyim yar yoluna gideyim
166- Seyr-i mehtab edelim gel bu şeb ey mehlika
167- Çıkmadın bir lahza kalbimden hayatım sen misin
168- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
169- Şeb-i vuslat hayal oldu
170- Merhamet ey çeşm-i ahu yaktı beni gözlerin
171- Billahi güzel gözlerinin mest-nigahı
172- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
173- Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum
174- Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
175- Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
176- Kınalı parmakların sedeftir tırnakların
177- Eyledin tatlı sesinle beni ihya o gece
178- Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsarın
179- Leblerin ateş doludur gözlerin sevda güzel
180- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
181- Seni candan severim aşkına kurban olurum
182- Çıkmadın bir lahza kalbimden hayatım sen misin
183- Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum
184- Ömrün ezvakında aşkın görmeyen esrarını
185- Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
186- Allahı seversen uyanırken beni yadet (Ş.İ.Do.4)
187- Neden kalbim seni sevdi
188- Kalbim ona merbut onu ister onu söyler
189- Kır atıma bineyim yar yoluna gideyim
190- Seyr-i mehtab edelim gel bu şeb ey mehlika
191- Gün kavuştu gelmedin
192- Şeb-i vuslat hayal oldu
193- Merhamet ey çeşm-i ahu yaktı beni gözlerin
194- Gözyaşları kalbindeki mehtabı eritti
195- Billahi güzel gözlerinin mest-nigahı
196- Unuttum seni ben yüzüme gülme
197- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
198- Gösterip çeşm-i siyahın ateşe yaktın beni
199- Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş
200- Evlerine inemedim yokuştur (yokuşdan)
201- Her günüm mazide kalmış günlerimden gün arar
202- Oğlan oğlan boynuma dolan (Yalabuk Çoban)
203- Samanlık dolu saman
204- Bir vakt idi gülşende gönül tazelenirdi
205- Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi
206- Al udu güzel nağme-i dil-suzunu dinlet
207- Kınalı parmakların sedeftir tırnakların
208- Yanarım sevgine canan sana pek çok yanarım
209- Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
210- Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i miratın
211- Seni candan severim aşkına kurban olurum
212- Aklımı etti perişan kaşlarınla gözlerin
213- Eyle ey bi-çare gönlüm bi-vefalardan hazer
214- Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsarın
215- Leblerin ateş doludur gözlerin sevda güzel
216- Neler çektim şu gönlümün elinden
217- Çıkmadın bir lahza kalbimden hayatım sen misin
218- Eyledin tatlı sesinle beni ihya o gece
219- Kalbimi bir güzele ne ettim verdim ele
220- Neden kalbim seni sevdi
221- Kalbim ona merbut onu ister onu söyler
222- Kır atıma bineyim yar yoluna gideyim
223- Seyr-i mehtab edelim gel bu şeb ey mehlika
224- Billahi güzel gözlerinin mest-nigahı
225- Unuttum seni ben yüzüme gülme
226- Vuslat ne imiş aşk ne imiş bilmez iken ben
227- Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde
228- Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum
229- Ömrün ezvakında aşkın görmeyen esrarını
230- Mücrim gibi hor görme ümitsiz yaşıyorsam
231- Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
232- Allahı seversen uyanırken beni yadet (Ş.İ.Do.4)
233- Aylar yıllar geçse de seni asla unutmam (Ferit Alpar?)
234- Bağlandı gönül o sırma saçının tellerine
235- Saçlar dağınık sine-küşa geldi sabahtan
236- Şeb-i vuslat hayal oldu
237- Merhamet ey çeşm-i ahu yaktı beni gözlerin
238- Erciyes dağına vardım kar aldım
239- Gözünün rengine vuruldu gönlüm
240- Gözyaşları kalbindeki mehtabı eritti


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR