Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Karnik Garmiryan -

D.Tarihi : 1872
Ö.Tarihi : 1947 Ekim 13
Doğum Yılı :1872
Doğum Yeri : - Beyoğlu

Ölüm Tarihi:1947 Ekim 13
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Ahenin reca kalmadı ahımda sesimde
2- Alem-i işrette mest olmuş ne Cemler görmüşüz
3- Alem bu demde def-i gam etmek zamanıdır
4- Aman ey şuh-i nazende
5- Aman teyzem yanına bir gelsem
6- Anadan babadan büyük bir miras yedim
7- Asmanın altında bir kız uzanmış
8- Aşık oldum gonce güle
9- Aşkınla havalandım bi-laneliğim gel gör
10- Bana züppe diyorlar takılıyorlar
11- Barlarda bir sürü kızlar fıkır fıkır oynarlar
12- Bekleme imdad dünyada kendi akrabandan
13- Ben bunca zaman aşkına hicranına yandım
14- Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i avareden
15- Beni bırakma yalnız başıma
16- Bıktım usandım gayrı senin şen gözlerinden
17- Bir an-ı muvakkat için o gitti elimden
18- Bir bivefaya gönül verip oldum payımal
19- Bir fındıkçıya gönül verdim ben
20- Bir görüşte sevdim seni lutfeyle bir buseni
21- Bir gül gibi gülzar-ı safanızda yetiştim
22- Bir gün seninle bezm-i alem etmek isterim
23- Bir güzeli aldım gönül bağına
24- Bir melek sevdim ki aşkıyla bahar olsun gönül
25- Bir nazik-tere dil müpteladır
26- Bir zaman lüffunla şad ettin beni
27- Bu gönül ne gülde ne gülşendedir
28- Bu meşreb ile sen beni Mecnun edeceksin
29- Bu ne endam ne nezaket bu ne letafet
30- Bulabildim yarim hele vermem artık başka ele
31- Buldun havasın sür safasın zevk-i baharın
32- Bülbül gibi nağmelerim yüreklere saz çaldırır
33- Can ile derunum ah edip ağlar
34- Can sevdi seni ey şuh-i şenim
35- Can vererek sevdiğime ömrümü ettim kütah
36- Cananım için ağlıyorum dilde elem var
37- Cefa-yı hicr ile gönlüm yıkılsın tar ü mar olsun
38- Cicim daha küçüceksin
39- Çeksem o şuhu sineye hülyalarım gibi
40- Çektiğim cevr-ü cefalar sen çün sevdiğim
41- Çeşmin süzülüp halet-i mestaneyi bulsun
42- Çırçırda Onu bekledim heyhat bugün ben
43- Çok zamandır kayıp ettim sevdiğim dilber seni
44- Çoktan beridir gül yüzünün hayranı oldum
45- Dağda çoban kaval çalar
46- Dalgın dalgın uykulardan ayıldım güzelim vay
47- Define bulunur viranelerde
48- Dem-i firkatte bile buy-i latifin geliyor
49- Didarını arz et bana Allah için ey yar
50- Dilimde yad iken vird-i cemalin
51- Düştü gönlüm yandı nare
52- Edana küçük hanım feda olsun bu canım
53- Elmanın irisine göz diktim birisine
54- Elverir lutf eyle artık ettiğim ah ü figan
55- Elvermedi mi eylediğin bunca eziyet
56- Ettin meleğim giryemi hun zarımı efzun
57- Ey felek yaktın beni sen
58- Ey felek yeter bu cefa çekemem artık yeter
59- Ey mürg-i dil kıl nazar nal-i zarıma
60- Felek kaderime bağlatır beni
61- Gel gör güzelim aşkın ile bak ne harabım
62- Gel gülşene gül goncene gülşende safa yok
63- Gelip böyle duruşun ah yaleleylim vay
64- Genç yaşımda beni bak sinesine çekti türab
65- Git gör o benim pertev vicdanımı doktor
66- Gönlümü aşk suzinak etti aman
67- Gönlümü yaktın benim ey şivekar
68- Gözümden gitmiyor bir an hayalin
69- Gurbette sakın ah-u figan eyleme meysiz
70- Hakdan halk olunmuş ben bir beşerim
71- Hayatımdan vazgeçerim geçemem senden a şekerim
72- Haydi git oğlan işine
73- Hayırlı akşamlar şen zevk-u safalar
74- Hep ümidim oldu tebah
75- Her aşık-ı şeyda ruh-i zibasını ister
76- Herkes yurdundan çıkan yerli malı almalı
77- Hicran ile sine-çak garib ü mükedderim
78- Hicranımı ger söyler isem kimse inanmaz
79- Hüsnüne ser-te-ser alem gerçi aşıktır beyim
80- İflah olmam almayınca al yanaktan bir buse
81- İftirak-ı can güdazınla senin ey gül-beden
82- İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda
83- Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
84- Kalb-i viranım aşkın ile bak harab oldu
85- Kalbim emel-i aşkını gel doktora söyle
86- Kandı nihayet bir tek sözüme
87- Kara biberim her yer gezerim
88- Kendi halimde gezerken şimdi noldu bana
89- Keriman Halis hanım gülü sensin vatanın
90- Kır kır kadehi badeyi dök raksa kıyam et
91- Kız beni koyver yarim gözler
92- Kız çapkınlıkla beni kendine bend eyledin
93- Kim olur zor ile maksuduna rehyab-ı zafer
94- Kürk mantolu kadın nedir bu inadın
95- Lale sünbül gül utandı talatından ey peri (Eski yazı)
96- Layık mı hicran ile ömrüm güzer etsin (Eski yazı)
97- Lutf ile ikram eder o yar sana canım gönül
98- Meftunun oldum ey dil-pesendim
99- Meleğim nazlı güzel bebeğim
100- Merdivenden iner iken yarim karşıma çıktı
101- Merhemle devasaz olamaz dildeki yare
102- Ne için geçmez gam içre bu ahu figanım
103- Ne zarar gördün ki ehl-i sühanden
104- Nedir çektiğin cevr ü cefa ağyar elinden
105- Nerye gitsen güzelim arkan sıra gezerim
106- Neşeyab ol çaldırıp gah incesaz
107- Neyle teskin eylerim bilmem dil-i divaneyi
108- Nittim sana ey gonce-femim cürmümü söyle
109- Niye tesir edemez nale-i cangah sana
110- Ölsem de seni unutmam kalbim sevemezse
111- Pencerenin arkasından yarim beni gözlüyor
112- Ruz ü leyal ta-be-seher (ah) kenan-ı nalanınım
113- Sandala bindik biz üç kişi
114- Sardıkça uzun saçlarını boynuma ey mah
115- Sen de gitsen ben neylerim söylesene meleğim
116- Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri
117- Sevdiğim naz ile söyle besteyi
118- Sevdiğim nermin elinle sen sararken yaremi
119- Söyle doktor nedir aşkın çaresi
120- Şehir uşağına köylü kızını vermez
121- Şenlik zamanı geçmeden yazın
122- Şimdi bir mah-ı cihantab gelip
123- Şu kırgın kalbime sen bir medar olmaz mısın
124- Tatlı bakışın aşk narına daldırdı beni
125- Terkeyleme gel gel meleğim kalb-i nizarı
126- Üzme gayrı gel gülüm yanıma
127- Vasf ederken hüsn-ü halin ey peri
128- Yad edip geçen demi ah ağlarım
129- Yar olmaya dildar-ı vefadar bulunmaz
130- Yar olmaya dildar-ı vefadar bulunmaz
131- Yarim daha küçüceksin
132- Yeter artık bu kadar renc ü elem
133- Peşrev
134- Peşrev
135- Saz Semaisi
136- Saz Semaisi
137- Saz Semaisi
138- Saz Semaisi
139- Saz Semaisi
140- Peşrev
141- Terkeyleme gel gel meleğim kalb-i nizarı
142- Kır kır kadehi badeyi dök raksa kıyam et
143- Alem bu demde def-i gam etmek zamanıdır
144- Peşrev
145- Nedir çektiğin cevr ü cefa ağyar elinden
146- Terkeyleme gel gel meleğim kalb-i nizarı
147- Ben bunca zaman aşkına hicranına yandım
148- Yar olmaya dildar-ı vefadar bulunmaz
149- Buldun havasın sür safasın zevk-i baharın
150- Aşık oldum gonce güle
151- Bir görüşte sevdim seni lutfeyle bir buseni
152- Bir güzeli aldım gönül bağına
153- Çoktan beridir gül yüzünün hayranı oldum
154- Düştü gönlüm yandı nare
155- Hicran ile sine-çak garib ü mükedderim
156- Hicranımı ger söyler isem kimse inanmaz
157- Meleğim nazlı güzel bebeğim
158- Ölsem de seni unutmam kalbim sevemezse
159- Bu meşreb ile sen beni Mecnun edeceksin
160- Elmanın irisine göz diktim birisine
161- Elverir lutf eyle artık ettiğim ah ü figan
162- Nittim sana ey gonce-femim cürmümü söyle
163- Bir gün seninle bezm-i alem etmek isterim
164- Sandala bindik biz üç kişi


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR