Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Şakir Ağa - Tanburi, Kemani, Hacı İzzet

D.Tarihi : 1779
Ö.Tarihi : 1840
Doğum Yılı :1779
Doğum Yeri : - Köprü

Ölüm Tarihi:1840
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Bakma sakın benden yana
2- Bana tavr-ı nigahın ah mizacımca değil ey mah (*)
3- Beni cevrin harab etti
4- Bezme buyur ey keremkar
5- Bir dilber-i hazır cevap
6- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
7- Bir kerre bakmadın dil-i zarın figanına
8- Bir misli var mı kıl beyan
9- Bir şuhun oldum maili
10- Can ile ben ey dil-rüba
11- Dam-ı efsununla bend ettin dili
12- Dün gece sende ben derdmende
13- Düştü (gönül-gönlüm) yandı nare
14- Düşündüğün nedir öyle
15- Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu
16- Erdi bahar naz ile gel açıl ey gonce-leb
17- Evvel benim nazlı yarim
18- Ey cefacu dad elinden
19- Ey dilber-i hüsn-i afet
20- Ey lebi gonca izarı susen (Ey leb-i gonca izarı sevsen)
21- Ey saki-i Cem neşe-i mül taze yetişti
22- Ey şah-ı felek kevkebe-i devran senindir
23- Ey tuti-i mirat-ı tekellüm
24- Gelmiş değil böyle peri
25- Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
26- Hiç bulunmaz böyle dilbaz
27- İhtira-ı(hazret-i şah-ı cihandır bu)(tab-ı müstesnadır bu hoş) bina
28- İşittim ey gül-i gülzar
29- Lutf eyle canım söyle nedir bu
30- Mecliste ey büt elzem mi bade
31- Mevsim-i güldür gülistan vaktidir
32- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
33- Mihnet-i aşka deva asan değil
34- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
35- Ne yamandır dil-i bi-çareye olmak müşteri
36- Nev-civansın ey sitemkar
37- Nolsun eya gülbün-i naz
38- O şuha ben demin vardım
39- Sabah olmuş tan yerleri atıyor
40- Saki be-nur-i bade ber-efruz-i cam-ı ma
41- Sen gibi bir mail-i naz
42- Seninçün düştüm dillere
43- Sevdalı nigahınla bir şuh afet-i cansın
44- Sim-ten gonce-dehan bir dil-rüba
45- Sünbülistan etmiş etrafı fesi
46- Şeh-i genc-i sahavetsin sen ey şah-ı kerem-karım
47- Umulmazdı bu iş senden
48- Verdi bir nazende dehre velvele
49- Zevki çoktur şu cihanın
50- Bakma sakın benden yana
51- Mevsim-i güldür gülistan vaktidir
52- Evvel benim nazlı yarim
53- Ey saki-i Cem neşe-i mül taze yetişti
54- Ey tuti-i mirat-ı tekellüm
55- Dün gece sende ben derdmende
56- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
57- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
58- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
59- Dün gece sende ben derdmende
60- Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu
61- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
62- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
63- Can ile ben ey dil-rüba
64- Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
65- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
66- Ey lebi gonca izarı susen (Ey leb-i gonca izarı sevsen)
67- Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
68- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
69- Ey lebi gonca izarı susen (Ey leb-i gonca izarı sevsen)
70- Evvel benim nazlı yarim
71- Dün gece sende ben derdmende
72- Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu
73- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
74- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
75- Can ile ben ey dil-rüba
76- Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
77- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
78- Mihnet-i aşka deva asan değil
79- Bir şuhun oldum maili
80- Ey lebi gonca izarı susen (Ey leb-i gonca izarı sevsen)
81- Evvel benim nazlı yarim
82- Ey saki-i Cem neşe-i mül taze yetişti
83- Can ile ben ey dil-rüba
84- Ey cefacu dad elinden
85- Bir dilber-i hazır cevap
86- Dün gece sende ben derdmende
87- Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu
88- Erdi bahar naz ile gel açıl ey gonce-leb
89- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
90- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
91- Bakma sakın benden yana
92- Evvel benim nazlı yarim
93- Ey saki-i Cem neşe-i mül taze yetişti
94- Gelmiş değil böyle peri
95- Mihnet-i aşka deva asan değil
96- Bir şuhun oldum maili
97- Ey lebi gonca izarı susen (Ey leb-i gonca izarı sevsen)
98- Verdi bir nazende dehre velvele
99- Ey cefacu dad elinden
100- Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
101- Hiç bulunmaz böyle dilbaz
102- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
103- Can ile ben ey dil-rüba
104- Umulmazdı bu iş senden
105- Seninçün düştüm dillere
106- Bir dilber-i hazır cevap
107- Bir misli var mı kıl beyan
108- Dün gece sende ben derdmende
109- Sünbülistan etmiş etrafı fesi
110- Ne yamandır dil-i bi-çareye olmak müşteri
111- Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu
112- Erdi bahar naz ile gel açıl ey gonce-leb
113- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
114- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
115- Saki be-nur-i bade ber-efruz-i cam-ı ma
116- Düştü (gönül-gönlüm) yandı nare
117- Sim-ten gonce-dehan bir dil-rüba
118- Bakma sakın benden yana
119- Evvel benim nazlı yarim
120- Ey saki-i Cem neşe-i mül taze yetişti
121- Ey tuti-i mirat-ı tekellüm
122- İhtira-ı(hazret-i şah-ı cihandır bu)(tab-ı müstesnadır bu hoş) bina
123- Mihnet-i aşka deva asan değil
124- Lutf eyle canım söyle nedir bu
125- Bir şuhun oldum maili
126- Ey lebi gonca izarı susen (Ey leb-i gonca izarı sevsen)
127- Nolsun eya gülbün-i naz
128- Sevdalı nigahınla bir şuh afet-i cansın
129- Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
130- Hiç bulunmaz böyle dilbaz
131- Muy-i jülidem oluptur serde anka lanesi
132- Gelmiş değil böyle peri
133- Verdi bir nazende dehre velvele
134- Ey cefacu dad elinden
135- Umulmazdı bu iş senden
136- Mecliste ey büt elzem mi bade
137- Can ile ben ey dil-rüba
138- Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir (3-4, 2şer nüshadır)
139- Bir kerre bakmadın dil-i zarın figanına
140- Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
141- Saki be-nur-i bade ber-efruz-i cam-ı ma
142- Dam-ı efsununla bend ettin dili
143- Bir misli var mı kıl beyan
144- Dün gece sende ben derdmende
145- Ey dilber-i hüsn-i afet
146- Sünbülistan etmiş etrafı fesi
147- Beni cevrin harab etti
148- Ne yamandır dil-i bi-çareye olmak müşteri
149- Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu
150- Erdi bahar naz ile gel açıl ey gonce-leb
151- Ey şah-ı felek kevkebe-i devran senindir
152- Sim-ten gonce-dehan bir dil-rüba
153- Seninçün düştüm dillere
154- Bir dilber-i hazır cevap
155- Düştü (gönül-gönlüm) yandı nare
156- Bezme buyur ey keremkar
157- İşittim ey gül-i gülzar
158- Zevki çoktur şu cihanın


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR