Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Cinuçen Tanrıkorur -

D.Tarihi : 1938 Şubat 20
Ö.Tarihi : 2000 Haziran 28
Doğum Yılı :1938 Şubat 20
Doğum Yeri : - Fatih

Ölüm Tarihi:2000 Haziran 28
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
1- Doğum günün kutlu olsun
2- Hayatta yalnız serabı var sana olan sevgimin
3- Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak
4- Yediklerin aynen sensin içtiklerin aynen sensin
Besteleri
1- Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz
2- Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felah
3- Ah eden kimdir bu saat kuytuda
4- Akardı gönlüm olup bir şelale devrinde
5- Akşamları sahildeki seyrane doyulmaz
6- Al canımı canım ki alevdir teni kurtar
7- Alem içre ademoğlu haşredek sürgünde mi
8- Alem içre ademoğlu haşredek sürgünde mi
9- Alemde ne var ki aşktan özge bethude nefes tüketme şair
10- Alemde ta ezelden ilahi nefesti can (Halil Cine)
11- Allah ü Ekber vel-Kerim sensin Azim (Ey padişah-ı..)
12- Altın bir olta saldım yaşanmış zamanlara
13- Anlayan yok nar-ı aşkın şiddet-i buhranını
14- Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede (SÜLEYMANİYEDE SABAH)
15- Artık yetişir hüzün reva-yı Hak mı bilmem
16- Aşık-ı pür-yare-i müjganınem
17- Aşıkan laf ez "tebarek Rabbenal-ala" zenend
18- Aşıkın maksudu ol mahbub-i bi-hemta imiş
19- Aşina-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir
20- Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır
21- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
22- Aşkın teli kalbin telidir cevre dayanmaz
23- Aşkınla ilahi beni aşüfte-dimağ et
24- Atım tepmez itim kapmaz deme
25- Aydında doğan erlere cepken yaraşır
26- Ayrıldığımızda sonbahardı gönlüm gecesinde gündüzünde
27- Bağ-ı aşkın andelibi hazret-i Üftadedir
28- Bahar oldu yine açıldı güller
29- Bahtın ağardı gölgesi düzleşti dikleri
30- Bakışın dolar gönül mor gecelerden fer alır
31- Bana çok gördü felek külbe-i ahzanı bile
32- Bana gül verdi o gül çehreli
33- Be-hey bülbül nedir feryad var eyle Hakdan istimdad
34- Belki manzum bir yalandır belki ayet gözlerin
35- Belki sevda estiren yellerdesin
36- Ben bahtıma küsmem seni sevdikçe uzaktan
37- Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
38- Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla
39- Ben senin meselen olabildim mi
40- Ben yıllara terkettim ümit yüklü baharı
41- Beni bu karanlıkta yapayalnız bıraktın
42- Beni buyun ile gel mest ü rehavi ediver
43- Beni buyün ile gel mest ü rehavi ediver
44- Beni buyün ile gel mest ü rehavi ediver
45- Beni buyün ile gel mest ü rehavi ediver (*)
46- Beni pek sevme diyorsun bu itabın yeri mi
47- Beni zalim çöle gönderdi
48- Benim bunda kararım yok
49- Besmeleyle çıktım yola selam verdim sağa sola
50- Bezm-i cemşidde devran ki kadehler le döner
51- Bezm-i elemin devri bitüp aleme geldik
52- Bırak merhem süren dostum yaram merhemle bağdaşmaz
53- Bi-mekanım bu cihanda
54- Bihamdillah ki biz divaneyiz hem şanımız var
55- Bilmem amma bu gecem son gecedir
56- Bilmem ki sen gidince gelen karlı kış nedir
57- Bilmeyenler başımız göklere ermiş sanacak
58- Bilsen nelerden oldum
59- Bin derdi şerh edersin bir kez bakıp derinden
60- Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
61- Bir an gelip de baktı mı manalı göz göze
62- Bir çiçektir ki solar mevsimi geçtikçe başın
63- Bir damla yaştan oldu bin damla yaşla doldu
64- Bir devlet için çerha temennadan usandık
65- Bir devridir gelip geçen ömrün ki neyleyim
66- Bir dilde ki menkul olur envar-ı Muhammed
67- Bir ehl-i dilim kubbe-i minada gözüm yok
68- Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında
69- Bir garip aşıkım Hakdır her dem lisanım peşrevi
70- Bir garip kul düştü yola
71- Bir gizli gurur duymanı umdum gülüverdin
72- Bir gönül yangınının yaktığı pinhan ateşi
73- Bir gün şifa verirsin bin yıl yürek yakarsın
74- Bir günüm asude geçmez ah ü efgan etmeden
75- Bir hıyabandır ki hasret kuy-i canandan geçer
76- Bir kamet-i Rast dilberin ahengine meftun
77- Bir kuş tanıyordum ki baharda
78- Bir lale yüzün mihneti kalmış eserimde
79- Bir perde çekilmiş gibi maziyle aramızda
80- Bir peri kıldı yine aşık ü divane beni
81- Bir peri masalı kulaklarına bir bahar rüzgarı yanaklarına
82- Bir peridir çehre mavi gözler..
83- Bir rüyaydı geldi geçti mutluluk dedikleri o zalim
84- Bir ses ki terennüm gibi her lafzı bir ahenk
85- Bir şafak vakti ordular coşarak çıktılar Orta Asyada sefere
86- Bir şahaser bırakmış ölürken cihanda Cem
87- Bir ümit meltemi dağıtır tasa
88- Bir ürperiş aheste sararken tenini
89- Bir yıl daha can verdi zamanın kucağında
90- Birden bugün hayaline yaklaştı gözlerim
91- Biz kenardan bakarak fark ederiz ta derini
92- Biz şevkine hayran oluruz fasl-ı baharın
93- Bizdik o hücumun bütün aşkıyle kanatlı
94- Bizi insan eden sensin
95- Bosnadaki bayram sabahı rüzgar amansız bugün
96- Bu ben miyim kara kurşun boşaltır aklarıma
97- Bu demdir tabımın devr-i melali
98- Bu demdir tabımın devr-i melali
99- Bu gece garipsi bir hali var yıldızların
100- Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım
101- Bu sabah doğan güneş sevinçli bizim kadar
102- Bu son karanlığa gövdem dalınca tek başına
103- Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele
104- Bunda gelen eğer pir ü civandır
105- Buseler vad eylemiştin aşık-ı hayranına
106- Bülbül ki aşiyan-ı fenayı koyup gider
107- Bülbül ki aşiyan-ı kadimi koyup gelir
108- Bülbül olmaz bu dilin nağmesi
109- Büyük Itriye eskiler derler bizim öz musıkimizin piri
110- Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer
111- Can bu tenden gitmedikce pervaneyim Kurana ben
112- Candadır sevdiğimiz dağda beyabanda değil
113- Cenab-ı Pakine layık amel yok
114- Çağ geçti gün tükendi ömür bitmek üzredir
115- Çal ben de olup ah larımla sana demsaz
116- Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde
117- Çisil çisil bir mehtap huzmesindeydi yüzün
118- Çok insan anlayamaz anlayamaz eski musıkimizden
119- Çok mu gördün bana birkaç gece mehtabı felek
120- Çölde savrulmak için rüzgar uman kum gibiyim
121- Dağıtır bad-ı saba serde heva perdesini
122- Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben
123- Dil derdini gamınla dil-efgar olan bilir
124- Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün karesine
125- Dilşikarım sen esir ettin dil-i naşadımı
126- Dinleyen her zerreye binbir zerreye binbir hitabım var
127- Doğum günün kutlu olsun
128- Dönüyor cazibe-i aşk ile alem her an
129- Duyulur bahar yelinden açılan o son seferde
130- Dünya çilesine cennet huzuru
131- Düşeli derd-i firakın ile sevdaya meye
132- Düştü bir dağ gibi sevdası onun
133- Düştü can mülkü şükür bir nice sultan eline
134- Düştük yola her nefeste canan diyerek
135- Ecdadın eski yurdunu çoktandır özledim
136- Ela gözleri dalgın geniş alnı sararmış
137- Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen
138- En muhteşem sevda o ki yar görünmez
139- Enbiya kadrini yurdundakiler bilmediler (Destan)
140- Enginlere at sürdüğün akşamdı kenardan
141- Enginlere at sürdüğün akşamdı kenardan
142- Estin efil efil sen bir tatlı meltem oldun
143- Eş seçmeye girdimdi gönül bahçesine
144- Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim
145- Euzübillahimineşşeytanirracim. (Besmele-İhlas-Münacaat)
146- Ey bahtım aman gönlüme dem vurma çekil git
147- Ey çerağ-ı asüman ü rahmeti hak ber-zemin
148- Ey dost aşarız dağları an içre susuz
149- Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir
150- Ey padişah-ı bi-zeval (Allah ü Ekber vel-Kerim)
151- Ey Vahid ü ferd ü Samed
152- Ey Vahid ü ferd ü Samed
153- Ezelden şah-ı aşkın bende-i fermanıyız cana
154- Fani ömür biter bir uzun sonbahar olur
155- Fecre benzettiği bayrakla kefenlenmiş Ata
156- Fehüve leyse cismen matera
157- Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlaya Mevlaya
158- Gecenin bir yerinde kalem "vakit" der seslenir
159- Geçiyor yel gibi yıllar teni dümdüz yaparak
160- Gel gel dil-i hasret-zede dürdaneyi görsün
161- Geldi bülbülleri aşkın gül için feryada
162- Geldim huzur-u hüsnüne peymaneler gibi
163- Gelişiniz neredendir bilemem yorgunsunuz mola verin turnalar (*a Solo)
164- Ger humar ared suda-ı ber-ser-ı sevda-yı aşk
165- Gerçek bu ki sessizliği dünyayı değer
166- Gerçek mi yalan mı duyduğum haber
167- Gerçekle çatıştıysa düşüm suç bende
168- Geri dönmem diye gittin ama geldin yine de
169- Gezindim saz-ı hicranımla binbir perde üstünde
170- Git bu mevsimde gurub vakti Cihangirden bak
171- Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
172- Gittin bu gelen meclise hicran yine şimdi
173- Gök toprağa eğilir yaklaşır
174- Gökler benimle başladı ben yerde başladım
175- Göklerde pır pır uçmakta şimdi
176- Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte
177- Gönlüm yine bir dilbere meyletti
178- Gönlümde yanan aşk ile viran olayım gel
179- Gönlümdeki enginlere gel bak göreceksin
180- Gönül al feth-i mübin ister isen ey insan
181- Gönül çıkar gelir yarin yoluna (YAVAŞCAya)
182- Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah
183- Gönül kuşum kaf dağın aşarken al canımı
184- Gönül yıkma gönül yap insana dön yüzünü
185- Gönülde gerçeğe benzer ne varsa hepsi yalan
186- Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin
187- Gönülle körkütük olmuş içer içer gideriz
188- Görmemiş çeşm-i felek hiç biz ne demler görmüşüz
189- Görünen her şeyi tevhide işaret bilirim
190- Görürüm şafakta sular dupduru
191- Gözle olmaz özle gel bak suret-i makusuma
192- Gözler mi görür kalp mi duyar üfleniyor sur
193- Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine
194- Gözlerin bir mavi derya darda kalmış gönlüme
195- Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar
196- Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır sanki bu şebnem
197- Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
198- Gülzar-ı dilde gonce-i aşk an-be-an açar
199- Gün çıktı bulutlar yarılıp akşama doğru
200- Gün olur devr-i saltanat da biter
201- GÜNAYDINIM (Şavkıması sana doğru..)
202- Gündüzleri aldım yıkadım
203- Güneş batınca bu kuşlar uçup gider gamla
204- Güneş gerdanlık boynunda güneş burcundan al geçer
205- Günler ne çabuk geçip giderdi hep neşe ve sürur içinde
206- Güzelsin bi-bedelsin
207- Hak nuru gönlü Hakkı temennaya döndürür
208- Hak tanınsın kimse gaddar kimse mağdur olmasın(Ya ilahi..)
209- Hak Teala hoş yaratmış beş yemiş
210- Hak zikrinin ilhamı keremler nerede
211- Hala duyulur surda gaza velvelesi
212- Halimiz devran elinden oldu ser-ta-ser harab
213- Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana
214- Harfin ne hükmüdür heceden el çek
215- Hasılım yok ser-i kuyunde beladan gayrı
216- Hasretin bağrımı kan etse de bir an kanamam
217- Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir
218- Hayatta en değerli hazinemiz sağlıktır
219- Hayatta yalnız serabı var sana olan sevgimin
220- Her derdi yanan kalbime sen koydun elinle
221- Her lokmasında gizlidir esrarı nimetin
222- Hicran eriştiğinde saba ruzigarına
223- Hicran ile yanar geceler rişte-i canım
224- Hilkat lisan-ı hal ile her bar söylenür
225- Hislerle murassa ve hayallerle müzeyyen
226- Hudaya cümle alem sana aşık seni özler Resulullah
227- Hüdamızdan hidayettir sabahlar
228- Hülyalı gözlerinde garip gölgeler nedir
229- Hüsn aleminde yokmuş ezelden hicabımız
230- Issızım gurbette kaldım pek garibim ben bugün
231- Iztırabın sonu yok sanma bu alem de geçer
232- Iztırabın sonu yok sanma bu alem de geçer
233- İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim
234- İki kor parçası baktıkça kıvılcımlanıyor
235- İlahi bir aşk ver bana kandalığım bilmeyeyin
236- İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini
237- İnnilte ya rihas saba
238- İstanbulu sevdim yedi iklimin içinden
239- İştiyakın derdi yaktı canımı kanmaz mısın
240- İşveperversin güzelsin şuhsun nazendesin
241- Kalb-i mihnetzedemin zülfüne ram olduğu gün
242- Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler
243- Kalmışım gurbette hayran zar ü giryan neyleyim
244- Kandillide eski bahçelerde akşam kapanınca perde perde
245- Kani o dem ki harim-i visale mahrem idim
246- Kara bahtımda elemlerle ölümler yarışır
247- Kılmayın naşımın üstünde namaz
248- Kim bilir kim duyar o besteleri (Gelse o şuh..)
249- Kim tapar böyle nefsine cennet kolay olsa
250- Kopar sonbahar tellerinden derinden derinden
251- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
252- Köle ol kendini vakfeyle de şer bilmeyene
253- Köy camii meşruta muvakkit yeri meydan
254- Lebin vasfında sultanım dehan aşık zeban aşık
255- Mah-ı Muharrem oldu şafakdan çıkıp hilal kılmış
256- Mahrem ettim ruhumun esrarına peymaneyi
257- Mavi maviydi gökyüzü bulutlar beyaz beyazdı bulutlar
258- Mehlika Sultana aşık yedi genç...
259- Menem ki kafile salar-i karban-i gamem
260- Mesnevi şevkim eflake çıkarmış nayız
261- Mest eden gönlü şu dünya mey ü sahbası değil
262- Mevid-i mehtaba saz açmış gümüşten şahrah
263- Mey düşmeni rindana haram olsun erenler
264- Muradınca dönse devran bir zaman
265- Mutluluğumuz için varlığını adadın
266- Mutrib kerem et çal da aman
267- Müjde müminler size ihsan-ı Rahmandır gelen
268- Nal sesleri sardıkça derin uykuları
269- Ne aşka sabreder oldum ne akl ile yarim
270- Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar
271- Ne ki mevcud ise alemde güzel doğru iyi
272- Ne sünbülden nasib aldım
273- Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde
274- Ne zaman nursuz kalsam karanlığın içinde
275- Nedir bu katrelerde bahr-i umman olduğun cana
276- Neşem tükendi zerre kadar iç huzuru yok
277- Nice enginlere daldım nice dardan geçerek
278- Nüh-felek seyrine çıkmış deli divane gönül
279- O günahın bizi kahretse mücazatı gerek
280- O kadar dolu ki toprağın şanla
281- O kuş en kuytu bahçelerde öter
282- Ömrümce güldü nazlı edasıyle her seher
283- Öyle mahmur eylemişsin çeşm-i celladın ki can
284- Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir
285- Pakize dil safadan ruhsarı yare düşmüş
286- Paylaşış
287- Pek şirin bir beldesin ey şehr-i burc-ı evliya
288- Perde berdar ey hayati can ü can efzayimen
289- Perişandır gönül sensiz
290- Pür-günahım ki sesin kalbime rahmet getirir
291- Rahman ve Rahim Rabbimiz Allahın adıyle
292- Rehber gerek yaran gerek nur gerek
293- Ruhumda o ses arşa yüceldikçe yüceldim
294- Rütbem alçaksa da gam çekmede son mertebeyim
295- Rüya gibi bir akşamı seyretmeğe geldin
296- Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su
297- Sada-yı ney haram olsun dedin ey sufi-i salus
298- Saki kadehi aşk-ı ilahi ile doldur
299- Saki ki sen oldun su şarab oldu demektir
300- Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek
301- Sanma beyhude döner vecde gelen aşıklar
302- Sararıyor nar çiçeği umutlar
303- Sarsın diye bağrımdaki binbir bereyi bin can ile dinler gönlüm Gül Göreyi
304- Seherde açılan güller nedendir..
305- Sen belki hayalimdeki en tatlı yalansın
306- Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni
307- Sen ey cihan-ı muvahhid ki mah-ı gufranı
308- Sen gel de üzüm gözlü güzel badeyi boş ko
309- Sen Kanlıcanın ey gül-i nazende serabı
310- Sen sagar-ı sevdaya dolan nahb-i ezelsin
311- Sen surete bakmakla hüküm verme sakın
312- Seni sevdikçe bu tutsaklar evinden çıktım
313- Seni seven kim deseler bir tek benim annem derim
314- Sensin cefaperestim sensin şifanisarım
315- Sensiz bu kor yığınları en son sözüm değil
316- Sensiz geçen eyyam-ı bahar bil ki hazandır
317- Ses ver güzü nağmenle bahar et ne olursun
318- Sestir can evimizde özgürlüğü anlatan
319- Sevdalı gözden ürker
320- Sevdan ile dil milkin viraneye döndürdün
321- Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı
322- Sevdiğim kahr-ı Hüdaya inkisar etmek de güç
323- Sevdiğim kahr-i hüdaya inkisar etmek de güç
324- Sevgimizden bir deniz var sen güneşten közle gel
325- Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak
326- Sevginin çocukları Bandırmaya kanat açar
327- Sol ki yaprak toprak seninle güçlensin
328- Sonbahar hüznü mü çökmekte bügünden yarına
329- Söyle bülbül güle sevda-yı dil-arayı yine
330- Söyleyin neyleyecek halk-ı cihan yadımızı
331- Susmak ne kadar zordu o akşam ona baktım
332- Susmasın gülşen-i can bülbülü feryad etsin
333- Südde-i pakine yüz sürmeğe geldim cana
334- Şair deriz ummana soluksuz dalana
335- Şarkılara susamış geceler gibiyim
336- Şavkıması sana doğru yolların
337- Şimdi bahar gönlümde çünkü o yar gönlümde
338- Şimdi zor "bekle "demek gönlüme "bir başka yılı"
339- Şimdiden çöktü garip gönlüme hicran acısı
340- Şol gökleri kaldıranın
341- Şol gökleri kaldıranın
342- Şöyle baktım gam çekenler hep deli
343- Şüpheyle tereddütle yürek yandığı anlar
344- Ta ezelden demek uşşaka mukadder bu çile
345- Ta ezelden demek uşşaka mukadder bu çile
346- Ta ezelden sıfat-ı aşk ile mevsufuz biz
347- Ta yürekten kopuyormuş gibi hummalı sesin
348- Taştım yine aşkınla bu tenler bana yetmez
349- Tecelli-i cemal ister gönül eğlenmez eğlenmez
350- Tıpırtılar yağmurların yağışı
351- Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini
352- Ulüvv-i payene ümmi demektir en celi isbat
353- Uyusun yavrum büyüsün eteğini sürüsün
354- Ümmidimiz şefaatidir nur-i alemin
355- Ürküyle koşar bende ayak karla buza
356- Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır
357- Vakta ki beni gamlı görürler
358- Vasl-ı cananına müştak nice şeyda bilirim
359- Vücudun mazhar-ı tamm-ı Hüdadır ya Resulallah
360- Ya ilahi gafletim çok haksızım hak sendedir
361- Ya ilahi rahmetinden kimseler dur (Hak tanınsın kimse..)
362- Ya ilahi seni sevmek dile efsane gelir
363- Ya Rab beni sen hal-i perişana düşürme
364- Ya Rab ne müsavatı ne hürriyyeti ver
365- Yad-ı hayal-i yar ile gülzare baktım ağladım
366- Yağmurlu bir baharı sarındık seninle biz
367- Yakar mı nameberin yoksa yare değmez mi
368- Yaklaşırken o bakır tenli güzel kıvrılarak
369- Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla
370- Yanmakta cehennemle yarıştım seni sevdim
371- Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum
372- Yaşamak çölde susuz kalmışa bir damla sudur
373- Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün..
374- Yediklerin aynen sensin içtiklerin aynen sensin
375- Yemen diyarındadır altın ayarındadır
376- Yetiş ey kanlı felek bağrımı gel yar bakalım
377- Yetiş ey kanlı felek bağrımı gel yar bakalım
378- Yine gönlüm üç dilbere yakıldı
379- Yok hayatımda ne iklim ne de mevsim farkı
380- Yollara hasretle düşüp daldım elem rüzgarına
381- Yollarda düşündüm sesinin zevki için ben (Niyaz)
382- Yumurtanın beyazına kalkın Hakkın niyazına
383- Yücelerden yücesin kimse bilmez nicesin
384- Yükselir semaya doğru ellerim
385- Yüzün mü terledi güller mi kondu gül tasına
386- Yüzünü göremedim sesini duyamadım (ATAM)
387- Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı
388- Zavil Aşiran Faslı
389- Zemzemle yıkanmış duru seller gibi ak
390- Cenaze Marşı
391- Etüd
392- Etüd (Folklorik metod)
393- Film Müziği
394- Horon
395- Longa
396- Medhal
397- Medhal
398- Medhal
399- Medhal
400- Medhal
401- Medhal
402- Medhal
403- Metod parçası
404- Metod Parçası
405- Metod Parçası
406- Metod Parçası
407- Metod Parçası
408- Metod Parçası
409- Metod Parçası
410- Metod Parçası
411- Metod Parçası
412- Metod Parçası
413- Metod Parçası
414- Metod Parçası
415- Metod Parçası
416- Metod Parçası
417- Metod Parçası
418- Oyun Havası
419- Oyun Havası
420- Oyun Havası
421- Oyun Havası (Keman ud kanun klarnet def ve darbuka için)
422- Peşrev
423- Peşrev
424- Peşrev
425- Peşrev
426- Peşrev
427- Peşrev
428- Peşrev
429- Peşrev
430- Peşrev
431- Peşrev
432- Peşrev
433- Peşrev
434- Saz Eseri
435- Saz Eseri
436- Saz Eseri
437- Saz Eseri
438- Saz Eseri
439- Saz Eseri
440- Saz Eseri ( Romans)
441- Saz Eseri (Münir Nurettin Bekene)
442- Saz Eseri (Münir Nurettin Bekene)
443- Saz Eseri (Ud flüt çello)
444- Saz Semaisi
445- Saz Semaisi
446- Saz Semaisi
447- Saz Semaisi
448- Saz Semaisi
449- Saz Semaisi
450- Saz Semaisi
451- Saz Semaisi
452- Saz Semaisi
453- Saz Semaisi
454- Saz Semaisi
455- Saz Semaisi
456- Saz Semaisi
457- Saz Semaisi
458- Saz Semaisi
459- Saz Semaisi
460- Saz Semaisi
461- Saz Semaisi
462- Saz Semaisi
463- Saz Semaisi
464- Saz Semaisi
465- Saz Semaisi
466- Saz Semaisi
467- Saz Semaisi
468- Saz Semaisi
469- Saz Semaisi
470- Saz Semaisi
471- Saz Semaisi
472- Saz Semaisi
473- Saz Semaisi
474- Saz Semaisi
475- Saz Semaisi
476- Seyir
477- Seyir
478- Sirto
479- Sirto
480- Sirto
481- Sirto
482- Sirto
483- Sirto
484- Sirto
485- Taksim
486- Zeybek Havası
487- Şol gökleri kaldıranın
488- Yüzünü göremedim sesini duyamadım (ATAM)
489- Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim
490- Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında
491- Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir
492- Öyle mahmur eylemişsin çeşm-i celladın ki can
493- Sen Kanlıcanın ey gül-i nazende serabı
494- Peşrev
495- Saz Semaisi
496- Gönlümde yanan aşk ile viran olayım gel
497- Nedir bu katrelerde bahr-i umman olduğun cana
498- Sensiz geçen eyyam-ı bahar bil ki hazandır
499- Sevdan ile dil milkin viraneye döndürdün
500- Peşrev
501- Saz Semaisi
502- Bir devlet için çerha temennadan usandık
503- Ah eden kimdir bu saat kuytuda
504- Yine gönlüm üç dilbere yakıldı
505- Mutluluğumuz için varlığını adadın
506- Sevdiğim kahr-ı Hüdaya inkisar etmek de güç
507- Yüzünü göremedim sesini duyamadım (ATAM)
508- Bir peri masalı kulaklarına bir bahar rüzgarı yanaklarına
509- En muhteşem sevda o ki yar görünmez
510- Sararıyor nar çiçeği umutlar
511- Aydında doğan erlere cepken yaraşır
512- Bunda gelen eğer pir ü civandır
513- Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
514- Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında
515- Saz Semaisi
516- Beni buyün ile gel mest ü rehavi ediver
517- Bi-mekanım bu cihanda
518- Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim
519- Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine
520- İnnilte ya rihas saba
521- Gelişiniz neredendir bilemem yorgunsunuz mola verin turnalar (*a Solo)
522- Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin
523- Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini
524- Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
525- Allah ü Ekber vel-Kerim sensin Azim (Ey padişah-ı..)
526- Dağıtır bad-ı saba serde heva perdesini
527- Ey padişah-ı bi-zeval (Allah ü Ekber vel-Kerim)
528- İlahi bir aşk ver bana kandalığım bilmeyeyin
529- Iztırabın sonu yok sanma bu alem de geçer
530- Sen belki hayalimdeki en tatlı yalansın
531- Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni
532- Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı
533- Aşıkın maksudu ol mahbub-i bi-hemta imiş
534- Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben
535- Vücudun mazhar-ı tamm-ı Hüdadır ya Resulallah
536- Saz Semaisi
537- Doğum günün kutlu olsun
538- Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir
539- İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim
540- Sevgimizden bir deniz var sen güneşten közle gel
541- Şol gökleri kaldıranın
542- Ta yürekten kopuyormuş gibi hummalı sesin
543- İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini
544- Şavkıması sana doğru yolların
545- Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler
546- GÜNAYDINIM (Şavkıması sana doğru..)


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR