Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Sultan II.Mahmud (Adli) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Düştü gönül bir güzele
2- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
3- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
4- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
5- Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde
6- Gülşen-i vahdetde daim ruz ü şeb dil bülbülü
7- Gülşen-i vahdetde daim ruz ü şeb dil bülbülü
8- Gülşen-i vahdette daim ruz ü şeb dil bülbülü
9- Güneş gibi eğerçi serseriyem
10- Güneş gibi eğerçi serseriyem
11- İşimiz subh u mesa cürm ü hata
12- Levh-i dilden okuyan ilm-i ilahiden sebak
13- Ne ararsam sende mevcut
14- Pek hahişi var gönlümün ey serv-i bülendim
15- Pek hahişi var gönlümün ey serv-i bülendim (Hüseynide)
16- Pek hahişi var gönlümün ey serv-i bülendim (Hüseynide)
17- Saki getir getir yine dünki şerabımı
18- Yandı gönülden masiva/Çün nar-ı Zikrullah ile
Besteleri
1- Açıldı ser-te-ser güller
2- Aldı aklım bir gonce-leb
3- Aldı aklım yine bir nevres-nihal
4- Aman ey şuh-i nazende
5- Bulsun ikbal devletin günden güne (Medhiye)
6- Düştü gönül bir güzele
7- Ey dilber-i nazik eda
8- Ey gonce-i nazik tenim
9- Ey gül-nihal-i işve-za
10- Ey sine-saf-ı lal-i mül
11- Ey şah-ı cihan eyleye Hak ömrünü efzun
12- Gönlüm ey şuh-i gül-izar
13- Güller açıldı geldi yaz
14- Gülzara salın gonce-i zibayı zamansın
15- Hüsnüne olmadan mağrur
16- Manend-i meh etti zuhur
17- Nihal-i gülbün-i hüsn-i ezelsin
18- Nihal-i kametin bir gül-fidandır
19- Pek hahişi var gönlümün ey serv-i bülendim
20- Sevdim yine bir mehveşi
21- Sevmez miyim ey şuh seni
22- Söylemez miydim sana ey gül-izar
23- Açıldı ser-te-ser güller
24- Sevmez miyim ey şuh seni
25- Aldı aklım bir gonce-leb
26- Aldı aklım bir gonce-leb
27- Güller açıldı geldi yaz
28- Ey sine-saf-ı lal-i mül
29- Söylemez miydim sana ey gül-izar
30- Güller açıldı geldi yaz
31- Ey sine-saf-ı lal-i mül
32- Açıldı ser-te-ser güller
33- Aldı aklım bir gonce-leb
34- Manend-i meh etti zuhur
35- Söylemez miydim sana ey gül-izar
36- Aman ey şuh-i nazende
37- Sevdim yine bir mehveşi
38- Güller açıldı geldi yaz
39- Ey sine-saf-ı lal-i mül
40- Açıldı ser-te-ser güller
41- Aldı aklım bir gonce-leb
42- Manend-i meh etti zuhur
43- Ey gül-nihal-i işve-za
44- Nihal-i kametin bir gül-fidandır
45- Hüsnüne olmadan mağrur
46- Aman ey şuh-i nazende
47- Söylemez miydim sana ey gül-izar
48- Sevdim yine bir mehveşi
49- Düştü gönül bir güzele
50- Ey sine-saf-ı lal-i mül
51- Ey şah-ı cihan eyleye Hak ömrünü efzun
52- Güller açıldı geldi yaz
53- Aldı aklım bir gonce-leb


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR