Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Suphi Ezgi -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
Besteleri
1- Ah etmez idik sabra dili ram edebilsek
2- Ah ne güzel kelebek üstü mavi al benek
3- Artık uyan necat günü gelmiştir (Türk Marşı)
4- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
5- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
6- Bin cefa görsem ey sanem senden
7- Bir görüşte çeşm-i mestinle esir ettin beni
8- Bir safa bahş edelim gel bu dil-i na-şade
9- Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel
10- Biz fedai milletiz merd oğlu merd Türkleriz
11- Cana beni aşkınla ferzane eden sensin
12- Çok takılmam utanma gel
13- Dinliyorduk başbaşa dalgaların sesini
14- Düşündüğün nedir öyle
15- Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
16- Gül bir daha yine ruhum güllerle bezensin
17- Gün ufuktan yükselirken çıkarız yola (Asker Şarkısı)
18- Hani aşkın deme maziyi bırak dinletme
19- Her ne dem bir buse etsem iltimas
20- Muhtefi zann ile her levha-i dilberde seni
21- Senin hüsnün zalam-ı leyl içinde mah-ı enverdir
22- Seninçün hab-ı rahat çeşm-i giryanıma düşmandır
23- Turra-i şeb-reng-i dilber hab-gahımdır benim
24- Yükselmeli artık yetişir zillet-i zulmet (Darülfünun Marşı)
25- Bahariye
26- Hava
27- Hava
28- Hava
29- Hava
30- Peşrev
31- Peşrev
32- Peşrev
33- Peşrev
34- Peşrev
35- Peşrev
36- Peşrev
37- Peşrev
38- Saz Eseri
39- Saz Semaisi
40- Saz Semaisi
41- Saz Semaisi
42- Saz Semaisi
43- Saz Semaisi
44- Saz Semaisi
45- Saz Semaisi
46- Saz Semaisi
47- Saz Semaisi
48- Saz Semaisi
49- Saz Semaisi
50- Saz Semaisi
51- Saz Semaisi
52- Taksim
53- Bir görüşte çeşm-i mestinle esir ettin beni
54- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
55- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
56- Peşrev
57- Saz Semaisi
58- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
59- Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel
60- Peşrev
61- Saz Semaisi
62- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
63- Saz Semaisi
64- Peşrev
65- Saz Semaisi
66- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
67- Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel
68- Senin hüsnün zalam-ı leyl içinde mah-ı enverdir
69- Bahariye
70- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
71- Hani aşkın deme maziyi bırak dinletme
72- Peşrev
73- Biz fedai milletiz merd oğlu merd Türkleriz
74- Peşrev
75- Saz Semaisi
76- Baktıkca hüsn ü anına hayran olur aşıkların
77- Senin hüsnün zalam-ı leyl içinde mah-ı enverdir
78- Saz Semaisi
79- Saz Semaisi
80- Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR