Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Mevlana Celaleddin-i Rumi -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- A erlerin başı söyle de söyle
2- Aferin ey mah-ru ber can-ı tü (AYİN)
3- Aftab imruz ber şekl-i diğer taban şudest
4- Akbeles saki aleyna hamilen kesel müdam
5- An heme goftim lik ender-besiç
6- An subh-i saadetha çün nuri fegan öyet
7- Ankes ki türa dared ez iyş-i şikem dared (AYİN)
8- Ankeski türa dared ez iş şikem dared
9- Aşıkan-ı kül niy uşşak-ı cüz
10- Aşıkan der kuy-i canan essala (AYİN)
11- Aşıkan laf ez "tebarek Rabbenal-ala" zenend
12- Aşkast tarik-i rah-ı peygamber-i ma (*)
13- Aşkınla ışıldadım yüceldim hem de
14- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu
15- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu
16- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu
17- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu (*)
18- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu (*)
19- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu (*)
20- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu (*)
21- Ateş nezened der dil-i ma illa Hu (*)
22- Atyabülamari ömren fi tarikil aşikin
23- Azmi an darem ki mihmanet künem
24- Bana sen can ü cihansın ne edem can ü cihanı
25- Baz amedem baz amedem (AYİN)
26- Ben aşkı senin tüm kemalinden aldım
27- Ben ben değilim sen de ne sen
28- Bir ormanda yaşayan pek çok küçük hayvanın
29- Bişnev ez ney çün hikayet miküned
30- Bişnev ez ney çün hikayet miküned
31- Bişnev ez ney çün şikayet miküned
32- Bişnev ez ney çün şikayet miküned
33- Bişnevid ez nale-i banki rebab (AYİN)
34- Bu sararmış çehremi gör gör de bir şey söyleme
35- Can bedende sağ iken Kurana bend-i Bariyem
36- Can besi kendi vü ender perde-i zanki mürden (AYİN)
37- Can bezm-i şerabında müdam oldu müdam
38- Can bu tenden gitmedikce pervaneyim Kurana ben
39- Canımda tenim bil ki edebdir ey efendim
40- Derha heme beste end illa deri tü
41- Dilberi vü bidili asrarı mast
42- Dildeşinden ayrı düşse dilde neşe güç olur
43- Dinle neyden kim hikayet etmede
44- Dön de gel sen bir daha gel ne olursan ol da gel
45- Duş-i reftem der miyan-ı meclis-i sultan-ı hiş (AYİN)
46- Duşi ber dergahı izzet kusi sultani zedem
47- Duşi ber dergahi izzet kusi sultanı zedem
48- Duy şikayet etmede her an bu ney
49- Duy şikayet etmede her an bu ney
50- Dünyada ahirette de mevcut tek odur
51- Düş-i reftem der miyan-ı meclis-i sultan-ı hiyş (AYİN)
52- Düşünce örtüsü yüzün vurur şavkı ol mahın
53- Ey aşık-ı ruy-i tü hezaran aşık
54- Ey canımın canı salına salına ne de hoş gitmedesin
55- Ey çenk perdehay-i sipahanem arzust
56- Ey çerağ-ı asuman ü rahmet-i Hak ber zemin
57- Ey çerağ-ı asüman ü rahmeti hak ber-zemin
58- Ey deraverde cihan razınay
59- Ey deraverde cihanra zir-i pa
60- Ey gönül derdin gamın var işte derman böyledir
61- Ey güzellerden güzel yar şevk-i ihsan sendedir
62- Ey halik-i heft asuman
63- Ey Halik-i heft asuman....
64- Ey hasret-i huban-ı cihan ruy-i hôşest
65- Ey herşeyi bilen aşkın neden böyledir
66- Ey kıble-i ikbal-i cihan hak-ı daret
67- Ey ki can ra behr-i tenmi suhti (AYİN)
68- Ey nay-i hoşnevai ki dildar ü dilhoşi (AYİN)
69- Ey rehide can-ı tü ez mallü men (AYİN)
70- Ey Resul-i hazret-i Hak vey Habib-i Kibriya
71- Ey sofi-i ehl-i safa ez can bigu Allah Hu
72- Ey sofi-i ehl-i safa ez can bigu Allah Hu
73- Ey tecelligah-ı canem ruy-i tü
74- Ey tü can-ı sad-gülistan ez semen pinhan tuyi
75- Ey zi hicranet zemin u asman
76- Ez ademha suy-i hesti her zeman...(AYİN)
77- Gamınla gözüm gitti devan faydasız
78- Geçsin gece sarhoşluğumuz gönülde
79- Gel gel ne olursan ol yine gel (MEVLANA)
80- Gel gel yine gel her kim olursan yine gel
81- Gel ne olursan ol yine gel (Çeviri-Feyzi Halıcı)
82- Gelin dostlar gelin kardeşlerim
83- Ger humar ared suda-ı ber-ser-ı sevda-yı aşk
84- Git ey akan gözyaşım git o cananıma söyle
85- Git ey akan gözyaşım git o cananıma söyle(*b)
86- Gül coşarken sen cemalin yasemenden gizledin
87- Hace deryab ki can derter-i insan edebest (AYİN)
88- Hak feşaned nur ra ber can ha
89- Hak Teala azamet aleminin padişehi (AYİN) I
90- Hak Teala azamet aleminin padişehi (AYİN) II
91- Hamd ane ki kıldı halka rahmet (AYİN)
92- Hamd ol Allah-ı Azimüşşana (AYİN)
93- Her an eser aşkının başımda hevesi
94- Her çizi ki an hôşestü nehyesti müdam
95- Her gün bir yerden göçmek iyi
96- Her ruzi bamidadı selamün aleyküma
97- Hiç esmeye güz yelleri sen dilbere canan
98- Hu zenem ber kudsiyan her şeb..(Segah Ayin 3.selam)
99- İlahi pek büyüksün pek büyüksün..(AYİN)
100- İmruz çü her ruz harabimi harab
101- İn hane ki peyveste der ü çenk ü çeganest
102- İn heme gam-ha ki ender sine-hast
103- İn sema-ı mevlevi mesmu bada ta ebed
104- Ma çü masnu-i müsanı histim (AYİN)
105- Ma hestü nemi danem hurşid-ruhat yane
106- Mader dü cihan gayri Hüda yar nedarim (AYİN)
107- Mahes tü nemidanem hurşid-i ruhat yane
108- Mara rehi digerest birun zicihat
109- Mara zi aşk-ı canan esrar-ı dil ayanest
110- Men aşık-ı an hüsnem aşkast i münacatem
111- Men aşık-ı an hüsnem aşkast i münacatem
112- Men aşıkı aşkı o sude aşıkı men
113- Men bende-i Kuranem eger can darem
114- Men müdavümi...Ayin (Güfte okunamadı)
115- Ne ziyan var şu ölümden a gönül çekme aman
116- Neyle konuştum dedim bana derdini söyle
117- O pırıl pırıl yanak şamdandaki mum değil
118- Olursa devletim hem-dem kılarsa taliim yari
119- Perde berdar ey hayati can ü can efzayimen
120- Rübud akl ü dilem ra cemal-i an Arabi (AYİN)
121- Sema Aram-ı can-ı aşıkanest (AYİN)
122- Sen de öğrendin cefalar etmeyi ey bi vefa
123- Sen yanımda olunca sevinçten uyuyamam
124- Senden alamam gönlümü imkanı mı var
125- Senden alamam gönlümü imkanı mı var
126- Senden taze senden yeşil olmaz bahar
127- Sevdiğim yar cümle candan dünyalardan gizlidir
128- Şad baş ey aşk-ı huş sevda-yı ma (AYİN)
129- Şaha zi kerem ber meni derviş niger
130- Şaha zi kerem ber meni derviş niger
131- Şehbaz-ı cenab-ı zülcelalest sema
132- Şehbaz-ı cenab-ı zülcelalest sema
133- Ten-i ademdeki can bil ki edebdir
134- Ten-i ademdeki can bil ki edebdir
135- Terketti de gitti yoktu ondan güzel
136- Tu megu mara bedan şeh-bar nist
137- Tu megu mara bedan şeh-bar nist
138- Ümmid-i men be fadl-ı Hüdavend-i Ekberest
139- Vesvese-i ten güzeşt...(Ayinin 3.Selamı)
140- Ya Habiballah Resul-i Halık-i Yekta tüyi (Itrininki ile aynı)
141- Ya men liva-i aşkıke la zale aliya
142- Ya men liva-i aşkkike la zale aliya
143- Ya Rab azic biçareyiz
144- Ya sagiressinni yarat belbeden
145- Ya sakiyel müdameti hayye alessela (*)
146- Yek-dem-i gavvasi badem ber leb-i derya-yi aşk
147- Yel değil bu ney sesi ateşle aşk
148- Yok oldu gönül sebebi senden görünür
149- Yüceler yücesi Rabbin ulu şahini semadır
150- Zehi zat-ı uluhiyyet (AYİN)
Besteleri


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR