Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Hüseyin Efendi (Şeyh) -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- A gönül neylersin sen bu cihanı
2- Aceb ol ruhleri didede hunum göre mi
3- Akl ile bigane olmuş şöyle bir divaneyiz
4- Aşk-ı nigar kandadır
5- Aşk bezirganı sermaye canı
6- Aşkınla cihan beste lutfeyle inayet kıl
7- Ben dost ile dost olmuşam
8- Ben la-mekandan gelmişim kevn-i mekani neylerim
9- Bu genc-i dilde efkarım sen oldun
10- Bu gönül mürg-i zar eyler
11- Canan elinin güllerinin bağı göründü
12- Canan ilinin güllerinin bağı göründü
13- Cebrailim selam söyle dostuma
14- Cokun sular gibi köpük saçarlar
15- Çün şevkin bana aşina düşdü
16- Derviş olan kişiler deli olağan olur
17- Efendim senin yoluna yane yane kül olayım
18- Ehl-i zikr olanı tayib edenler
19- Eser aşkın yeli eshara karşı
20- Ey evliyalar rehberi ey enbiyalar serveri
21- Ey garip bülbül diyarın kandedir
22- Ey gönül efsane gönül aşk ile şeyda gönül
23- Gel terk eyle dünyayı
24- Geldim suzane şema pervane
25- Gönlümüz her an sendedir Yarab
26- Göster cemalin şemini yansın oda pervaneler
27- Hadden aştı iştiyakın
28- Halvetinin aşkı çoktur
29- Hayran olurum ey dost dildarımı gördükçe
30- Hudavenda şu alemde esen yeller seni ister
31- İnile ey derdli gönül inile
32- Kılsan nola ey bülbül efgan gicelerde
33- Kim ki derer bu gülşenin lalesini kucak kucak
34- Kuy-i Hakka varmışım ben
35- Lutfeyle saba sübül-ü reyhanıma değme
36- Mecnun olalı gönlüm Leyla haberin söyler
37- Medhuş olmışım bihuş olmışım
38- Mekke yurdun medine-i Münevver
39- Minnet Hudaya şükür Ataya
40- Nice bir yatarsın uyanmaz mısın
41- Noldu yine zare düşdün neyleyeyim gönül seni
42- Pervaneyim şem-i yare
43- Sana canan gönül hayran nedendir
44- Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicab nedir
45- Sevda-yı hayalinle divane miyim bilmem
46- Severim ben seni candan içeru
47- Şems şuaiyle çekinmiş nikab
48- Talib-i Hak olup derde düşenler
49- Talib-i Hak olup derde düşenler
50- Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden dur olmadan
51- Yanarım her dem ateş-i aşka
52- Zahmime merhem dilersem derde derman bulmayım


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR