Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet

D.Tarihi : 1869
Ö.Tarihi : 1948 Aralık 4
Doğum Yılı :1869
Doğum Yeri :İzmir

Ölüm Tarihi:1948 Aralık 4
Mezarı:İzmir

Güfteleri
Besteleri
1- Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden jaleler dökülsün
2- Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim
3- Artık hicrana tahammül edemez oldu gönül
4- Arz-ı tazim eylemez mi alem-i imkan sana
5- Aşina-yı bezm olan anlar hitab-ı Hayderi
6- Aşk ile yandım sahidir sandım
7- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
8- Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle
9- Aşkın seni hep güldüremez (YALANCI KADIN)
10- Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen
11- Ateşiyle yanıyorken yüreğim
12- Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi
13- Bahçem yine sayende serab olmuş efendim
14- Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış
15- Bakıp o şuh ile naz ü niyaze meşk ederiz
16- Baki yine mey içmeğe and içti demişler
17- Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi (*)
18- Bekledim fecre kadar gelmedin
19- Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar
20- Ben perişanlıkta buldum rifati kakül gibi
21- Beni dünyada hiçbir ferde muhtaç etme Allahım
22- Beyhude kaçırma gözünü sevgilim benden
23- Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden
24- Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende
25- Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
26- Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir
27- Bin ömre değer bir gecenin zevk u safası
28- Bir gün ne olur gel beni busenle(vaslınla) sevindir
29- Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden
30- Bir nur-i mücessemdi çıkıp gitti elimden
31- Bir safa bahş edelim gel şu dil-i na-şada
32- Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine
33- Bir yare kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden
34- Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin
35- Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı
36- Canlandı bu sessiz gecenin şiri denizde
37- Cevr-i yare sabır buldum ömrüm ahzana kaldı
38- Çekildi fasl-ı dil gönül
39- Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
40- Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı
41- Çille-i baht-ı siyahım dolmuyor
42- Çoban kaval çalar onun hayatı şairanedir
43- Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın
44- Duymaz oldun ey felek feryad-ı istimdadımı
45- Dünyada ne ikbal ne de servet dileriz
46- Ey canım ilham perim sen iştiharımsın benim
47- Ey derde derman isteyen
48- Ey gözleri ahu senin aşkınla harabım
49- Ey keman-ebru şehid-i hançer-i müjganınım
50- Feryad ki hep gönlümün devasıdır
51- Gel koynuma gir lane-i can kendi evindir
52- Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız
53- Gezdiğin bahçeler sinem dağıdır
54- Gönlünde dün akşam yine aşkın sesi vardı
55- Gönül bu ne durur ne de söz dinler
56- Gönül yolu dar geldi
57- Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak
58- Gül yüzünü açarsın
59- Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
60- Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler
61- Hayal içinde akıp geçti ömr-i derbederim
62- Hayalin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar
63- Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık
64- Herkes eğlencededir şimdi bahar geldi diye
65- Hülyam yine bir gölgeli esrara bürünsün
66- İçip içip de bu akşam seninle mest olalım
67- İmruz çü her ruz harabimi harab
68- İnce kirpiklerinin sinede bin yaresi var
69- İsmini bilmezdim fakat tanırdım
70- Kan ağlatıyor bezm-i meyin yad-ı hazini
71- Mahvolup gitti ümidim sabr ü samanım gibi
72- Meclis-i ağyare olma pertev-endaz-ı visal
73- Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeyda
74- Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
75- Müjdeler gülzara gül basmış kadem (Eski yazı)
76- Müjdeler olsun size ya müminin...
77- Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam
78- Müştak-ı visalin oldu gönlüm
79- Müştakına göster o güzel çehreni kaçma
80- Naz olur dem-beste çeşm-i nim-habında senin
81- Nazında senin özlediğim eski cefa yok
82- Nazir olmaz sana alemde teksin
83- Ne arzu var ne takat visal dillerde kaldı
84- Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
85- Ne beyan-ı hale cüret ne figana takatim var
86- Ne teselli dağıtır ah senin ağzında yalan
87- Ne yanan kalbime baktın ne akan gözyaşıma
88- Nedir bu handeler bu işveler bu naz ü istiğna
89- Nesim-i nev-bahar essin gönüller şadman olsun
90- Neye baksan ayan Allah
91- O nihal-i bağ-ı işve sana da eder tahammül
92- O şuha sad cefa saman ü sabrım bi-karar etti
93- O vefasız güzelin sözlerine aldandım
94- Okurken aşk kitabını
95- Ruhumun ihtiyacı cananım...
96- Rüzgar ne fısıldar ve o çamlarda ne anlar(YAMANLAR)
97- Saki piyale sun ki bugün gül havasıdır
98- Sazlar kırılan gönlümüzün hüznüne inler
99- Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın
100- Sevda benim gözümde en mukaddes bir kindi
101- Sevdiğim bir Allah birde Muhammeddir gökte yerde
102- Sevdim bu yaz bir esmer
103- Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını
104- Subh-dem cam ü mey mestane takbil eylerim
105- Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden
106- Süslendi ağaçlar çiçekle doldu
107- Şimdi nerde naz ile perverdesin
108- Tir-i firkat göz göz ettikçe dil-i bimarımı
109- Visal-i yar ile mest ol hayale dalma gönül
110- Vuslat-ı canana erişmiş gönül
111- Vücudun aleme rahmet inayet ya Resulallah
112- Vücudun mazhar-ı sırr-ı ezeldir ya Resulallah
113- Yattım yarin dizine daldım sevgi izine
114- Yıllar geçiyor hala bu ıztırab dinmedi
115- Yürü hey bi-vefa hercai güzel
116- Zatını davet buyurdu bu gece Rabbül muin(*)
117- Ben perişanlıkta buldum rifati kakül gibi
118- Aşina-yı bezm olan anlar hitab-ı Hayderi
119- Bekledim fecre kadar gelmedin
120- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
121- Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
122- Bekledim fecre kadar gelmedin
123- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
124- Hayal içinde akıp geçti ömr-i derbederim
125- Zatını davet buyurdu bu gece Rabbül muin(*)
126- Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
127- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
128- Hayal içinde akıp geçti ömr-i derbederim
129- Zatını davet buyurdu bu gece Rabbül muin(*)
130- Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende
131- Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden
132- Gönül bu ne durur ne de söz dinler
133- Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
134- Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
135- Bekledim fecre kadar gelmedin
136- Zatını davet buyurdu bu gece Rabbül muin(*)
137- Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi (*)
138- Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını
139- Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende
140- Gönül yolu dar geldi
141- Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
142- Bekledim fecre kadar gelmedin
143- Visal-i yar ile mest ol hayale dalma gönül
144- Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı
145- Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
146- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
147- Hayal içinde akıp geçti ömr-i derbederim
148- Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam
149- Ey derde derman isteyen
150- Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden
151- Gönül bu ne durur ne de söz dinler
152- Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir
153- Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
154- Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi (*)
155- Bir gün ne olur gel beni busenle(vaslınla) sevindir
156- Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını
157- Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende
158- Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın
159- Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle
160- İnce kirpiklerinin sinede bin yaresi var
161- Zatını davet buyurdu bu gece Rabbül muin(*)
162- Saki piyale sun ki bugün gül havasıdır
163- Çille-i baht-ı siyahım dolmuyor
164- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
165- Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar
166- Hayal içinde akıp geçti ömr-i derbederim
167- Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam
168- Ne yanan kalbime baktın ne akan gözyaşıma
169- Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
170- Müjdeler olsun size ya müminin...
171- Gönül yolu dar geldi
172- Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak
173- Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
174- Bekledim fecre kadar gelmedin
175- Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın
176- Visal-i yar ile mest ol hayale dalma gönül
177- Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı
178- Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
179- Ne arzu var ne takat visal dillerde kaldı
180- Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
181- Cevr-i yare sabır buldum ömrüm ahzana kaldı
182- Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın
183- Ey derde derman isteyen
184- Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden
185- Gönül bu ne durur ne de söz dinler
186- Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler
187- Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir
188- Baki yine mey içmeğe and içti demişler
189- Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
190- Neye baksan ayan Allah
191- Gül yüzünü açarsın
192- Ben perişanlıkta buldum rifati kakül gibi
193- Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende
194- Bahçem yine sayende serab olmuş efendim
195- Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi (*)
196- Beyhude kaçırma gözünü sevgilim benden
197- Bir gün ne olur gel beni busenle(vaslınla) sevindir
198- Çekildi fasl-ı dil gönül
199- Ey keman-ebru şehid-i hançer-i müjganınım
200- Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını
201- Şimdi nerde naz ile perverdesin
202- Saki piyale sun ki bugün gül havasıdır
203- Bakıp o şuh ile naz ü niyaze meşk ederiz
204- Çille-i baht-ı siyahım dolmuyor
205- Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen
206- İsmini bilmezdim fakat tanırdım
207- Zatını davet buyurdu bu gece Rabbül muin(*)
208- Müjdeler olsun size ya müminin...
209- Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle
210- İnce kirpiklerinin sinede bin yaresi var
211- Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
212- Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar
213- Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış
214- Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar
215- Dünyada ne ikbal ne de servet dileriz
216- Feryad ki hep gönlümün devasıdır
217- Hayal içinde akıp geçti ömr-i derbederim
218- Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam
219- Ne yanan kalbime baktın ne akan gözyaşıma
220- Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın
221- Visal-i yar ile mest ol hayale dalma gönül
222- O nihal-i bağ-ı işve sana da eder tahammül
223- Bir safa bahş edelim gel şu dil-i na-şada
224- Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı
225- Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün
226- O şuha sad cefa saman ü sabrım bi-karar etti
227- Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak
228- Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
229- Müştak-ı visalin oldu gönlüm
230- Yürü hey bi-vefa hercai güzel
231- Bekledim fecre kadar gelmedin
232- Subh-dem cam ü mey mestane takbil eylerim
233- Cevr-i yare sabır buldum ömrüm ahzana kaldı
234- Gönül yolu dar geldi
235- Sevdiğim bir Allah birde Muhammeddir gökte yerde
236- Vücudun aleme rahmet inayet ya Resulallah
237- Ey gözleri ahu senin aşkınla harabım
238- Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir
239- Ne arzu var ne takat visal dillerde kaldı
240- Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
241- Nazir olmaz sana alemde teksin
242- Nedir bu handeler bu işveler bu naz ü istiğna
243- Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden
244- Ey derde derman isteyen
245- Ateşiyle yanıyorken yüreğim
246- Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden
247- Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden
248- Gönül bu ne durur ne de söz dinler
249- Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler
250- Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın
251- Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende
252- Meclis-i ağyare olma pertev-endaz-ı visal
253- Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR