Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Mustafa Nafiz Irmak -

D.Tarihi : 1904 Nisan 24
Ö.Tarihi : 1975 Eylül 18
Doğum Yılı :1904 Nisan 24
Doğum Yeri :İstanbul

Ölüm Tarihi:1975 Eylül 18
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
1- Acı bir parça bana kalbimi şefkatle uyut
2- Acı bir parça bana kalbimi şevkatle uyut
3- Acı duysam diyerek aşkın ilahi tadını
4- Acı duysam diyerek aşkın ilahi tadını
5- Ağladım günlerce ardından senin gönlüm kırık
6- Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
7- Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
8- Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
9- Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
10- Ağlamış gülmüş cefaya durmadan yanmış gönül
11- Ağlamış gülmüş cefaya durmadan yanmış gönül
12- Ağlamış gülmüş cefaya durmadan yanmış gönül
13- Ağlarız sokaklarda her bahar her karda
14- Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından
15- Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından
16- Akşam kuru bir gül gibi yadımda silindi
17- Akşam kuru bir gül gibi yadımda silindi
18- Akşam kuru bir gül gibi yadımda silindi
19- Akşam kuru bir gül gibi yadımda silindi
20- Akşam kuru bir gül gibi yadımda silindi
21- Aktı hülya gibi gönlüm gözünün cennetine
22- Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek
23- Anladın da derdime bir lahza derman olmadın
24- Artık yetişir çektiğim insafsız elinden
25- Artık yetişir çektiğim insafsız elinden
26- Aşkın nice esrarı uyurken Yakacıkta
27- Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem
28- Ateşin gözlerini ruha kemend etme sakın(*)
29- Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan
30- Ayrılık yıl dönümü kalbime yadın doluyor
31- Ayrılık yıldönümü kalbime yadın doluyor
32- Ayrılık yıldönümü kalbime yadın doluyor
33- Bahar geldi zevki yok ne goncanın ne gülün
34- Bahçemde açmıyor gülü yoksul baharımın
35- Bahsettiğim akşam sana kalbin yarasından
36- Bana çok gördü felek külbe-i ahzanı bile
37- Bazan dökülür ruhuma bir nağme sesinden
38- Bazı günler ruhumu ağlat da geç
39- Bekledim yıllarca geçmez intizarımdan melal
40- Bekledim yıllarca geçmez intizarımdan melal
41- Bekliyor gönül seni Moda koyunda yine
42- Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
43- Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
44- Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
45- Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
46- Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
47- Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
48- Beni hüznümle bırak istemiyorum seni
49- Bin gözyaşının incileşip aktığı andı
50- Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nale
51- Bir dalda öten biz iki sevda-zede kuştuk
52- Bir dalda öten biz iki sevdazede kuşduk
53- Bir ehl-i dilim kubbe-i minada gözüm yok
54- Bir ehl-i dilim kubbe-i minada gözüm yok
55- Bir ehl-i dilim kubbe-i minada gözüm yok
56- Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış
57- Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış
58- Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır
59- Bir gonca açarken saçının son bükümünde
60- Bir gonca açılmış Pınarın dertli başında
61- Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var
62- Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin
63- Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin
64- Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım
65- Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım
66- Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım (BESTEME)
67- Bir hatıra kalsın bana gül handelerinden
68- Bir hayal alemi içindeyim ben
69- Bir kır çiçeğinden daha tazesin
70- Bir lale yüzün mihneti kalmış eserimde
71- Bir lale yüzün mihneti kalmış eserimde
72- Bir lale yüzün mihneti kalmış eserimde
73- Bir lale yüzün mihneti kalmış eserimde
74- Bir nazarla dilleri sevdaya düçar eyleyen
75- Bir ses bütün hayatımı hicrana bağlıyor
76- Bir ses bütün hayatımı hicrana bağlıyor
77- Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım
78- Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım
79- Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım
80- Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım
81- Bir şarkı söyle de kanasın ruhum
82- Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yareye
83- Bir vakit benimde cananım vardı
84- Bir vuslata değmez bu kadar gözyaşı mihnet
85- Bir vuslata değmez bu kadar gözyaşı mihnet
86- Bir yaz günü gezdik yürüdük çamlar içinde
87- Bir zaman benim de sevgilim vardı
88- Bir zaman kalbim boştu kelebek gibi şendim
89- Bitsin artık bu elem ezayı bırak eğlen
90- Bu akşam içinden üzgün gibisin
91- Bu akşam içinden üzgün gibisin
92- Bu gönül mahsun ayrılık gününde
93- Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var
94- Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili
95- Bugün en mesud günün
96- Bülbül sesi ah oldu bu yıl fasl-ı baharda
97- Bülbül sesi ah oldu bu yıl fasl-ı baharda
98- Bülbülüm baharımsın sen en sevgili yarımsın
99- Cana beni al yanına hoş-gam olayım ben
100- Çağlarım hicrinle ben coşarım deniz gibi
101- Çekerim gözyaşı halinde sızan hasretini
102- Çekerim gözyaşı halinde sızan hasretini
103- Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi
104- Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi
105- Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi(*)
106- Çok bekledim akşam seni yollarda vefasız
107- Çok bekledim akşam seni yollarda vefasız
108- Çok bekledim akşam seni yollarda vefasız
109- Çok derdini çektim o gülün durmadı gitti
110- Çok mu gördün bana birkaç gece mehtabı felek
111- Çok mu gördün bana sen bir gece mehtabı felek
112- Dalgın suların ruhu fısıldarken açıkda
113- Dalgın suların ruhu fısıldarken açıkta (SON ŞARKI)
114- Dargınım sana ben yüzüme bakma
115- Derdimin dermanı yok ağlamak istiyorum
116- Derdin bana bir hatıra gurbet gecesinden
117- Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yaHu
118- Dilberlerin en şuhu yine zevk u safada
119- Dinle tanburda ruhumun sesini
120- Dinlesen bir lahza gönlümün feryadını
121- Dinlesen bir lahzacık gönlümün feryadını
122- Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak
123- Duysam acıyan kalbimi bir lahza sesinden
124- Elbet gönüllerde sabah olacak
125- Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken
126- Eşini kaybetmiş bir garip kuşum
127- Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış
128- Eşini kaybetmiş garip bir kuşum yuvamı yel almış
129- Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
130- Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
131- Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
132- Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
133- Ey gonce-i sevda bana bir handeni göster
134- Fecr-i hüsnün görmeğe yok kudretim
135- Fecrin bütün esrarı parıldarken açıkda
136- Fecrin bütün esrarı parıldarken açıkta (KANLICA KOYUNDA)
137- Fecrin bütün esrarı parıldarken açıkta (KANLICA KOYUNDA)
138- Fecrin bütün esrarı parıldarken açıkta (KANLICA KOYUNDA)
139- Fecrin bütün esrarı parıldarken açıkta (KANLICA KOYUNDA)
140- Feryad ediyor dil gibi bülbül seherimde
141- Feryad ediyor dil gibi bülbül seherimde
142- Gamdan azad olmuyor gönlüm benim
143- Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım
144- Geçtiğin yollarda bekler hasretim hiç durmadan
145- Geçtiğin yollarda bekler hasretim hiç durmadan
146- Geçtiğin yollarda bekler hasretin hiç durmadan
147- Geçtiğin yolları gezdim yine ruhumda sesin
148- Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca
149- Gel benim nazlı kuşum sen beni sev okşa biraz
150- Geldi bülbülleri aşkın feryada (SEMA)
151- Geldi bülbülleri aşkın gül için feryada
152- Geldi bülbülleri aşkın gül için feryada
153- Geldim huzur-u hüsnüne peymaneler gibi
154- Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicranın eli
155- Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicranın eli
156- Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicranın eli
157- Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var
158- Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var
159- Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var
160- Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var
161- Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var
162- Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var
163- Gitti o güzel yadıma bir handesi kaldı
164- Gitti o güzel yadıma bir handesi kaldı
165- Gitti o güzel yadıma bir handesi kaldı
166- Gitti o kadın yadıma bir handesi kaldı
167- Gitti o kadın yadıma bir handesi kaldı
168- Gitti o kadın yadıma bir handesi kaldı
169- Gittin Adanın her şeyi her zevki de gitti
170- Gittin Adanın her şeyi her zevki de gitti
171- Gittin Adanın her şeyi her zevki de gitti
172- Gittin Adanın her şeyi her zevki de gitti
173- Gittin Adanın her şeyi her zevki de gitti
174- Gizli derdimden haber ver sen o yare ey saba
175- Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın
176- Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın
177- Gölge gibi dolaştım ardından adım adım
178- Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
179- Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
180- Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
181- Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
182- Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
183- Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında (*)(O SİYAH GÖZLÜ KADIN)
184- Gönlümde bahar müjdesi var esrarlı sesinden
185- Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden (*)
186- Gönül deryasının tek müridiyim
187- Gönül yarasından acı duyanlar
188- Gönülden gönüle çağlar geçersin
189- Gönülden gönüle çağlar geçersin
190- Gördüm ol şuhu bugün hüsn-i Züleyhaya bedel
191- Görmemiş çeşm-i felek hiç biz ne demler görmüşüz
192- Görmemiş zalim felek hiç biz ne demler görmüşüz
193- Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün de yansın
194- Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın
195- Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın
196- Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi
197- Gurbette bir çiçek açmadı bu yaz (*)
198- Gülşen-i feyzinde bülbül pür figan
199- Günlerce okşayıp avuttun beni
200- Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler
201- Hani şöyle bakışın bir göz atışın vardı
202- Hasretin bağrımı kan etse de bir an kanamam
203- Hasretin bağrımı kan etse de bir an kanamam
204- Hasta bir ümit ile bekledim yollarda ben
205- Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın
206- Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın
207- Hasta ruhumda bitmiyor derdin
208- Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır
209- Her derde şifa zülfünü koklar bayılırdım
210- Her derdimi dinler de ona çare bulurdun
211- Her gün seni beklerdim o yollarda ümitsiz
212- Her gün seni beklerdim o yollarda ümitsiz
213- Hicranımı söyler sana udumdaki teller
214- Hicranla yanan sineni koklar bayılırdım
215- Hicranlarımın ahı mı tutmuş seni zalim
216- Hicranlarımla dopdoluyum kalbim ağlıyor
217- Hicranlarınla dopdoluyum kalbim ağlıyor
218- Hülya sarıyor akşamı rüzgarlar içinde
219- Hülya sarıyor akşamı rüzgarlar içinde
220- Hülya sarıyor akşamı rüzgarlar içinde
221- Hülya sarıyor akşamı rüzgarlar içinde
222- Hülyalı bahar gelse de kırlarda gezinsek
223- Hülyalı bahar gelse de kırlarda gezinsek
224- Hülyama doğan son güneşim son hevesimdi
225- Hülyama doğan son güneşim son hevesimdi
226- İnletme erganunu yeter kalbim inliyor
227- İnleyen (inlesin) kalbim benim artık emellerden uzak (*)
228- İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak
229- Kaç yıl o kadın ruhuma sevda diye akmış
230- Kalb-i mihnet-zedenin zülfüne ram olduğu gün
231- Kalb-i mihnetzedemin zülfüne ram olduğu gün
232- Kalb-i mihnetzedenin zülfüne ram olduğu gün
233- Kalbime hasretin zehri döküldü
234- Kalbimin ağrısı dursun diye derdimle konuş
235- Kalbimin derdiyle eğlen söyle gül
236- Kalbimin derdiyle eğlen söyle gül
237- Kalbimin derdiyle eğlen şöyle gül
238- Kalbimin derdiyle eylen söyle gül
239- Kara sevda gibi ruhumda duran gözlerini
240- Kayboldun içimizden hangi illere gittin
241- Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar
242- Koşma aşka delice onda vefa yok gönül
243- Kumral saçının gölgesi hülyamı çiçekler ...
244- Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa
245- Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa
246- Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa
247- Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa
248- Leyla mı nesin gönlümü Mecnuna çevirdin
249- Maziye karışmış sararan günleri andım
250- Maziye karışmış sararan günleri andım
251- Mehpareler elinde kalmış şikeste gönlüm
252- Mehtaba açıp derdimi inlerken uzakta
253- Mehtaba açıp derdimi inlerken uzakta
254- Mehtaba açıp derdini inlerken uzakda
255- Mehtaba açıp derdini inlerken uzakta
256- Mehtabda geçen bir gecenin hatırasından
257- Mehtabda geçen bir gecenin hatırasından
258- Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından
259- Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından
260- Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından
261- Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından
262- Mesud bugün gönüller gülelim eylenelim
263- Ne bahar alemi gördüm ne yazın neşesini
264- Ne bahar alemi gördüm ne yazın neşesini
265- Ne bahar alemi gördüm ne yazın neşesini
266- Ne ince ne kıvraksın bülbülden de şakraksın
267- Ne kadar çapkın şeysin (*)
268- Neden uzaklaşıyor saadet aramızdan
269- Nideyim ben nideyim ben nerelere gideyim ben
270- Nideyim ben nideyim ben nerelere gideyim ben
271- Nideyim ben nideyim ben nerelere gideyim ben
272- Nideyim ben nideyim ben nerelere gideyim ben
273- Nihayet kurtuldum gözlerinizden
274- Niye baktın sen o akşam gözüme
275- O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor
276- O fettan gözlerin kalbimde dursun
277- O gözler bana hala eskisinden yabancı
278- O kızın geçti güzellik baharı
279- O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim
280- Ömrümce avuttun beni ruya mı nesin sen
281- Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüya
282- Ömrümde açılmış bir gonca gülsün
283- Per açdı asümane lahn-i tekbir ruh-i pakinden
284- Per açdı asümane lanh-i tekbir ruh-i pakinden
285- Pür-günahım ki sesin kalbime rahmet getirir
286- Ruhuma gecenin matemi doldu
287- Ruhumda gizli bir elemin vehmi yanmada
288- Ruhumda gizli bir elemin vehmi yanmada
289- Ruhumda o ses arşa yüceldikçe yüceldim
290- Ruhumda senden bir nale vardır
291- Ruhumdaki hicranı sezen gözleriniz var
292- Ruhunda ölen nağmede sevda sesi var mı
293- Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen
294- Sana gönül verdim beni bırakma
295- Sana gönül verdim beni bırakma
296- Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
297- Sen gidersen bu gönül devleti nisyana döner
298- Sen her zaman kalbimdesin
299- Sen her zaman kalbimdesin ruhumda ağlıyor sesin
300- Seni ruhumda buldum aşkımın seherinde
301- Seninle kurtuldum ben bahtımın gecesinden
302- Sensiz bu sabah bir acı rüyayla uyandım
303- Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı
304- Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı
305- Sevda ateşinden tutuşup yandı bu sine
306- Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle
307- Sevdama yakın gel beni eller gibi tutma
308- Sevgi ateştir sevenler sevilenler aşk ateştir
309- Sevgi dillerde yara gözümüzde rüyadır
310- Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar
311- Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar
312- Seyr eder gönül seni her gün bir vecd içinde
313- Seyre dalınca gönül mehtapta Kalamışı
314- Seyre dalınca gönül mehtapta Kalamışı
315- Sızlayan kalbimi sev ruhu nüvazişle kanat
316- Sızlayan kalbimi sev ruhu nüvazişle kanat
317- Solmuş yüzün artık seni hiç kimse beğenmez
318- Solmuş yüzün artık seni hiç kimse beğenmez
319- Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı
320- Son şarkıların sesleri kopsun dudağından
321- Son şarkıların sesleri kopsun dudağından
322- Son ümidimde bitti kuş gibi uçtu gitti
323- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
324- Sorma sakın derdimi yar ve ağyar duymasın
325- Sormadın halimi hiç kalbimin esrarı nedir
326- Söndü yadımda akisler gibi aşkın seheri
327- Sönmeyen bir ateş söndü artık içimde
328- Sussun mu gönül artık hicrinle mi hep yansın
329- Südde-i pakine yüz sürmeğe geldim cana
330- Şakrak sesinin yaktığı avare gönüller
331- Şimşek gibi kanatlı yıldırımlardan atlı
332- Şu yollar uzar gider
333- Tanburda nale dilde azap gözde şulesin
334- Tanburda nale dilde azap gözde şulesin
335- Uyuturken beni sevdası ipek bir kanadın
336- Ümidim söndü (öldü) artık sevmeyen bir kalp için yandım
337- Vaktiyle benim de gülşenim vardı
338- Ya Rab beni sen hal-i perişana düşürme
339- Ya Rab beni sen hal-i perişana düşürme
340- Ya Rab beni sen hal-i perişana düşürme
341- Yadında mıdır gizli emellerle yanardık
342- Yadında mıdır gizli emellerle yanardık
343- Yadında mıdır gizli emellerle yanardık
344- Yaksan bile sen gönlümü bir zerre gamım yok
345- Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın
346- Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın
347- Yalnız onu sevdim o hayalimdeki kuştu
348- Yalnız onu sevdim o hayalimdeki kuştu
349- Yalnız onu sevdim o hayalimdeki kuştu
350- Yalnız onu sevdim o hayalimdeki kuştu
351- Yalnız onu sevdim o hayalimdeki kuştu
352- Yalnız onu sevdim o hayalimdeki kuştu (*)
353- Yandıkça içimde aşk gülen gözler aradım
354- Yansam senin aşkınla kül olsam yine yansam
355- Yansam senin aşkınla kül olsam yine yansam
356- Yarab beni sen hal-i perişana düşürme
357- Yıllarca seviştik bana her derdini verdi
358- Yıllarca seviştik bana her derdini verdi
359- Yükselir körfezde her şeb maha dek feryadlar
360- Yükselir körfezde her şeb maha dek feryadlar
361- Zevki hicranda bulan gönlümü aldatma da yak
Besteleri
1- Acılar ey zalim acılar gidin
2- Aç göğsünü ağlat beni
3- Beni unutma ki sana yanmışım
4- Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım...
5- Bir taze bahar aşkı ile geçti bu yaz da
6- Bir yaz günü gezdik yürüdük çamlar içinde
7- Bülbülüm baharımsın sen en sevgili yarımsın
8- Çok özledim seni sevgili anam
9- Dargınım sana ben yüzüme bakma
10- Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın
11- Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
12- Gönlümse eğer istediğin al senin olsun
13- Gönülde bir ateş yakalım dedi
14- Görmezsem seni bir ...
15- Gözlerim arıyor seni her yerde
16- Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
17- Günlerce okşayıp avuttun beni
18- Hasretin bağrımı delip geçiyor
19- Hicrinden usandım güzelim derd ile bezdim
20- İnleyen (inlesin) kalbim benim artık emellerden uzak (*)
21- Kadıköylüm gönüllerde gezersin
22- Kalbimde açtığın yare derindir
23- Kalbime hasretin zehri döküldü
24- Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
25- Kıpkırmızı gül renkli dudaklarla öpüştüm
26- Kumral saçının gölgesi hülyamı çiçekler ...
27- Mecnun olup gönlümü abad etsem
28- Mehtabda geçen bir gecenin hatırasından
29- Ne tatlı bakışın var su gibi akışın var
30- Niye baktın sen o akşam gözüme
31- Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen
32- Sebep sensin gönülde ihtilale
33- Sen gidersen bu gönül devleti nisyana döner
34- Sensiz bu sabah bir acı rüyayla uyandım
35- Sensiz çarpan kalbi isterim dursun
36- Sevda ateşinden tutuşup yandı bu sine
37- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
38- Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
39- Yalvardı gözüm gözlerine ağladı durdu
40- Yokmuş o hayal ettiğimiz aleme yol
41- Yüzün mihrabımdır secde-gahımsın
42- Sen gidersen bu gönül devleti nisyana döner
43- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
44- Sebep sensin gönülde ihtilale
45- Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
46- Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen
47- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
48- Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
49- Sebep sensin gönülde ihtilale
50- Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
51- Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen
52- İnleyen (inlesin) kalbim benim artık emellerden uzak (*)
53- Sensiz bu sabah bir acı rüyayla uyandım
54- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
55- Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
56- Sebep sensin gönülde ihtilale
57- Kalbimde açtığın yare derindir
58- Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
59- Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
60- Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
61- Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım...
62- Yokmuş o hayal ettiğimiz aleme yol
63- Kalbime hasretin zehri döküldü
64- Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen
65- İnleyen (inlesin) kalbim benim artık emellerden uzak (*)
66- Sensiz bu sabah bir acı rüyayla uyandım
67- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
68- Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
69- Sebep sensin gönülde ihtilale
70- Beni unutma ki sana yanmışım
71- Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
72- Kalbimde açtığın yare derindir
73- Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
74- Mecnun olup gönlümü abad etsem
75- Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
76- Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım...
77- Yokmuş o hayal ettiğimiz aleme yol
78- İnleyen (inlesin) kalbim benim artık emellerden uzak (*)
79- Sensiz bu sabah bir acı rüyayla uyandım
80- Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül
81- Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
82- Sebep sensin gönülde ihtilale
83- Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen
84- Kalbime hasretin zehri döküldü
85- Beni unutma ki sana yanmışım
86- Bülbülüm baharımsın sen en sevgili yarımsın
87- Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
88- Hasretin bağrımı delip geçiyor
89- Kalbimde açtığın yare derindir
90- Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
91- Yalvardı gözüm gözlerine ağladı durdu
92- Bir taze bahar aşkı ile geçti bu yaz da
93- Çok özledim seni sevgili anam
94- Gönlümse eğer istediğin al senin olsun
95- Mecnun olup gönlümü abad etsem
96- Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
97- Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım...
98- Gönülde bir ateş yakalım dedi
99- Yokmuş o hayal ettiğimiz aleme yol
100- Acılar ey zalim acılar gidin
101- Sensiz çarpan kalbi isterim dursun
102- Günlerce okşayıp avuttun beni


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR