Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Leon Hancıyan - Kemani

D.Tarihi : 1857
Ö.Tarihi : 1947 Temmuz 11
Doğum Yılı :1857
Doğum Yeri : - Hasköy

Ölüm Tarihi:1947 Temmuz 11
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Aceb nazende şuh-i dil-sitansın
2- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
3- Ak düşse değil kalmasa bir tel o başında
4- Bilmeden esrarını düşdüm ateş-i aşka
5- Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde
6- Bugün ey meh senin ile gidelim
7- Cana gam-ı aşkınla perişan gezer oldum
8- Çoktan beri ey bülbül-i gülzar-ı letafet
9- Elverir cevrin biraz da canib-i iltafa gel
10- Feleğin ettikleri canıma kar eyledi (*)
11- Gör bana felek neyledi
12- Güzelsin şah-ı hubansın
13- Ne hicre takati ne vasla kabiliyeti var
14- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
15- Sayd eden bu kalb-i meftunumu çifte benlidir
16- Senden yine cana sana feryad edeyim ben
17- Şema-i dildare yaktım gönlümü sad ah ile
18- Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
19- Yetişir kalmadı takat firkate
20- Zahm-dar-ı hasretim dağımla yarem dağlarım
21- Medhal
22- Peşrev
23- Peşrev
24- Peşrev
25- Saz Semaisi
26- Saz Semaisi
27- Saz Semaisi
28- Saz Semaisi
29- Saz Semaisi
30- Saz Semaisi
31- Saz Semaisi
32- Saz Semaisi
33- Bugün ey meh senin ile gidelim
34- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
35- Bugün ey meh senin ile gidelim
36- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
37- Cana gam-ı aşkınla perişan gezer oldum
38- Cana gam-ı aşkınla perişan gezer oldum
39- Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde
40- Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde
41- Bugün ey meh senin ile gidelim
42- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
43- Cana gam-ı aşkınla perişan gezer oldum
44- Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde
45- Bugün ey meh senin ile gidelim
46- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
47- Cana gam-ı aşkınla perişan gezer oldum
48- Şema-i dildare yaktım gönlümü sad ah ile
49- Saz Semaisi
50- Sayd eden bu kalb-i meftunumu çifte benlidir
51- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
52- Gör bana felek neyledi
53- Bugün ey meh senin ile gidelim
54- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
55- Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde
56- Şema-i dildare yaktım gönlümü sad ah ile
57- Saz Semaisi
58- Cana gam-ı aşkınla perişan gezer oldum
59- Saz Semaisi
60- Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
61- Saz Semaisi
62- Gör bana felek neyledi
63- Sayd eden bu kalb-i meftunumu çifte benlidir
64- Ak düşse değil kalmasa bir tel o başında
65- Saz Semaisi
66- Ah felek yıktın dil-i (abadımı-naşadımı)
67- Bugün ey meh senin ile gidelim
68- Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR