Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Ali Rifat Çağatay - Udi

D.Tarihi : 1867
Ö.Tarihi : 1935 Mart 3
Doğum Yılı :1867
Doğum Yeri :İstanbul

Ölüm Tarihi:1935 Mart 3
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Acep ey işveli yarim niçin insafa gelmezsin (Kağıthane Havası)
2- Ağyari alma yanına layık değildir şanına(SILA TÜRKÜSÜ)
3- Aman(Aceb) ey işveli yarim (KAĞITHANE HAVASI)
4- Anlayan yok nar-ı aşkın şiddet-i buhranını
5- Bağrım nice bir ateş-i hicranına yansın
6- Bana bak hey avanak (Yeni sanat)
7- Beni ister ağlat ister sevindir
8- Bir reh-i na-reftedir aşkınla puyan olduğum
9- Bir şuhun olur ol dahi derman-ı reh-i aşkı
10- Bu şeb de cuşiş-i yadınla ağladım durdum
11- Bu tab ile ruhsare-i canane bakılmaz
12- Bütün dünyaya küskündüm (*)
13- Dostun senden ırak değil
14- Edalı bir yosma kararım aldı
15- Evc-i himmet güneşi lema-i aşk-ı nebevi
16- Ey şuh-i cihan sevdi seni can
17- Gördüm yine bir afet-i (gonce-i) nadide edayı
18- Hengam-ı visal akıbet ağyare de kalmaz
19- Hep bilirler bizi
20- Hüsn-i güftarın senin ey meh-lika
21- KAĞITHANE HAVASI (Aman ey işveli...)
22- Kar etmedi zalim sana bu ah ü eninim
23- Karyolamı yapardım ( Yüreğimi ezmezdim...)
24- Kıl saba gönlüm perişan olduğun canane arz
25- Kim görür de aklın aldırmaz şeha gül rengini
26- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
27- Meclis-i vaslında giryan olduğum mazur tut
28- Meyl edip bir gül-izare
29- Naledendir ney gibi avaze-i aşkım bülend
30- Ordumuz etti yemin titredi hak ü zemin (ORDUNUN DUASI)
31- ORDUNUN DUASI (Yılmam ölümden...)
32- Ruhsarına aybetme nigah ettiğimi
33- Sabahtan kalktım güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ)
34- Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT)
35- TEREDDÜT (Sarahaten acaba..)
36- Verdim ateş dillere suz-i dil-i avareden
37- Yakma canım nale-i bi-ihtiyarımdan sakın
38- Yılmam ölümden yaradan askerim (ORDUNUN DUASI)
39- Yirmiyedi yirmisekiz buçuktur yaşı (DAVUL HAVASI)
40- Yurduma düşman doldu hep (ANA TÜRKÜSÜ)
41- Yüreğimi ezmezdim sokak sokak gezmezdim
42- Zeynom Zeynom aman sılam (MEMLEKET HAVASI)
43- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
44- Marş
45- Medhal
46- Medhal
47- Medhal
48- Medhal
49- Medhal
50- Medhal
51- Medhal (*)
52- Saz Eseri
53- Saz Eseri
54- Saz Semaisi
55- Saz Semaisi
56- Saz Semaisi
57- Bu tab ile ruhsare-i canane bakılmaz
58- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
59- Meyl edip bir gül-izare
60- Gördüm yine bir afet-i (gonce-i) nadide edayı
61- Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT)
62- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
63- Meyl edip bir gül-izare
64- Edalı bir yosma kararım aldı
65- Gördüm yine bir afet-i (gonce-i) nadide edayı
66- Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT)
67- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
68- Meyl edip bir gül-izare
69- Dostun senden ırak değil
70- Meclis-i vaslında giryan olduğum mazur tut
71- Verdim ateş dillere suz-i dil-i avareden
72- Kar etmedi zalim sana bu ah ü eninim
73- Dostun senden ırak değil
74- Evc-i himmet güneşi lema-i aşk-ı nebevi
75- Meclis-i vaslında giryan olduğum mazur tut
76- Edalı bir yosma kararım aldı
77- Gördüm yine bir afet-i (gonce-i) nadide edayı
78- Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT)
79- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
80- Meyl edip bir gül-izare
81- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
82- Dostun senden ırak değil
83- Evc-i himmet güneşi lema-i aşk-ı nebevi
84- Meclis-i vaslında giryan olduğum mazur tut
85- Ruhsarına aybetme nigah ettiğimi
86- Verdim ateş dillere suz-i dil-i avareden
87- Kar etmedi zalim sana bu ah ü eninim
88- Gördüm yine bir afet-i (gonce-i) nadide edayı
89- Naledendir ney gibi avaze-i aşkım bülend
90- Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT)
91- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
92- Medhal
93- Meyl edip bir gül-izare
94- Edalı bir yosma kararım aldı
95- Sabahtan kalktım güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ)
96- Kıl saba gönlüm perişan olduğun canane arz
97- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
98- Meclis-i vaslında giryan olduğum mazur tut
99- Saz Eseri
100- Bütün dünyaya küskündüm (*)
101- Dostun senden ırak değil
102- Evc-i himmet güneşi lema-i aşk-ı nebevi
103- Yurduma düşman doldu hep (ANA TÜRKÜSÜ)
104- Kar etmedi zalim sana bu ah ü eninim
105- Yüreğimi ezmezdim sokak sokak gezmezdim
106- Bu şeb de cuşiş-i yadınla ağladım durdum
107- Aman(Aceb) ey işveli yarim (KAĞITHANE HAVASI)
108- Hengam-ı visal akıbet ağyare de kalmaz
109- KAĞITHANE HAVASI (Aman ey işveli...)
110- Ruhsarına aybetme nigah ettiğimi
111- Verdim ateş dillere suz-i dil-i avareden
112- Medhal (*)
113- Saz Semaisi
114- Marş
115- Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT)
116- TEREDDÜT (Sarahaten acaba..)
117- Yılmam ölümden yaradan askerim (ORDUNUN DUASI)
118- Yirmiyedi yirmisekiz buçuktur yaşı (DAVUL HAVASI)
119- Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
120- Medhal
121- Meyl edip bir gül-izare
122- Bir reh-i na-reftedir aşkınla puyan olduğum
123- Zeynom Zeynom aman sılam (MEMLEKET HAVASI)
124- Gördüm yine bir afet-i (gonce-i) nadide edayı
125- Naledendir ney gibi avaze-i aşkım bülend
126- Edalı bir yosma kararım aldı
127- Ey şuh-i cihan sevdi seni can
128- Sabahtan kalktım güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ)
129- Hüsn-i güftarın senin ey meh-lika
130- Kıl saba gönlüm perişan olduğun canane arz
131- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
132- Bağrım nice bir ateş-i hicranına yansın
133- Ağyari alma yanına layık değildir şanına(SILA TÜRKÜSÜ)
134- Bütün dünyaya küskündüm (*)


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR