Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Ali Rıza Şengel (Eyyubi) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Adım adım ileri beş alemden içeri
2- Ağlatma yeter ey sebeb-i ahım olan yar
3- Ah eden kimdir bu saat kuytuda
4- Alem-i ervahda oldum Ehl-i Beyte has geda
5- Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım (Eski Yazı)
6- Aşık-ı yezdan der Allah Allah
7- Aydan güzelsin pek de dilbersin
8- Azm-i gülzar eyle bülbül devridir
9- Bayatiaraban Köçekçeler
10- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
11- Benimdir cümle isyan ü kabahat Ya Resulallah
12- Bir çifte benli bir şuh-i rana
13- Bir nazarın ederken beni ihyaya kifayet
14- Bu şeb mahrum-ı hab oldum bana ah ü melal etme
15- Canım kurban olsun senin yoluna (II)
16- Ceddin deden neslin baban hep kahraman Türk milleti
17- Cenabındır şeh-i pakize-meşreb ya Resulallah
18- Çok şükürler olsun Gani Mevlaya
19- Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi
20- Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi (II)
21- Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
22- Davet etdi kuyine çün ki bizi şahımız
23- Derd-mendim mücrimim dermane geldim ya Resul
24- Derd-mendim mücrimim dermane geldim ya Resul(**a)
25- Dervişlik baştadır tacda değildir
26- Dil-i zare dilerse ol melek-peyker de yar olsun
27- Dil verip oldum mübtela
28- Dilber yarin cilvesi
29- Durman yanalım ateş-i aşka
30- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
31- Dünyaya gönül verme ki viran olacaktır
32- Esselam ey salik-i rah-ı şeriat esselam
33- Ey bülbül-i şeyda yine efgane mi geldin
34- Ey dervişler ey kardeşler ne aceb derdim var benim
35- Ey garip bülbül diyarın kandedir
36- Ey Hakka vuslat isteyen zikret heman leyl ü nehar
37- Ey Hüda ben eylerim çok masivaya iltifat
38- Ey peri üftadene her gün bu düşnamın nedir
39- Ey semiu Hayyül Kayyum ü Hakim ü Zül-celal
40- Ez can ü dil peygambere aşık isen sallu aleyh
41- Fi haletil budi ruhi künti ursuliha
42- Gelince hatıra ol şuh-i istiğna melek-haslet
43- Gelsin o peri kalb-i pür-efganımı görsün
44- Gönlüm gibi yan ateş-i aşk içre kebab ol
45- Gönlümün ihyasısın şuh-i şenim
46- Güneş gibi eğerçi serseriyem
47- Hak aşıkı olanların daim işi tevhid olur
48- Halet-i aşkı bana sorma beyan eyleyemem
49- Hazret-i Hakkın habibi sevgili bir tanesi
50- Her günümüz bezm-i tarab
51- Her ne kim kişi severse ol ana mabud olur
52- Herkes için bu dünya bir iğreti konakdır
53- İltisamın hale olsun nazra-i mestaneye
54- İmanlı genç imanlı genç ulvi olan davayı seç (Giydirme)
55- Kabe-i vaslın yolunda say edip düşdüm garib
56- Kızlar yine bülbül ötüyor gülşenimizde
57- Kim gördü böyle nev-eda
58- Kurretül ayn-i habib-i Kibriyasın ya Hüseyn (I)
59- Kusurum hadden aşmışdır be-gayet ya Resulallah
60- Kuşe-i gamda nişinim seni sevdim seveli
61- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
62- Merhaba ey mah-ı enver çok özledik biz seni
63- Mest ü hayranım zar ü giryanım
64- Nakkaşımız bizi ezel bi-levn ü renk yazıp-dürür
65- Nebiler serveri fahrül-veranın ümmetiyiz biz
66- Nideyim sabredebilsem dil ü can oda yanar
67- Onbir ayın bir sultanı değil misin merhaba
68- Pak eyle gönül çeşmesini ta durulunca
69- Sakıya şevk-i ruyinle çakalım
70- Sana ey şah-ı rüsul uymayanın bitmez işi
71- Sanma gönlüm ateş-i hicrane tahammül eyliyor
72- Sensin ey fahr-i dü-alem kainatın rehberi
73- Sevdiğim başın için lutfeyle bak feryadıma
74- Sevgin o kadar ruhumu sarmış ki derinden
75- Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
76- Şad olur ümmet-Muhammed geldiğinde Ramazan
77- Şem-i hüsnün ruyine pervaneyim
78- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
79- Varımı ben dosta verdim han ü manım kalmadı
80- Vücudundur cihan-ı halka badi ya Resulallah
81- Ya kerim Allah bize kıl mağfiret
82- Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
83- Yandı bu gönül şem-i füruzan-ı Aliden
84- Yar bağında gönül çeken bülbülün
85- Yok tahammül dilde şimdi bülbülün feryadına
86- Peşrev
87- Peşrev
88- Saz Eseri
89- Saz Semaisi
90- Saz Semaisi
91- Saz Semaisi
92- Cenabındır şeh-i pakize-meşreb ya Resulallah
93- Ceddin deden neslin baban hep kahraman Türk milleti
94- Ey dervişler ey kardeşler ne aceb derdim var benim
95- Merhaba ey mah-ı enver çok özledik biz seni
96- Ez can ü dil peygambere aşık isen sallu aleyh
97- Canım kurban olsun senin yoluna (II)
98- Ceddin deden neslin baban hep kahraman Türk milleti
99- Adım adım ileri beş alemden içeri
100- Ey dervişler ey kardeşler ne aceb derdim var benim
101- Yandı bu gönül şem-i füruzan-ı Aliden
102- Ağlatma yeter ey sebeb-i ahım olan yar
103- Peşrev
104- Saz Semaisi
105- Merhaba ey mah-ı enver çok özledik biz seni
106- Derd-mendim mücrimim dermane geldim ya Resul(**a)
107- Herkes için bu dünya bir iğreti konakdır
108- Ey Hüda ben eylerim çok masivaya iltifat
109- Ez can ü dil peygambere aşık isen sallu aleyh
110- Canım kurban olsun senin yoluna (II)
111- Ceddin deden neslin baban hep kahraman Türk milleti
112- İmanlı genç imanlı genç ulvi olan davayı seç (Giydirme)
113- Saz Semaisi
114- Sevdiğim başın için lutfeyle bak feryadıma
115- Hazret-i Hakkın habibi sevgili bir tanesi
116- Bu şeb mahrum-ı hab oldum bana ah ü melal etme
117- Dil verip oldum mübtela
118- Alem-i ervahda oldum Ehl-i Beyte has geda
119- Onbir ayın bir sultanı değil misin merhaba
120- Dil-i zare dilerse ol melek-peyker de yar olsun
121- Sakıya şevk-i ruyinle çakalım
122- Yar bağında gönül çeken bülbülün
123- Kim gördü böyle nev-eda
124- Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR