Bu Proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı' nın Katkıları ile Yapılmıştır.

144 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 >
Eser Adı Bestekar Söz Yazarı Makam Form Usul Ay Tasnifi Arşiv No
Aç yüzün göster cemalin ey peri İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Müsemmen 67
Açıldı bahçe-i reng ü buda yar bahar Faik Bey (Hacı) Şeyh Galip Tahir Buselik Beste Zincir 28
Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne halet İsmail Hakkı Bey (Muallim) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Curcuna 88
Affet canım ver bize yol Numan Ağa - Tanburi, Musahib-i Şehryari Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Düyek 90
Ağlıyorum derd ile her ruz u şeb Ziya Bey (Üsküdarlı) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai 154
Alem-i sagarda artık neşe yok Sadi Hoşses Melek Hiç Tahir Buselik Şarkı Müsemmen 361
Allah demek Allah ne büyük lutf-i Hüdadır uşşaka gıdadır İzzettin Hümayi Elçioğlu Kenan Rifai Tahir Buselik İlahi Sofyan Şaban
Aşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-haresi Ziya Bey (Üsküdarlı) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Ağır Aksak 588
Aşk gönlüme keyfince girip kurdu karargah Bertan Üsküdarlı - Kanuni Ceyda Görk Tahir Buselik Şarkı Aksak 20397
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Kazım Uz (Muallim) Hüseyin Siret Özsever Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai 759
Ateş yakıyor dilde hayalin gece gündüz Mehmet Eşref (Hafız-Udi) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai 837
Bahar erse yine seyr-i gülistan olduğun görsem Rauf Yekta Bey Kemal Emin Bara Tahir Buselik Kar Hafif
Baht-ı na-sazım beni dildardan dur eyledi Suphi Ziya Özbekkan Suphi Ziya Özbekkan Tahir Buselik Şarkı Düyek 1085
Bakıp o şuh ile naz ü niyaze meşk ederiz Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet Nedim Tahir Buselik Beste Düyek 1112
Başıma döndükçe bezm-i meyde minalar benim Mehmet Ağa (Küçük) Belirsiz Tahir Buselik Beste Çenber 1216
Be-hey zalim nidersin sen Nuri Halil Poyraz Mahmut Celaleddin Paşa Tahir Buselik Şarkı Düyek 1256
Bektaşilik en musaffa bir yoldur Abidin Gerçeker - Doktor Muammer Tarhan Tahir Buselik İlahi Raks Aksağı Genel
Ben bunca zaman aşkına hicranına yandım Karnik Garmiryan Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai 1321
Ben gedayım şöhret-i darayı versen istemem Yaşar Okur (Hafız) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Müsemmen 1372
Ben güzellerden usandım dertle hasret verdiler Erdinç Çelikkol Turgut Çelik Tahir Buselik Şarkı Müsemmen 1380
Bilmem ne zaman derdime derman olacak yar Emin Ongan - Kemani Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Curcuna 1707
Bin cefa görsem ey sanem senden Ahmet Irsoy (Hafız) Belirsiz Tahir Buselik Beste Berefşan 1734
Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler Necdet Varol - Kanuni Necdet Varol - Kanuni Tahir Buselik Şarkı Semai 1797
Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar Metin Everes Halil Soyuer Tahir Buselik Şarkı Aksak 18053
Bir cam-ı emel içsem o dildarın elinden Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai
Bir civana mail oldum Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Şarkı Devr-i Revanı 1832
Bir eski bahar şarkısı dillerde gezinsin M.Fatih Salgar Hakkı Tahir Buselik Şarkı Aksak 20579
Bir sarp tepedir çıktığımız yer dönemem Erdinç Çelikkol Yılmaz Karakoyunlu Tahir Buselik Şarkı Aksak 19355
Bir şiir yazdım senin sevginle ilhamınla ben Osman Nuri Özpekel - Udi Osman Nuri Özpekel - Udi Tahir Buselik Şarkı Müsemmen 18665
Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel Zeki Arif Ataergin Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Sofyan 1857
Bülbül gibi dem-a-dem olmaz mıyım nağmezen Ahmet Irsoy (Hafız) Muhiddin Tahir Buselik Beste Lenk Fahte 2648
Büyük kudretine pek çok inandım (MUCİZE) Abidin Gerçeker - Doktor Halide Nusret Zorlutuna Tahir Buselik Şarkı Değişmeli
Can gelir feyz-i visalinle dil-i mecruhuma Ziya Bey (Bestenigar-Hoca) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Ağır Aksak
Canlandı hayalimde o şuh sazı elinde Refik Fersan - Tanburi Mesih Bey Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai 2776
Ceylan bakışın bezmimizi kırdı geçirdi İbrahim Tuğberk Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Curcuna 2825
Cezbedar eyler dil-i uşşakı pür-fer gözlerin Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Ağır Aksak 2827
Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim Ekrem Bey (Udi) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Devr-i Hindi
Çille-i baht-ı siyahım dolmuyor Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet Şekip Bey Tahir Buselik Şarkı Devr-i Hindi 3051
Çok vefasızmış o yarim gitti dönmek bilmiyor Niyazi Şengül Yavuz Özen Tahir Buselik Şarkı Müsemmen 13189
Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın Oğuz Şenler - Kemani Mehmet Turan Yarar Tahir Buselik Şarkı Aksak 3180
Değildi arzun gömmek aşkımızı maziye Akın Özkan - Tanburi Yusuf Nalkesen Tahir Buselik Şarkı Düyek 3190
Dem olur hicr ile handan olurum Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Aksak 3227
Derd-i aşkın işliyor artık ciğerde yaresi Nubar Efendi (Kanuni) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Devr-i Hindi 3245
Derd ü gamdan olmadım azade hiç Ahmet Efendi (Selanikli) Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Curcuna 3291
Dest-i sakiden çekip cam-ı neşatı Cem gibi Mehmet Ağa (Küçük) Enderuni Vasıf Tahir Buselik Beste Devr-i Kebir 3313
Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gül-fame ben Faik Bey (Hacı) Belirsiz Tahir Buselik Beste Hafif 3326
Dil ehli olan böyle yeşillikde ne bulmaz Mildan Niyazi Ayomak - Kemani Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Sengin Semai
Dilimde şarkı sazımda telsin İsmail Demirkıran - Udi Mustafa Malkoç Tahir Buselik Şarkı Düyek 15097
Dök zülfünü ruhsara karışsın gece gündüz Zeki Arif Ataergin Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Ağır Aksak
Düştü gönlüm bir kere ol afet-i dildare (*) Fehmi Tokay Belirsiz Tahir Buselik Şarkı Aksak 3697
144 Eser Bulundu Sayfa:< 1 2 3 >


Türk sanat müziği ve halk müziği sayfalarında nota indirme yapamıyorsanız linkden yardım alınız.
http://www.1abilgisayar.com/anasayfa/thmktrl.html

 
 

İletişim Mail:posta@1abilgisayar.com

Design By TELMAR