Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

    Abdülkadir Töre - Kemani

D.Tarihi : 1873
Ö.Tarihi : 1946 Ağustos 27
Doğum Yılı :1873
Doğum Yeri : - Kaşgar

Ölüm Tarihi:1946 Ağustos 27
Mezarı:İstanbul

Güfteleri
Besteleri
1- Acı ya Rab şu müslüman eline
2- Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden jaleler dökülsün
3- Ağlamakla geçdi eyyam-ı hayatın buncası
4- Alemlerin sultanı inayet eyle bize
5- Bağ-ı aşkın nergis-i mestane-hali sen misin
6- Bana gayrı karışma (TEESSÜR)
7- Bana ol yar-i dil-ara dargın
8- Başladın ağyar ile ünsiyyete
9- Bezm-i akdes meskenindir ya Hüseyn ibn-i Ali
10- Bir an ayrılmaz gönül
11- Bir meleksin nura garkolmuş ser-a-pa gül tenin
12- Bir peri-simayı andım dil-fikar oldum yine
13- Cezbesi ta cana tesir eyliyor
14- Dağ-dar ettin beni ey nev-civan
15- Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa ya Resulallah
16- Dil ki olmuş mübtela-yı zahm-ı hicran inliyor
17- Doğdu ol Sadr-ı Risalet bastı arş üzre kadem
18- Doğdu ol Sadr-ı Risalet bastı ferş üzre kadem
19- Esdikce gönülde ah-ı serdim
20- Evliyanın ser-bülendi asfiyanın ekmeli
21- Ey aşık-ı sadıklar tevhide gel tevhide
22- Ey bülbül-i şeyda yine efgane mi geldin
23- Ey ki esrarı nihan ra ruz ü şeb der cüst ü cust
24- Ey mah-ı münevver yine bir hüzne mi daldın
25- Eya şah-ı serir-i ıstıfa ol rütbe ekremsin
26- Geçer ömr-i hazinim hep figan ü ah-ı firkatle
27- Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehharın senin
28- Gönül çeşm-i nigarın müptelası
29- Gözü dünya mı görür aşık-ı didar olanın
30- Güller açıldı geldi yaz
31- Her yeri hüsnün gülistan eylemiş
32- Hicran çekiyor beynimize bir kara perde (İftirak)
33- Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbadımı
34- Kolumu boynuna zülfün gibi yandan dolayım
35- Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
36- Lal-i can-perver mi yahud sagar-ı sahba mıdır
37- Muhammed Mustafanın nesliyim ben
38- Mürşide hak diyen kişi
39- Naz etme gel ey gonca-fem
40- Ne yandasın kızım benden bi-haber misin (TAHASSÜR)
41- Nedir bu sendeki halet
42- Onbir aylık yoldan gelir
43- Pertev-i nur-i Hüdasın ya Hüseyn-i nakşibend
44- Rehber-i kafile-i isr-i Nebiyy-i Medeni
45- Sen döküp ruhsara kakül
46- Sevdim seni Mecnun gibi inkar ne lazım
47- Seyr-i gülşen vaktidir
48- Sözüm sirayet etse bu nefs-i na-murada
49- Süzerken çeşmini öyle
50- Turra turra sanma ruhsarında kakül düşürür
51- Ya Rab bana derdin ver asla derman gerekmez
52- Yine firkat narına yandı cihan
53- Yine firkat narına yandı cihan
54- Zülfünün dil-bestesiyim gördüğüm günden-beri
55- Çiftetelli
56- Peşrev
57- Saz Semaisi
58- Saz Semaisi
59- Taksim
60- Bir peri-simayı andım dil-fikar oldum yine
61- Gönül çeşm-i nigarın müptelası
62- Peşrev
63- Bir peri-simayı andım dil-fikar oldum yine
64- Gönül çeşm-i nigarın müptelası
65- Peşrev
66- Bir peri-simayı andım dil-fikar oldum yine
67- Gönül çeşm-i nigarın müptelası
68- Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa ya Resulallah
69- Dil ki olmuş mübtela-yı zahm-ı hicran inliyor
70- Sen döküp ruhsara kakül
71- Turra turra sanma ruhsarında kakül düşürür
72- Zülfünün dil-bestesiyim gördüğüm günden-beri
73- Peşrev
74- Saz Semaisi
75- Pertev-i nur-i Hüdasın ya Hüseyn-i nakşibend
76- Doğdu ol Sadr-ı Risalet bastı ferş üzre kadem
77- Eya şah-ı serir-i ıstıfa ol rütbe ekremsin
78- Bir peri-simayı andım dil-fikar oldum yine
79- Bezm-i akdes meskenindir ya Hüseyn ibn-i Ali
80- Gönül çeşm-i nigarın müptelası
81- Dağ-dar ettin beni ey nev-civan


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR