Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Latif Ağa - Suyolcu

D.Tarihi : 1815
Ö.Tarihi : 1885
Doğum Yılı :1815
Doğum Yeri :İstanbul

Ölüm Tarihi:1885
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Açıldı sineme bir taze yare
2- Ah bu aşıklık ne müşkil kar imiş (*)
3- Arz-ı hal için sultana geldim
4- Aşk bezirganı sermaye canı
5- Ateş-i aşkın harab etti dil-i suzanımı
6- Bestedir dil zülf-i yare
7- Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika
8- Bir merd-i Hakkı bul intisab et
9- Can mısın canan mısın bildir bana
10- Deruni oldum efgenden
11- Doğdu ol Şems-i Hakikat Burc-ı Vahdetten bu şeb
12- Düştün yine bir şuh-i sitemkare gönül vay
13- Esir etti beni bir şuh-i gaddar
14- Etrafı seyrederken pencereden
15- Ey gül-i gülşen-seray-ı hüsn ü an
16- Ey nahl-i emel lutf eyleyip gel
17- Fer bulur didem cemalinle şeha
18- Firkatinle beni mecnun ettin
19- Gam eksilmez neden benden
20- Gayet güzeldir cism-i ru
21- Gel sevdiğim affet beni
22- Gönlüm alıp ey kaşıya
23- İltifat eyler iken ey gonce-leb
24- İnanmaz vad-i vasl-ı yare gönlüm
25- İyd-i ekberdir cemalin nice can kurban olur
26- Mürşid elinden nuş-i şarab et
27- Naz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
28- Nergisler olur yaman uyan gel aman aman
29- Nice halim edem takrir
30- Payine düştüm dahilek ya imamel-aşıkin
31- Sen beni bir buseye ettin feda
32- Süzdükçe çeşm-i nergisin
33- Ta cemalin gördüğüm günden beri
34- Telif edebilsem feleği ah emelimle
35- Vadin unutma ey peri
36- Var mı hacet söyleyim ey gül-beden (gül-tenim)
37- Yoktur zaman gel mahım heman gel
38- Yorulmuş ol keman-ebru
39- Zaman geçti ol gül-ruye gider yok
40- Zamanı var ki her bezmim anarsın (ararsın)
41- Arz-ı hal için sultana geldim
42- Gönlüm alıp ey kaşıya
43- Naz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
44- Süzdükçe çeşm-i nergisin
45- Açıldı sineme bir taze yare
46- Açıldı sineme bir taze yare
47- Gönlüm alıp ey kaşıya
48- Düştün yine bir şuh-i sitemkare gönül vay
49- Açıldı sineme bir taze yare
50- Zaman geçti ol gül-ruye gider yok
51- Nergisler olur yaman uyan gel aman aman
52- Ey nahl-i emel lutf eyleyip gel
53- Gönlüm alıp ey kaşıya
54- Zaman geçti ol gül-ruye gider yok
55- Yoktur zaman gel mahım heman gel
56- Yorulmuş ol keman-ebru
57- Gel sevdiğim affet beni
58- İnanmaz vad-i vasl-ı yare gönlüm
59- Açıldı sineme bir taze yare
60- Gönlüm alıp ey kaşıya
61- Naz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
62- Telif edebilsem feleği ah emelimle
63- Düştün yine bir şuh-i sitemkare gönül vay
64- Nergisler olur yaman uyan gel aman aman
65- Ey nahl-i emel lutf eyleyip gel
66- Aşk bezirganı sermaye canı
67- Gel sevdiğim affet beni
68- Doğdu ol Şems-i Hakikat Burc-ı Vahdetten bu şeb
69- Bir merd-i Hakkı bul intisab et
70- Zaman geçti ol gül-ruye gider yok
71- Deruni oldum efgenden
72- Yoktur zaman gel mahım heman gel
73- Yorulmuş ol keman-ebru
74- İnanmaz vad-i vasl-ı yare gönlüm
75- Açıldı sineme bir taze yare
76- Zamanı var ki her bezmim anarsın (ararsın)
77- Vadin unutma ey peri
78- Gönlüm alıp ey kaşıya
79- Naz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
80- Esir etti beni bir şuh-i gaddar
81- Telif edebilsem feleği ah emelimle
82- Düştün yine bir şuh-i sitemkare gönül vay
83- İyd-i ekberdir cemalin nice can kurban olur
84- Ey gül-i gülşen-seray-ı hüsn ü an
85- Firkatinle beni mecnun ettin
86- Ta cemalin gördüğüm günden beri
87- Var mı hacet söyleyim ey gül-beden (gül-tenim)
88- Ateş-i aşkın harab etti dil-i suzanımı
89- Ey nahl-i emel lutf eyleyip gel
90- Nergisler olur yaman uyan gel aman aman
91- Doğdu ol Şems-i Hakikat Burc-ı Vahdetten bu şeb
92- Bir merd-i Hakkı bul intisab et
93- Mürşid elinden nuş-i şarab et
94- Ah bu aşıklık ne müşkil kar imiş (*)
95- Gel sevdiğim affet beni
96- Aşk bezirganı sermaye canı
97- Can mısın canan mısın bildir bana
98- Deruni oldum efgenden
99- Yoktur zaman gel mahım heman gel
100- Yorulmuş ol keman-ebru
101- Sen beni bir buseye ettin feda
102- Zaman geçti ol gül-ruye gider yok
103- Zamanı var ki her bezmim anarsın (ararsın)
104- İnanmaz vad-i vasl-ı yare gönlüm
105- Açıldı sineme bir taze yare
106- Nice halim edem takrir
107- Esir etti beni bir şuh-i gaddar
108- Telif edebilsem feleği ah emelimle
109- Düştün yine bir şuh-i sitemkare gönül vay


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR