Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Sadullah Ağa (Hacı) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Açıldı nev-bahar bir gonca-i gül
2- Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
3- Açıldım gonce-i bahtım gibi hem-reng-i bağ oldum
4- Al gönlümü ayine-i manadır bu
5- Azimetin nereden böyle bi-nikab senin
6- Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nalan eden sensin
7- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
8- Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
9- Cam-ı aşkınla heman şuride-ser bir ben miyim
10- Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu
11- Dil esir-i kakül-i namdar heman ah geç gele
12- Dilber olucak aşıkına eyleye çare
13- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
14- Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
15- Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul
16- Gel şah-ı cihanım gidelim gülşene biz de
17- Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir
18- İkbalimi saye-i hümadan bilmem
19- Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyam-ı bahar
20- Ne dem ki sinesi o gül-ruhun küşade olur
21- Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
22- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
23- Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür
24- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
25- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
26- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
27- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
28- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
29- Raks eyleyicek naz ile ol afet-i Mısri
30- Şahım hemişe lutfun umar bu fütadecik
31- Açıldı nev-bahar bir gonca-i gül
32- Şahım hemişe lutfun umar bu fütadecik
33- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
34- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
35- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
36- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
37- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
38- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
39- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
40- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
41- Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
42- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
43- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
44- Raks eyleyicek naz ile ol afet-i Mısri
45- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
46- Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul
47- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
48- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
49- Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
50- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
51- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
52- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
53- Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
54- Ne dem ki sinesi o gül-ruhun küşade olur
55- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
56- Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
57- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
58- Açıldı nev-bahar bir gonca-i gül
59- Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir
60- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
61- Al gönlümü ayine-i manadır bu
62- Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
63- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
64- Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
65- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
66- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
67- Raks eyleyicek naz ile ol afet-i Mısri
68- İkbalimi saye-i hümadan bilmem
69- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
70- Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul
71- Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
72- Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nalan eden sensin
73- Ne dem ki sinesi o gül-ruhun küşade olur
74- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
75- Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
76- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
77- Açıldı nev-bahar bir gonca-i gül
78- Şahım hemişe lutfun umar bu fütadecik
79- Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir
80- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
81- İkbalimi saye-i hümadan bilmem
82- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
83- Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul
84- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
85- Al gönlümü ayine-i manadır bu
86- Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
87- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
88- Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
89- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
90- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
91- Raks eyleyicek naz ile ol afet-i Mısri
92- Cam-ı aşkınla heman şuride-ser bir ben miyim
93- Açıldı nev-bahar bir gonca-i gül
94- Şahım hemişe lutfun umar bu fütadecik
95- Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir
96- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
97- Gel şah-ı cihanım gidelim gülşene biz de
98- Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
99- Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nalan eden sensin
100- Ne dem ki sinesi o gül-ruhun küşade olur
101- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
102- Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
103- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
104- Dilber olucak aşıkına eyleye çare
105- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
106- İkbalimi saye-i hümadan bilmem
107- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
108- Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul
109- Azimetin nereden böyle bi-nikab senin
110- Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
111- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
112- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
113- Raks eyleyicek naz ile ol afet-i Mısri
114- Cam-ı aşkınla heman şuride-ser bir ben miyim
115- Al gönlümü ayine-i manadır bu
116- Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
117- Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyam-ı bahar
118- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
119- Açıldı nev-bahar bir gonca-i gül
120- Şahım hemişe lutfun umar bu fütadecik
121- Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir
122- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
123- O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
124- Dil esir-i kakül-i namdar heman ah geç gele
125- Ne dem ki sinesi o gül-ruhun küşade olur
126- Nedir meram-ı (murad-ı)dil-i kuy-i yari biz biliriz
127- Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
128- Gel şah-ı cihanım gidelim gülşene biz de
129- Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
130- Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nalan eden sensin
131- Azimetin nereden böyle bi-nikab senin
132- Dilber olucak aşıkına eyleye çare
133- Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür
134- O müşkin turralar kim ol büt-i dil-cude gördüm ben
135- Ey şehenşah-ı cihan-ara-yı nev tarz-ı usul
136- İkbalimi saye-i hümadan bilmem
137- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok
138- Cam-ı aşkınla heman şuride-ser bir ben miyim
139- Al gönlümü ayine-i manadır bu
140- Düştüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
141- Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyam-ı bahar
142- Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım
143- Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim
144- Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün
145- Nev-civanım lutfedip mesrur-ı şad eyle beni
146- Raks eyleyicek naz ile ol afet-i Mısri
147- Hal-i siyehi gerden-i nazik-terindedir
148- Bir elif çekti yine sineme canan bu gece


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR