Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Yunus Emre -

D.Tarihi :
Ö.Tarihi :
Güfteleri
1- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-I-
2- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-II-
3- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım-III-
4- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
5- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
6- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
7- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
8- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
9- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
10- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım
11- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (I)
12- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (I)
13- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (II)
14- A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım (III)
15- Aceb bu benim canım azad olamı ya Rab
16- Aceb bu benim canım azad olamı ya Rab
17- Aceb bu benim canım azad olamı ya Rab (Giydirme)
18- Aceb değil deli olsa aşk oduna yanan kişi
19- Aceb lutfun seherinde
20- Aceb şu yerde var mola
21- Aceb şu yerde var mola
22- Acep lutfun seherinde
23- Aciz kaldım zalim nefsin elinden (Giydirme-Hayıf benim..)
24- Adab ile erkan ile gel evliya meclisine
25- Adım adım ileri beş alemden içeri
26- Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık
27- Ağla gözüm ağla gülmezem gayri
28- Ah olaydım ben de derviş olaydım
29- Alemler müştak sana
30- Alemler nura gark oldu (Bihamdillah... giydirme)
31- Alemler nura gark oldu (Dolap niçine giydirme)
32- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
33- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
34- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
35- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
36- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
37- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
38- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece
39- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece (I)
40- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece(Giydirme)
41- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece(Giydirme)
42- Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece(Giydirme)
43- Ali almış sancağını eline
44- Allah adın dillerde
45- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
46- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
47- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
48- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
49- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler(*a)
50- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler(*a)
51- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
52- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
53- Allah emrin tutalım rahmetine batalım
54- Allah emrin tutalım rahmetine batalım (I)
55- Alma tenden canımı aman Allahım aman
56- Alma tenden canımı aman Allahım aman
57- Araya araya bulsam izini
58- Araya araya bulsam izini
59- Arayı arayı bulsam izini
60- Arayı arayı bulsam izini
61- Arayı arayı bulsam izini
62- Arayı arayı bulsam izini
63- Arayı arayı bulsam izini
64- Arayı arayı bulsam izini
65- Arayı arayı bulsam izini
66- Arayı arayı bulsam izini
67- Arayı arayı bulsam izini
68- Arayı arayı bulsam izini (Giyidrme-Hayıf benim...)
69- Arayu arayu bulam izini
70- Aşık oldum ben Allahın adına
71- Aşık oldum ben Allahın adına
72- Aşık oldum bende-i cananeyim
73- Aşık oldum bugün meydan benimdir
74- Aşık oldum bugün meydan içinde
75- Aşk ateşi ciğerimi yakar gider
76- Aşk bezirganı sermaye canı
77- Aşk bezirganı sermaye canı
78- Aşk bezirganı sermaye canı
79- Aşk bezirganı sermaye canı
80- Aşk bezirganı sermaye canı
81- Aşk cürasın sundu bana
82- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
83- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
84- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
85- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
86- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
87- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
88- Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
89- Aşkın gönlümü yağmaladı
90- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
91- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
92- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
93- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
94- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
95- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
96- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
97- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
98- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
99- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
100- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
101- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
102- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
103- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
104- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
105- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
106- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (I)
107- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (I)
108- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (I)
109- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (II)
110- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (II)
111- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (II)
112- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (II)
113- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (III)
114- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah(*b-Giydirme)
115- Aşkın ile aşıklar yansın Ya Resulallah(Taştı rahmet..)
116- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
117- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
118- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
119- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
120- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
121- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
122- Aşkın odu yaka geldi yaka gider
123- Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammedin
124- Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammedin
125- Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammedin (I)
126- Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammedin (II)
127- Ayırma beni senden yaradan
128- Ayırma beni senden yaradan
129- Azrail alır canımız
130- Azrail alır canımız
131- Bad-ı sabaya sorsunlar canan illeri nerdedir
132- Bana bu ten gerekmez can gerekdir
133- Bana bu ten gerekmez can gerekdir
134- Be-hey adem oğlu musun
135- Be-hey gafil hab-ı gafletten uyan
136- Be-hey kardeş Hakkı bulam mı dersin
137- Be-hey kardeş Hakkı bulam mı dersin
138- Be-hey kardeş Hakkı bulam mı dersin (Giyidrme-Hayıf...)
139- Be-hey kardeş Hakkı bulam mı dersin(Ey rahmeti..ye giydirme)
140- Ben (Men) bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benim
141- Ben bir aceb ile geldim
142- Ben bir acep ile geldim
143- Ben bu aşka düşeli Allahla bilişeli
144- Ben bu aşka düşeli Allahla bilişeli (Giydirme-Hayıf benim...)
145- Ben bu dağın ağacıyam
146- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
147- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
148- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
149- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
150- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
151- Ben dervişim diyen kişi iş bu yola ar gerekmez
152- Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
153- Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
154- Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
155- Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
156- Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
157- Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir(Eksik)
158- Ben dost ile dost olmuşam
159- Ben dost ile dost olmuşam
160- Ben dost ile dost olmuşam
161- Ben dost ile dost olmuşam
162- Ben dost ile dost olmuşam
163- Ben gelmedim dava için
164- Ben gelmedim dava için benim işim sevgi için
165- Ben yürürem yane yane (II)
166- Ben yürürem yane yane aşk boyadı beni kane
167- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
168- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
169- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
170- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
171- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
172- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
173- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
174- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
175- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
176- Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
177- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
178- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
179- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
180- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
181- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
182- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana (I)
183- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana (II)
184- Beni sorma bana ben ben değilim
185- Benim adım dertli dolap
186- Benim bunda kararım yok
187- Benim bunda kararım yok
188- Benim bunda kararım yok
189- Benim gönlüm gözüm aşktan doludur
190- Bi-mekanım bu cihanda
191- Bilen bilir ledünni ( İlim ilim bilmektir..)
192- Bilirim seni yalan dünyasın
193- Bilmem nideyim aşkın elinden
194- Bilmem nideyim aşkın elinden
195- Bilmem nideyim aşkın elinden
196- Bilmem nideyim aşkın elinden
197- Bilmem nideyim aşkın elinden
198- Bilmem nideyim aşkın elinden
199- Bilmem nideyim aşkın elinden
200- Bilmem nideyim aşkın elinden (I)
201- Bilmem nideyim aşkın elinden (II)
202- Bir acayip aşk geldi bendeki hal üstüne
203- Bir garibsin şu dünyada
204- Bir garipsin şu dünyada
205- Bir garipsin şu dünyada gülme gülme ağla gönül
206- Bir gece Muhammede Çalapdan geldi Burak
207- Bir gece Muhammede Çalaptan geldi Burak
208- Bir gece Muhammede Çalaptan geldi Burak
209- Bir kararda durmayalım gel gidelim dosta gönül
210- Bir kez gönül yıkdın ise
211- Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
212- Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
213- Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
214- Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
215- Bir köprü yaratmışsın kıldan incedir dersin
216- Bir nazarda kalmayalım
217- Bir nazarda kalmayalım gel dosta gidelim gönül
218- Bir sakiden iştim şarab
219- Bir şaha kul olmak gerek
220- Bir şaha kul olmak gerek
221- Bir tahta yaratmışsın
222- Biz dünyadan gider olduk
223- Biz dünyadan gider olduk
224- Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun
225- Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun
226- Biz kimseye kin tutmayız
227- Bize didar gerek dünya gerekmez
228- Bu akl ü fikr ile Mevla bulunmaz
229- Bu aşkı ben bilmez idim/Bu bir aceb sevda imiş
230- Bu derdim onmaz gibi
231- Bu dünyaya neye geldin
232- Bu fenada bir garipsin gülme gülme ağla gönül
233- Bülbül niçin böyle feryad edersin
234- Bülbül niçin böyle feryad edersin (Kerem ile Aslı Filmi)
235- Bülbül ten kafesinde gül kokar nefesinde
236- Can ü gönülden seversen yalvar kul Allaha yalvar
237- Can ü gönülden seversen yalvar kul Allaha yalvar
238- Can ü gönülden seversen yalvar kul Allaha yalvar
239- Can ü gönülden seversen yalvar kul Allaha yalvar
240- Canan illerinde aşk mı muradın
241- Canı gönülden seversen yalvar kul Allaha yalvar
242- Canım kurban olsun senin yoluna
243- Canım kurban olsun senin yoluna
244- Canım kurban olsun senin yoluna
245- Canım kurban olsun senin yoluna
246- Canım kurban olsun senin yoluna
247- Canım kurban olsun senin yoluna
248- Canım kurban olsun senin yoluna
249- Canım kurban olsun senin yoluna (Giydirme-Hayıf be..)
250- Canım kurban olsun senin yoluna (II)
251- Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
252- Cebrailim Selam Eyle (Giydirme-Canım kurban olsun..)
253- Cebrailim Selam Eyle (Giydirme-Hayıf benim..)
254- Cebrailim selam eyle dostuma
255- Cemi-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı-(Alemler nura...) (Giydirme)
256- Cennette bitmiştir iman budağı
257- Cezbe-i Hak olmayınca neylesin şeyhim bana (Giydirme)
258- Coştun yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
259- Cümle kuşlar uyanmadan uyan vakt-i seher oldu
260- Çalap adem cismini topraktan var eyledi
261- Çalap nurdan yaratmış canını Muhammedin
262- Çalap nurdan yaratmış canını Muhammedin
263- Çalap nurdan yaratmış canını Muhammedin
264- Çıkdım erik dalına
265- Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
266- Çıktım erik dalına anda yedim üzümü (Giydirme)
267- Çıktım erik dalına yanda yedim üzümü
268- Çıktım erik dalına yanda yedim üzümü
269- Çün yaratdın bu cihanı ol habibin aşkına
270- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni
271- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni
272- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni
273- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni
274- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni
275- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni (I)
276- Dağlar ile taşlar ile/Çağırayım Mevlam seni
277- Deniz oldu birkaç kadeh
278- Dertli ne ağlayıp gezersin burda
279- Dertli ne ağlayıp gezersin burda
280- Dertli ne ağlayıp gezersin burda
281- Derviş bağrı taş gerek
282- Derviş bağrı taş gerek
283- Derviş bağrı taş gerek(**c)
284- Derviş olan kişiler deli olagan olur
285- Derviş olan kişiler deli olagan olur
286- Derviş olan kişiler deli olagan olur (Tehi sanman..)
287- Derviş olan kişiler deli olağan olur
288- Derviş olan kişiler deli olağan olur (Giydirme)
289- Dervişlik baştadır tacda değildir
290- Dervişlik baştadır tacda değildir
291- Dervişlik baştadır tacda değildir (Giydirme-Hayıf benim..)
292- Dervişlik baştadır tacda değildir(*)
293- Dervişlik dedikleri bir acaib tuzakdır
294- Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil
295- Dervişlik der ki bana
296- Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın
297- Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın (Girdiyme-Dil beytini..)
298- Devraniler zikri
299- Dinin imanın var ise hor görme gel dervişleri
300- Dolap niçin inilersin
301- Dolap niçin inilersin
302- Dolap niçin inilersin
303- Dolap niçin inilersin
304- Dolap niçin inilersin
305- Dolap niçin inilersin
306- Dolap niçin inilersin (I)
307- Dolap niçin inilersin (II)
308- Doldur kadeh sungıl bize
309- Dost bağında açan gülde
310- Dost bakalı yüzüme ben şehi görüp geldim
311- Dosttan haber kim getirir
312- Dosttan haber kim getirir
313- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
314- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
315- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
316- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
317- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
318- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
319- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim
320- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (I)
321- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (I)
322- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim (II)
323- Durmaz yanar vücudum ah etmeyip nideyim(II)
324- Dünyaya mağrur kişi tevbeye gel tevbeye
325- Dünyaya mağrur kişi tevbeye gel tevbeye
326- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
327- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
328- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
329- Düşdüm aşkına Mevlanın
330- Düşeyim aşk denizine
331- Düştönüme hubbül vatan
332- Düştüm aşkına Mevlanın avaresiyim sevdanın
333- Edelim cevlan kılalım seyran
334- Edelim cevlan kılalım seyran
335- Edelim cevlan kılalım seyran
336- Edelim cevlan kılalım seyran
337- Edelim cevlan kılalım seyran
338- Efendim senin yoluna yane yane kül olayım
339- Eğer aşkı seversen can olasın
340- Eğer aşkı seversen can olasın.
341- Erenler meclisinde deste kızıl gül idim
342- Erenlerin ceminde dolu sundum elimle
343- Evvel benem ahir benem
344- Evvel benim ahir benim canlara can olan benim
345- Ey alemleri yaradan hem yaşarıp hem kurudan
346- Ey aşıkan ey aşıkan aşk mezheb ü dindir bana
347- Ey aşıkan ey aşıkan aşk mezheb ü dindir bana
348- Ey aşıklar ey aşıklar mezheb ü din aşktır bana
349- Ey aşk eri aç gözünü-1
350- Ey aşk eri aç gözünü-2
351- Ey bana derviş deyen nem ola derviş benim
352- Ey bana iyi diyen adımı sufi koyan
353- Ey bana iyi diyen adını derviş koyan
354- Ey benim sevgili Mevlam senin aşkın kimde var
355- Ey benim sevgili Mevlam senin aşkın kimde var
356- Ey benim sevgili Mevlam senin aşkın kimde var
357- Ey canıma cananım
358- Ey canıma cananım
359- Ey canıma cananım (MEDET ALLAHIM)
360- Ey canıma cananım ey derdime dermanım
361- Ey canıma cananım ey derdime dermanım
362- Ey canıma cananım ey derdime dermanım
363- Ey derdime dermanım
364- Ey dervişler ey kardeşler (Giydirme-Zahid bizi..)
365- Ey dervişler ey kardeşler ne aceb derdim var benim
366- Ey dost aşkın denizine girem garkolam yürüyem
367- Ey enbiyalar serveri ey evliyalar rehberi
368- Ey enbiyalar serveri ey evliyalar rehberi
369- Ey enbiyalar serveri ey evliyalar rehberi (Merhaba ya..)
370- Ey evliyalar rehberi ey enbiyalar serveri
371- Ey padişah-ı lem-yezel ey Kadir u Hayy u Ezel
372- Ey padişah-ı lem-yezel ey Kadir u Hayy u Ezel
373- Eyyubam dil müptelayım derde derman isterem
374- Eyyubem kim mübtelayım derde derman isterim
375- Eyyubem müptelayım derde derman istemem (Giydirme)
376- Gaflet ile Hakkı buldum diyenler er yarın Hak divanında bellolur
377- Gaflet ile Hakkı buldum diyenler er yarın Hak divanında bellolur
378- Gaflet ile Hakkı buldum diyenler er yarın Hak divanında bellolur
379- Gani Mevlam (Allah) (Giydirme)
380- Geldi geçti ömrüm benim
381- Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
382- Gelin bir nazar eylen
383- Gelin ey aşıklar (kardeşler) gelin (I)
384- Gelin ey aşıklar gelin (II)
385- Gelin ey aşıklar gelin bu menzil uzağa benzer
386- Gelin ey aşıklar(dervişler) gelin
387- Gelin gidelim Allah yoluna
388- Gelin gidelim Allah yoluna
389- Gelin gidelim Allah yoluna
390- Gelin tanış olalım işi kolay kılalım
391- Girdim aşkın denizine
392- Gönül çalabın tahtı gönüle çalab baktı
393- Gönül hayran olupdur aşk elinden
394- Gönül hayran olupdur aşk elinden
395- Gönül hayran olupdur aşk elinden
396- Gönül hayran olupdur aşk elinden (I)
397- Gönül hayran olupdur aşk elinden (II)
398- Gönül hayran olupdur aşk elinden (II)
399- Gönül hayran olupdur aşk elinden (II)
400- Gönül hayran oluptur aşk elinden
401- Gönül hayran oluptur aşk elinden
402- Gönül hayran oluptur aşk elinden
403- Gönül hayran oluptur aşk elinden
404- Gündüz olalım saim gece olalım kaim
405- Haber eylen aşıklara
406- Hak bir gevher yarattı kendinin kudretinden
407- Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
408- Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
409- Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
410- Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
411- Hak cihana doludur
412- Hak cihana doludur
413- Hak cihana doludur
414- Hak cihana doludur kimseler Hakkı bilmez
415- Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
416- Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
417- Hak Çalabım Hak Çalabım sevcileyin yok Çalabım
418- Hak müyesser etse varsam
419- Hak tecelli ide varam
420- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
421- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
422- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
423- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
424- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
425- Hak yarattı alemi aşkına Muhammedin
426- Hakdan bana nazar oldu
427- Hakdan gayri sevgiler külli yalandır yalan
428- Hakdan gelen şerbeti içdik elhamdülillah
429- Hakdan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah
430- Hakdan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah
431- Hakdan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah
432- Hakdan inen şerbeti içdik elhamdülillah
433- Hakdan inen şerbeti içdik elhamdülillah
434- Hakdan inen şerbeti içdik elhamdülillah
435- Hakdan inen şerbeti içdik elhamdülillah (I)
436- Hakdan inen şerbeti içdik elhamdülillah (II)
437- Hakdan inen şerbeti içdik elhamdülillah (II)
438- Hakdan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
439- Hakdan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
440- Hakkın habibinin sevgili dostu
441- Haktan inen şerbeti içtik elhamdürillah
442- Halet ile bana bir hal göründü
443- Hayıf benim bunca geçen ömrüme(b-giydirme)
444- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
445- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
446- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
447- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
448- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
449- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
450- Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım (I)
451- Hey ne yavuz inilersin benim derdim yenilersin
452- Hey yarenler gelin görün ben yine oldum divane
453- Heybe zalim noldu Ahmed nesline efendim
454- Hor bakma sen toprağa
455- Hor bakma sen toprağa
456- Hor görmeyin toprağı
457- İbret almaz mısın sen ölülerden
458- İdelim cevlan kılalım seyran
459- İdelim cevlan kılalım seyran
460- İki cihan zindan ise
461- İlahi bir aşk ver bana (*)
462- İlahi bir aşk ver bana kandalığım bilmeyeyin
463- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
464- İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
465- İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi
466- İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi
467- İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi
468- İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi
469- İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi (I)
470- İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi (II)
471- İlim ilim bilmektir (Bilen bilir ledünni..)
472- İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
473- İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
474- İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
475- İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
476- İns ü cin cümle yaradılmadan(*a)
477- İsm-i sübhan virdin mi var
478- İsm-i sübhan virdin mi var
479- İsm-i sübhan virdin mi var
480- İsm-i sübhan virdin mi var
481- İsm-i sübhan virdin mi var
482- İsm-i sübhan virdin mi var
483- İsm-i sübhan virdin mi var
484- İstediğimi buldum eşkere can içinde
485- İster idim Allahı buldum ise ne oldu
486- İster idim Allahı buldum ise ne oldu
487- İster idim Allahı buldum ise ne oldu
488- İster idim Allahı buldum ise ne oldu
489- İster idim Allahı buldum ise ne oldu
490- İster idim Allahı buldum ise ne oldu (Giyidrme)
491- İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer
492- İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer
493- İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer
494- İşitin ey yarenler eve dervişler geldi
495- İşitin ey yarenler kıymetli nesnedir aşk
496- İşitin ey yarenler kıymetli nesnedir aşk
497- İşitin ey yarenler kıymetli nesnedir aşk
498- İşitin ey yarenler kıymetli nesnedir aşk
499- İşitin ey yarenler kıymetli nesnedir aşk
500- İşitin ey yarenler kıymetli nesnedir aşk
501- Kabenin yolları bölük bölüktür
502- Kadir Allah Cebraile gelsün ey habibim demiş (Giyidrme)
503- Kaldık gaflet içinde Allah bizi uyandır (Giyidrme)
504- Kapısı yok bacası yok
505- Kapısı yok bacası yok
506- Karlı dağları mı aştın
507- Kıyamet gününde mahşer yerine
508- Kim dervişlik ister ise
509- Kime gönül verir isem benim ile yar olmadı
510- Kime gönül verir isem benim ile yar olmadı(*a)
511- Kime gönül verirsem benim ile yar olmadı
512- Ko beni yanayın şeyhim aşkına (Giydirme)
513- Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi
514- Lutfun dileriz Mevla bizi mahrum eyleme
515- Lutfun dileriz Mevla bizi mahrum eyleme
516- Mana eri bu yolda melul olası değil
517- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
518- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
519- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
520- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
521- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
522- Mecnuna sordular Leyla nicoldu
523- Mecnuna sordular Leyla nicoldu (I)
524- Mecnuna sordular Leyla nicoldu (II)
525- Meded kıl derdime dermanım Allah
526- Men (Ben) bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benim
527- Merhaba ya şemsidduha (Ey enbiyalar serveri... )
528- Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı neylerem
529- Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı neylerim
530- Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı neylerim
531- Minnet Hudaya şükür Ataya
532- Miskinlikde buldular kimde erlik var ise
533- Muhammede bu gece Mevladan geldi burak
534- Müminin kalbini yuyup arıtan
535- Müştak olup özlediğim şehr-i Ramazan merhaba
536- Müştak olup özlediğim şehr-i Ramazan merhaba
537- Müştak olup özlediğim şehr-i Ramazan merhaba
538- Müştak olup özlediğim şehr-i Ramazan merhaba (Giydirme)
539- Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
540- Ne aceb olur şu adem oğlanı
541- Ne bahtlı ol kişidir ki okuduğu Kuran ola
542- Nice bir besleyesin sen bu kadd ü kameti
543- Nice bir uyursun uyanmaz mısın
544- Nice bir uyursun uyanmaz mısın
545- Nice bir uyursun uyanmaz mısın
546- Nice bir uyursun uyanmaz mısın (Giydirme)
547- Nice bir yatarsın uyanmaz mısın
548- Nice feryad edip zarı kılam ben
549- Nice yıllar ömür sürdüm (KALANLARA SELAM OLSUN)
550- Nidem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz
551- Ol Allahımın sevdiği
552- Ol çalabımın aşkı bağrıma baş eyledi (Giydirme-Dil beytini..)
553- Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona
554- Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona
555- Onsekizbin alemin cümlesi bir içinde
556- Ölümü aklına getir
557- Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
558- Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
559- Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
560- Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
561- Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim
562- Rebiulevveldir veladet mahı
563- Rumda (Urumda) Acemde aşık olduğum (I)
564- Safa geldi erenler safa kadem getirdiniz
565- Sağlam rehber bulmalı ona hep kul olmalı
566- Sana derim bad-ı Saba
567- Sana derim bad-ı Saba
568- Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri
569- Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri
570- Sen bir ademoğlusun/Yaradanın kulusun(*)
571- Sen bunda garib mi geldin
572- Sen bunda garip mi geldin (BÜLBÜL)
573- Sen bunda garip mi geldin niçin ağlarsın bülbül
574- Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın
575- Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın
576- Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın
577- Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın (Giydirme)
578- Sen dervişsin uludağsın
579- Sen sanmadığın yerde birden açıla perde
580- Seni ben severim candan içeru
581- Seni seven aşıkların gözyaşı dinmez imiş
582- Sensin bize bizden yakın
583- Sensin bize bizden yakın
584- Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicab nedir
585- Sensin bize bizden yakin (I)
586- Sensin Kerim sensin Rahim
587- Sensin Kerim sensin Rahim Allah sana sundum elim
588- Sensin Kerim sensin Rahim Allah sana sundum elim
589- Sensin Kerim sensin Rahim Allah sana sundum elim
590- Sensin Kerim sensin Rahim Allah sana sundum elim
591- Serbaz girer bu meydana
592- Severim ben seni candan içeru
593- Severim ben seni candan içeru
594- Severim ben seni candan içeru
595- Severim seni ben candan içeru
596- Seyr ettim Muhammedi doğmuş nurlar içinde
597- Seyr ettim Muhammedi doğmuş nurlar içinde
598- Seyyah olup şol alemi ararsan
599- Seyyah olup şol alemi ararsan
600- Seyyah olup şu alemi ararsan
601- Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
602- Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
603- Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
604- Sufiyem halk içinde tesbih elimden gitmez (Giydirme)
605- Şehitlerin ser çeşmesi -1-(Allah Allah) (Giydirme)
606- Şehitlerin ser çeşmesi -2-(Alemler nura...) (Giydirme)
607- Şehitlerin ser çeşmesi
608- Şehitlerin ser çeşmesi
609- Şehitlerin ser çeşmesi
610- Şehitlerin ser çeşmesi (Bihamdillaha giydirme)
611- Şehitlerin ser çeşmesi (Giydirme)
612- Şehitlerin ser çeşmesi(Dolap niçine giydirme)
613- Şeyhimin illeri uzaktır yolları
614- Şeyhimin illeri uzaktır yolları
615- Şeyhimin illeri uzaktır yolları (Giydirme-Aşkın ile ..)
616- Şeyhimin özünü severim sözünü
617- Şol benim Şeyhimi görmeye kim gelir
618- Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
619- Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
620- Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
621- Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu
622- Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu (I)
623- Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
624- Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
625- Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
626- Şol Cennetin Irmakları akar Allah deyu deyu
627- Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu(Giydirme)
628- Şu yerlerde var mı ola
629- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
630- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
631- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
632- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
633- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
634- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
635- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
636- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
637- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
638- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
639- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
640- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
641- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
642- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni
643- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (I)
644- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (II)
645- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (III)
646- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (IV)
647- Şuride vü şeyda kılan yarın cemalidir beni (V)
648- Şühedanın ser çeşmesi
649- Şükür minnet ol Allaha
650- Taşdın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
651- Taştı rahmet deryası gark(Durmaz yanara ..giydirme)
652- Taştı rahmet deryası..(Aşkın ile aşıklar..)
653- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
654- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
655- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
656- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
657- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
658- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
659- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
660- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
661- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
662- Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
663- Teferrüc eyleyi vardım
664- Tehi sanman siz beni dost yüzün görüp geldim(Derviş olan kişiler..)
665- Tehi sanman siz beni dost yüzün görüp geldim(Derviş olan kişiler..)
666- Tevhid hoçca nesnolur
667- Tevhid hoşca nesnedir gel bile tevhid edelim
668- Toprakta yatacak teni tenim var deyüp neylersin
669- Urumda (Rumda) Acemde aşık olduğum
670- Urumda (Rumda) Acemde görmediğin gördü
671- Urumda (Rumda) Acemde görmediğin gördü
672- Urumdan çıktım yürüdüm...
673- Uyan be-hey gafil uyan
674- Uyan behey gafil uyan
675- Uyan behey gafil uyan
676- Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
677- Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
678- Varsam bir amile sorsam halimi
679- Varsam bir amile sorsam halimi
680- Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz
681- Ya Rab ne ola halim
682- Ya Rab ne ola halim kabre girdiğim gece
683- Ya Rab nicola halim kabre vardığım gece
684- Ya Rabbena hayreyle Muhammede yar eyle
685- Ya Rabbena ya Rabbena yardım eyle kıyamette
686- Ya Rabbena ya Rabbena yardım eyle kıyamette
687- Ya şeyhim sen var iken ben kime( A sultanıma giydirme)
688- Yaktın beni yandırdın
689- Yalancı dünyaya konup göçenler
690- Yalancı dünyaya konup göçenler
691- Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni
692- Yar yüreğim yar gör ki neler var
693- Yar yüreğim yar gör ki neler var
694- Yar yüreğim yar gör ki neler var
695- Yar yüreğim yar gör ki neler var
696- Yar yüreğim yar gör ki neler var
697- Yar yüreğim yar gör ki neler var
698- Yazık benim bunca geçen ömrüme (Giydirme)
699- Yazılır halkın beratı gelince Berat gecesi
700- Yazılır halkın beratı gelince Berat gecesi (Giydirme)
701- Yer gök yaratılmadan hak bir gevher eyledi
702- Yeşildir sancağı nurdan alemi
703- Yetmişden artıkdır iman budağı
704- Yetmişden artıkdır iman budağı
705- Yine aşkın sırrı düştü serime
706- Yine yaz ayları geldi
707- Yine yaz günleri geldi
708- Yine yüzünü gördüm
709- Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı
710- Yok yere geçirdim günü ah nideyim ömrüm seni
711- Yörük değirmenler gibi dönerler (Giydirme-Hayıf be..)
712- Yüce sultanım derde dermanım
713- Yüce sultanım derde dermanım
714- Yüce sultanım derde dermanım
715- Yüce sultanım derde dermanım
716- Yüce Sultanım derde dermanım
717- Yürü behey fani dünya/Sana konan göçer bir gün
718- Yürü yürü yalan dünya
719- Yürü yürü yalan dünya
720- Yürük değirmenler gibi dönerler
721- Yürük değirmenler gibi dönerler
722- Yürük değirmenler gibi dönerler
723- Yürük değirmenler gibi dönerler
724- Yürük değirmenler gibi dönerler
725- Yürük değirmenler gibi dönerler(*b)
726- Yüzbin cefa kılsan bana...
727- Yüzbin cefa kılsan bana...
728- Yüzbin cefa kılsan bana...
729- Zehi derya ki katreden göründü
730- Zikreyle her nefesde
Besteleri


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR