Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Şeyh Galip -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- Açıldı bahçe-i reng ü buda yar bahar
2- Bağlanıp zülfünde bozdum ahdı da peymanı da
3- Bir rütbeyle aldı beni aşk-ı dildar
4- Çekme gam destgirdir Allah
5- Der sipihr-i sinem dağ-ı muhabbet kevkebet
6- Derd-i aşkın ben senin bi-hude izhar eylemem
7- Derd-i aşkın ben senin bihude izhar eylemem
8- Devr-i Mevlanada gayet halet-efzadır sema
9- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
10- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
11- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
12- Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir
13- Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen
14- Ey kaşif-i esrar-ı Hüda Mevlana
15- Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim
16- Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim
17- Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim
18- Ey nihal-i işve bir nevres-fidanımsın benim
19- Ey nihal-i işve bir nevres fidanımsın benim
20- Fahr-i sadat-ı kiram ü pişiva-yı arifin
21- Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni
22- Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni
23- Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma
24- Gelince vad-ı visale bahaneler söyler
25- Gencinen olsam viran edersin
26- Güzelsin bi-bedelsin
27- Meyhaneyi seyr ettim uşşaka mutaf olmuş
28- Ney gibi bir aşık-ı demsaz buldum kendime
29- O bala-kad aceb serv-i hıraman oldu gittikçe
30- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efendim
31- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efendim
32- Sultan-ı rüsul şah-ı mümeccedsin efndim
33- Tedbirini terkeyle takdir Hüdanındır
34- Tedbirini terkeyle takdir Hüdanındır
35- Uyup baht-ı siyehkare perişan olduğum kaldı
36- Yine ol bi-mürüvvet hatır-ı nevmide gelmiştir
37- Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü
38- Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün
Besteleri


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR