Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Fehmi Tokay -

D.Tarihi : 1889
Ö.Tarihi : 1959 Haziran 23
Doğum Yılı :1889
Doğum Yeri : - Üsküdar

Ölüm Tarihi:1959 Haziran 23
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
1- Ben gerçekten severim
Besteleri
1- Açıldı bahçede güller
2- Ah ü zar-ı aşka uymuş kam-yab olmuş gönül
3- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
4- Aman cana beni şad et
5- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
6- Aşka düşmek iptiladır firkati hem çok bela
7- Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
8- Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma
9- Bahçede güller açtı her yana koku saçtı
10- Ben gerçekten severim
11- Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın
12- Beni beklettin efendim yine mutad olarak
13- Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım
14- Bıktım taşımakdan şu yanan kalbi usandım
15- Bilmem nideyim aşkın elinden
16- Bir bakışla bağladın zülfüne şeyda dili
17- Bir böyle güzel aşıka bilmem neler eyler
18- Bir gonca-gülün uğruna bülbül heder oldu
19- Bir görmek ile hüsnüne kıldın beni şeyda
20- Bir gülün meftunu oldum ben de bir bülbül gibi
21- Bir gün dökülür belki bu sinendeki güller
22- Bir gün ne olur badeyi sun kendi elinle
23- Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla
24- Bir lahza bile benden uzak kalma yakın gel
25- Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm
26- Bitmez o hazin ruhumun isyanları eyvah
27- Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
28- Cevr olur imkan-ı vuslat vermeyen imaların
29- Çaldığın nayın nevası perdesi tizi pesi
30- Çeşmanı süzüp sen bana baktın da ne buldun
31- Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle
32- Dam-ı aşka düştü divane gönlüm
33- Dinle cana sesimde aşk dile gelip çağlıyor
34- Düştü gönlüm bir kere ol afet-i dildare (*)
35- Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
36- Esmedinse aşk yelinden sor bülbüle baharı
37- Ey açan sinemde her gün gamzesiyle başka dağ
38- Ey bad-ı saba bağrıma es def-i gam eyle
39- Gam çekme güzel nolsa baharın sonu yazdır
40- Geçiyor ömr-i hazin sadece "cana" diyerek
41- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
42- Gelin Allah diyelim/Kalbden pası silelim(*b)
43- Gelmedin bir kerreden mada neden
44- Gitti başımdan hümanın sayesi
45- Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var
46- Gönlümün ilhamını gözlerinde buldumdu
47- Gönül vermişken el çektim güzelden
48- Gördümse seni ruhuma gir oy demedim ya
49- Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş
50- Gül yüzüne hasretim canımın cananısın sen
51- Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz
52- Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yari
53- Gün olur ki sonbaharın hüznü lal eyler beni
54- Hak-sar ettin beni çok firkatinle nazenin
55- Hasret taşarak yıktı bu bağrımdaki bendi
56- Hasta-i hicranınım ey nazenin
57- İç de mest ol kim sunar saki-i meh-ruler meyi
58- İçelim mey gibi gel buseleri minnetsiz
59- İltifat etti gönül bezmine canan bu gece
60- İnleyen ah eyleyen bi-çare bir neydir gönül
61- Kaç kerre dolaştıktı kuş uçmaz gecelerde
62- Kaçsan ayıplamam...
63- Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var
64- Kendim yanarım derdime gayre zararım yok
65- Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lanesini
66- Kim aşka bu girdaba tutulsa
67- Kim der ki teselli ararız biz mey ile
68- Koklat tenin gonca gül
69- Leyla diye bir afet için derbeder oldum
70- Mest ü bi-tabım füsunkar işvelerden ey peri
71- Mey-i engur ile doldur ne durursun kadehi
72- Mey değil de sunduğun yar zehr-i cam olsun içir
73- Muhammedden diğer yok vasıl olmuş kab-ı kavseyne
74- Ne durursun gafil insan imanın sorsalar gerek
75- Ne neyim var ne meyim var ne de bir saki-i dilcu
76- Neşenle baharınla gelip gönlüme doldun
77- Nicedir katlanırım sabrederek hasretine
78- O ahu bakışlara bir anda kandın gönül
79- Peymanelere suz-i dilin zehri bulaştı (*)
80- Ruhumun hakimisin geliver kalbime gir
81- Sagarda değil saki-i zibada gözüm yok
82- Sakıya el atma dur rengine bakıyoruz
83- Saki ki sen oldun su şarab oldu demektir
84- Sen Habib-i Kibriyasın ya Muhammed Mustafa
85- Sen hep sen artık benin hüznüm kederim
86- Sensizse bütün neşesi ömrün keder olsun
87- Sevdiğim sevdim seni ben saklamam
88- Sevenleri sev sen de sitemkar olma gönül
89- Sevmek de uzun sürmese bir mevsime dolsa (*)
90- Sinaya tırmanan Musadan evvel
91- Sonbahar oldu deyip yazla kışa...
92- Suya gün vursa güzel gölgeni düşmüş sanırım
93- Süzülür neşe-i sevda o güzel gamzelerinden
94- Terket beni artık yetişir sende vefa yok
95- Tutam yar elinden tutam
96- Ummazdı gönül derdine derman yar elinden (*)
97- Varalım kuy-i dil-araya gönül"Hu" diyerek
98- Yine bir gün doğuyor içimde aşk ilinden
99- Zuhurun bais-i halk-ı cihandır ya Resulallah
100- Bir gonca-gülün uğruna bülbül heder oldu
101- Çaldığın nayın nevası perdesi tizi pesi
102- Sonbahar oldu deyip yazla kışa...
103- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
104- Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
105- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
106- Bir gün dökülür belki bu sinendeki güller
107- İltifat etti gönül bezmine canan bu gece
108- Tutam yar elinden tutam
109- Tutam yar elinden tutam
110- Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var
111- Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz
112- Gelin Allah diyelim/Kalbden pası silelim(*b)
113- Ah ü zar-ı aşka uymuş kam-yab olmuş gönül
114- Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
115- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
116- Bir gün dökülür belki bu sinendeki güller
117- İltifat etti gönül bezmine canan bu gece
118- Terket beni artık yetişir sende vefa yok
119- Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yari
120- Gönül vermişken el çektim güzelden
121- Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz
122- Gelin Allah diyelim/Kalbden pası silelim(*b)
123- Gelmedin bir kerreden mada neden
124- Terket beni artık yetişir sende vefa yok
125- Tutam yar elinden tutam
126- Açıldı bahçede güller
127- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
128- Bir bakışla bağladın zülfüne şeyda dili
129- Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var
130- O ahu bakışlara bir anda kandın gönül
131- Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım
132- Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
133- Ummazdı gönül derdine derman yar elinden (*)
134- Geçiyor ömr-i hazin sadece "cana" diyerek
135- Aman cana beni şad et
136- Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın
137- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
138- Bir gün dökülür belki bu sinendeki güller
139- İltifat etti gönül bezmine canan bu gece
140- Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
141- Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle
142- Gelin Allah diyelim/Kalbden pası silelim(*b)
143- Gelmedin bir kerreden mada neden
144- Gördümse seni ruhuma gir oy demedim ya
145- Ah ü zar-ı aşka uymuş kam-yab olmuş gönül
146- Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yari
147- Zuhurun bais-i halk-ı cihandır ya Resulallah
148- Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lanesini
149- Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var
150- Gönül vermişken el çektim güzelden
151- Düştü gönlüm bir kere ol afet-i dildare (*)
152- Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz
153- Açıldı bahçede güller
154- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
155- Aşka düşmek iptiladır firkati hem çok bela
156- Bir bakışla bağladın zülfüne şeyda dili
157- Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var
158- Sagarda değil saki-i zibada gözüm yok
159- Leyla diye bir afet için derbeder oldum
160- Mey değil de sunduğun yar zehr-i cam olsun içir
161- Terket beni artık yetişir sende vefa yok
162- Tutam yar elinden tutam
163- Gönlümün ilhamını gözlerinde buldumdu
164- İç de mest ol kim sunar saki-i meh-ruler meyi
165- Ummazdı gönül derdine derman yar elinden (*)
166- Geçiyor ömr-i hazin sadece "cana" diyerek
167- Aman cana beni şad et
168- Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın
169- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
170- Gül yüzüne hasretim canımın cananısın sen
171- Bir gün dökülür belki bu sinendeki güller
172- İltifat etti gönül bezmine canan bu gece
173- Gitti başımdan hümanın sayesi
174- Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
175- O ahu bakışlara bir anda kandın gönül
176- Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım
177- Bilmem nideyim aşkın elinden
178- Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
179- Bir gonca-gülün uğruna bülbül heder oldu
180- Sonbahar oldu deyip yazla kışa...
181- İçelim mey gibi gel buseleri minnetsiz
182- Ah ü zar-ı aşka uymuş kam-yab olmuş gönül
183- Düştü gönlüm bir kere ol afet-i dildare (*)
184- Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz
185- Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle
186- Gelin Allah diyelim/Kalbden pası silelim(*b)
187- Gelmedin bir kerreden mada neden
188- Gördümse seni ruhuma gir oy demedim ya
189- Sevdiğim sevdim seni ben saklamam
190- Sevenleri sev sen de sitemkar olma gönül
191- Sinaya tırmanan Musadan evvel
192- Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var
193- Varalım kuy-i dil-araya gönül"Hu" diyerek
194- Dam-ı aşka düştü divane gönlüm
195- Gönül vermişken el çektim güzelden
196- Zuhurun bais-i halk-ı cihandır ya Resulallah
197- Yine bir gün doğuyor içimde aşk ilinden
198- Kaç kerre dolaştıktı kuş uçmaz gecelerde
199- Kırdın ümmidimi yıktın şu gönül lanesini
200- Cevr olur imkan-ı vuslat vermeyen imaların
201- Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var
202- Sagarda değil saki-i zibada gözüm yok
203- Ey bad-ı saba bağrıma es def-i gam eyle
204- Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yari
205- Açıldı bahçede güller
206- Kendim yanarım derdime gayre zararım yok
207- Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
208- Aşka düşmek iptiladır firkati hem çok bela
209- Bir bakışla bağladın zülfüne şeyda dili
210- Gam çekme güzel nolsa baharın sonu yazdır
211- Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş
212- Gün olur ki sonbaharın hüznü lal eyler beni
213- Nicedir katlanırım sabrederek hasretine
214- Koklat tenin gonca gül
215- Tutam yar elinden tutam
216- Leyla diye bir afet için derbeder oldum
217- Mey değil de sunduğun yar zehr-i cam olsun içir
218- Sen Habib-i Kibriyasın ya Muhammed Mustafa
219- Terket beni artık yetişir sende vefa yok
220- Gitti başımdan hümanın sayesi
221- Kim der ki teselli ararız biz mey ile
222- Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
223- Ben gerçekten severim
224- Geçiyor ömr-i hazin sadece "cana" diyerek
225- Aman cana beni şad et
226- Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma
227- Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın
228- Geçti bahar hazan erdi bu yerde (4 iki nüsha)
229- Gül yüzüne hasretim canımın cananısın sen
230- Bir gün dökülür belki bu sinendeki güller
231- İltifat etti gönül bezmine canan bu gece
232- Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla
233- Mest ü bi-tabım füsunkar işvelerden ey peri
234- Beni beklettin efendim yine mutad olarak
235- Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım
236- Bilmem nideyim aşkın elinden
237- Bir böyle güzel aşıka bilmem neler eyler
238- Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
239- Dinle cana sesimde aşk dile gelip çağlıyor
240- Gönlümün ilhamını gözlerinde buldumdu
241- İç de mest ol kim sunar saki-i meh-ruler meyi
242- Ummazdı gönül derdine derman yar elinden (*)
243- Neşenle baharınla gelip gönlüme doldun
244- İnleyen ah eyleyen bi-çare bir neydir gönül
245- O ahu bakışlara bir anda kandın gönül
246- Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
247- Ne durursun gafil insan imanın sorsalar gerek
248- Bir gün ne olur badeyi sun kendi elinle
249- Süzülür neşe-i sevda o güzel gamzelerinden
250- İçelim mey gibi gel buseleri minnetsiz
251- Ah ü zar-ı aşka uymuş kam-yab olmuş gönül


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR