Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Aziz Mahmud Hüdai Hz. -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Aç gözün gafletden uyan
2- Açılalım güller ile
3- Açıldı çün bezm-i elest canım (Giydirme)
4- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
5- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
6- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
7- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
8- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi (Giydirme)
9- Allah ü Ekber vel-Kerim sensin Azim (Ey padişah-ı..)
10- Arif ol ayine-i insane bak
11- Arif ol ayine-i insane bak
12- Aşıkın maksudu ol mahbub-i bi-hemta imiş
13- Aşıkın maksudu ol mahbub-i bi-hemta imiş
14- Aşıklar sadıklar işitmiş olun
15- Aşk-ı maşuku edelden ihtiyar aşk ile hoş zindedir şeyda gönül
16- Bağ-ı aşkın andelibi hazret-i Üftadedir
17- Bağ-ı aşkın andelibi hazret-i Üftadedir
18- Bahar oldu yine açıldı güller
19- Bana bu ten gerekmez can gerektir
20- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
21- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
22- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
23- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
24- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
25- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
26- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
27- Benim maksudum alemde değildir lakin illa "Hu"
28- Bir padişehe kul ol kim milki zail olmaz ola
29- Bizi insan eden sensin
30- Bizi insan eden sensin şükür ya Rabbi ya Rabbi
31- Bunda gelen eğer pir ü civandır
32- Buyruğun tut rahmanın tevhide gel tevhide
33- Buyruğun tut rahmanın tevhide gel tevhide
34- Buyruk senin ferman senin
35- Buyruk senin ferman senin
36- Buyruk senin ferman senin
37- Bülbül ki aşiyan-ı kadimi koyup gelir
38- Cenab-ı Pakine layık amel yok
39- Cenab-ı Pakine layık amel yok
40- Cenab-ı Pakine layık amel yok
41- Ela ya esadel evlad
42- Elden çıkardık mahımız eflake çıksın ahımız
43- Erişdi hicranın demi
44- Erişdi hicranın demi
45- Erişti hicranın demi mah-ı mübarek merhaba (Giyidrme)
46- Ey bu gönlüm şehrini bin lutf ile abad eden
47- Ey derdlilerin derdine derman eden Allah
48- Ey dertlilerin derdine derman eden Allah
49- Ey gönül şol şah-ı alişanı gör
50- Ey gülleri handan eden bülbülleri nalan eden
51- Ey padişah-ı bi-vezir
52- Ey padişah-ı bi-zeval (Allah ü Ekber vel-Kerim)
53- Ey talib-i didar olan gel Hakka pervaz edelim
54- Ey talib-i didar olan gel Hakka pervaz edelim
55- Ey Vahid ü ferd ü Samed
56- Ey Vahid ü ferd ü Samed
57- Ey Vahid ü Ferdüs-Samed
58- Firkat cehennemden eşed
59- Gelin diyelim şevk ile la ilahe illallah
60- Gelin diyelim şevk ile lailahe illallah
61- Gider şekk ü inkarı tevhide gel tevhide
62- Gördünse canan illerin bülbül haber ver gel bize
63- Gördünse canan illerin bülbül haber ver gel bize
64- Gülistanda gülü handan eden dost
65- Hakdan özge nesne yokdur gayrıdan ümmidi kes
66- Halas et kalbimiz hubb-ı Sivadan...
67- Handan olur mana gülü asarı Zikrullah ile
68- Her şeb teravih taatı...
69- Hudaya cümle alem sana aşık seni özler Resulullah
70- Hudaya cümle alem sana aşık seni özler Resulullah
71- İki cihan sultanının doğduğu ay geldi yine
72- İnayetle nazar eyle kuluna
73- İrişti hicranın demi ey mah-ı gufran elveda
74- İsteyen yarin hak eder varın
75- İsteyen yarin hak ider varın
76- İsteyen yarin hak ider varın
77- İşitdin se nidayı Hakk gel Allaha gel Allaha
78- Karin-i bezm-i has eyle
79- Kim umar senden vefayı
80- Kim umar senden vefayı
81- Kim umar senden vefayı
82- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
83- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
84- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
85- Kudümün rahmeti zevk-i safadır
86- Kuldan sana layık nola
87- Kuldan sana layık nola
88- Kuldan sana layık nola
89- Kuldan sana layık nola
90- Kuldan sana layık nola
91- Lutfeyleyip bir kez nazar eylerse ger sultanımız
92- Lutfeyleyip bir kez nazar eylerse ger sultanımız
93- Masiva kaydından et bizi halas
94- Medhini oku yare koymaya seni nare
95- Medhini oku yare koymaya seni nare(*a)
96- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
97- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
98- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
99- Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile
100- Münadiler nida eyler gel Allaha gel Allaha
101- Münadiler nida eyler gel Allaha gel Allaha
102- Münadiler nida eyler gel Allaha gel Allaha
103- Müsahhar emrine hep cümle eşya
104- Müsahhar emrine hep cümle eşya
105- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
106- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
107- Nefse uyup rah-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
108- Nefyetmeye ağyarı tevhid ede-gör tevhid
109- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
110- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
111- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
112- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
113- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
114- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
115- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
116- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
117- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
118- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek
119- Neyleyeyim dünyayı bana Allahım gerek (II)
120- Nur ile doldu yine kevn ü mekan
121- Nur ile doldu yine kevn ü mekan
122- Nur ile doldu yine kevn ü mekan
123- Nur ile doldu yine kevn ü mekan
124- Ol ey Hüdai subh u şam zikr-i Hüdada ber-devam
125- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
126- Olmayıcak senden ata kul neylesin ya Rabbena
127- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
128- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
129- Sadr-ı cem-i mürselin sensin ya Resulallah
130- Sakın dünyaya aldanma
131- Sakın dünyaya aldanma
132- Seherde açılan güller nedendir..
133- Sehv ile olduysa günah
134- Sevda-yı sivadan geç gel Hu diyelim ya Hu
135- Sevda-yı sivadan geç gel"Hu" diyelim "Hu"
136- Tahkik eder tasdikini imane ermek isteyen
137- Tahkik eder tastikini imane ermek isteyen
138- Tahkik eder tastikini imane ermek isteyen
139- Tahkik eder tastikini imane ermek isteyen
140- Tecelli-i cemal ister gönül eğlenmez eğlenmez
141- Tecelli-i cemal ister gönül eylenmez eylenmez
142- Tecelli-i cemal ister gönül eylenmez eylenmez
143- Tecelli-i cemal ister gönül eylenmez eylenmez
144- Tecelli-i cemal ister gönül eylenmez eylenmez(II)
145- Tecelli-i cemal ister gönül..(Zahit bize..giydirme)
146- Terk-i fena kıl derviş ol dervilş
147- Tevhid ile olur her derde derman
148- Tevhid ile olur her derde derman
149- Tıynet-i alemde konmasa eğer sevda-yı aşk
150- Vuslat gibi nimet mi olur
151- Vücudun mazhar-ı tamm-ı Hüdadır ya Resulallah
152- Ya Malike yevmid-din
153- Yar ile ettiğin ahdi unutma
154- Yeter dost meclisinde keşf-i raz et
155- Yeter oldun fena bağında nalan
156- Yeter oldun fena bağında nalan
157- Yeter oldun fena bağında nalan
158- Zakir safaya irişür
Besteleri
1- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
2- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
3- Açıldı çün bezm-i elest devreyledi peymanesi
4- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
5- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
6- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
7- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
8- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah
9- Kudumun rahmet-i zevk u safadır ya Resulallah


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR