Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari

D.Tarihi : 1750
Ö.Tarihi : 1834
Doğum Yılı :1750
Doğum Yeri :İstanbul

Ölüm Tarihi:1834
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
1- Ben sözüne bağlamam bel
2- Dinle sözüm ey bi-bedel
Besteleri
1- Aceb ey şiveli yarim
2- Affet canım ver bize yol
3- Ağyar için ey bi-vefa (Eski yazı)
4- Akıbet viran edip gönlüm felek
5- Aşıkına eylemez al
6- Başladın ağyar ile ünsiyyete
7- Ben sana bendim sensin efendim
8- Ben sözüne bağlamam bel
9- Bildim kelamın a canım
10- Bir mecliste o yar ile bulundum
11- Bu şeb lutfunla yad ettin
12- Bugünlerde sana gayet özendim
13- Davet edip beni bağa meram düşürme tuzağa
14- Değilsem de sana layık efendim
15- Dideden bir dem hayalin gitmiyor
16- Dilber gerdanından gülizarından
17- Dinle sözüm ey bi-bedel
18- Dün gezerken bir hal ile
19- Ey nur-i basar vuslatı düşlerde görürsün (*a-Curcuna)
20- Ey nur-i minu ey çeşm-i ahu
21- Ey padişahım (nev-civanım) şevketin lutf ile her dem şöhretin (CK-3-4)
22- Ey şah-ı iklim-i vefa (Medhiye)
23- Ey şeh-i mümtaz-ı milk-i hüsn ü an
24- Ey şehenşah-ı zamansın
25- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
26- Gel benim ey şuh-i ferdim
27- Gidersen ey saba yare
28- Gönlüm aldı ol meh-i simin-bilek
29- Gönlüm seni sadık sandı
30- Gönül verdim o dildare
31- Göz süzerek bezme geldin
32- Hased eyler bu bezme el
33- Hiç dinlemezsin sohbetim
34- Hoş edalı bir civan..
35- İnayet kıl ey sim-ten
36- Meftun sana dil ey peri
37- Niçin küstün a canım bana böyle
38- Olursa ruhsatın gayetle esrar
39- Oynar meyale bak imtiyale
40- Sana düşmezdi oynaşmak
41- Sen ey şah-ı melek-sima
42- Sen gibi bir simin-bilek
43- Sen şehenşah-ı zamansın (Eski yazı)
44- Senin hasretinle şuh-i melek-ten
45- Seninle yalnız birlikte sade
46- Serv-i sehi bi-menendim
47- Sevip sen mah-ı ruhsarı
48- Talatınla bezmi pür-nur eyledin
49- Tuttu cihanı şöhretim
50- Zannetme meyli ol gül-i alin vefayadır
51- Peşrev
52- Peşrev
53- Peşrev
54- Peşrev
55- Peşrev
56- Peşrev
57- Peşrev
58- Peşrev
59- Peşrev
60- Peşrev
61- Saz Semaisi
62- Saz Semaisi
63- Saz Semaisi
64- Saz Semaisi
65- Saz Semaisi
66- Saz Semaisi
67- Saz Semaisi
68- Saz Semaisi
69- Peşrev
70- Akıbet viran edip gönlüm felek
71- Bildim kelamın a canım
72- Ey şah-ı iklim-i vefa (Medhiye)
73- Meftun sana dil ey peri
74- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
75- Başladın ağyar ile ünsiyyete
76- Peşrev
77- Ben sözüne bağlamam bel
78- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
79- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
80- Peşrev
81- Senin hasretinle şuh-i melek-ten
82- Senin hasretinle şuh-i melek-ten
83- Başladın ağyar ile ünsiyyete
84- Peşrev
85- Ben sözüne bağlamam bel
86- Ey padişahım (nev-civanım) şevketin lutf ile her dem şöhretin (CK-3-4)
87- Değilsem de sana layık efendim
88- Peşrev
89- Ben sözüne bağlamam bel
90- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
91- Bir mecliste o yar ile bulundum
92- Senin hasretinle şuh-i melek-ten
93- Başladın ağyar ile ünsiyyete
94- Peşrev
95- Saz Semaisi
96- Hiç dinlemezsin sohbetim
97- Ey nur-i basar vuslatı düşlerde görürsün (*a-Curcuna)
98- Akıbet viran edip gönlüm felek
99- Aşıkına eylemez al
100- Değilsem de sana layık efendim
101- Sana düşmezdi oynaşmak
102- Saz Semaisi
103- Peşrev
104- Serv-i sehi bi-menendim
105- Peşrev
106- Ey padişahım (nev-civanım) şevketin lutf ile her dem şöhretin (CK-3-4)
107- Ben sözüne bağlamam bel
108- Sen gibi bir simin-bilek
109- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
110- Bir mecliste o yar ile bulundum
111- Hased eyler bu bezme el
112- Başladın ağyar ile ünsiyyete
113- Sevip sen mah-ı ruhsarı
114- Peşrev
115- Saz Semaisi
116- Hiç dinlemezsin sohbetim
117- Talatınla bezmi pür-nur eyledin
118- Göz süzerek bezme geldin
119- Senin hasretinle şuh-i melek-ten
120- Olursa ruhsatın gayetle esrar
121- Akıbet viran edip gönlüm felek
122- Ey nur-i basar vuslatı düşlerde görürsün (*a-Curcuna)
123- Hoş edalı bir civan..
124- Peşrev
125- Affet canım ver bize yol
126- Sana düşmezdi oynaşmak
127- Saz Semaisi
128- Peşrev
129- Zannetme meyli ol gül-i alin vefayadır
130- Ey padişahım (nev-civanım) şevketin lutf ile her dem şöhretin (CK-3-4)
131- Aşıkına eylemez al
132- Değilsem de sana layık efendim
133- Ben sana bendim sensin efendim
134- Bir mecliste o yar ile bulundum
135- Serv-i sehi bi-menendim
136- Peşrev
137- Saz Semaisi
138- Gel benim ey şuh-i ferdim
139- Sen gibi bir simin-bilek
140- Eyle kerem uşşakına ağlatma aman
141- Ben sözüne bağlamam bel
142- Hiç dinlemezsin sohbetim
143- Talatınla bezmi pür-nur eyledin
144- Tuttu cihanı şöhretim
145- Peşrev
146- Saz Semaisi
147- Dün gezerken bir hal ile
148- Peşrev
149- Olursa ruhsatın gayetle esrar
150- Gönül verdim o dildare
151- Peşrev
152- Hased eyler bu bezme el
153- Başladın ağyar ile ünsiyyete
154- Sevip sen mah-ı ruhsarı
155- Göz süzerek bezme geldin
156- Gönlüm seni sadık sandı
157- Senin hasretinle şuh-i melek-ten
158- Niçin küstün a canım bana böyle
159- Dinle sözüm ey bi-bedel


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR