Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Zeki Arif Ataergin -

D.Tarihi : 1896
Ö.Tarihi : 1964 Ocak 4
Doğum Yılı :1896
Doğum Yeri : - Beşiktaş

Ölüm Tarihi:1964 Ocak 4
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
1- Gönül bir dem karar etmez hayal-i yare düştüm ben
2- Gönül sevda seline kapılma sakın
3- Söyle Aydan mı kaptın Güneşten mi güzelim
Besteleri
1- Açıldı bahçede güller
2- Adanın kırlarında Nisandı
3- Afitab-ı subh-i ma evha Habib-i Kibriya
4- Ağladım ümitlerim ağyare kurban oldu hep
5- Arzu-yi vuslatın her dem dil-i pakimdedir
6- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
7- Aşkın meyin içelden yandı bu gönlüm yandı
8- Aşkının (Aşkımın) tahtını gönlüme kurdum
9- Bak geldi bahar canlanıyor şimdi hayalin
10- Bak şu bahar-ı ömrün başka bir lalezarı
11- Başladım feryade ben bülbül gibi
12- Ben esirim sana öldür beni al ateşe yak
13- Ben nar-ı aşka hoş yane geldim
14- Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler
15- Beyazdır sine-i safın a canım
16- Bırakıp gittiğin akşam beni ey şuh-i şenim
17- Bin yare açıp geçti o dilber ciğerimden
18- Binbir emelin rüzgarı hıçkırırdı sesinde
19- Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
20- Bir gonca-i handane kapıldım
21- Bir gonca disem belki dikensin diyeceksin
22- Bir gün bu dudaklar seni sevdim diye bildi
23- Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim
24- Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma
25- Bir nazlı çiçeksin bilemem ruhum
26- Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına
27- Bir tatlı rüya sanıp unutma beni
28- Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel
29- Bitmesin dilde elem gözdeki nem
30- Boş bir ümmid uğruna geçiyor ömrüm sessiz
31- Can mısın canan mısın sen söyle Allah aşkına
32- Cefanı çekmeye yok tahammülüm
33- Cihane sığmadı ahım gezer göklerde feryadım
34- Cuybare döndü eşkim hasretinle çağlıyor
35- Deli gönülün deli arzusu budur arzu bu ya
36- Dil-besteliğim gonca-i handanın içindir
37- Dil sevdi seni şevk ile ey çeşmi siyahım
38- Dil uyur mest olarak yar-ı dilara söyler
39- Dilde tabım ol kadar nuş eylesem deryaları
40- Doldururken kadehe badeyi sen akmada nur
41- Dök zülfünü ruhsara karışsın gece gündüz
42- Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
43- Eğer vuslat şebinde can hicab olursa canane
44- Eksilmez artar cevrin a zalim
45- Erişip bastı kadem aşk ile sanat çağına
46- Ey bad-ı saba koş da o canana haber ver
47- Ey gönül niçin perişansın beyaz kakül gibi
48- Ey gönül niçin perişansın beyaz kakül gibi
49- Ey Nebiyyür-rahme rahmet çünki karımdır günah
50- Ey ruh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
51- Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya
52- Ey şuh-i cihan nur-i zaman taze fidansın
53- Eyledikce mihr-i vechin nuri her an iltima (Nota EKSİK)
54- Fecr-i hilkatte gülen bir gülsün
55- Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan
56- Fitneler gizlemiş mahmur gözüne
57- Gel bu akşam da beraber içelim gitme kadın
58- Gez dolaş ağyar ile ben ağlarım sen durma gül
59- Giyme sarılar yavrum sana hasta diyorlar
60- Gizli derdimden haber ver sen o yare ey saba
61- Gönlümü canana verdim oldu cananım gönül
62- Gönlümü senden ayırmam ey peri
63- Gönül avare kaldı yar elinden
64- Gönül bir dem karar etmez hayal-i yare düştüm ben
65- Gönül sevda seline kapılma sakın
66- Gör sirişkim şeb-i hicran deme kim kandir bu
67- Gördüm seni sevdim güzelim gonca-i tersin
68- Gözlerim görmezdi hiç sen olmasan şevk-i cihan
69- Gözlerin sevdalı edalar dolu
70- Gül-nihalim nevresim aşkınla her an ağlarım
71- Gül ey sevgili gül de dudaklarından
72- Güneşten yakıcı ay kadar dilber
73- Hak-sar ettin beni çok firkatinle nazenin
74- Hayalin kuşe-i gamda benim aram-ı canımdır
75- Hem aşkım hem ümidim hem de neşemsin
76- Hicranımı söyler sana mehtab da seher de
77- Hicranla geçen günleri hasretle anarken
78- Hicrinle senin revnak-ı çeşmim soluverdi
79- Hüsnün gibi nağmende güzelliğinle müzeyyen
80- Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak(*a)
81- Kalb-i mecruha haber verme sakın yaresini
82- Kalbimde sızım acım kız sendedir ilacım
83- Karanlık ufuktan güneş doğmadı
84- Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbadımı
85- Kerem eyle budur sana dileğim
86- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
87- Kız vücudun gül kokan bir yasemen olmuş senin
88- Kim derdi ki bir gün bana sen yar olacaksın
89- Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
90- Kimseler hiç sevmesin canan canan üstüne
91- Küçüksün goncalar açmış fidansın
92- Lutf edip göster cemalin ben de hayran olayım
93- Mehtaba bakıp hüsnünü andım bu gece
94- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
95- Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir
96- Mübtela-yı derd olan diller devadan geçtiler
97- Münevver meh cemalin nura benzer
98- Müptela-yı derd olan diller devadan geçtiler
99- Nasıl hasret çekerse yağmura kuru toprak
100- Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer (Vay ne müşkilmiş..)
101- Neden sinemde mest olsan kaçarsın naz için benden
102- Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri
103- Nerdesin sinemde ateş ufku sardı mah-tab
104- Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin
105- Nikab-ı zülfünü kaldır görünsün mah-veş ruyin
106- Nurunla ah döndü başım yandı gözlerim
107- Pür-şevk ile gül gül de açılsın güller
108- Reftari nazik bi-bedel
109- Ruhum mu dedim bil ki benim son emelimsin
110- Ruhum seni sevdi sana yandı sana yardır
111- Rüya gibi bir yazdı yarattın hevesinle
112- Saki ki sen oldun su şarab oldu demektir
113- Sana dildadedir canım efendim
114- Sanma aguşuma bir başka gül-endam alırım
115- Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan (*)
116- Sanma gönlüm ateş-i hicrane tehammül eyliyor
117- Sarışın ay gibi taban o güzel çehrende (**)
118- Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam
119- Seherde Hakka giderken uğradım bir dikene
120- Sen abad eylemiştin şimdi bir virane cem bezmi
121- Sen başka güzel hüsnile bir başka cihansın
122- Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca
123- Sen sanki baharın kızısın şen çiçeğimsin
124- Sen şiri füsunkar ben şair-i meftun
125- Seni kim görse olur müptela
126- Seni mestane görünce sanırım
127- Senin şevkin gülümser bir melektir
128- Sensin gözümün nuru (Güftesi tam değil)
129- Sermest-i müdam olsa da dil çeşm-i terimden
130- Serv-i nazım hasretinle ruz ü şeb kan ağlarım
131- Sevdalı çiçekler sararıp soldu sesinle
132- Sevdim seni kalbimde tereddütten eser yok
133- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
134- Sevgi gelir ayan olur sevda geçer yalan olur
135- Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevda nedir
136- Sinemi dağlayan aşk ateşini söndürecek
137- Söyle Aydan mı kaptın Güneşten mi güzelim
138- Söyle ey şevk-i hayatım huri-yi Cennet misin
139- Söyle neden ağladın neler geldi başına
140- Şem-i harimi pervaneler ağlar bana
141- Şen gözlerinin şirine ben kalbimi verdim
142- Talii yar olanın yar sarar yarasını
143- Uyuturken beni sevdası ipek bir kanadın
144- Vay ne müşkilmiş güzel sevmek meğer(Ne müşkilmiş..)
145- Yak sinemi ateşlere efganıma bakma
146- Yeni açmış güle benzer ne kadar şen yüzünüz
147- Yüzünde var bir beni
148- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
149- Zülfünü ruhsara dök sünbül gibi
150- Peşrev
151- Peşrev
152- Peşrev
153- Saz Semaisi
154- Saz Semaisi
155- Saz Semaisi
156- Saz Semaisi
157- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
158- Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak(*a)
159- Hicranla geçen günleri hasretle anarken
160- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
161- Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler
162- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
163- Hak-sar ettin beni çok firkatinle nazenin
164- Hicranımı söyler sana mehtab da seher de
165- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
166- Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler
167- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
168- Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak(*a)
169- Sarışın ay gibi taban o güzel çehrende (**)
170- Gez dolaş ağyar ile ben ağlarım sen durma gül
171- Gönül sevda seline kapılma sakın
172- Karanlık ufuktan güneş doğmadı
173- Arzu-yi vuslatın her dem dil-i pakimdedir
174- Hicranla geçen günleri hasretle anarken
175- Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına
176- Hak-sar ettin beni çok firkatinle nazenin
177- Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbadımı
178- Hicranımı söyler sana mehtab da seher de
179- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
180- Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler
181- Bir gonca-i handane kapıldım
182- Ben nar-ı aşka hoş yane geldim
183- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
184- Hicranla geçen günleri hasretle anarken
185- Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
186- Ey gönül niçin perişansın beyaz kakül gibi
187- Gönlümü canana verdim oldu cananım gönül
188- Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma
189- Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak(*a)
190- Sarışın ay gibi taban o güzel çehrende (**)
191- Aşkının (Aşkımın) tahtını gönlüme kurdum
192- Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim
193- Gez dolaş ağyar ile ben ağlarım sen durma gül
194- Gönül sevda seline kapılma sakın
195- Karanlık ufuktan güneş doğmadı
196- Sana dildadedir canım efendim
197- Saz Semaisi
198- Arzu-yi vuslatın her dem dil-i pakimdedir
199- Eksilmez artar cevrin a zalim
200- Saz Semaisi
201- Sen başka güzel hüsnile bir başka cihansın
202- Söyle neden ağladın neler geldi başına
203- Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına
204- Fitneler gizlemiş mahmur gözüne
205- Gizli derdimden haber ver sen o yare ey saba
206- Hak-sar ettin beni çok firkatinle nazenin
207- Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbadımı
208- Hayalin kuşe-i gamda benim aram-ı canımdır
209- Saz Semaisi
210- Hicranımı söyler sana mehtab da seher de
211- Nerdesin sinemde ateş ufku sardı mah-tab
212- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
213- Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler
214- Bir gonca-i handane kapıldım
215- Ben nar-ı aşka hoş yane geldim
216- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
217- Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
218- Ey ruh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
219- Hicranla geçen günleri hasretle anarken
220- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
221- Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak(*a)
222- Nikab-ı zülfünü kaldır görünsün mah-veş ruyin
223- Sarışın ay gibi taban o güzel çehrende (**)
224- Senin şevkin gülümser bir melektir
225- Açıldı bahçede güller
226- Aşkının (Aşkımın) tahtını gönlüme kurdum
227- Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim
228- Gez dolaş ağyar ile ben ağlarım sen durma gül
229- Gönül bir dem karar etmez hayal-i yare düştüm ben
230- Gönül sevda seline kapılma sakın
231- Karanlık ufuktan güneş doğmadı
232- Kerem eyle budur sana dileğim
233- Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
234- Sana dildadedir canım efendim
235- Saz Semaisi
236- Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya
237- Arzu-yi vuslatın her dem dil-i pakimdedir
238- Cefanı çekmeye yok tahammülüm
239- Eksilmez artar cevrin a zalim
240- Gözlerin sevdalı edalar dolu
241- Saz Semaisi
242- Söyle neden ağladın neler geldi başına
243- Ey gönül niçin perişansın beyaz kakül gibi
244- Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan
245- Gönlümü canana verdim oldu cananım gönül
246- Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma
247- Sen başka güzel hüsnile bir başka cihansın
248- Dök zülfünü ruhsara karışsın gece gündüz
249- Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
250- Hicranımı söyler sana mehtab da seher de
251- Hicrinle senin revnak-ı çeşmim soluverdi
252- Hüsnün gibi nağmende güzelliğinle müzeyyen
253- Nerdesin sinemde ateş ufku sardı mah-tab
254- Sevdim seni kalbimde tereddütten eser yok
255- Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum
256- Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler
257- Bir gonca-i handane kapıldım
258- Bitmesin dilde elem gözdeki nem
259- Can mısın canan mısın sen söyle Allah aşkına
260- Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca
261- Dil sevdi seni şevk ile ey çeşmi siyahım
262- Adanın kırlarında Nisandı
263- Ben nar-ı aşka hoş yane geldim
264- Ağladım ümitlerim ağyare kurban oldu hep
265- Hak-sar ettin beni çok firkatinle nazenin
266- Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbadımı
267- Dilde tabım ol kadar nuş eylesem deryaları
268- Hayalin kuşe-i gamda benim aram-ı canımdır
269- Şem-i harimi pervaneler ağlar bana
270- Saz Semaisi
271- Zincir-i aşkın dil bestesiyim
272- Ey ruh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
273- Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına
274- Ey bad-ı saba koş da o canana haber ver
275- Fitneler gizlemiş mahmur gözüne
276- Gizli derdimden haber ver sen o yare ey saba
277- Yüzünde var bir beni
278- Başladım feryade ben bülbül gibi
279- Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
280- Güneşten yakıcı ay kadar dilber
281- Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan (*)
282- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
283- Hicranla geçen günleri hasretle anarken
284- Sevgi gelir ayan olur sevda geçer yalan olur
285- Saz Semaisi
286- Bırakıp gittiğin akşam beni ey şuh-i şenim
287- Açıldı bahçede güller
288- Aşkının (Aşkımın) tahtını gönlüme kurdum
289- Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim
290- Gez dolaş ağyar ile ben ağlarım sen durma gül
291- Gönül bir dem karar etmez hayal-i yare düştüm ben
292- Gönül sevda seline kapılma sakın
293- Gör sirişkim şeb-i hicran deme kim kandir bu
294- Kalb-i mecruha haber verme sakın yaresini
295- Karanlık ufuktan güneş doğmadı
296- Kerem eyle budur sana dileğim
297- Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
298- Münevver meh cemalin nura benzer
299- Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri
300- Sana dildadedir canım efendim
301- Peşrev
302- Saz Semaisi
303- Ey şehinşah-ı risalet vey habib-i Kibriya
304- Arzu-yi vuslatın her dem dil-i pakimdedir
305- Cefanı çekmeye yok tahammülüm
306- Eksilmez artar cevrin a zalim
307- Gözlerin sevdalı edalar dolu
308- Peşrev
309- Boş bir ümmid uğruna geçiyor ömrüm sessiz
310- Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak(*a)
311- Nikab-ı zülfünü kaldır görünsün mah-veş ruyin
312- Sevdalı çiçekler sararıp soldu sesinle
313- Sarışın ay gibi taban o güzel çehrende (**)
314- Sen sanki baharın kızısın şen çiçeğimsin
315- Sen şiri füsunkar ben şair-i meftun
316- Senin şevkin gülümser bir melektir
317- Yeni açmış güle benzer ne kadar şen yüzünüz
318- Doldururken kadehe badeyi sen akmada nur
319- Ey gönül niçin perişansın beyaz kakül gibi
320- Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan
321- Gönlümü canana verdim oldu cananım gönül
322- Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir
323- Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin
324- Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma
325- Ruhum mu dedim bil ki benim son emelimsin
326- Seni mestane görünce sanırım
327- Söyle neden ağladın neler geldi başına
328- Söyle Aydan mı kaptın Güneşten mi güzelim
329- Rüya gibi bir yazdı yarattın hevesinle
330- Sanma aguşuma bir başka gül-endam alırım
331- Gül ey sevgili gül de dudaklarından
332- Hem aşkım hem ümidim hem de neşemsin
333- Dil uyur mest olarak yar-ı dilara söyler
334- Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
335- Gel bu akşam da beraber içelim gitme kadın
336- Bin yare açıp geçti o dilber ciğerimden
337- Seni kim görse olur müptela
338- Saki ki sen oldun su şarab oldu demektir
339- Sen başka güzel hüsnile bir başka cihansın
340- Yak sinemi ateşlere efganıma bakma


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR