Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Ahmet Hatipoğlu - Tanburi

D.Tarihi : 1933
Ö.Tarihi :
Doğum Yılı :1933
Doğum Yeri :Burdur

Ölüm Tarihi:
Mezarı:

Güfteleri
Besteleri
1- Aceb şu yerde var mola
2- Afitab vechin hakikat nur-i zat-ı Kibriya
3- Ağladım nisyana döktüm aşkımın hicranını
4- Akıl gider ar olur varı tar ü mar olur
5- Aleyke sallallah ya hayre halkillah
6- Allah Allah La ilahe illallah
7- Allah Allah şükren Lillah (Esma zikri)
8- Allah ya Daim (Kaside uygulaması)
9- Allahümme salli ala seyyidina Muhammed
10- Aşık-ı ahım kararım yok benim
11- Aşık aç susuz gerek her dem uykusuz gerek
12- Aşık oldum bende-i cananeyim
13- Aşık oldum bugün meydan içinde
14- Aşk çerağı yanmadan zat-ı Hak olmaz ayan
15- Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah (II)
16- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
17- Bende Mecnundan füzun aşıklık istidadı var
18- Benim cürm-i firavanım
19- Bezm-i gamda ah edip cananı andım ağladım
20- Bihamdillah ayan oldu bana Hu
21- Bilin tevhid olur dertlere derman Allah
22- Bilirim seni yalan dünyasın
23- Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin
24- Bir hayaldir bu alem olur fani demadem
25- Bir segah esti gece anlattı İstanbulu
26- Bir şah-ı felek mertebedir Hazreti Kenan
27- Bizdin dürudi bisyar ya Mustafa Muhammed
28- Bu aşkı ben bilmez idim/Bu bir aceb sevda imiş
29- Can ü baştan geçmişiz biz şah Hüseynin aşkına
30- Celle Rabbi ve kader azze Rabbi ve kaher(a-tamamı)
31- Cüda gelir dağ ile taş
32- Davetim var zahida meydan-ı aşka gelmeli
33- Dem bu demdür özge demni dem deme
34- Doldur kadeh sungıl bize
35- Duaları müstecab icabetliğ Muhammed
36- Dünmüş gibi aklımda o gün geçti de yıllar
37- Dünya gözüyle görsek murada ermek nedir
38- Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
39- Düştönüme hubbül vatan
40- Edelim cevlan kılalım seyran
41- Edelim cevlan kılalım seyran
42- Ela bi-zikrillahi tatmeinnül kulub
43- Emrolunmuş maya hazır dediler ki kul gerekli
44- Esselam ey salik-i rah-ı seriat esselam
45- Esselam ey yar-i gar-i ba-safa
46- Estağfirullah Estağfirullah (İstğifar) -2
47- Etti kalb-i müridi nurani
48- Evvel benem ahir benem
49- Evvelde illallah ahirde illallah
50- Ey aziz ü nasır Allah
51- Ey bi-haber ışk ehl-i din beyan sorma
52- Ey bülbül-i nalende
53- Ey canıma cananım
54- Ey garip bülbül diyarın kandedir
55- Ey kabil-i derman olan gel derd-i bi-derman gör
56- Ey kardeşler gelin Hakka bugün devran bizim oldu
57- Ey sarban men na-tüvan
58- Gahi yüzü sarğarıp gahi yolıda garib
59- Gariblikte garib bolgan garibler
60- Garik-i bahr-i isyanım şefaat ya Resulallah
61- Gel gülşeni tevhide şu bülbül gibi ya Hu
62- Geldi bir hale gönül
63- Geldi saadetle yine şehr-i sıyam mah-ı kıyam
64- Gelin uşşak açalım perdeyi hayran olalım
65- Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar
66- Gönlümü ilahi senden ayırma
67- Gönül gitmek ister gurbet illere
68- Gönül kuşu uçtu uçar
69- Görenler zat-ı Hakkı gördüler
70- Gün zevale ermeden can bedende nur iken
71- Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen
72- Habib-i aşıkanın zikr ü fikr-i cümle müştakın
73- Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
74- Hak ederse inayet bulur insan hidayet
75- Hak müyesser etse varsam
76- Hak yarattı alemi ruhu kıldı Ademi
77- Halvetiyem kesretim vahdet ile pinhan olur
78- Hasretin ciğerim biryan eyledi
79- Hicaz Dua (Nevbe)
80- Hu zikri
81- Hudanın mahremi raz-ı gönüldür
82- Huş kudretliğ perverdigar bir ubarım
83- Hüzzam (Segah) tertib (2)
84- Işk otını pinhan tutup asrar erdim
85- Işkın kıldı şeyda meni cümle alem bildi meni
86- İşitin ey yarenler eve dervişler geldi
87- Kad alimna entefi külli umur
88- Kerim Allah Rahim Allah (HU ZİKRİ)
89- Kim dervişlik ister ise
90- Kim dilerse erliği mürid görsün birliği
91- La ilahe illallah (Perde ve makam değişimli)-1
92- La ilahe illallah (Perde ve makam değişimli)-2
93- Lutfun dileriz Mevla bizi mahrum eyleme
94- Mahur terkib (YESEVİYYE)
95- Mehtaplı gecenin sihrine kandım
96- Men garibin ey aşinamız
97- Menem garibin ey aşinamız
98- Meni hikmetlerden ferman-ı sübhan
99- Mevleviyem dökerim eşk-i teri döne döne
100- Mücrim günahkarım şeha ya Rabbena Vağfirlena
101- Münacat eyledi miskin hace Ahmed
102- Nagehan uğradım derde
103- Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle
104- Ne güzel kakülü ebru
105- Nesl-i pak-i Resuldeniz Fatima-i betüldeniz
106- Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handanımız
107- Nice feryad edip zarı kılam ben
108- Ol kadirim kudret birle nazar kıldı
109- Onsekiz ming alemge server bolgan Muhammed
110- Pir bugün bize geldi gülleri taze geldi
111- Pir divanına uğradım...
112- Reh-i gurbette naçarım
113- Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden
114- Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su
115- Safha-i sadrında daim aşıkın efkarı Hu
116- Salik meratip kateder tekrarı Hu ya Hu ile
117- Seher vaktde kobub tığlab nale eyle
118- Sensin Resullullah sensin nebiyullah
119- Serbaz girer bu meydana
120- Sevda-yı sivadan geç gel Hu diyelim ya Hu
121- Seyrimde bir şehre vardım
122- Sır evliyanın nimet Hüdanın
123- Söylemem derdimi hem-derdim olan aha bile
124- Sultanım illallah sübhanım illallah
125- Sustukça sema kalbime hicranı fısıldar
126- Sübhaneke entAllahül-Müminül-Müheymin
127- Şam ü seher zikreylerem Allah direm Allah direm
128- Şol dem gördüm didarını divaneyim
129- Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber
130- Tecelli-i cemal ister gönül eylenmez eylenmez
131- Teferrüc eyleyi vardım
132- Uşşak Tevhid (2)
133- Varsın sen İlahi yine varsın yine varsın
134- Vücudun mazhar-ı nur-ı hüviyyet
135- Ya imamel kıbleteyn ya azizen neşeteyn
136- Ya mütecelli irham zülli ya müteali aslih hali(*)
137- Ya Rab aciz bi-çareyiz şaşkın garip avareyiz
138- Yar istese hicranına derman mı bulunmaz
139- Yerde gökte kudreti yağar daim rahmeti
140- Yüce sultanım derde dermanım
141- Zehi derya ki katreden göründü
142- Zekayi hicr ile mahzun onu vaslınla kıl memnun
143- Medhal
144- Oyun Havası
145- Peşrev
146- Peşrev
147- Saz Eseri
148- Saz Eseri
149- Saz Eseri
150- Saz Eseri
151- Saz Eseri
152- Saz Eseri
153- Saz Eseri
154- Saz Eseri
155- Saz Eseri
156- Saz Eseri
157- Saz Semaisi
158- Saz Semaisi
159- Saz Semaisi
160- Saz Semaisi
161- Saz Semaisi
162- Saz Semaisi
163- Saz Semaisi
164- Saz Semaisi
165- Saz Semaisi
166- Saz Semaisi
167- Saz Semaisi
168- Saz Semaisi
169- Saz Semaisi
170- Zeybek Havası
171- Etti kalb-i müridi nurani
172- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
173- Seyrimde bir şehre vardım
174- Hicaz Dua (Nevbe)
175- Ey garip bülbül diyarın kandedir
176- Gönül gitmek ister gurbet illere
177- Saz Semaisi
178- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
179- Geldi bir hale gönül
180- Serbaz girer bu meydana
181- Allah Allah şükren Lillah (Esma zikri)
182- Gelin uşşak açalım perdeyi hayran olalım
183- Seyrimde bir şehre vardım
184- Edelim cevlan kılalım seyran
185- Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handanımız
186- Aleyke sallallah ya hayre halkillah
187- Kerim Allah Rahim Allah (HU ZİKRİ)
188- Düştönüme hubbül vatan
189- Hasretin ciğerim biryan eyledi
190- Ya imamel kıbleteyn ya azizen neşeteyn
191- Ya mütecelli irham zülli ya müteali aslih hali(*)
192- Saz Semaisi
193- Evvel benem ahir benem
194- Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
195- Aşık oldum bende-i cananeyim
196- Aşık oldum bugün meydan içinde
197- Nice feryad edip zarı kılam ben
198- Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen
199- Ey garip bülbül diyarın kandedir
200- Kim dervişlik ister ise
201- Hicaz Dua (Nevbe)
202- Safha-i sadrında daim aşıkın efkarı Hu
203- Oyun Havası
204- Peşrev
205- Saz Semaisi
206- İşitin ey yarenler eve dervişler geldi
207- Ben bu yolu bilmez idim aşk gönlüme düşdü gider
208- Celle Rabbi ve kader azze Rabbi ve kaher(a-tamamı)
209- Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar
210- Sustukça sema kalbime hicranı fısıldar
211- Saz Eseri
212- Nagehan uğradım derde
213- Gönül gitmek ister gurbet illere
214- Hak müyesser etse varsam
215- Geldi bir hale gönül
216- Salik meratip kateder tekrarı Hu ya Hu ile
217- Hu zikri
218- Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su
219- Edelim cevlan kılalım seyran


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR