Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Nedim -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
2- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
3- Afet-i can dediler gamze-i celladın için
4- Ankaranın ortasında kurulu pazar
5- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu
6- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
7- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
8- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
9- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
10- Bakıp o şuh ile naz ü niyaze meşk ederiz
11- Ben kimseye açılmaz idim damanın olsam
12- Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cuy-bar olsa
13- Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cuy-bar olsa
14- Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cuy-bar olsa
15- Bezm-i elemin devri bitüp aleme geldik
16- Bırakıp gitsende bir gün sen beni
17- Bırakıp gitsende bir gün sen beni
18- Bigane gamzen aşıka nadane aşina
19- Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdaz ile
20- Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdaz ile
21- Bir kimseye açılmaz idim damenin olsam (*)
22- Bir nim neşe say bu cihanın baharını
23- Bir nim neşe say bu cihanın baharını
24- Bir safa bahş edelim gel bu dil-i na-şade
25- Bir safa bahş edelim gel bu dil-i na-şade
26- Bir safa bahş edelim gel şu dil-i na-şada
27- Bir safa bahşedelim gel şu dil-i naşade
28- Bir safa bahşedelim gel şu dil-i naşade
29- Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
30- Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
31- Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
32- Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
33- Bir şeker hand ile bezm-i şevka cam ettin beni
34- Bir şeker handeyle bezm-i şevke cam ettin beni
35- Böylesi yaşamak yaşamak değil düşlerin kabustan farkı kalmadı
36- Bu imtidad-ı cevre-ki bahtın şitabı var
37- Bu şehr-i Sitanbulki bi misl ü bahadır
38- Bus-i lalin şöyle sirab-ı zülal eyler beni
39- Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel
40- Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel
41- Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel
42- Cefa-yı tali-i na-sazkarı benden sor
43- Cümle yaran sana uşşak olduğun bilmez misin
44- Cümle yaran sana uşşak olduğun bilmez misin
45- Çeşmi kafir dini İslam olsa da mani değil
46- Çiçeklerin gözü vardı gözünde
47- Çiçeklerin gözü vardı gözünde
48- Çoktan ey saki gelip sinemde mihman olmadın
49- Çoktan ey saki gelip sinemde mihman olmadın
50- Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lazım sana
51- Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lazım sana
52- Dil fikrile bin canda nihan eylemek ister
53- Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak
54- Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak
55- Elestü hitabın duyunca hemen
56- Emine yandım Emine sözüne kandım Emine
57- Erişti nev-bahar eyyamı açıldı gül-i gülşen
58- Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebanım ol
59- Ey şeh-i hubanım eyle ol kadd-i mevzuna sen
60- Ey şuh-i kerem-pişe dil-i zar senindir
61- Ey şuh-i kerem-pişe dil-i zar senindir
62- Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim
63- Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim
64- Ey turre bağ-ı hüsnünde sünbül müsün nesin
65- Gazal-i mihr-i felek dağ-darım oldu bugün
66- Geçip gitmekde ömrüm derd ü mihnet gibi şeylerle
67- Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
68- Gerdeni saf ü beyaz öyle ki kafur gibi
69- Gitme kal yanımda ateş ol kanımda
70- Görüp pistanların bildim kemalin gül-bedenlikle
71- Gülzara salın mevsimidir geşt-i güzarın
72- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
73- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
74- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
75- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
76- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
77- Gülzara salın mevsimidir geşt ü güzarın
78- Gün güneşten ilham alır
79- Güneşten bir parça düşer kalbime
80- Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana
81- Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana
82- Her gün umutla beklerdim senin gibi birisini
83- Her turresinde bin şiken-i dilrübası var
84- Hicranımı hisset azıcık şarkıma bak da
85- Hiç kimsenin yanında güneş gibi doğmadı
86- Hoşçakal demeye gelemem belki
87- İd erişsin bais-i şevk-i cedid olsun da gör
88- Kadehte meylerim bitmeden doldur
89- Kim ne derse desin sakın aldanma kalbimde kurduğum bu cennet senin
90- Kimlerin çeşmine ol sine acep nur oldu
91- Kimlerin çeşmine ol sine bu şeb nur oldu
92- Kulağım duymasın sensiz sözleri
93- Mavi gözlü sarışın bir gül-i rana tanırım
94- Men şüdem bende-i Rumi-i hakikat gu
95- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni
96- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni
97- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni
98- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni (1)
99- Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni (2)
100- Mey midir ruhsarını mihr-i dırahşan eyleyen
101- Muradın anlarız ol gamzenin izanımız vardır
102- Muradın anlarız ol gamzenin izanımız vardır
103- Muradın anlarız ol gamzenin izanımız vardır
104- Naz olur dem-beste çeşm-i nim-habında senin
105- Nedir ey nur-i didem söyle halin
106- Nev-nihalim kim büyüttü böyle bi-perva seni
107- Ninni güzel yavruma ninni
108- O zalim kalbine acı dolacak
109- Olmadı tenhaca bir işret çemende yar ile
110- Olsa de hamuş lal-i işveperdazın senin
111- Rakkas bu halet senin oynunda mıdır
112- Rakkas bu halet senin oynunda mıdır
113- Rüya gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın
114- Rüya gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın
115- Saba ki dest ura ol zülfe müşkinab kokar
116- Sanma ki ayrılık bir ömür sürer
117- Sen de kendin gibi bir şuha nigehban oldun
118- Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nalanınam
119- Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nalanınam
120- Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nalanınam
121- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
122- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
123- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
124- Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin
125- Serv eder ders-i hiram ol kamet-i nazendesin
126- Sessizce bir akşam gidecektin biliyordum
127- Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum
128- Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum
129- Sevdiğim cemalin çünki göremem
130- Seyr olup raksı yine dilber-i mümtazların
131- Seyr olup raksı yine dilber-i mümtazların
132- Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
133- Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
134- Sinede evvel ne muhrik arzular var idi
135- Sinemi deldi bugün bir afeti çar pareli (Lale Devri)
136- Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan
137- Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada
138- Su verenler naz ile ol gülbün-i nazendeye
139- Şevk ile meyletmede diller gülistan seyrine
140- Şivesi nazı edası handesi pek bi-bedel
141- Tahammül mülkünü yıktın Hülagu Han mısın kafir
142- Tarihe bir göz at ne demiş atan
143- Tebessüm arama solgun yüzümde bu üzgün halime alışmalısın
144- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan
145- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
146- Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan hüsnün ıyan olsun
147- Yanımda olsaydın olmazdı derdim
148- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim-No-2
149- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim
150- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim
151- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim
152- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim
153- Yeniden eski muhabbetleri tecdid edelim
154- Yeter ağlattı firakın bu dil-i bi-marımı
155- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
156- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
157- Yetmez mi sana bister ü balin kucağım
158- Yıllarca gönlümde tüneller kazdım
159- Yine bezm-i çemene lale-füruzan geldi
160- Yine bezm-i çemene lale-füruzan geldi
161- Yine tenha elime girdi hele cananım
162- Yine tenha elime girdi hele cananım
163- Yine tenha elime girdi hele cananım (*)
164- Zerreveş dil pençe-i mihr-i dırahşanındadır
Besteleri
1- Ankaranın ortasında kurulu pazar
2- Bir pür-cefa hoş dilberdir
3- Bizde dilber bade içer
4- Dağıldı gitti yurdu yuvası
5- Dudağımda hala izin dururken
6- Emine yandım Emine sözüne kandım Emine
7- Ey gönlümün uzakta ağlayan emelleri
8- Gelin çocuklar gelin
9- Mahmur gözlerinde aşkın sevdanın rüyası var
10- Ninni güzel yavruma ninni
11- Yandım saçın teline
12- Yanımda olsaydın olmazdı derdim
13- Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
14- Yüzünde demet olmuş gülüyor
15- Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
16- Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
17- Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
18- Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
19- Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar
20- Yandım saçın teline


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR