Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Hakan Alvan - Neyzen, Mustafa

D.Tarihi : 1970 Eylül 12
Ö.Tarihi :
Doğum Yılı :1970 Eylül 12
Doğum Yeri :Sakarya

Ölüm Tarihi:
Mezarı:

Güfteleri
Besteleri
1- Abdi sadık ol şeriatde dur
2- Allahı bilenlerden ilmiyle amillerden
3- Aşıklar iki cihanda nefs muradın almayalar
4- Aşıklara edin sala oruç ayı geldi yine
5- Aşka düştüm can ü dil müft-i civanan oldu hep
6- Aşkı niyaz eyleyerek huzurda
7- Aşkın meyine ben kane geldim
8- Azrail alır canımız
9- Bade-i lebinden nuş eden aşık
10- Ben bilmedim ki ben kimim
11- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
12- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
13- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
14- Ben gelmedim dava için
15- Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cuy-bar olsa
16- Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
17- Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
18- Bihamdillah ki geldi mah-ı Şaban
19- Bihamdillah safa buldu gönüller
20- Bir dilde ki zahir ola envar-ı Muhammed
21- Bir kez gönül yıkdın ise
22- Biz makam-ı evliya-yı şah-ı Mevlanadayız (NEVNİYAZ)
23- Bu fakire himmet gerek
24- Bu fakire himmet gerek
25- Bu gece yari gördüm şükür elhamdülillah
26- Bunca günaha bunca vebale tövbetül Allah
27- Canan elinin güllerinin bağı göründü
28- Canımın cananı Hudır sırrımın sultanı Hu
29- Çok şükürler olsun geldi Ramazan
30- Dertli ne ağlayıp gezersin burda
31- Dil beytini pak eden..
32- Dil çün Hüseyine müpteladır
33- Dil fikrile bin canda nihan eylemek ister
34- Dost bahçesinin gülleri cerrahiler derler bize
35- Dü cihanın mefhari gönüllerin sultanı
36- Dünyaya mağrur kişi tevbeye gel tevbeye
37- Düştüm aşkın seline
38- Ebubekir Ömer Osman Alidir fatih-i Hayber
39- Edeb ya Hu (NEVNİYAZ)(Biz makam-ı evliya-yı şah-ı Mevlanadayız
40- Elveda bizden sana ey şehri rahmet elveda
41- Erişdirdi bu canı cana Kuran
42- Essala her kim gelir bazar-ı aşka essela
43- Esselam ey Ahmed-i Muhtar olan son nebi
44- Evliyadan gelen kelam okunan kuran değil mi
45- Evliyadan gelen kelam okunan Kuran değil mi
46- Ey dostlarım ağlaşalım oruç ayı gitti yine (Giydirme-Aşıklara edin..)
47- Ey garip bülbül diyarın kandedir
48- Ey gönül gel Hakka giden rahı bul
49- Ey güzellerden güzel ruhum Resul-i Kibriya
50- Ey Hatice annemiz ey çaresizler çaresi
51- Ey hevasına tapan tevbeye gel tevbeye
52- Ezelden narına aşkın yana-geldim nihan içre
53- Geçeriz dünyada can ü canandan
54- Gel gel yanalım ateş-i aşka
55- Gel gel yanalım ateş-i aşka
56- Gönlümün bir köşesinde arş-ı Rahman gizlidir
57- Gönülleri duruldur erenlerin halveti
58- Gönülleri duruldur erenlerin halveti
59- Gördünse canan illerin bülbül haber ver gel bize
60- Gül gibi dilşad olun ey aşıkan
61- Gül isteyi bir bülbülüm bu bağa ötmeye geldim
62- Gülistanda gülü handan eden dost
63- Habibullah cihane can değil mi
64- Habibullah cihane can değil mi
65- Habibullah cihane can değil mi
66- Hak cihana doludur
67- Hak cihana doludur
68- Hak emrini ettik eda
69- Hak yaratdı cism ü canı
70- Hakdan utan olma asi
71- Hakdan utan olma asi
72- Hakdır Allahım Muhammed mahım
73- Hakka isyan eyleyen tövbeye gel tövbeye
74- Handan olur mana gülü asarı Zikrullah ile
75- Hatice Sultandan doğan nur-sima
76- Her etek tennuredir her satır bir suredir
77- Hikmeti bil cümle sevgiler geri aslı nedir (HİKMET)
78- İnayetle nazar eyle kuluna
79- İşitdin se nidayı Hakk gel Allaha gel Allaha
80- Kabe dünyanın merkezi
81- Kerbela vakıasın yad ile kan ağlayalım
82- Kıldım hatalar çok cesim
83- Kuran okuruz ezberi (Zahidler eyler tanımız)
84- La faile illallah dilde zikrim bu hergah
85- Meclisde o ahu yine hayran bakıyor
86- Mekke yurdu medine-i Münevvere
87- Muhammeddir cemal-i Hakka mirat
88- Nur ile doldu yine kevn ü mekan
89- Ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım
90- Ol dostu ben sevdiğim bu canımdan ileri
91- Pirimden himmet fakire gerek
92- Ruhun şevkiyle sad-çak oldu her gül ya Resulallah
93- Sen bize revnaklı bir günde geldin a canım
94- Sevme ey dil el-hazer canan üstüne
95- Şarab-ı aşkını nuş ettir ya Rab
96- Şehitlerin ser çeşmesi
97- Şeyhimle olsam Hakka ulaşsam
98- Şükür minnet ol Allaha
99- Ten-i ademdeki can bil ki edebdir
100- Ten-i ademdeki can bil ki edebdir
101- Tevhid ile olur her derde derman
102- Varsam Hicaz illerine düşsem Kabe yollarına
103- Vecd-i dil bir şarkı yazdım yadedin dostlar beni
104- Ya İlahi sana açtım elimi
105- Ya Rab günahım affet
106- Ya Rab günahım afvet
107- Ya Rab günahım afvet
108- Ya Rabbena ya Rabbena yardım eyle kıyamette
109- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
110- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
111- Ya Resulallah şefaat eyle Allah aşkına
112- Ya Resulallah şefeat eyle Allah aşkına
113- Yine başımda sevda-yı sefer var
114- Yüreğime dost derdi urdu türlü yareler
115- Yüzün nur-i Hüdadır ya Resulallah
116- Zahida devrana gel ki olasın aşk bülbülü(*)
117- Peşrev
118- Peşrev
119- Saz Semaisi
120- Saz Semaisi
121- Saz Semaisi
122- Saz Semaisi
123- Saz Semaisi
124- Saz Semaisi
125- Saz Semaisi
126- Saz Semaisi
127- Saz Semaisi
128- Saz Semaisi
129- Dil beytini pak eden..
130- Saz Semaisi
131- Saz Semaisi
132- Peşrev


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR